Maria Elisabetha Frederix

IDnr.228, ° 19 mei 1740, + 30 juni 1805
VaderMichael Fredrix ° 17 juni 1695, + 7 augustus 1766
MoederMaria Elisabetha Opheijde ° 27 maart 1698, + 7 april 1749
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselMaria Elisabetha Frederix werd gedoopt op 19 mei 1740 te Lummen [België] met als peter Joannes Fredrickx en als meter Agatha Hueveneers.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Maria Elisabeth Vervoort op 15 juli 1765 te Heusden [België]; Bij haar vader is de familienaam Vandevoort (naderhand?) veranderd in Vervoort.2
HuwelijkZij huwde met Joannes Vanherle op 5 mei 1767 te Lummen [België] met als getuigen Henricus Fredrix en Petrus Vaneerdewegh.3
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Franciscus Vervoort op 20 mei 1774 te Heusden [België]; In de doopakte is bij zijn moeder (naderhand?) de voornaam Christina toegevoegd aan de naam Maria. Bij zijn vader is de familienaam Vandevoort (naderhand?) veranderd in Vervoort.4
DoopselZij was meter bij het doopsel van Paulus Fredrix op 22 februari 1782 te Lummen [België].5 
HuurJoannes Vanherle en Maria Elisabetha Frederix verhuurden aan Petrus Swalen en Maria Ramakers een goed voor de som van 72 gulden Brabants Luijcx en 35 halsters koren diesters volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 14 februari 1785. De akte luidt als volgt: 'Joannes Vanherle x Marie Elisabeth Fredrix, wonend in Genebosch 1), Petrus Swalen x Marie Ramakers wonend in Geneijcken 2). 1) verhuurt aan 2) voor een termijn van 3 jaar, begin half maart 1785, huis met schuur, stallingen en annex goederen in Genebosch en landerijen. Huis regenoten O. de weduwe Andries Smets, Z. Peeter Aerts, W. Jan Custers, N. Arnoldus Reijnders. Huursom: 35 halsters koren diesters, 72 gulden Brabants Luijcx, te betalen op St. Andries. De verhuurder reserveert zich 6 bedden in de huishof westwaarts en 2 bedden in ‘de Heuvels’ tot zijn gebruik en 4 parten in de warmoeshof westwaarts. Getuigen: de heer P.G. Vandebrouck, jof. M.E. Windelen.6' 
HuurJoannes Vanherle en Maria Elisabetha Frederix verhuurden aan Peeter Bossemans en Elisabeth Schoofs een goed voor de som van 17 pattacons (1 pattacon = 4 gulden)/jaar en 40 halsters koren/jaar brabantse maat volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 april 1787. De akte luidt als volgt: 'Joannes Van Herle x Elisabeth Fredricx van Genebosch 1), Peeter Bossemans x Elisabeth Schoofs 2), partijen. 1) verhuurt aan 2) voor een termijn van 3 jaar, ingaand half maart 1788, voor huis, moeshof, broeken en ‘veelen’; voor de landerijen ingaand op half oogst 1788. Hij verhuurt: huis, schuur, stal cum annexis en alle andere goederen onder Genebosch gelegen; 3 percelen land onder Molem; een land onder Geneycken achter de schans, verkregen bij koop van Jan Wellens en Michael Rodiers; een dries achter de schans, oostwaarts de schans. Hij reserveert zich een plek in de moeshof noordwaarts tegen de stallingen, 2 bedden in de heuvel noord- en zuidwaarts tegen de straat, nog 6 bedden achter de moeshof en een stuk broek. Huurprijs: 17 pattacons (1 pattacon = 4 gulden)/jaar en 40 halsters koren/jaar brabantse maat, met de plek land van Peeter Schodts in de huur inbegrepen. Nog andere voorwaarden. Opgemaakt in het huis van de notaris met heer Joannes Wilborts en Michael Roosen als getuigen.7' 
VolkstellingZij en Joannes Vanherle werden geregistreerd bij de volkstelling van tussen 1795 en 1796 in Genenbos te Lummen [België], samen met hun kind(eren) Petrus Andreas Vanherle. Jan en Elisabeth wonen samen hun zoon Andries in het gehucht Genebos.8 
OverlijdenZij overleed op 30 juni 1805 in Genenbos te Lummen [België] in de ouderdom van 65 jaar. De tekst vermeldt: 'Catharina overlijdt om 9 uur 's morgens te Genebos. De aangifte van het overlijden wordt gedaan door haar echtgenoot Jan en voormalig notaris Christophe Hoelen.9' 

Familie

Joannes Vanherle ° voor 1745, + 28 sep 1809
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, 1740, doopsels, p.96.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, p.183.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1767, huwelijken, p.158.
 4. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, 1774, doopsels, p.55.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.90.
 6. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, ]1462444, notaris Joannes Josephus Aerts, 1781-1787, 1785, akte 3 (akte 19).
 7. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, ]1462444, notaris Joannes Josephus Aerts, 1781-1787, 1787, akte 7 (akte 28).
 8. [S18] Volkstelling Lummen 1795-1796, Rijksarchief Hasselt, 1358805, nr. 1104.
 9. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, an XIII, p.10, akte 59.

