Maria Elisabeth Lemmens

IDnr.5023, ° voor 1750, + na 25 juli 1792
VaderJoannis Lemmens1 ° voor 1720, + na 25 juli 1792
MoederDympna Aerts1 ° voor 1720, + na 1753
DoopselMaria Elisabeth Lemmens werd gedoopt voor 1750 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Arnold Beckers voor 1775 te Lummen? [België].1 
BorgJoannis Lemmens en Carolus Lemmens stelden zich, samen met Maria Elisabeth Lemmens, borg voor Joannes Anthonius Dimartinelli met een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 juli 1792. Deze verwijst ook naar Petrus Schodts als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Dympna Aerts. De akte luidt als volgt: 'Akte van notaris Joannes Anthonius Dimartinelli, geadmitteerd binnen de stad Diest residerende, te Mellaer onder Lummen 'vacerende'. Joannes Lemmens weduwnaar van Dimpna Aerts, en zijn kinderen: Carolus Lemmens en Maria Dimpna Lemmens, bejaard jonkman en dochter wonend in Mellaer; Willem Degelingh x Maria Anna Lemmens van Meldert; Joannes Matheus Kaermans x Maria Helena Lemmens, van Zelem; Joannes Fredricx x Maria Catharina Lemmens van Mellaer. En Arnoldus Beckers x Maria Elisabeth Lemmens van Herck, als huurder van de molen te Halen, stellen als borg voor de huur van de molen door Arnold Beckers en Maria Elisabeth Lemmens, volgens voorwaarden van de griffier van de Tiense tolkamer d.d. 25 juni 1792: 1) 4 zillen broek te Mellaer, genaamd 'den Growaert', palende O. en W. Jan Geerts, Z. de straat, N. de vloetgracht. Waarde 1400 gulden; 2) drie zillen land genaamd 'het block met gronde en toebehoorten' te Mellaer. Palende O. Andries Smets, W. Jan Heyligen, Z. de Veldstraat, N. de Broeckstrate. Waarde 1000 gulden. Borg t.v.v. zijne majesteit en de H. Geest van Halen als verhuurders. Gedaan ten huize van Joannes Lemmens. Getuigen: Petrus Schodts van Lummen en Vincentius Dimartinelli van Diest. Geregistreerd voor schepenen Joannes Jacobs en Petrus Schodts.1' 
OverlijdenZij overleed na 25 juli 1792 te Herk-de-Stad? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 124, folio 249r.

Maria Helena Lemmens

IDnr.2341, ° circa 1753, + 30 juli 1813
VaderJoannis Lemmens ° voor 1720, + na 25 juli 1792
MoederDympna Aerts ° voor 1720, + na 1753
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
GeboorteMaria Helena Lemmens werd geboren circa 1753 te Lummen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Matthias Carmans, zoon van Petrus Carmans en Christina Bormans, voor 1792 te Lummen? [België].2 
BorgJoannis Lemmens en Carolus Lemmens stelden zich, samen met Maria Helena Lemmens, borg voor Joannes Anthonius Dimartinelli met een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 juli 1792. Deze verwijst ook naar Petrus Schodts als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Dympna Aerts. De akte luidt als volgt: 'Akte van notaris Joannes Anthonius Dimartinelli, geadmitteerd binnen de stad Diest residerende, te Mellaer onder Lummen 'vacerende'. Joannes Lemmens weduwnaar van Dimpna Aerts, en zijn kinderen: Carolus Lemmens en Maria Dimpna Lemmens, bejaard jonkman en dochter wonend in Mellaer; Willem Degelingh x Maria Anna Lemmens van Meldert; Joannes Matheus Kaermans x Maria Helena Lemmens, van Zelem; Joannes Fredricx x Maria Catharina Lemmens van Mellaer. En Arnoldus Beckers x Maria Elisabeth Lemmens van Herck, als huurder van de molen te Halen, stellen als borg voor de huur van de molen door Arnold Beckers en Maria Elisabeth Lemmens, volgens voorwaarden van de griffier van de Tiense tolkamer d.d. 25 juni 1792: 1) 4 zillen broek te Mellaer, genaamd 'den Growaert', palende O. en W. Jan Geerts, Z. de straat, N. de vloetgracht. Waarde 1400 gulden; 2) drie zillen land genaamd 'het block met gronde en toebehoorten' te Mellaer. Palende O. Andries Smets, W. Jan Heyligen, Z. de Veldstraat, N. de Broeckstrate. Waarde 1000 gulden. Borg t.v.v. zijne majesteit en de H. Geest van Halen als verhuurders. Gedaan ten huize van Joannes Lemmens. Getuigen: Petrus Schodts van Lummen en Vincentius Dimartinelli van Diest. Geregistreerd voor schepenen Joannes Jacobs en Petrus Schodts.3' 
OverlijdenZij overleed op 30 juli 1813 te Meldert [België]. De tekst vermeldt: 'Maria Helena overlijdt om 6 uur 's avonds in haar huis in de 'rue de Juives' (Jodinnenstraat). Schoonzoon Karel Aerts (43 jaar), landbouwer en Jan Emmanuel Desiron (38 jaar) doen aangifte.1'

Familie

Matthias Carmans ° 11 apr 1752, + 1 dec 1808
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S36] Burgerlijke Stand Meldert, Rijksarchief Hasselt, 1813, p.5.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1820, p.32, akte 106.
 3. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 124, folio 249r.

