Henri Michel Frederix

IDnr.4183, ° 27 maart 1871, + 16 april 1871
VaderJean Louis Frederix ° 27 februari 1845, + 9 december 1915
MoederPhilomena Lindekens ° 26 februari 1839, + 21 september 1881
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteHenri Michel Frederix werd geboren op 27 maart 1871 te Tongeren [België]. 
OverlijdenHij overleed op 16 april 1871 te Tongeren [België]. 

Henri Michel Lucien Frederix

IDnr.12405, ° 11 juni 1938
VaderPetrus Joannes Frederix1 ° 7 mei 1900, + 16 januari 1985
MoederMaria Barbara Francisca Cremers1 ° 5 augustus 1906, + 6 september 1985
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteHenri Michel Lucien Frederix werd geboren op 11 juni 1938 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Juliana Maria Josephina Truyers op 30 juli 1962 te Hechtel [België].1 

Familie

Juliana Maria Josephina Truyers ° 29 dec 1938
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Henrica Frederix

IDnr.2925, ° 27 april 1871, + na 12 december 1914
VaderGerardus Frederix1 ° 10 april 1828, + 17 november 1896
MoederAnna Maria Palmers1 ° 18 april 1842, + 4 mei 1897
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteHenrica Frederix werd geboren op 27 april 1871 te Hechtel [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 9 uur 's avonds in het huis, gelegen op het Marktveld. Vader Gerardus (43 jaar, koopman) doet aangifte met als getuigen Francis Vandeven (25 jaar, dagloner) en Peter Jan Scraijen (34 jaar, dagloner), allen van Hechtel.1'
BeroepZij was dienstmeid op 14 mei 1892.2 
HuwelijkZij huwde met Petrus Josephus Put, zoon van Henricus Leander Put en Carolina Timmermans, op 14 mei 1892 te Saint-Nicolas [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 7 uur 's avonds. De ouders van de bruid zijn aanwezig. De ouders van de bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Petrus Jacobus Driesmans (23 jaar), Petrus Jacobus Rorsvorst (26 jaar), Antoine Colemont (26 jaar) en Julien Stassart (29 jaar), allen mijnwerkers, wonend in Saint-Nicolas.2'
OverlijdenZij overleed na 12 december 1914 te Zolder? [België]. 

Familie

Petrus Josephus Put ° 30 mrt 1870, + na 12 dec 1914
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S55] Burgerlijke Stand Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1871, geboorten, p.3, akte 8.
 2. [S400] Burgerlijke Stand Saint-Nicolas, Rijksarchief Liège, 1892, huwelijken, p.19, akte 19.
 3. [S400] Burgerlijke Stand Saint-Nicolas, Rijksarchief Liège, 1893, geboorten, p.45v, akte 179.
 4. [S400] Burgerlijke Stand Saint-Nicolas, Rijksarchief Liège, 1898, geboorten, p.27v, akte 108.
 5. [S400] Burgerlijke Stand Saint-Nicolas, Rijksarchief Liège, 1904, geboorten, p.5v, akte 19.
 6. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1905, geboorten, p.20v, akte 78.
 7. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1908, geboorten, p.3, akte 9.

Henrica Frederix

IDnr.4023, ° 11 oktober 1890
VaderPetrus Leonardus Frederix1 ° 4 oktober 1848, + 18 april 1932
MoederMaria Ida Vanvelthoven1 ° 28 februari 1847, + 11 augustus 1901
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteHenrica Frederix werd geboren op 11 oktober 1890 in De Rest te Hechtel [België]. In het document wordt vermeld: 'Henrica wordt geboren om 11 uur 's avonds. Vader Peter Leonardus (42 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Jospehus Willems (50 jaar, landbouwer) en Josephus Reynders (69 jaar, landbouwer), allen van Hechtel.1'

bronvermelding(en)

 1. [S55] Burgerlijke Stand Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1890, geboorten, p.9v, akte 30.

