Catharina Janissen

IDnr.8620, ° voor 1640, + tussen 26 juni 1664 en 25 oktober 1666
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselCatharina Janissen werd gedoopt voor 1640 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Antonius Frederix, zoon van Corsten Frederix en Gertrudis Horion, op 26 juni 1664 te Mechelen-aan-de-Maas [België].1 
OverlijdenZij overleed tussen 26 juni 1664 en 25 oktober 1666 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1,2 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, 1664, p.140.
 2. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, 1666, p.244.

Alfons Jannes

IDnr.13893
HuwelijkAlfons Jannes huwde met Rosa Frederix.1 

bronvermelding(en)

 1. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.

Cornelis Jannes

IDnr.14614, ° voor 1580, + na 27 januari 1606
DoopselCornelis Jannes werd gedoopt voor 1580 te Lummen? [België].1 
AflossingCornelis Jannes ontving van Aerdt Fredrix de terugbetaling van een lening aan 3 rinsgulden en 11,5 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 27 januari 1606. De akte luidt als volgt: 'Cornelis Jannes handelt uit kracht van procuratie op zijn persoon gegeven door Cornelis en Pauwels Vander Staten als mombers van het Boomgasthuijse van Diest. De registratie van de procuratie volgt hierna. Jannes draagt op en kwijt Aerdt Frerix en zijn panden van 3 rinsgulden en 11,5 stuivers jaarlijks zoals het gasthuis op zijn panden trok. De hoetpenningen en verlopen werden voldaan. Aerdt Frerix kwam ter gichte.
Procuratie "irrevocabel". De burgemeesters en de raad van de stad Diest attesteren dat voor hen op 5 januari 1606 meester Cornelis en Pouwels Vander Straten verschenen als mombers en meester van het Boomgasthuijse. Ze hebben geconstitueert en speciale last en procuratie gegeven onwederroepelijk aan Cornelis Jannes van Lumpmen om voor de schepenen ten Loons recht en meier van Lumpmen te verschijnen en in hun naam een rente te kwijten van 3 gulden 11,5 stuivers erfelijk staande op een stuk broek geheten "die Plesse" gelegen in Schuelen. Het behoort toe aan Aerdt Frerix. Hij moet de rente en de verlopen op het register behoorlijk casseren tot ontlasting van Aerdt en zijn panden. Op deze verklaring werd het zegel van de stad Diest gedrukt en het werd ondertekend door Peeter Van Lille. (in deze gichte blijkt dat "twelffdalven" het bedrag 11,5 is).1'
 
OverlijdenHij overleed na 27 januari 1606 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 77, 1605, p.147v.

Bart Jannis

IDnr.12626, ° 24 maart 1972
VaderMaurits Jozef Jannis1 ° 15 juni 1945
MoederJustina Maria Frederix1 ° 19 september 1946
GeboorteBart Jannis werd geboren op 24 maart 1972 te Neerpelt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Catharina Jannis

IDnr.14711, ° voor 1740, + na 23 september 1764
DoopselCatharina Jannis werd gedoopt voor 1740 te Opglabbeek? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Catharina Frederix op 23 september 1764 te Opglabbeek [België]; Arnoldus Frederix vervangt Jacobus Frederix als peter.1
OverlijdenZij overleed na 23 september 1764 te Opglabbeek? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1764, doopsels, p.19v.

Christianus Jannis

IDnr.14702, ° 25 december 1697, + 16 november 1766
DoopselChristianus Jannis werd gedoopt op 25 december 1697 te Opoeteren [België].1
HuwelijkHij huwde met Joanna Leurs op 24 juni 1723 te Tongerlo [België].2
OverlijdenHij overleed op 16 november 1766 te Opglabbeek [België] in de ouderdom van 68 jaar. De tekst vermeldt: 'Op 16 november werd Christiaen Jannis, alias Mossis, dood terug gevonden, vermoedelijk gestikt. Hij was een vrome, oude man.3'

Familie

Joanna Leurs ° voor 1700, + 8 jan 1760
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S425] Parochieregisters Opoeteren, Rijksarchief Hasselt, 1697, doopsels, p.8.
 2. [S426] Parochieregisters Tongerlo, Rijksarchief Hasselt, 1723, huwelijken (afschrift), p.18.
 3. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1766, overlijdens, p.196.
 4. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1729, doopsels, p.50.

Gasparus Jannis1

IDnr.14694, ° voor 1700, + na 21 augustus 1723
GeboorteGasparus Jannis werd geboren voor 1700 te Opglabbeek? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Frederix op 21 augustus 1723 te Opglabbeek [België]; Gasparus Jannis vervangt Dionisius Lanckhoors als peter.1
OverlijdenHij overleed na 21 augustus 1723 te Opglabbeek? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1723, doopsels, p.34.