Maria Helena Lemmens

IDnr.14341, ° 26 december 1732
VaderAdrianus Lemmens1 ° 6 maart 1698, + voor 9 oktober 1777
MoederElisabeth Gaethofs1 ° 30 september 1703, + tussen 28 september 1772 en 9 oktober 1777
DoopselMaria Helena Lemmens werd gedoopt op 26 december 1732 te Heusden [België] met als peter Petrus Gaethoffs en als meter Helena Schreven. De akte vermeldt: 'Zij is de tweelingzus van Anna Margareta.1'

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1732, doopsels, p.58.

Maria Hubertina Lemmens

IDnr.12069, ° 6 december 1854, + 4 juni 1928
VaderPeter Lemmens1 ° circa 1800, + 12 mei 1880
MoederAnne Elisabeth Fredrix1 ° 27 maart 1815, + 12 september 1877
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Hubertina Lemmens werd geboren op 6 december 1854 te Elsloo [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Mathijs Hubert Van Es op 31 augustus 1875 te Elsloo [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed op 4 juni 1928 te Elsloo [Nederland] in de ouderdom van 73 jaar.3 

Familie

Mathijs Hubert Van Es ° 25 jan 1855, + 26 okt 1933
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 5, 1854, geboorten, akte 16.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 18, 1875, huwelijken.
 3. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 25, 1928, overlijdens, akte 15.
 4. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1888, geboorten, akte 42.

Maria Hubertina Lemmens

IDnr.12086, ° 1 mei 1879, + 7 december 1937
VaderPeter Hubertus Lemmens1 ° 21 februari 1838, + 20 augustus 1921
MoederMaria Catharina Meijers1 ° 13 mei 1846, + 1 augustus 1881
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Hubertina Lemmens werd geboren op 1 mei 1879 te Elsloo [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Wilhelm Janssen op 10 november 1899 te Elsloo [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed op 7 december 1937 te Elsloo [Nederland] in de ouderdom van 58 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1879, geboorten, akte 15.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 18, 1899, huwelijken.
 3. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 25, 1937, overlijdens, akte 32.

Maria Isabella Petronella Lemmens

IDnr.4246, ° 18 januari 1821, + 24 juli 1856
VaderJoannes Franciscus Joseph Lemmens1 ° voor 1800, + voor 7 april 1847
MoederMaria Helena Catharina Claessens2 ° voor 1800, + na 7 april 1847
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
BeroepMaria Isabella Petronella Lemmens was winkelierster. 
GeboorteZij werd geboren op 18 januari 1821 te Maaseik [België].3 
HuwelijkZij huwde met Joannes Thomas Frederix, zoon van Nicolaus Frederix en Joanna Maria Claijkens, op 7 april 1847 te Hasselt [België] met als getuigen Franciscus Nicolaus Frederix en Petrus Joannes Felix Stappers. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Franciscus Frederix (27 jaar, leerlooier en broer van de bruidegom), Felix Stappers (34 jaar, bakker en zwager van de bruidegom), Antonius Lemmens (28 jaar, leerlooier en broer van de bruis) en Alexander Lemmens (31 jaar, zilversmid en broer van de bruid), allen uit Hasselt.4' 
OverlijdenZij overleed op 24 juli 1856 te Hasselt [België] in de ouderdom van 35 jaar.5 

Familie

Joannes Thomas Frederix ° 21 dec 1822, + 14 jun 1870
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Maaseik,1821, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Maaseik, 1821, geboorten.
 4. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1856, overlijdens.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1848, geboorten.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1850, geboorten.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1852, overlijdens.
 9. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1853, geboorten.
 10. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1854, geboorten.

Maria Juliana Lemmens

IDnr.1040, ° voor 1875, + 15 mei 1901
GeboorteMaria Juliana Lemmens werd geboren voor 1875 te Heusden? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Mathias Mechelmans op 10 januari 1895 te Heusden? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 15 mei 1901 te Heusden [België].2 

Familie

Mathias Mechelmans ° 20 okt 1847, + na 2 aug 1919
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S353] Opzoekingen door René Moors.
 2. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1911-1920, 1919, huwelijken, p.12, akte 12.