Maria Eugenie Frederix

IDnr.2081, ° 14 september 1947
VaderEugenius Leopoldus Hubertus Frederix ° 20 september 1904, + 3 maart 1983
MoederMaria Regina Ludovica Elsen ° 10 augustus 1908, + 23 maart 2000
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Eugenie Frederix werd geboren op 14 september 1947 te Heusden [België].1 
HuwelijkZij huwde met Raymond Jacques Evens op 29 juni 1972 te Heusden [België].1 

Familie

Raymond Jacques Evens ° 22 dec 1949
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Maria Florentina Frederix

IDnr.884, ° 25 oktober 1909, + 11 januari 1999
VaderJosephus Frederix1 ° 3 juli 1875, + 23 juni 1946
MoederMaria Theresia Henrica Reijnders1 ° 14 april 1874, + 8 november 1942
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
RoepnaamFlorentine. 
GeboorteMaria Florentina Frederix werd geboren op 25 oktober 1909 te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Florentina wordt geboren om 7 uur 's avonds. Vader Josephus doet aangifte met als getuigen Pieter Jan Put (67 jaar, landbouwer) en Josephus Smeets ( 62 jaar, winkelier), allen van Heusden.1'
HuwelijkZij huwde met Alfons Felix Smeuninx, zoon van Hubertus Smeuninx en Maria Bernardina Maris, op 29 juni 1935 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur 's morgens. De getuigen zijn Joseph Smeuninx (26 jaar, landbouwer, broer van de bruidegom) en Frans Frederix (31 jaar, dienstknecht) beiden van Heusden).2,3'
OverlijdenZij overleed op 11 januari 1999 te Hasselt [België] in de ouderdom van 89 jaar.2

Familie

Alfons Felix Smeuninx ° 16 feb 1907, + 7 nov 1963
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1908, geboorten, p.12v, akte 47.
 2. [S82] Origineel document, trouwboekje Smeuninx-Frederix, bewaard bij Jeannette Maria Hubertina Smeuninx.
 3. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek huwelijken en overlijdens, 1931-1935, 1935, akte 19.

Maria Germaine Frederix

IDnr.1595, ° 29 april 1944
VaderPetrus Franciscus Frederix ° 8 februari 1904, + 4 november 1980
MoederBertha Maria Alenus ° 4 juli 1909, + 11 september 1989
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
RoepnaamGermaine. 
GeboorteMaria Germaine Frederix werd geboren op 29 april 1944 te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Germaine wordt geboren om 10 uur 's avonds. Vader Frans komt aangifte doen met als getuigen Henri Balette (49 jaar, veldwachter) en Jules Deferme (37 jaar, landbouwer), beiden wonende te Heusden.1' 
Gebeurtenis Op bijgaande foto, die dateert van circa 1946, zien we de zusjes Maria Germaine Frederix en Maria Albertina Frederix.
HuwelijkZij huwde met André Alfons Goossens, zoon van Petrus Edmondus Goossens en Maria Elisabeth Philips, op 16 juli 1966 te Heusden [België].2

Familie

André Alfons Goossens ° 8 apr 1942
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek geboorten, 1940-1945, 1944, akte 73.
 2. [S76] Origineel document, trouwboekje Goossens-Frederix, bewaard bij Maria Germaine Frederix.

