Maria Margaretha Janssens

IDnr.15310, ° voor 1745, + na 2 februari 1766
DoopselMaria Margaretha Janssens werd gedoopt voor 1745 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij was getuige bij het huwelijk van Cecilia Joseph Guns en Fredericus Christianus Kips op 2 februari 1766 te Hasselt [België].1
OverlijdenZij overleed na 2 februari 1766 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1766, doopsels, p.56.

N. Janssens

IDnr.4076, ° voor 1745, + na 17 maart 1782
DoopselN. Janssens werd gedoopt voor 1745 te Hasselt? [België].1 
PachtJoannes Thomas Frederici maakte met N. Janssens op 17 maart 1782 te Hasselt [België] de volgende pachtovereenkomst: 'Onze secretaris Ridder Janssens en de eerwaarde heer Thomas Frederici. Op 17 maart 1782 verscheen ten persoonlijken titel voor ons schepenen van de hoge justitie van de stad Hasselt naar Loons recht onze secretaris de heer Ridder Janssens. Hij exhibeerde de hiernavolgende chirografaire tanst, ondertekend door Joannes Thomas Frederici, presbyter cantorice. Hij verzoekt om de realisatie en approbatie, hetgeen de schepenen approberen.
Volgt de tanst. De ondergeschrevene heeft verhuurd een hof, gelegen buiten de Kuringer poort in de Wijerstraat voor 9 gulden per jaar aan de heer en burgemeester Janssens voor een tanst van 12 opeenvolgende jaren, te beginnen op half maart 1784, mits [de rest van de akte ontbreekt].1'
BeroepHij was burgemeester te Hasselt [België] op 17 maart 1782.1 
BeroepHij was secretaris van de hoge justitie van de stad Hasselt naar Loons recht te Hasselt [België] op 17 maart 1782.1 
OverlijdenHij overleed na 17 maart 1782 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S81] Schepenbank Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 2003, p.216.

Patrick Danny Silvia Janssens

IDnr.13553, ° 22 maart 1960
GeboortePatrick Danny Silvia Janssens werd geboren op 22 maart 1960 te Heusden [België]. 
HuwelijkHij huwde met Viviane Jacqueline Thuwis op 9 juli 1982 te Hasselt [België]. 

Familie

Viviane Jacqueline Thuwis ° 11 jul 1962
Kind

Paulus Janssens

IDnr.8558, ° voor 1615, + na 26 augustus 1640
DoopselPaulus Janssens werd gedoopt voor 1615 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Sibilia Frederix op 26 augustus 1640 te Mechelen-aan-de-Maas [België].1 
OverlijdenHij overleed na 26 augustus 1640 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, 1640, p.126.

Victor Janssens

IDnr.11747, ° circa 1910, + juni 1975
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteVictor Janssens werd geboren circa 1910 te Kuringen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Ivonne Biesemans, dochter van Alphonius Franciscus Biesemans en Maria Barbara Eleonora Bex, na 1940 te Kermt? [België].1 
OverlijdenHij overleed in juni 1975 te Hasselt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 18.06.1975, p.11.

Willem Janssens

IDnr.279, ° 7 augustus 1808, + 16 mei 1840
VaderJean Janssens ° circa 1773, + voor 12 februari 1839
MoederAldegondis Buntens ° circa 1780, + voor 12 februari 1839
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteWillem Janssens werd geboren op 7 augustus 1808 te Zolder [België].1 
BeroepHij was landbouwer te Heusden [België] op 12 februari 1839.1 
HuwelijkHij huwde met Maria Helena Frederix, dochter van Joannes Franciscus Fredrix en Maria Josepha Houben, op 12 februari 1839 te Lummen [België] met als getuigen Ferdinand Janssens. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 9 uur 's morgens. De bruidegom woont in Heusden. De vader van de bruid is aanwezig. haar moeder is al overleden, alsook de beide ouders van de bruidegom. De getuigen zijn Ferdinand Janssens (29 jaar, dienstknecht en broer van de bruidegom), Petrus Cuppens (30 jaar, landbouwer), Henri Vanschoren (39 jaar, winkelier) en Jean Fagnoule (23 jaar, gemeente-ontvanger), allen van Lummen. [nvdr] De broer Ferdinand is in feite al 31 jaar.2'
OverlijdenHij overleed op 16 mei 1840 in Genenbos te Lummen [België] in de ouderdom van 31 jaar. De tekst vermeldt: 'Willem overlijdt om 4 uur 's morgens in het gehucht Genenbos. Zijn schoonbroer Alexander Frederix (31 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuige André Vervoort (42 jaar), beiden landbouwers te Lummen. [nvdr] Dat Alexander landbouwer is teLlummen is een verkeerde notitie. Hij woonde in Heusden, in het gehucht Ubbersel, dat grenst aan Lummen.3'

Familie

Maria Helena Frederix ° 15 mrt 1812, + 26 jun 1871
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1839, p.26, akte 4.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1839, huwelijken, p.26, akte 4.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1840, overlijdens, p.56, akte 29.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1840, geboorten, p.5, akte 17.

Yvonne Maria Elisabeth Jardin

IDnr.7171, ° 15 december 1915, + 8 april 1965
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteYvonne Maria Elisabeth Jardin werd geboren op 15 december 1915 te Alken [België].1 
HuwelijkZij huwde met Arthur Hubertus Wouters, zoon van Victor Hubertus Wouters en Maria Ludovica Frederix, op 31 mei 1945 te Alken [België].2,3
OverlijdenZij overleed op 8 april 1965 te Hasselt [België] in de ouderdom van 49 jaar.1
BegrafenisZij werd begraven op 12 april 1965 te Alken [België].4

Familie

Arthur Hubertus Wouters ° 21 nov 1908, + 31 jan 1999
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S459] Origineel document, overlijdensbericht Yvonne Jardin, bewaard bij Maria Josephina Hubertina Wouters.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken, 1945, huwelijken.
 3. [S459] Origineel document, overlijdensbericht Arthur Wouters, bewaard bij Maria Josephina Hubertina Wouters.
 4. [S459] Origineel document, gedachtenisprentje Yvonne Jardin, bewaard bij Maria Josephina Hubertina Wouters.
 5. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2014-04-12/andre-wouters