Catharina Frederikx

IDnr.6594, ° 27 januari 1802, + na 30 maart 1826
VaderPetrus Ernestus Frederix1 ° 1 maart 1771, + na 30 maart 1826
MoederBarbe Isabelle Josephine Coumont2 ° 15 mei 1761, + 4 januari 1832
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteCatharina Frederikx werd geboren op 27 januari 1802 te Maastricht [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Gérard Bernard, zoon van Gérard Bernard en Marie Oda Boverie, op 30 maart 1826 te Liège [België].1 
OverlijdenZij overleed na 30 maart 1826 te Flémalle-Grande? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S106] Burgerlijke Stand Liège, Rijksarchief Liège, 1226165, 1826, huwelijken, akte 87.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12059, inventarisnr. 160, huwelijken, 1810.

Catherine Frederikx

IDnr.10508, ° circa 1800, + 17 april 1811
VaderHermanus Frederix1 ° 19 januari 1777, + 30 december 1844
MoederGeertrui Weijnen2 ° circa 1778, + 13 december 1822
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteCatherine Frederikx werd geboren circa 1800 te Maastricht? [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed op 17 april 1811 te Maastricht [Nederland].2 

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 242, 1811, overlijdens, akte 257.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 18, 1810, geboorten, akte 538.

Gerardus Frederikx

IDnr.185, ° 23 september 1771, + 22 maart 1859
VaderJacobus Vrerix ° 24 februari 1746, + 26 november 1804
MoederMaria Achten ° 21 augustus 1748, + 12 oktober 1810
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
NaamvariatieGerardus Frederikx werd ook Gerardus Fredrix genoemd. 
NaamvariatieHij werd ook Gerardus Frederickx genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt op 23 september 1771 te Houthalen [België] met als peter Joannes Bilen en als meter Christina Bleckenberghs.1 
HuwelijkHij huwde met Christina Wouters voor 1805 te Helchteren? [België].2 
BeroepHij was landbouwer te Helchteren [België] tussen 25 augustus 1805 en 12 april 1845.2,3 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Laurentius Fredrickx op 11 november 1808 in Laak te Houthalen [België]; Laurent overlijdt om 7 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door zijn broer Gerardus (37 jaar, landbouwer, van Helchteren) en Hubert Hollanders (46 jaar, landbouwer, van Houthalen).4
OverlijdenHij overleed op 22 maart 1859 op de Hoef te Helchteren [België] in de ouderdom van 87 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 5 uur in de namiddag. Joannes Henricus Berben (29 jaar, landbouwer) en Henricus Houben (33 jaar, dienstknecht) doen aangifte, beiden van Helchteren.5'

Familie

Christina Wouters ° voor 1784, + 27 feb 1837
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S24] Parochieregisters Houthalen, Rijksarchief Hasselt, 1771, doopsels, p.269.
 2. [S41] Burgerlijke Stand Helchteren, Rijksarchief Hasselt, 1805, geboorten, p.18.
 3. [S47] Burgerlijke Stand Eksel, Rijksarchief Hasselt, 1845, huwelijken, p.8, akte 21.
 4. [S60] Burgerlijke Stand Houthalen, Rijksarchief Hasselt, 1808, overlijdens, p.19.
 5. [S41] Burgerlijke Stand Helchteren, Rijksarchief Hasselt, 1859, overlijdens, p.17v, akte 11.
 6. [S41] Burgerlijke Stand Helchteren, Rijksarchief Hasselt, 1849, overlijdens, p.17v, akte 12.
 7. [S41] Burgerlijke Stand Helchteren, Rijksarchief Hasselt, 1834, overlijdens, p.16v.
 8. [S41] Burgerlijke Stand Helchteren, Rijksarchief Hasselt, 1815, geboorten, p.1.
 9. [S41] Burgerlijke Stand Helchteren, Rijksarchief Hasselt, 1837, overlijdens, p.13v, akte 36.