Henricus Frederix

IDnr.232, ° 7 juli 1782, + 23 mei 1834
VaderJoannes Fredrix ° circa 1740, + 4 november 1805
MoederMaria Catharina Lemmens ° 9 februari 1746, + 11 juni 1799
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselHenricus Frederix werd gedoopt op 7 juli 1782 te Lummen [België].1 
VolkstellingJoannes Fredrix en Maria Catharina Lemmens werden geregistreerd bij de volkstelling van tussen 1795 en 1796 in Mellaar te Lummen [België], samen met hun kind(eren) Henricus Frederix. Jan woont in het gehucht Mellaar samen met zijn vrouw Catharina en hun 13-jarige zoon Henri.2 
BeroepHij was landbouwer te Lummen [België] tussen 10 november 1803 en 11 mei 1825.3,4 
HuwelijkHij huwde met Anna Clara Joors, dochter van Hermanus Joors en Anna Catharina Persoons, op 10 december 1803 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats op de 18de frimaire An XII van de Replublikeinse kalender.5'
EigendomJean Nicolas Liefsoens verkocht een goed aan Henricus Frederix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 augustus 1804. Ze vermeldt verder ook Bernard Vandermaesen. De akte luidt als volgt: 'Jean Nicolas Liefsoens, rentenier wonend in Lummen, verklaart dat hij aan Henri Fredrix, landbouwer wonend in Lummen onder Meldelaer, verkocht: huis, stal, schuur, tuin en boomgaard aan elkaar gelegen in Meldelaer. Het goed paalt O., N. en W. aan de straat en Z. aan Charles Smets. Verder verkocht hij nog een stuk akkerland genaamd 'de Kleine Streek' ook in Meldelaer, O. juffr. Lekens, Z. Henri Carmans, W. erfgenamen Chretien Jans en N. begijn Put; een stuk akkerland tegenover het huis gelegen, palend O. Jean Fredrix, Z. Pierre Schods, N. en W. de straat. Dit laatste stuk is belast met een jaarlijkse rente van 2 francs 73 centimes (deux florins argent de Liege) aan de armen van Lummen. De koopsom bedraagt 1200 francs. Getuigen: Bernard Vandermaesen, handelaar, en Christophe Hoelen, notaris, beiden wonend in Lummen.6' 
WoonstHij en Anna Clara Joors woonden in 1829, samen met hun kind(eren) Maria Constantia, Leopoldus en Petrus Joannes in de woning nr. 200 in Mellaar te Lummen [België].7 
OverlijdenHij overleed op 23 mei 1834 te Lummen [België] in de ouderdom van 51 jaar. De tekst vermeldt: 'Henricus overlijdt om 9 uur 's morgens in zijn huis te Mellaar. De aangifte gebeurt door zijn schoonbroer Jan Joors (65 jaar) en Jan Kaelen (62 jaar), beiden landbouwers te Lummen.8'

Familie

Anna Clara Joors ° 5 apr 1780, + 11 jul 1857
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1318930, 1782, doopsels.
 2. [S18] Volkstelling Lummen 1795-1796, Rijksarchief Hasselt, 1358805, nr. 532.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, an XII, p.13 bovenaan.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1830, p.22v, akte 81.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, an XII, huwelijken, p.13.
 6. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1462270, 1803-1813, notaris Jean Guillaume Bampts, 1804, akte 8.
 7. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.
 8. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1834, overlijdens, p.22v, akte 81.
 9. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1818, geboorten, p.5v.

Henricus Frederix

IDnr.3007, ° 30 augustus 1844, + 15 oktober 1844
VaderCarolus Fredrix1 ° 8 november 1814, + 11 januari 1875
MoederAnna Thresia Wagemans1 ° 10 augustus 1815, + na 1 december 1883
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteHenricus Frederix werd geboren op 30 augustus 1844 te Koersel [België]. In het document wordt vermeld: 'Henricus wordt geboren om 7 uur 's morgens. Vader Carolus komt aangifte doen met als getuigen Peeter Joseph Tielens (32 jaar, landbouwer) en Henri Joseph Rijskens (30 jaar, dagloner), beiden wonende te Koersel.1'
OverlijdenHij overleed op 15 oktober 1844 te Koersel [België]. De tekst vermeldt: 'Henricus overlijdt om 11 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door Peeter Joseph Tielens (32 jaar, landbouwer) en Henri Joseph Rijskens (30 jaar, dagloner), beiden wonende te Koersel. De voornaam wordt verkeerdelijk als Peeter Hendrik genoteerd.2'

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1844, geboorten, p.11, akte 41.
 2. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1844, overlijdens, p.43v, akte 32.

Henricus Frederix

IDnr.4020, ° 2 november 1764, + 31 december 1848
VaderDaniel Fredrix1 ° circa 1729, + 5 december 1822
MoederElisabeth Peeters1 ° 22 november 1738, + 7 augustus 1810
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
NaamvariatieHenricus Frederix werd ook Fredrix genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt op 2 november 1764 te Alken [België].2
BeroepHij was schrijnwerker op 5 februari 1807.1 
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Motmans, dochter van Joannes Motmans en Maria Catharina Otten, op 5 februari 1807 te Hasselt [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 12 uur 's middags. De moeder van de bruid en de vader van de bruidegom zijn aanwezig. Bij hun huwelijk erkennen de echtelingen hun twee eerder geboren zonen: Jean Frederix, geboren te Stevoort op 20 floréal an X [10 mei 1802] en Hubert Frederix, geboren te Hasselt op 22 brumaire an XIII [13 november 1804]. De getuigen bij het huwelijk zijn de vader van de bruidegom, Daniel Fredrix (75 jaar, landbouwer, uit Melveren), Pierre Jean Vissers (38 jaar, slotenmaker), Charles Joseph Servais (27 jaar, muzikant) en Winand Baerts (53 jaar, ex-secretaris van Kuringen), de laatste drie uit Hasselt.1'
OverlijdenHij overleed op 31 december 1848 te Stevoort [België] in de ouderdom van 84 jaar.3 

Familie

Anna Maria Motmans ° 1 feb 1780, + 27 dec 1848
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1807, huwelijken, p.6.
 2. [S96] Parochieregisters Alken, Rijksarchief Hasselt, 1764, doopsels, p.552.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Stevoort, 1848, overlijdens.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1807, geboorten.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1809, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1813, geboorten.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Stevoort, 1815, geboorten.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Stevoort, 1818, geboorten.
 9. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Stevoort, 1821, geboorten.
 10. [S77] Burgerlijke Stand Geel (origineel), Archief stad Geel, 1895, overlijdens, p.95v, akte 378.
 11. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Stevoort, 1826, overlijdens.