Margriet De Heijn

IDnr.2839, ° voor 1615, + na 1 februari 1646
DoopselMargriet De Heijn werd gedoopt voor 1615.1 
HuwelijkZij huwde met Emondt Bloemen voor 1 februari 1646.1 
EigendomWillem Goossens en Catharina Claes verkopen, samen met Margriet De Heijn, een goed aan Aerdt Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 februari 1646. Deze verwijst ook naar Henrick Machiels, Mattijs Joris, Peeter Aerdts en Georgius Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mr. Willem Goossens als man van Cattlijn Nicolai, mede voor Lenaerdt Nicolai. Emondt Bloemen in het Brabants gevolmachtigd door zijn vrouw Margriet de Heijn. Henrick Machiels als momber van Lambert Schooffkens. Dezelfde Henrick Machiels als gevolmachtigde (op 12 januari 1646 op het rolleboek van deze schepenen) van mr. Peeter Schooffkens. Verkopen aan Aerdt Fredrix zoon van Geerd: 1. 12 of 13 halsters zaaiens land, genaamd het Neijsenshoff, palende O. den Holenwech, N. die Veltstraet, W. Peeter Aerts, Z. de straat; 2. 2 halsters zaaiens land te Molem, palende O. Jan Cox, N. Jan Garen erfgenamen, W. die Veltstraet; 3. een beempt, de Voorste Kaetsenbeempt, onder Schuelen., palende N. het gemeijn Schauen, O. het Ruerbroeck; W. en Z. de Grooten Caetsenbeempt. De verkopers staan in de 'voorwaarden' anders vermeld: het zijn de erfgenamen van wijlen mr. Henrick Schooffkens, namelijk Lenaerdt Claes en mr. Willem Goossens als man van Catharina Claes, mede voor hun zwager Emondt Bloumen als man van Margareta de Hein. Mr. Peeter Schooffkens, mede voor zijn broer Lambrecht Schooffkens.
Op 12 januari 1646 krijgt Mattijs Joris de palmslag voor 2025 gulden Brabants, 15 rijksdalers elk van 3 gulden tot een kermisse en 2 tonnen dobbel bier tot lijcoop. Daarvan zal één op heden gedronken worden en de ander op dag van gichte of kaarsbranding. Godspennink: 8 stuivers. Getuigen: Cornelis Baers, Coenrardt Van Haren en anderen. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
Joris stelt nog 25 hogen. Dionijs Slegers stelt er nog 4 hogen op. Mattijs Joris nog 3. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
Op 19 januari 1646 stelt Mattijs Joris nog 50 hogen. Getuigen: heer Jan Lemmens en Cornelis Baers.
Op 22 januari 1646 stelt Peeter Aerts 100 hogen. Getuigen: Jan Spunx, Jacop Fransens e.a. getuigen.
Op 25 januari 1646 stelt Peeter Aerts nog 50 hogen. Getuigen: meier en schepen ten Loonse recht.
Aerdt Frerix stelt in naam van Joris Frerix nog 25 hogen. Peeter Aerdts stelt er ook nog 25. Aerdt Frerix, q.q. als voor stelt nog 25 hogen.
Bij de kaarsbranding op 1 februari 1646: verbleven aan Aert Frerix. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
(In de marge) Op 1 mei 1647 bekennen de verkopers voldaan te zijn van deze koop. W.g. Pet. Aerts, secretaris.
Dan volgt de volmacht van Margareta de Hene aan haar man Emond Blommen. Die is gegeven ten hare huize op de markt in St. Truiden. Getuigen: Antoen Van Herff en Mattuus Haick. W.g. H. Baerts, notaris.1'
 
OverlijdenZij overleed na 1 februari 1646.1 
EigendomWillem Goossens en Catharina Claes verkopen, samen met Margriet De Heijn, een goed aan Aerdt Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1646. Deze verwijst ook naar Henrick Machiels en Mattijs Joris als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mr. Willem Goossens als man en momber van Catharina Nicolaij, voor zichzelf en als lasthebber van Emondt Bloumen man en momber van Margareta de Haine en van Lenaerdt Nicolai zijn zwager, volgens de procuratie die in het Brabants geregistreerd werd,
Henrick Machiels als momber van Lambrecht Schooffkens, waarvoor hij een akte van ratificatie zal inbrengen, en in de naam van mr. Peeter Schooffkens, uit kracht van procuratie van 11.01 gepasseerd voor de schepenen van de Vreyhyt releveren en daarna dragen op tot behoef van Aerdt Frerix sone Geerdens een stuk land in Molem gelegen, 2 halsters groot. Het paalt Jan Cox O., Jan Garen N., Vincent Aerdt Z. en de Veltstraet W. Dit perceel maakt deel uit van een grotere koop sorterend in de Vrijheid en elders. Het land is enkel belast met grondchyns en gemeenteschattingen of straatlasten. De condities zijn geregistreerd in de binnen vrijheidse registers. Mattys Joris kwam met instemming van de koper Aerdt Frerix en de verkopers op 22 februari ter gichte. Wat hier sorteert wordt op 100 gulden geschat. De instemmingen van de echtgenote van mr. Willem Goossens en van Edmond Bloemen zijn geregistreerd binnen vrijheid na de grootste koop op 15.03.1646.2'
 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.161v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.6v.