Maria Elisabetha Frederix

IDnr.4217, ° 18 september 1757, + 8 mei 1823
VaderChristianus Frederix1 ° 28 januari 1732, + 12 augustus 1795
MoederMaria Elisabetha Beecken1 ° 27 februari 1727, + 26 september 1796
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
DoopselMaria Elisabetha Frederix werd gedoopt op 18 september 1757 te Hasselt [België] met als peter Franciscus Van Roije en als meter Christina Van Schoonbeeck.1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Joannes Josephus Ruvers op 15 augustus 1788 te Hasselt [België].2 
HuwelijkZij huwde met Renerus Jacquemijns op 1 november 1792 te Hasselt [België].3 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Ludovicus Frederix op 1 oktober 1793 te Hasselt [België].4 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Elisabetha Frederix op 18 juni 1795 te Hasselt [België].5 
OverlijdenZij overleed op 8 mei 1823 te Hasselt [België] in de ouderdom van 65 jaar.6 

Familie 1

Kind

Familie 2

Petrus Joannes Josephus Ruvers ° 30 mrt 1757, + 28 mrt 1790
Kind

Familie 3

Renerus Jacquemijns ° circa 1757, + 1 okt 1828
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 296, 1757, doopsels, p.26.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 313, 1788, huwelijken, p.151.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 313, 1792, huwelijken, p.169.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 298, 1793, doopsels, p.115.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 298, 1795, doopsels, p.143.
 6. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 325, 1823, overlijdens, p.77.
 7. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1784, doopsels, p.169.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt, 1789, doopsels.
 9. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt, 1793, doopsels.
 10. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1796, geboorten.
 11. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1799, geboorten.
 12. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1802, geboorten.
 13. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1805, geboorten.

Maria Elisabetha Frederix

IDnr.4300, ° 18 juni 1795, + 5 januari 1857
VaderLudovicus Frederix1 ° 9 december 1763, + 29 januari 1835
MoederAldegondis Dorsjou1 ° 4 augustus 1754, + 15 juni 1827
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
DoopselMaria Elisabetha Frederix werd gedoopt op 18 juni 1795 te Hasselt [België] met als peter Godefridus Pierloz en als meter Maria Elisabetha Frederix.1 
HuwelijkZij huwde met Ludovicus Jans, zoon van Lambertus Jans en Maria Catharina Grauls, op 1 februari 1822 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed op 5 januari 1857 te Hasselt [België] in de ouderdom van 61 jaar.3 

Familie

Ludovicus Jans ° 9 dec 1797, + 4 nov 1879
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 298, 1795, doopsels, p.143.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1822, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1857, overlijdens.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1822, geboorten.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1824, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1827, geboorten.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1829, geboorten.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1831, geboorten.
 9. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1835, geboorten.

Maria Elisabetha Frederix

IDnr.4366, ° 17 februari 1816, + 11 april 1819
VaderArnoldus Frederix1 ° 25 juli 1790, + 27 juli 1842
MoederMaria Josepha Gielen1 ° 22 november 1786, + 4 januari 1870
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteMaria Elisabetha Frederix werd geboren op 17 februari 1816 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed op 11 april 1819 te Hasselt [België] in de ouderdom van 3 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 325, 1819, overlijdens, p.8.

Maria Elisabetha Frederix

IDnr.8694, ° 2 maart 1743
VaderLambertus Frederix1 ° 11 mei 1699, + 1785
MoederCatharina Bemelmans1 ° 21 oktober 1704, + 20 maart 1788
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
DoopselMaria Elisabetha Frederix werd gedoopt op 2 maart 1743 te Gronsveld [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S239] Opzoekingen door Joseph Dortu.

Maria Elisabetha Gerardina Frederix

IDnr.1598, ° 3 februari 1866, + 21 februari 1941
VaderLambertus Frederix1 ° 11 mei 1824, + 9 mei 1894
MoederMaria Catharina Jacobs1 ° 25 oktober 1825, + 20 januari 1901
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Elisabetha Gerardina Frederix werd geboren op 3 februari 1866 in Rapertingen te Hasselt [België]. In het document wordt vermeld: 'Maria Elisabetha Gerardina wordt geboren om acht uur 's avonds. Vader Lambertus doet aangifte met als getuige Gerardus Lenaerts (48 jaar, brandersgast) en Renerus Van Mol (25 jaar, landbouwer), beiden van Hasselt.2'
HuwelijkZij huwde met Joannes Lambertus Beerden, zoon van Jan Lambert Beerden en Anna Catharina Thoelen, op 17 oktober 1895 te Hasselt [België].3 
OverlijdenZij overleed op 21 februari 1941 in Hal te Heusden [België] in de ouderdom van 75 jaar. De tekst vermeldt: 'Elisabeth overlijdt om 6 uur 's namiddags in het gehucht Hal. Haar zoon Constant komt aangifte doen met als getuige Cyriel Put (31 jaar, landbouwer uit Heusden).4' 

Familie

Joannes Lambertus Beerden ° 2 jun 1868, + 23 jul 1900
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1866, geboorten, p.14, akte 27.
 2. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, geboorten, p.14, akte 27.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1895, huwelijken.
 4. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1940-1945, overlijdens, 1941, akte 14.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1896, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1897, geboorten.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1900, geboorten.

Maria Emilia Frederix1

IDnr.5677, ° 29 september 1893, + na 10 november 1911
VaderAmandus Guilielmus Frederix2 ° 26 mei 1844, + 1 januari 1910
MoederMaria Catharina Ilsbroux2 ° 17 augustus 1867, + na 1 januari 1910
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Emilia Frederix werd geboren op 29 september 1893 te Nieuwerkerken [België].2 
HuwelijkZij huwde met Petrus Theophilus Bams, zoon van Franciscus Bamps en Rosalia Vanbrabant, op 10 november 1911 te Herk-de-Stad [België].3 
OverlijdenZij overleed na 10 november 1911 te Nieuwerkerken? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Nieuwerkerken.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Nieuwerkerken, 1893, geboorten.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad, 1911, huwelijken.