Geijsen Heijloven1

IDnr.2808, ° voor 1595, + na 20 december 1629
DoopselGeijsen Heijloven werd gedoopt voor 1595.1 
EigendomGeijsen Heijloven verkocht een goed aan Gerardus Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 december 1629. De akte luidt als volgt: 'Geijsen Heijloven verkoopt aan de erfgenamen Aerdt Frericx van Lummen, drie vierdel broek gelegen op het Middelste brouck, wezende gemeen. Palende de genoemde erfgenamen, Jacob Schats, Peeter Aerdts alias Vrancken van Lummen en Jesper Poelmans erfgenamen. Voor 54 rinsgulden en ½ reijcxdaelder voor verkopers vrouw. Godtspenninck: 1 stuiver. Te betalen: 20 gulden bij het gichten, de rest bij het verjaren. Geert Frerix is in naam van zijn 'medegeringhe' als voor zich zelf ter gichte gekomen. Het geld is gekomen van een rente van 3 gulden jaarlijks afgelegd door Jan Moons binnen deze Vrijheid.1' 
OverlijdenHij overleed na 20 december 1629.1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.5.

Catharina Heijnen

IDnr.10667, ° voor 1760, + na 13 mei 1781
DoopselCatharina Heijnen werd gedoopt voor 1760 te Bocholt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Catharina Haesen op 13 mei 1781 te Bocholt [België].1 
OverlijdenZij overleed na 13 mei 1781 te Bocholt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S254] Opzoekingen door Bart Claes.

Elisabeth Heijnen

IDnr.10662, ° voor 1755, + na 3 september 1776
DoopselElisabeth Heijnen werd gedoopt voor 1755 te Bocholt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Elisabeth Haesen op 3 september 1776 te Bocholt [België].2,1 
OverlijdenZij overleed na 3 september 1776 te Bocholt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S254] Opzoekingen door Bart Claes.
  2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Bocholt, 1776, doopsels.

Eustachius Heile

IDnr.15352, ° voor 1705, + na 6 juli 1727
DoopselEustachius Heile werd gedoopt voor 1705 te Diepenbeek? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Elisabeth Holsteens en Cornelis Vrerix op 6 juli 1727 te Diepenbeek [België].1
OverlijdenHij overleed na 6 juli 1727 te Diepenbeek? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1727, huwelijken, p.12.

Jean Helas

IDnr.10791, ° voor 1935
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteJean Helas werd geboren voor 1935 te Genk? [België]. 
HuwelijkHij huwde met Mathilde Frederix, dochter van Martin Jacques Frederix en Cornelia Anna Henriette Denier, in juli 1953 te Genk [België].1 

Familie

Mathilde Frederix ° circa 1937
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 27.07.1953, p.5.
  2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 01.08.1985, p.15.

Marie-Anne Helas

IDnr.10796, ° circa 1958
VaderJean Helas1 ° voor 1935
MoederMathilde Frederix1 ° circa 1937
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMarie-Anne Helas werd geboren circa 1958 te Genk? [België].1 
HuwelijkZij huwde met N. Feys na 1978.1 
Gebeurtenis Op 1 augustus 1985 vormen Cornelia Anna Henriette Denier, samen met Marie-Anne Helas te Genk [België] tweemaal vier generaties.1

Familie

N. Feys
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 01.08.1985, p.15.

Francis Egidius Hellemans

IDnr.13546, ° 16 juni 1834, + na 6 september 1876
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteFrancis Egidius Hellemans werd geboren op 16 juni 1834 te Kontich [België].1 
HuwelijkHij huwde met Elisabeth Jeurissen, dochter van Joannes Jeurissen en Maria Catharina Blocken, op 6 september 1876 te Mopertingen [België].2 
OverlijdenHij overleed na 6 september 1876 te Mopertingen? [België].2 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Kontich, 1834, geboorten.
  2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Mopertingen, 1876, huwelijken.