Jancques Ernest de Heusch

IDnr.6481, ° 7 mei 1756, + 26 september 1825
DoopselJancques Ernest de Heusch werd gedoopt op 7 mei 1756 te Zoutleeuw [België].1 
HuwelijkHij huwde met Marie Caroline Anne Joseph de Lardenois de Ville, dochter van Louis Antoine de Lardenois de Ville en Marie Ernestine Wilhelmine de Waha, voor 16 februari 1789.2 
BeroepHij was baron en drossaard te Gembloux [België] op 16 februari 1789. 
OverlijdenHij overleed op 26 september 1825 te Tienen [België] in de ouderdom van 69 jaar.3 

Familie

Marie Caroline Anne Joseph de Lardenois de Ville ° circa 1752, + 5 mrt 1820
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S104] GeneaNet pagina's van Marc Geladi, http://gw.geneanet.org/geladim
 2. [S110] Burgerlijke Stand Gembloux, Rijksarchief Mons, 1779-1796, doopsels, 1789.
 3. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.

Louis Ernest Amand Marie de Heusch

IDnr.6480, ° 16 februari 1789, + 25 oktober 1851
VaderJancques Ernest de Heusch1 ° 7 mei 1756, + 26 september 1825
MoederMarie Caroline Anne Joseph de Lardenois de Ville1 ° circa 1752, + 5 maart 1820
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
DoopselLouis Ernest Amand Marie de Heusch werd gedoopt op 16 februari 1789 te Gembloux [België] met als peter Pierre Ernest Amand de Heusch en als meter Marie Louise d'Eynatten Schoonhoven.1 
HuwelijkHij huwde met Marie Adrienne Wierts na 1825.2 
BeroepHij was major de cavalerie pensionné te Brussel [België] op 25 januari 1840.3 
WoonstHij woonde op 25 januari 1840 in de rue de l'Escalier 29, section 8, te Brussel [België].3 
HuwelijkHij huwde met Otteline Ulrique Georgette Frederix, dochter van Franciscus Xaverius Joannes Frederix en Marie Jeanne Louise Kessler, op 25 januari 1840 Brussel. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn graaf Gustave de Glymes (47 jaar, geneesheer) en Georges Louis Cornet (38 jaar, garde d'artilerie), beiden wonend te Brussel, en verder Jean François Vanderbeecken (50 jaar, officier met rust) en Charles François Verger (39 jaar, capitaine d'artillerie), beiden wonend te Sint-Joost-ten-Node.'. De huwelijksbijlagen [BS brussel, microfilm 732045, huwelijksbijlagen 1840, nr. 28-97, akte 71] bevatten, twee geboorteaktes, een 'billet de domicile', een 'certificat de non opposition', een 'acte de consentement', vier overlijdensaktes en een 'dispense 2ième publication'. In dit laatste document staat o.a. te lezen: 'Nous Procureur du Roi près du Tribunal de première instance séant à Bruxelles... Vu la requète en date du 23 janvier courant dans laquelle monsieur le baron... de Heusch se proposant de contracter mariage avec mademoiselle... Frederix demeurant à Namur, sollicite dispense de la seconde publication de mariage vu les articles 169 du C.V., 3 et 4, et de l'arrêté du 20 prairial an XI. Attendu que cette dispense est basée sur des causes graves de nous connues et exposées dans la dite requète. Accordons au nom de Sa Majesté aux dits... de Heusch demeurant à Bruxelles et... Frederix demeurant à Namur...' [Het is niet duidelijk wat deze 'causes graves' zijn].3 
OverlijdenHij overleed op 25 oktober 1851 te Elsene [België] in de ouderdom van 62 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S110] Burgerlijke Stand Gembloux, Rijksarchief Mons, 1779-1796, doopsels, 1789.
 2. [S104] GeneaNet pagina's van Marc Geladi, http://gw.geneanet.org/geladim
 3. [S101] Burgerlijke Stand Brussel, Rijksarchief Brussel, 1840, huwelijken, akte 71.

Pierre Ernest Amand de Heusch

IDnr.6579, ° voor 1765, + na 16 februari 1789
DoopselPierre Ernest Amand de Heusch werd gedoopt voor 1765.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Louis Ernest Amand Marie de Heusch op 16 februari 1789 te Gembloux [België].1 
OverlijdenHij overleed na 16 februari 1789.1 

bronvermelding(en)

 1. [S110] Burgerlijke Stand Gembloux, Rijksarchief Mons, 1779-1796, doopsels, 1789.

Henricus De Hoogh

IDnr.3703, ° voor 1700, + na 30 juli 1721
DoopselHenricus De Hoogh werd gedoopt voor 1700.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Christina Bormans op 30 juli 1721 te Paal [België].1
OverlijdenHij overleed na 30 juli 1721.1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1721, doopsels, p.190.

Arnoldus de Horion

IDnr.9898, ° voor 1555, + circa 1595
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
BeroepArnoldus de Horion was waterschepen van het graafschap Loon en griffier van deze instelling.1 
DoopselHij werd gedoopt voor 1555 te Hasselt? [België].1 
BeroepHij was schout in de schepenbank van Kuringen tussen 1579 en 1587.1 
HuwelijkHij huwde met Maria Van Weddingen voor 1587 te Hasselt? [België].2 
OverlijdenHij overleed circa 1595 te Hasselt [België].1 

Familie

Maria Van Weddingen ° voor 1565, + na 1595
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt.