Aldegondis Frederix

IDnr.4341, ° 27 november 1832, + 7 januari 1833
VaderLudovicus Frederix1 ° 1 oktober 1793, + 23 februari 1857
MoederAnna Elisabeth Bamps1 ° 23 mei 1788, + 21 maart 1856
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteAldegondis Frederix werd geboren op 27 november 1832 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed op 7 januari 1833 te Hasselt [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1832, geboorten.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 327, 1833, overlijdens, p.57.

Aldegondis Frederix

IDnr.4422, ° 1 juli 1858
VaderHenricus Ludovicus Frederix1 ° 9 december 1821, + na 25 september 1871
MoederCatharina Joanna Swaab1 ° 15 augustus 1825, + na 25 september 1871
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteAldegondis Frederix werd geboren op 1 juli 1858 te Hasselt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1858, geboorten.

Aleidis Frederix

IDnr.8568, ° 1 januari 1637, + na 17 juli 1675
VaderPetrus Frederix1 ° voor 1610, + na 27 oktober 1639
MoederIda Thomissen1 ° voor 1615, + na 27 oktober 1639
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselAleidis Frederix werd gedoopt op 1 januari 1637 te Mechelen-aan-de-Maas [België] met als peter Joannes Opdecamp en als meter Agnes Vanratkel.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Ida Frederix op 17 juli 1675 te Mechelen-aan-de-Maas [België].2 
OverlijdenZij overleed na 17 juli 1675 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1637, p.117.
 2. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1675, p.224.

Aleidis Frederix

IDnr.8586, ° 23 april 1654
VaderPetrus Frederix1 ° 22 mei 1624, + na 18 oktober 1661
MoederAnna Rameckers1 ° voor 1625, + na 18 oktober 1661
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselAleidis Frederix werd gedoopt op 23 april 1654 te Mechelen-aan-de-Maas [België] met als peter Godefridus Gorissen en als meter Helwigis Mootmans.1 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1654, 162.

Alexander Frederix

IDnr.10, ° 6 december 1809, + 4 januari 1887
VaderJoannes Franciscus Fredrix1 ° 18 april 1779, + 27 december 1842
MoederMaria Josepha Houben1 ° 17 mei 1784, + 5 september 1834
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
GeboorteAlexander Frederix werd geboren op 6 december 1809 in Eversel te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'De aangifte van de geboorte gebeurt door vader Jan Frans Frederix (landbouwer) met als getuigen Henri Daniels en Jan Lemmens, allen landbouwers te Heusden.1'
WoonstJoannes Franciscus Fredrix en Maria Josepha Houben woonden in 1829, samen met hun kind(eren) Alexander, Maria Helena, Pierre Jean Lambert, Maria Theresia, Casimirus en Bernardus in de woning nr. 331 in Genenbos te Lummen [België].2 
HuwelijkHij huwde met Maria Anna Claes, dochter van Petrus Joannes Claes en Clara Joanna Bervoets, op 29 mei 1838 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 4 uur 's namiddags. De vader van de bruid en bruidegom zijn aanwezig. Hun respectievelijke moeders zijn al overleden. De getuigen zijn Louis Carmans (52 jaar, landbouwer), Henri Wijns (37 jaar, herbergier), Frans Ickmans (42 jaar) en Lambertus van Nieuwenhoven (38 jaar), beiden schoenmakers, allen van Lummen.3'
BeroepHij was landbouwer in Ubbersel te Heusden [België] tussen 29 mei 1838 en 4 januari 1887.4,5 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Willem Janssens op 16 mei 1840 in Genenbos te Lummen [België]; Willem overlijdt om 4 uur 's morgens in het gehucht Genenbos. Zijn schoonbroer Alexander Frederix (31 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuige André Vervoort (42 jaar), beiden landbouwers te Lummen. [nvdr] Dat Alexander landbouwer is teLlummen is een verkeerde notitie. Hij woonde in Heusden, in het gehucht Ubbersel, dat grenst aan Lummen.6
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Bernardus Fredrix en Lucia Sneijers op 22 augustus 1866 te Lummen [België]; Het huwelijk heeft plaats om 8 uur 's morgens. De moeders van bruid en bruidegom zijn aanwezig. Hun beider vaders zijn al overleden. De getuigen zijn Jean Bodaer (46 jaar), oom van de bruid, Alexander Fredrix (57 jaar) en Bernard Fredrix (42 jaar), beiden ooms van de bruidegom, en Louis Timmers (35 jaar), allen landbouwers te Lummen.7
GeboorteHij was getuige bij de aangifte van Maria Hortentia Frederix op 12 november 1875 te Lummen [België]; Maria Hortentia wordt geboren om 3 uur 's morgens. Vader Casimirus (34 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen haar grootvader Alexander Frederix (66 jaar, landbouwer te Heusden) en Emile Feyen (29 jaar, schoolmeester te Lummen).8
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Maria Helena Fredrix op 8 februari 1879 in Ubbersel te Heusden [België]; Maria Helena overlijdt om 8 uur 's morgens in haar huis gelegen in het gehucht Ubbersel. Alexander Frederix (69 jaar, landbouwer) en Felix Oyen (45 jaar, herbergier) doen aangifte, beiden wonend te Heusden.9
OverlijdenHij overleed op 4 januari 1887 in Ubbersel te Heusden [België] in de ouderdom van 77 jaar. De tekst vermeldt: 'Alexander overlijdt om 11 uur 's avonds in zijn huis, gelegen in het gehucht Ubbersel. Felix Oyen (55 jaar, herbergier) en Christiaan Daniels (60 jaar, landbouwer), allen van Heusden, doen aangifte.10'

Familie

Maria Anna Claes ° 11 jan 1813, + 22 mrt 1887
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1809, geboorten, p.26.
 2. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1835, huwelijken, p.26, akte 82.
 4. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1883, p.2, akte 4.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1838, huwelijken, p.26, akte 82.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1840, overlijdens, p.56, akte 29.
 7. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1866, huwelijken, p.39, akte 13.
 8. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1875, geboorten, p.21, akte 80.
 9. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1879, overlijdens, p.2v, akte 6.
 10. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1887, overlijdens, p.1, akte 1.
 11. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1839, geboorten, p.5v, akte 19.
 12. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1841, geboorten, p.23v, akte 62.
 13. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1844, geboorten, p.7, akte 25.
 14. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1847, geboorten, p.2v, akte 6.
 15. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1849, geboorten, p.11v, akte 42.
 16. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1852, geboorten, p.5, akte 16.

Alexander Chrétien Frederix

IDnr.6856, ° 14 december 1910, + 11 december 1969
VaderHenricus Frederix1 ° 9 april 1878, + 3 november 1953
MoederMarie Petronelle Philomène Tilissen1 ° 19 januari 1879, + 19 september 1941
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteAlexander Chrétien Frederix werd geboren op 14 december 1910 te Tongeren [België].1 
HuwelijkHij huwde met Pélagie Alice Vercruyssen op 15 oktober 1946 te Tongeren [België].2 
WoonstHij en Pélagie Alice Vercruyssen woonden in 30 september 1947 in de Henisstraat 1 te Tongeren [België]. 
WoonstHij en Pélagie Alice Vercruyssen woonden in voor 11 december 1969 in de Ambiorixstraat 52 te Tongeren [België].2 
OverlijdenHij overleed op 11 december 1969 te Tongeren [België] in de ouderdom van 58 jaar. 

Familie

Pélagie Alice Vercruyssen ° 1 aug 1921
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.
 2. [S105] Opzoekingen door Roger Frederix.

Alexander Maria Hubertus Frederix

IDnr.4401, ° 2 juli 1850, + 16 april 1893
VaderJoannes Thomas Frederix1 ° 21 december 1822, + 14 juni 1870
MoederMaria Isabella Petronella Lemmens1 ° 18 januari 1821, + 24 juli 1856
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteAlexander Maria Hubertus Frederix werd geboren op 2 juli 1850 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Louisa Hubertina Werlehoff, dochter van Jacobus Joseph Hubertus Werlehoff en Joanna Waton, op 23 mei 1872 te Hasselt [België] met als getuigen Henricus Cornelius Vanvingroy en Victor Nicolaus Stappers. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Henricus Van Vinckenroy (36 jaar, handelaar en oom van de bruidegom), Victor Stappers (33 jaar, bakker en neef van de bruidegom), Franciscus Speelmans (35 jaar, leerlooier) en Lambertus Guilielmus Droogmans (47 jaar, eigenaar), allen van Hasselt.2' 
BeroepHij was koopman in granen te Hasselt [België] tussen 2 juli 1882 en 16 april 1893.3 
OverlijdenHij overleed op 16 april 1893 te Antwerpen [België] in de ouderdom van 42 jaar. De tekst vermeldt: 'Alexander overlijdt in de Meetingstraat 13.4' 

Familie

Maria Louisa Hubertina Werlehoff ° 8 mrt 1851, + tussen 16 apr 1893 en 16 mrt 1894
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1850, geboorten.
 2. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1231293, 1872, huwelijken, akte 46.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1882, geboorten.
 4. [S90] Burgerlijke Stand Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, 2157194, overlijdens 1893, akte 1797.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1873, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1874, geboorten.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1875, geboorten.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1877, geboorten.
 9. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1879, geboorten, p.111, akte 221.
 10. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1884, geboorten.
 11. [S90] Burgerlijke Stand Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, 2157465, overlijdens 1894 t/m akte 4182, akte 1170.