Maria Meesters

IDnr.13537, ° 5 juni 1883, + 13 oktober 1906
VaderWilhelmus Meesters1 ° 12 januari 1836, + na 5 juni 1883
MoederAnna Smeets2 ° 10 mei 1845, + 18 mei 1888
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteMaria Meesters werd geboren op 5 juni 1883 te Eigenbilzen [België].2 
HuwelijkZij huwde met Gerardus Frederix, zoon van Joannes Frederix en Maria Moors, op 24 juni 1905 te Eigenbilzen [België].3 
OverlijdenZij overleed op 13 oktober 1906 in de Beerenbroekstraat te Eigenbilzen [België] in de ouderdom van 23 jaar.4 

Familie

Gerardus Frederix ° 13 apr 1870, + na 4 mrt 1906
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1883, huwelijken.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1883, geboorten.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1905, huwelijken.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1906, overlijdens.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1906, geboorten.

Maria Catharina Meesters

IDnr.13486, ° 3 augustus 1864, + na 30 april 1897
VaderCornelis Meesters1 ° 5 november 1836, + na 5 juli 1876
MoederIsabella Elisabeth Withofs1 ° 8 juli 1830, + na 5 juli 1876
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteMaria Catharina Meesters werd geboren op 3 augustus 1864 te Eigenbilzen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Lambertus Marcellus Moors op 30 april 1897 te Eigenbilzen [België].2 
OverlijdenZij overleed na 30 april 1897 te Eigenbilzen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1864, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1897, huwelijken.

Wilhelmus Meesters

IDnr.13538, ° 12 januari 1836, + na 5 juni 1883
GeboorteWilhelmus Meesters werd geboren op 12 januari 1836 te Eigenbilzen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Smeets op 9 februari 1866 te Hoelbeek [België].2 
OverlijdenHij overleed na 5 juni 1883 te Eigenbilzen? [België].3 

Familie

Anna Smeets ° 10 mei 1845, + 18 mei 1888
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1836, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hoelbeek, 1866, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1883, geboorten.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1883, huwelijken.

Anna Meeus

IDnr.14304, ° voor 1730, + na 8 februari 1751
DoopselAnna Meeus werd gedoopt voor 1730 te Lummen? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Maria Meeus op 8 februari 1751 te Lummen [België].1
OverlijdenZij overleed na 8 februari 1751 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1751, doopsels, p.152.

Anna Maria Meeus

IDnr.2357, ° 8 februari 1751, + 3 augustus 1826
VaderJoannes Meeus1 ° voor 1730, + na 1751
MoederHelena Alenus1 ° voor 1730, + na 1751
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselAnna Maria Meeus werd gedoopt op 8 februari 1751 te Lummen [België] met als peter Petrus Alenus en als meter Anna Meeus.1
HuwelijkZij huwde met Renerius Claes, zoon van Gerardus Claes en Anna Maria Corstens, op 24 juni 1777 te Lummen [België] met als getuigen Petrus Meeus en Joannes Pelsers.2
OverlijdenZij overleed op 3 augustus 1826 te Lummen [België] in de ouderdom van 75 jaar. De tekst vermeldt: 'Anna Maria overlijdt om half zeven 's avonds. Zoon Jan Claes (landbouwer te Lummen) en neef Jan Leysens (meestersmid, Lummen) komen aangifte doen.3'

Familie

Renerius Claes ° 6 feb 1754, + 25 aug 1809
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1751, doopsels, p.152.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1777, huwelijken, p.205.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1826, overlijdens, akte 94.

Joannes Meeus

IDnr.2379, ° voor 1730, + na 1751
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
HuwelijkJoannes Meeus huwde met Helena Alenus
DoopselHij werd gedoopt voor 1730 te Lummen? [België]. 
OverlijdenHij overleed na 1751 te Lummen? [België]. 

Familie

Helena Alenus ° voor 1730, + na 1751
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1751, doopsels, p.152.

Joannes Meeus

IDnr.2780, ° voor 1585, + na 26 oktober 1617
DoopselJoannes Meeus werd gedoopt voor 1585.1 
BeroepHij was prior van de Augustijnen te Hasselt [België] op 26 oktober 1617.1 
AflossingJoannes Meeus en Andreas Resa ontvingen, samen met Peeter Driessch en Henrick Vander Hoeven, van Aerdt Fredrix de terugbetaling van een lening van 20 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 oktober 1617. De akte luidt als volgt: 'Henrick Vander Hoeffven, medeschepen, op 7 oktober ll. daartoe gemachtigd door frater Joannes Meeus, prior; frater Andreas Resa supprior; frater Petrus Driessch, Augustijnen te Hasselt, kwijt de panden van Aerdt Frerix van 20 stuivers jaarlijks. Afgelegd met 20 gulden Brabants.1' 
OverlijdenHij overleed na 26 oktober 1617 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.181v.