Anna Jaeckemijns

IDnr.5149, ° 14 februari 1684
VaderErasmus Jaeckemijns1 ° voor 1650, + na 16 mei 1690
MoederAnna Fredrix1 ° 11 december 1651, + na 16 mei 1690
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselAnna Jaeckemijns werd gedoopt op 14 februari 1684 te Kuringen [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 62, folio 157v.

Catharina Jaeckemijns

IDnr.5148, ° 22 januari 1679
VaderErasmus Jaeckemijns1 ° voor 1650, + na 16 mei 1690
MoederAnna Fredrix1 ° 11 december 1651, + na 16 mei 1690
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselCatharina Jaeckemijns werd gedoopt op 22 januari 1679 te Kuringen [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Kuringen.

Erasmus Jaeckemijns

IDnr.5138, ° voor 1650, + na 16 mei 1690
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselErasmus Jaeckemijns werd gedoopt voor 1650 te Kuringen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Fredrix, dochter van Mattheus Fredrix en Anna Vanderheijden, op 27 januari 1675 te Kuringen [België].1 
ReliefNa het overlijden van Joannes Frederici releveren Erasmus Jaeckemijns op 18 maart 1688 te Lummen [België] . De akte vermeldt verder ook Joannes Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Raso Jaquemijns releveert het versterf dat hem is aangekomen na de dood van heer Jan Fredrici zaliger: een stuk land aan het Lindekensvelt gelegen, palend Willem Pauwls O., Andries Bervoets W., den Langenwech Z; 6 gulden jaarlijks aan de panden van Jan Fredrix.2' 
AflossingErasmus Jaeckemijns ontving van Joannes Fredrix de terugbetaling van een lening van 100 gulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 15 september 1689. Deze verwijst ook naar Henricus Timmermans als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Raso Jakemijns (Jaquemijns) kwijt de panden van Henric Timmermans, namelijk huis en hof in Laren gelegen, van een rente van 6 gulden jaarlijks, kapitaal 100 gulden BBL. Heeft het geld ontvangen uit handen van Jan Fredrix, tot wiens last de rente stond te betalen uit kracht van deling. Fredrix is bij forme van kwijting in de gemelde rente ter gichte gekomen.3' 
OverlijdenHij overleed na 16 mei 1690 te Kuringen? [België].1 

Familie

Anna Fredrix ° 11 dec 1651, + na 16 mei 1690
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Kuringen.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1688, p.290.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1689, p.322v.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 62, folio 157v.

Erasmus Jaeckemijns

IDnr.5150, ° 16 mei 1690
VaderErasmus Jaeckemijns1 ° voor 1650, + na 16 mei 1690
MoederAnna Fredrix1 ° 11 december 1651, + na 16 mei 1690
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselErasmus Jaeckemijns werd gedoopt op 16 mei 1690 te Kuringen [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Kuringen.

Matheus Jaeckemijns

IDnr.5147, ° 7 februari 1678
VaderErasmus Jaeckemijns1 ° voor 1650, + na 16 mei 1690
MoederAnna Fredrix1 ° 11 december 1651, + na 16 mei 1690
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselMatheus Jaeckemijns werd gedoopt op 7 februari 1678 te Kuringen [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Kuringen.

Raso Jaeckemijns

IDnr.5146, ° 14 januari 1676
VaderErasmus Jaeckemijns1 ° voor 1650, + na 16 mei 1690
MoederAnna Fredrix1 ° 11 december 1651, + na 16 mei 1690
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselRaso Jaeckemijns werd gedoopt op 14 januari 1676 te Kuringen [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Pieter Arnold Roelants met Mathias Marien, geacteerd te Lummen [België] op 29 oktober 1739, vermeldt eveneens Raso Jaeckemijns; Mattheys Marien laat akte van notaris Joannes Stellingwerff, Hasselt, registreren dd. 27.10.1739.
Inhoud: Petrus Roelants, oud-burgemeester van Hasselt, en Marten Stappaerts verkopen aan Matthijs Mariën van Lummen: 1) huis, hof binnen vrijheid, O. het Palleerstraetien, Z. straat, W. Huskin; 2) land 'den Eyckenstock' met het Lindekensvelt en 2 perceeltjes in ’t gemeyn broeck, zoals Martinus Van Schoor en Renier Palmerts die in huur bezeten hebben en zoals die vroeger toebehoorden aan Raso Jacomijns. Verkocht voor een jaarlijkse erfrente van 20 gulden Brabants en een rente van 40 gulden Brabants per jaar; deze laatste af te leggen met 1000 gulden Brabants. Pand: gekocht goed en huis en hofje gelegen te Melioor onder Lummen, dat hij, Marien, voor 2 jaren kocht van Jan Claes van Lummen. Gedaan te Hasselt ten huize van Roelants. Getuigen: Hermannus Hermans en Anna Vandersmissen van Wellen.2 
NaamvariatieHij werd ook Jacomijns genoemd.2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Kuringen.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 62, folio 157v.

Anna Elisabeth Jaenen

IDnr.7040, ° 22 december 1819, + 25 mei 1882
GeboorteAnna Elisabeth Jaenen werd geboren op 22 december 1819 te Eksel [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Mathias Vanvelthoven op 22 februari 1843 te Eksel [België].1 
OverlijdenZij overleed op 25 mei 1882 te Eksel [België] in de ouderdom van 62 jaar.1 

Familie

Joannes Mathias Vanvelthoven ° 20 jul 1810, + 4 mei 1858
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S28] Geneapage Noord-Limburg, http://www.geneapage.be/
 2. [S47] Burgerlijke Stand Eksel, Rijksarchief Hasselt, 1845, huwelijken, p.8, akte 21.