Maria Gertrudis Frederix

IDnr.307, ° 6 september 1743, + 9 oktober 1817
VaderJoannes Fredrickx ° 4 augustus 1704, + voor 18 februari 1768
MoederChristina Opheij ° 8 juli 1707, + 22 oktober 1756
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
NaamvariatieMaria Gertrudis Frederix werd ook Maria Christina Frederickx genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt op 6 september 1743 te Heusden [België] met als peter Petrus Bervoets en als meter Maria Gertrudis Aerts. De akte vermeldt: 'In de geboorteakten van drie van haar kinderen wordt tussen de regels (naderhand?) de voornaam 'Christina' toegevoegd aan 'Maria'.1' 
HuwelijkZij huwde met Petrus Vandevoort op 15 oktober 1763 te Heusden [België] met als getuigen Petrus Franciscus Vervoort en Michaelis Nicolai.2
ReliefNa het overlijden van Joannes Fredrickx en Christina Opheij releveren Christianus Fredrix, Henricus Fredrix, Petrus Vandevoort, Anna Helena Frederix, Petrus Vandevoort en Maria Gertrudis Frederix op 18 februari 1768 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix, Henricus Fredrix, Peeter Van De Voort, getrouwd met Annalien Fredrix, Peer Van De Voort, getrouwd met Marie Fredrix, releveren na de dood van hun ouders Joannes Fredrix en Christina Opheije hetgeen volgt. Eerst een 'parceel broekx' gelegen in Genebos, ten westen grenzend aan W. Jan Daniels, Z. aan de beek, O. aan de ergenamen van Michael Fredrix, N. aan Hendrick Van den Eerdewegh. Verder nog een 'parceel broekx' grenzend W. aan de ergenamen van Michael Fredrix, Z. aan de beek, O. aan Christiaen Smedts en N. aan Jan Geers. Voorts een perceel land gelegen te Geneiken, grenzend O. en N. aan de 'Heerestraet', W. aan hun eigen erf en Z. aan de erfgenamen van Henrick Jans. Tenslotte een stuk grenzend N. aan de beek, O. aan Peeter Wouters, W. aan Franciscus Reijnders, en Z. aan den heer Beckers.3'
EigendomPetrus Vandevoort en Maria Gertrudis Frederix verkopen een goed aan Vincent Timmermans volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 14 mei 1778. De akte luidt als volgt: 'Peeter Van de Voort met zijn huisvrouw Marie Gertruijdt Fredricx draagt op tot behoef van Vincent Timmermans: een zeker perceel broek genaamd 'die Drij Vonders' gelegen in Laeren, palend Gielis Wauters O., de beek N. en W., Peeter Fredrix Z. Verder een perceel broek gelegen in Laeren, palend het begijnhof van Diest O., secretaris Beckers N., mijnheer Coninx Z., de heer Vaets met zijn consorten W. Voor 280 guldens en 10 stuivers BBL eens. De koopsom werd betaald. De stukken zijn belast met een vaet koren aan de armen van Lummen, luijffcoop 5 gulden, goedtgeldt 5 stuijvers.4' 
BeroepZij was landbouwster te Heusden [België] op 21 juli 1803.5 
OverlijdenZij overleed op 9 oktober 1817 in Ubbersel te Heusden [België] in de ouderdom van 74 jaar. De tekst vermeldt: 'Het overlijden wordt aangegeven door Christiaen Degens en Franciscus Rijnders, beiden landbouwers in het gehucht Ubbersel. Marie Gertrude is al weduwe van molenaar Pierre Vervoort.6'

Familie

Petrus Vandevoort ° voor 1740, + 17 dec 1791
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, 1743, doopsels, p.112.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, 1763, huwelijken, p.225.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1768, p.44v.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 92, 1778, p.325.
 5. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, an XI (1803), overlijdens, p.18.
 6. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1817, p.15.
 7. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1810, overlijdens.
 8. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1803, overlijdens.
 9. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, p.55.
 10. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, p.78.
 11. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, p.98.

Maria Gertrudis Elisabetha Frederix

IDnr.4184, ° 2 maart 1872, + na 8 mei 1893
VaderJean Louis Frederix ° 27 februari 1845, + 9 december 1915
MoederPhilomena Lindekens ° 26 februari 1839, + 21 september 1881
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
NaamvariatieMaria Gertrudis Elisabetha Frederix werd ook Marie Elisabeth Frederix genoemd. 
GeboorteZij werd geboren op 2 maart 1872 te Tongeren [België]. 
OverlijdenZij overleed na 8 mei 1893 te Tongeren? [België]. 

Familie

Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S316] Digitaal Rijksarchief van België, online http://search.arch.be/index.php, burgerlijke stand Tongeren.

