Franciscus Fredricx

IDnr.3133, ° 24 november 1690, + voor 28 augustus 1699
VaderCarolus Fredricx1 ° voor 1665, + 20 maart 1733
MoederGertrudis Pluckers1 ° voor 1665, + 14 januari 1733
DoopselFranciscus Fredricx werd gedoopt op 24 november 1690 te Hechtel [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 28 augustus 1699 te Hechtel? [België]. De tekst vermeldt: 'Omdat er in 1699 nog een tweede Franciscus wordt gedoopt, is deze Franciscus vermoedelijk dan al overleden.2' 

bronvermelding(en)

 1. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1690, doopsels.
 2. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1699, doopsels.

Franciscus Fredricx

IDnr.3140, ° 28 augustus 1699, + na 1762
VaderCarolus Fredricx1 ° voor 1665, + 20 maart 1733
MoederGertrudis Pluckers1 ° voor 1665, + 14 januari 1733
DoopselFranciscus Fredricx werd gedoopt op 28 augustus 1699 te Hechtel [België].1 
OverlijdenHij overleed na 1762. 

bronvermelding(en)

 1. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1699, doopsels.

Georgius Fredricx

IDnr.3235, ° 6 september 1626, + 4 juni 1692
VaderHenricus Fredrix1 ° voor 1595, + 2 januari 1645
MoederAnna Smeets1 ° voor 1595, + na 22 augustus 1632
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselGeorgius Fredricx werd gedoopt op 6 september 1626 te Beverlo [België] met als peter Jacobus Corthen en als meter Gertrudis Vreijsen.1
HuwelijkHij huwde met Anna Barduyns op 26 januari 1651 te Beverlo [België] met als getuigen Arnoldus Fredricx en Mathias Put.2
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Elisabeth Pauls en Martinus Fredricx op 12 mei 1671 te Beverlo [België].3
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Arnoldus Fredricx en Elisabetha Maes op 31 januari 1673 te Beverlo [België].4
DoopselHij was peter bij het doopsel van Catharina Frederix op 13 april 1680 te Beverlo [België].5
OverlijdenHij overleed op 4 juni 1692 te Beverlo [België] in de ouderdom van 65 jaar.6 

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1626, doopsels, p.40.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, huwelijken, 1651, p.256.
 3. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1671, huwelijken, p.463.
 4. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1673, huwelijken, p.465.
 5. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1680, doopsels, p.40.
 6. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, begravingen, 1692, p.337.

Henricus Fredricx

IDnr.3226, ° voor 1615, + na 25 juni 1645
VaderHenricus Fredrix ° voor 1595, + 2 januari 1645
MoederAnna Smeets ° voor 1595, + na 22 augustus 1632
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselHenricus Fredricx werd gedoopt voor 1615 te Beverlo? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Elisabeth Elsen op 28 juni 1637 te Beverlo [België] met als getuigen Arnoldus Fredrickx.1
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Matheus Pauls en Maria Fredrici op 25 juni 1645 te Beverlo [België].2
OverlijdenHij overleed na 25 juni 1645 te Beverlo? [België].2 

Familie

Elisabeth Elsen ° voor 1615, + na 23 jan 1642
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1637, huwelijken, p.238.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1645, huwelijken, p.249.
 3. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1637, doopsels, p.105.
 4. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1642, doopsels, p.121.

Isabella Fredricx

IDnr.3134, ° 3 januari 1697, + 23 oktober 1727
VaderCarolus Fredricx1 ° voor 1665, + 20 maart 1733
MoederGertrudis Pluckers1 ° voor 1665, + 14 januari 1733
DoopselIsabella Fredricx werd gedoopt op 3 januari 1697 te Hechtel [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Truyens, zoon van Joannes Truyens en Catharina Gilens, op 8 mei 1718 te Hechtel [België].2 
OverlijdenZij overleed op 23 oktober 1727 te Hechtel [België] in de ouderdom van 30 jaar.3 

Familie

Joannes Truyens ° 11 apr 1696, + 22 jun 1769
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1697, doopsels.
 2. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1718, huwelijken.
 3. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1727, overlijdens.
 4. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1718, doopsels.
 5. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1720, doopsels.
 6. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1723, doopsels.
 7. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1725, doopsels.

Jacob Fredricx

IDnr.7464, ° voor 1610, + na 26 maart 1648
DoopselJacob Fredricx werd gedoopt voor 1610 te Beringen? [België].1 
AflossingJacob Fredricx ontving van Henrick Keunen de terugbetaling van een lening van 100 gulden volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 26 maart 1648. De akte luidt als volgt: 'Anno 1648 op 26 maart heeft Jacob Fredricx de panden gekweten van Henrick Keunen alias Putkens van een rente op 100 gulden kapitaal, de rest van een 'mierdere' rente. Hij verklaart de voorschreven 100 gulden met de intrest te hebben ontvangen.1'
OverlijdenHij overleed na 26 maart 1648 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.184.

Jan Fredricx

IDnr.1394, ° voor 1631, + na 14 december 1662
DoopselJan Fredricx werd gedoopt voor 1631 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Helwidis Reijnders voor 1 september 1654 te Lummen? [België].1 
BeroepHij was Er wordt een rekening betaald aan '...Jan Fredrickx, kleermaker'. te Lummen [België] op 17 januari 1662.2 
EigendomMichiel Reijnders verkocht een goed aan Jan Fredricx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 14 december 1662. De akte luidt als volgt: 'Machiel Reijnders verkoopt aan Dierick Truijens de helft van een driesken op de beek te Westerhoven. Jan Reijnders heeft de wederhelft. Palende O. en N. de straat; Z. de beek; W. Jan Reijnders. Belast met 3 ½ gulden 'sjaars aan Anna Hoeffmans; 35 stuiver aan de vroegmis; 10 stuiver aan de Anniversariën; 1 braspennink aan de kerk en 1 stuiver grondcijns. Reijnders moet van die lasten de helft betalen. De koper moet nog 3 gulden 'sjaars geven aan Andries Bervoets; die staan op de Kerckenschomme en op voornoemde erven. Boven al die lasten moet hij nog éénmaal 40 gulden Brabants geven. Godspennink: 1 stuiver. Naschrift: Op 29 december bekent Truijens naderschap aangaande deze koop aan Jan Fredricx.3' 
OverlijdenHij overleed na 14 december 1662 te Lummen? [België].3 

Familie

Helwidis Reijnders ° voor 1630, + na 14 dec 1662
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1654, p.36.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.122.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.83v.