Melchior Franciscus Driesmans

IDnr.9240, ° 5 januari 1858, + 15 februari 1934
GeboorteMelchior Franciscus Driesmans werd geboren op 5 januari 1858 te Herk-de-Stad [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Clementina Bosmans op 28 oktober 1889 te Rummen [België].2 
OverlijdenHij overleed op 15 februari 1934 te Rummen [België] in de ouderdom van 76 jaar.3 

Familie

Maria Clementina Bosmans ° 18 sep 1869, + 10 aug 1956
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Rummen, 1889, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Rummen, 1934, overlijdens.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Schulen, 1890, geboorten.

Peeter Driessch1

IDnr.2782, ° voor 1585, + na 26 oktober 1617
DoopselPeeter Driessch werd gedoopt voor 1585 te Lummen? [België].1 
AflossingJoannes Meeus en Andreas Resa ontvingen, samen met Peeter Driessch, van Aerdt Fredrix de terugbetaling van een lening van 20 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 oktober 1617. De akte luidt als volgt: 'Henrick Vander Hoeffven, medeschepen, op 7 oktober ll. daartoe gemachtigd door frater Joannes Meeus, prior; frater Andreas Resa supprior; frater Petrus Driessch, Augustijnen te Hasselt, kwijt de panden van Aerdt Frerix van 20 stuivers jaarlijks. Afgelegd met 20 gulden Brabants.1' 
BeroepHij was frater bij de Augustijnen te Hasselt [België] op 26 oktober 1617.1 
OverlijdenHij overleed na 26 oktober 1617 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.181v.

Joannes Driessens

IDnr.2381, ° voor 1741, + na 1762
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselJoannes Driessens werd gedoopt voor 1741 te Lummen [België]. 
HuwelijkHij huwde met Anna Gertrudis Smets voor 1762 te Lummen? [België]. 
OverlijdenHij overleed na 1762 te Lummen [België]. 

Familie

Anna Gertrudis Smets ° voor 1741, + na 1762
Kind

Joannes Baptistus Driessens

IDnr.2391, ° voor 1743, + 15 juli 1800
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselJoannes Baptistus Driessens werd gedoopt voor 1743 te Lummen? [België]. 
HuwelijkHij huwde met Gertrude Vandermaesen voor 1764 te Lummen? [België]. 
OverlijdenHij overleed op 15 juli 1800 te Lummen [België]. 

Familie

Gertrude Vandermaesen ° voor 1743, + 29 jul 1785
Kind

Josephus Antonius Driessens

IDnr.2342, ° 20 februari 1804, + 19 december 1888
VaderPaulus Driessens ° circa 1761, + 18 juli 1839
MoederCatharina Zeelmakers ° circa 1767, + 16 april 1842
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
GeboorteJosephus Antonius Driessens werd geboren op 20 februari 1804 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Josephus Antonius wordt geboren om 10 uur 's avonds op datum van 30 Pluviôse, an XII van de Republikeinse kalender. Vader Paulus komt aangifte doen met als getuigen Josephus Antonius Van Der Maesen en Michiel Claes, allen wonende te Lummen.1'
HuwelijkHij huwde met Clara Cox, dochter van Joannes Cox en Anna Elisabeth Roelants, op 12 september 1832 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt afgesloten om 9 uur 's morgens. Zowel de ouders van de bruid als van de bruidegom zijn aanwezig. De getuigen zijn de broer van de bruidegom Pieter Driessens (31 jaar), landbouwer, Pieter Jan Truijers (26 jaar), eveneens landbouwer, Lambert Vannieuwenhoven (33 jaar), schoenmaker en Pieter Lambrechts (70 jaar), allen van Lummen.2'
BeroepHij was landbouwer te Lummen [België] tussen 12 september 1832 en 18 december 1888.2,3 
BeroepHij was koopman in boter te Lummen [België] op 11 augustus 1837.4 
OverlijdenHij overleed op 19 december 1888 te Lummen [België] in de ouderdom van 84 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 10 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door zijn zoon Livinus (54 jaar) en Franciscus Punner (37 jaar), dagloners te Lummen).3'

Familie

Clara Cox ° 20 aug 1811, + 3 jan 1878
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1804, p.19.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1832, p.35, akte 110.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1888, overlijdens, p.15, akte 56.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1837, geboorten, p.47, akte 144.

Leonardus Driessens

IDnr.2349, ° circa 1764, + 22 augustus 1835
VaderJoannes Baptistus Driessens ° voor 1743, + 15 juli 1800
MoederGertrude Vandermaesen ° voor 1743, + 29 juli 1785
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselLeonardus Driessens werd gedoopt circa 1764 te Lummen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Christina Neijs, dochter van Arnoldus Neijs en Marie Elisabeth Vreven, voor 1796 te Lummen [België]. 
BeroepHij was (een onbekende waarde) te Lummen [België] voor 22 augustus 1835.2 
NaamvariatieHij werd ook Bernardus genoemd. 
OverlijdenHij overleed op 22 augustus 1835 in Mellaar te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Leonardus overlijdt om 8 uur 's morgens in het huis van zijn schoonzoon Paul Geerts in het gehucht Mellaar. Paul doet aangifte met als getuige Bernard Hulshagen (51 jaar, dagloner) beiden van Lummen.2'

Familie

Maria Christina Neijs ° 1772, + 30 dec 1823
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1827, p.20, akte 72.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1835, p.35, akte 119.

Louisa Driessens

IDnr.14634, ° voor 1943, + na 18 mei 1963
GeboorteLouisa Driessens werd geboren voor 1943.1 
HuwelijkZij huwde met Hub Bovens voor 18 mei 1963.1 
OverlijdenZij overleed na 18 mei 1963.1 

Familie

Hub Bovens ° voor 1943, + na 18 mei 1963
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S414] Opzoekingen door Piet Frederics.