Gertrudis Elisabeth Frederikx

IDnr.2999, ° 15 november 1841, + na 3 juli 1873
VaderCarolus Fredrix1 ° 8 november 1814, + 11 januari 1875
MoederAnna Thresia Wagemans1 ° 10 augustus 1815, + na 1 december 1883
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteGertrudis Elisabeth Frederikx werd geboren op 15 november 1841 te Koersel [België]. In het document wordt vermeld: 'Gertrudis Elisabetha wordt geboren om 4 uur 's namiddags. Vader Carolus doet aangifte met als getuigen Petrus Henricus Lantmeters (30 jaar, schoolonderwijzer) en Jan Jacobus Hermans (39 jaar, negotiant), beiden wonende te Koersel.1'
BeroepZij was dienstmeid te Koersel [België] op 3 juli 1873.2 
HuwelijkZij huwde met Donatus Mangelschots, zoon van Josephus Mangelschots en Maria Agnes Coopmans, op 3 juli 1873 te Koersel [België] met als getuigen Petrus Joannes Frederix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 8 uur 's morgens. De ouders van de bruid zijn aanwezig. Die van de bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Ferdinand Mangelschots (32 jaar, dagloner) en broer van de bruidegom, Petrus Frederix (22 jaar, dagloner) en broer van de bruid, Leonard Gijbels (38 jaar, winkelier) en Martinus Vandecruys (34 jaar, kleermaker), allen wonende te Koersel.2'
OverlijdenZij overleed na 3 juli 1873 te Koersel? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1841, geboorten, p.13, akte 48.
 2. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1873, huwelijken, p.27, akte 11.

Hendrik Frederikx

IDnr.14664, ° 4 juli 1822, + 7 april 1867
VaderJoannes Frederix1 ° 18 juli 1791, + 21 oktober 1830
MoederCatharina Elisabeth Cosijns1 ° 28 juni 1793, + 4 maart 1834
GeboorteHendrik Frederikx werd geboren op 4 juli 1822 te Bree [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 5 uur 's namiddags. Vader Jan (31 jaar, kleermaker) doet aangifte met als getuigen Antoon Paredis (24 jaar, schrijnwerker) en Jacob Graus (24 jaar, schrijnwerker), allen van Bree.1'
BeroepHij was schoenmaker te Bree [België] tussen 30 september 1854 en 7 april 1867.2,3 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Anna Gertrudis Cosijns op 3 december 1865 te Bree [België]; Zij overlijdt om 7 uur 's morgens in het huis van haar neef Hendrik Frederix (43 jaar, schoenmaker), die samen met zijn broer Gerard Frederix (45 jaar, kleermaker) het overlijden van hun tante aangeeft. Beiden wonen in Bree.4
HuwelijkHij huwde met Maria Dimphna Schoofs, dochter van Pieter Jan Schoofs en Maria Catharina Robers, op 10 mei 1866 te Bree [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 4 uur 's namiddags.5'
OverlijdenHij overleed op 7 april 1867 te Bree [België] in de ouderdom van 44 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 1 uur 's namiddags. De aangifte gebeurt door zijn broer Gerard (47 jaar, kleermaker) en Jan Vroom (37 jaar, veldwachter), allen van Bree.3'

bronvermelding(en)

 1. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1822, geboorten, p.15, akte 47.
 2. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1854, huwelijken, p.43, akte 43.
 3. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1867, overlijdens, p.14, akte 45.
 4. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1865, overlijdens, p.2 suppl., akte 154.
 5. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1866, huwelijken, p.19v, akte 55.

Henri Michel Frederikx

IDnr.1684, ° 16 november 1920, + 16 december 1920
VaderJoannes Matheus Frederikx ° 6 december 1879, + 7 augustus 1969
MoederMaria Elisabeth Grobben1 ° 11 februari 1875, + 11 november 1952
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteHenri Michel Frederikx werd geboren op 16 november 1920 te Kleine-Brogel [België].1 
OverlijdenHij overleed op 16 december 1920 te Kleine-Brogel [België]. 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Kleine-Brogel.

Joannes Matheus Frederikx

IDnr.1659, ° 6 december 1879, + 7 augustus 1969
VaderJacob Frederix1 ° 25 februari 1839, + na 1905
MoederCatharina Helena Claes1 ° 11 april 1841, + na 14 april 1885
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
RoepnaamJan Mathijs. 
GeboorteJoannes Matheus Frederikx werd geboren op 6 december 1879 te Peer [België].1 
BeroepHij was sigarenmaker op 8 oktober 1904. 
HuwelijkHij huwde met Maria Elisabeth Grobben, dochter van Adriaan Grobben en Maria Ida Dewith, op 8 oktober 1904 te Kleine-Brogel [België].1 
OverlijdenHij overleed op 7 augustus 1969 te Neerpelt [België] in de ouderdom van 89 jaar.2
BegrafenisHij werd begraven op 11 augustus 1969 te Kleine-Brogel [België].2 

Familie

Maria Elisabeth Grobben ° 11 feb 1875, + 11 nov 1952
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Peer.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 09.08.1969, p.4.
 3. [S28] Geneapage Noord-Limburg, http://www.geneapage.be/