Maria Godeliva Frederix

IDnr.3206, ° 29 februari 1880, + 14 januari 1949
VaderFelix Fredrix1 ° 6 januari 1852, + 26 juli 1931
MoederMaria Josepha Natalia Vaneynde1 ° 22 januari 1852, + 15 januari 1913
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Godeliva Frederix werd geboren op 29 februari 1880 te Koersel [België]. In het document wordt vermeld: 'Maria Godeliva wordt geboren om 9 uur 's avonds. Vader Felix doet aangifte. De getuigen waren Louis Vanhaemel (29 jaar) en Pieter Jan Elsen (25 jaar), beiden dagloners te Koersel.1'
HuwelijkZij huwde met Henri Van Hese na 1900 te Koersel? [België].2 
OverlijdenZij overleed op 14 januari 1949 te Antwerpen [België] in de ouderdom van 68 jaar.2
BegrafenisZij werd begraven op 17 januari 1949 te Antwerpen [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1880, geboorten, p.4, akte 12.
 2. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.

Maria Helena Frederix

IDnr.33, ° 15 maart 1812, + 26 juni 1871
VaderJoannes Franciscus Fredrix1 ° 18 april 1779, + 27 december 1842
MoederMaria Josepha Houben1 ° 17 mei 1784, + 5 september 1834
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Helena Frederix werd geboren op 15 maart 1812 in Eversel te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'De aangifte gebeurt door vader Jan Frans Frederix (landbouwer in het gehucht Eversel) met als getuigen zijn schoonbroer Joseph Van Houdt en zijn gebuur Jan Lemmens.1'
WoonstJoannes Franciscus Fredrix en Maria Josepha Houben woonden in 1829, samen met hun kind(eren) Alexander, Maria Helena, Pierre Jean Lambert, Maria Theresia, Casimirus en Bernardus in de woning nr. 331 in Genenbos te Lummen [België].2 
HuwelijkZij huwde met Willem Janssens, zoon van Jean Janssens en Aldegondis Buntens, op 12 februari 1839 te Lummen [België] met als getuigen Ferdinand Janssens. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 9 uur 's morgens. De bruidegom woont in Heusden. De vader van de bruid is aanwezig. haar moeder is al overleden, alsook de beide ouders van de bruidegom. De getuigen zijn Ferdinand Janssens (29 jaar, dienstknecht en broer van de bruidegom), Petrus Cuppens (30 jaar, landbouwer), Henri Vanschoren (39 jaar, winkelier) en Jean Fagnoule (23 jaar, gemeente-ontvanger), allen van Lummen. [nvdr] De broer Ferdinand is in feite al 31 jaar.3'
HuwelijkZij huwde met Augustinus Beeken, zoon van Libertus Ludovicus Beken en Marie Agnes Horions, op 2 april 1845 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 6 uur 's namiddags. De moeder van de bruidegom is aanwezig. De andere ouders zijn al overleden. De getuigen zijn Henri Vanschoren (44 jaar, schepen), Pierre Horions (64 jaar, ontvanger van de kerkfabriek), Willem Bogaerts (54 jaar, rademaker) en Jerome Greven (28 jaar, schrijnwerker), allen van Lummen. [nvdr. de ambtenaar schrijft de naam van de bruidegom als 'Beken' en niet als 'Beeken' zoals op diens geboorteakte]4'
BeroepZij was landbouwster voor 26 juni 1871.5 
OverlijdenZij overleed op 26 juni 1871 in Goeslaar te Lummen [België] in de ouderdom van 59 jaar. De tekst vermeldt: 'Maria Helena overlijdt om 11 uur in de voormiddag in het gehucht Goeslaer. Haar man Augustinus Beeken (55 jaar) en Carolus Ludovicus Vanwetswinkel (41 jaar), landbouwers te Lummen, doen aangifte.5'

Familie 1

Willem Janssens ° 7 aug 1808, + 16 mei 1840
Kind

Familie 2

Augustinus Beeken ° 13 nov 1815, + 16 feb 1893
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1812, geboorten, p.7.
 2. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1839, huwelijken, p.26, akte 4.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1845, huwelijken, p.29, akte 5.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1871, overlijdens, p.59, akte 26.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1840, geboorten, p.5, akte 17.
 7. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1846, geboorten, p.2, akte 4.
 8. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1850, geboorten, p.1v, akte 3.
 9. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1854, geboorten, p.16v, akte 62.