Joannes Beckers

IDnr.14985, ° voor 1725, + na 6 oktober 1748
DoopselJoannes Beckers werd gedoopt voor 1725 te Gruitrode? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Anna Beckers en Joannes Antonius Frederix op 6 oktober 1748 te Gruitrode [België]; Er zijn drie 'roepen' [aankondigingen] geweest. De echtelingen hebben gebiecht en zijn te communie geweest. Ze hebben elkaar wederzijds het jawoord gegeven.1
OverlijdenHij overleed na 6 oktober 1748 te Gruitrode? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S453] Parochieregisters Gruitrode, Rijksarchief Hasselt, 1748, huwelijken, p.98.

Joannes Henricus Beckers

IDnr.765, ° voor 1725, + na 14 februari 1746
DoopselJoannes Henricus Beckers werd gedoopt voor 1725. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Henricus Cnaepen op 14 februari 1746 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 14 februari 1746. 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.125.

Joannes Nicolaus Beckers

IDnr.773, ° voor 1725, + na 14 februari 1746
GeboorteJoannes Nicolaus Beckers werd geboren voor 1725. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Tilmanus Cnaepen op 14 februari 1746 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 14 februari 1746. 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.125.

Joannes Petrus Beckers

IDnr.14969, ° voor 1725, + na 1 april 1749
DoopselJoannes Petrus Beckers werd gedoopt voor 1725 te Val-Meer? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Petrus Frederix op 1 april 1749 te Gruitrode [België]; Hij is door de vroedvrouw uit noodzaak voorlopig gedoopt [vlak na de bevalling]. Vader Joannes is van Rekem en zijn moeder Anna Beckers van Meer [nvdr. naar alle waarschijnlijkheid het huidige Val-Meer, deelgemeente van Riemst]. Zijn peter is Joannes Petrus Beckers, broer van zijn moeder en de meter is Maria Korstens uit Uikhoven. Verder treden op kapelaan Joannes Dirix en Maria Magdalena Leuten.
[nvdr. Ook volgens zijn huwelijksakte is hij gedoopt in Gruitrode]1,2
OverlijdenHij overleed na 1 april 1749 te Val-Meer? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S453] Parochieregisters Gruitrode, Rijksarchief Hasselt, 1749, doopsels, p.18.
  2. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1787, huwelijken, p.185.

Johannes Jozef Beckers

IDnr.12635, ° 3 september 1961
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteJohannes Jozef Beckers werd geboren op 3 september 1961 te Lommel [België]. 
HuwelijkHij huwde met Arlette Francine Victorine Schroyen, dochter van Jacobus Joannes Maria Schroyen en Melanie Philippina Beutels, op 12 april 1985 te Overpelt [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Joseph Beckers1

IDnr.3467, ° voor 1730, + na 16 februari 1752
DoopselJoseph Beckers werd gedoopt voor 1730 te Beverlo? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Christina Gairs op 16 februari 1752 te Beverlo [België].1
OverlijdenHij overleed na 16 februari 1752 te Beverlo? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1752, doopsels, p.625.

Magdalena Beckers

IDnr.2591, ° voor 1505, + voor 27 oktober 1580
VaderN. Beckers
DoopselMagdalena Beckers werd gedoopt voor 1505 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Frelen Frericxs, zoon van Frederick van Mewen en Marie N., voor 1530 te Lummen? [België].1 
EigendomMichiel Beckers verkocht een goed aan Magdalena Beckers volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 2 oktober 1533. Deze verwijst ook naar Peeter Neven als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Ter selver tyt soe is Frederick van Meuwen als momber synre huysvrou Mag...ne [Magdalene] Beckers gegicht ende gegoidt met recht in alsulge huys ende hoff ende huwelixe vorwerde als heer Michiel Beckers, priester, met synen momber Peter Neven der jonge opgedragen heeft in voerleden thyde. Ende es dar toe comen met recht na inhoutz honre vorwerden. Reengenoot vanden huyse Hensken Hoesdemans oosten ende Lyn Buysen westen, Henric van Grolar norden.1' 
OverlijdenZij overleed voor 27 oktober 1580 te Lummen? [België]. De tekst vermeldt: '
...Maria (Mariken) Ffrericx... houdt het versterf op na dood van haar moeder Magdalena Beckers... [relief van 27 oktober 1580 door Maria Frericxs][IDnr_2983]1'
 
ReliefNa het overlijden van Magdalena Beckers releveren Maria Frericxs op 27 oktober 1580 te Lummen [België] . De akte vermeldt verder ook Laureijs Huesdens, Jan Van Peer en Mathijs Huesdens. De akte luidt als volgt: 'Maria (Mariken) Ffrericx weduwe Laureys Huesdens alias der Smet, cum mamburno, houdt het versterf op na dood van haar moeder Magdalena Beckers. Maria Ffrericx met momber Jan Van Peer draagt haar tocht van het versterfenis en het kindsdeel van haar zoon Mathys op ten behoeve van die zoon Mathys Huesdens.
Tocht en erfdom vergaderd zijnde, heeft Mathys Huesdens via de Loonse meier een hypotheek van 16 ½ stuiver 'sjaars op panden van de erfgenamen van Bartholomeus Buysen alias Roselers verkocht aan Jan Moens. Die 16½ stuiver zijn de helft 33 stuivers 'sjaars staande aan een hoffstadt, palende Quinten Hoelsteens, de straat en Peter Frericx.2'
 

Familie

Frelen Frericxs ° voor 1505, + na 2 okt 1533
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.111v.
  2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.360.