Reinier Moens

IDnr.14642, ° voor 1570, + na 23 september 1605
GeboorteReinier Moens werd geboren voor 1570 te Hasselt? [België].1 
BeroepHij was notaris en commissaris te Hasselt [België] op 23 september 1605.1 
OverlijdenHij overleed na 23 september 1605 te Hasselt? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Wouter Juchmans, samen met Peeter Loeffens en Lijsbeth Maes, met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 2 oktober 1608, vermeldt eveneens Reinier Moens; Pontpenningen 11 gulden 5 stuivers.
Wouter Juchmans, uit kracht van constitutie aan hem gegeven door Peeter Loesen, hierna geregistreerd, draagt op tot behoef van Aerdt Frerix een stuk broek in Tiewinckel gelegen, genaamd "die Streken", grenzend de Laeck 1), de zusters van Hasselt 2), Jan Lijnen erfgenamen 3) en "den Goidts Bampt" 4). Voor 450 gulden Brabants. Het goed is enkel met cijns belast. Indien iemand het goed aan Aerdt Frerix vernadert, moet die hem intrest geven volgens tijdverloop. Frerix mag het goed niet aanvaarden voor lichtmesse. Lijcop nae landtcoop, godtspenninck 2 rinsgulden. Frerix kwam ter gichte. Omdat dit goed tevens sorteert in de Hoff van Veulen, is het pontgeld hier maar op 11 rinsgulden en 5 stuivers Brabants gezet.
Op 12 januari 1609 heeft Aerdt Frerix dit goed opgedragen tot behoef van Marten Snivers wegens naderschap. Hij kreeg zijn geld terug.
Constitutie. 23 september 1605 akte van notaris en commissaris van de stad Hasselt Reinier Moens. Peeter Loeffens man en momber van Lijsbeth Maes, wonend in Antwerpen, heeft geconstitueerd en volkomen macht gegeven aan Wouter Juchmans, borger van Hasselt, om in zijn naam al zijn goederen, rente, pachten en cijnsen te beheren en geld te ontvangen, gelegen in het kwartier van Hasselt en daar in de buurt, van welke natuur ook. Hij moet een rekening bijhouden van zijn aan- en verkopen, ontvangsten en uitgaven. Opgemaakt in het huis van de notaris binnen Hasselt met getuigen Gijsbrecht Elbrechs en Aerdt Cotermans.1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 77, 1608, p.236v.

Servatius Moens

IDnr.799, ° voor 1635, + na 10 mei 1659
DoopselServatius Moens werd gedoopt voor 1635. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Vaneerdewegh op 10 mei 1659 te Meldert [België].1 
OverlijdenHij overleed na 10 mei 1659. 

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, p.30, nota 305.

Petrus Moer

IDnr.7804, ° voor 1600, + na 16 maart 1622
DoopselPetrus Moer werd gedoopt voor 1600 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Laurentius Vrericx op 16 maart 1622 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 16 maart 1622 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 285, 1622, doopsels, p.124.

Gertrudis Johanna Maria Moers1

IDnr.9170, ° 29 maart 1874, + na 14 april 1918
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteGertrudis Johanna Maria Moers werd geboren op 29 maart 1874 te Maastricht [Nederland].2 
HuwelijkZij huwde met Joseph Leon Martin Van der Luer, zoon van Bernardus Henricus Hubertus Van der Luer en Elisabeth Frederiks, op 28 januari 1902 te Sint-Pieter [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed na 14 april 1918 te Oud-Vroenhoven? [Nederland].3 

Familie

Joseph Leon Martin Van der Luer ° 24 jul 1872, + 14 apr 1918
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S166] Burgerlijke Stand Sint-Pieter, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 17, 1902, huwelijken.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 51, 1874, geboorten, akte 261.
 3. [S165] Burgerlijke Stand Oud-Vroenhoven, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.085, inventarisnr. 18, 1918, overlijdens, akte 21.
 4. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 65, 1902, geboorten, akte 1165.
 5. [S165] Burgerlijke Stand Oud-Vroenhoven, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.085, inventarisnr. 18, 1912, overlijdens, akte 42.

Jan Moers

IDnr.8285, ° voor 1785, + na 1 maart 1806
DoopselJan Moers werd gedoopt voor 1785 te Maastricht? [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Cornelia Kempeneers voor 1 maart 1806 te Maastricht? [Nederland].1 
OverlijdenHij overleed na 1 maart 1806 te Maastricht? [Nederland].1 

Familie

Maria Cornelia Kempeneers ° voor 1785, + na 1 mrt 1806
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 168, 1829, huwelijken.

Lambertus Moers

IDnr.8284, ° 1 maart 1806, + na 12 november 1829
VaderJan Moers1 ° voor 1785, + na 1 maart 1806
MoederMaria Cornelia Kempeneers1 ° voor 1785, + na 1 maart 1806
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteLambertus Moers werd geboren op 1 maart 1806 te Maastricht [Nederland].2 
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Frederix, dochter van Christianus Henricus Frederix en Maria Christina Tans, op 12 november 1829 te Maastricht [Nederland].1 
OverlijdenHij overleed na 12 november 1829 te Maastricht? [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 168, 1829, huwelijken.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 17, 1806, geboorten, akte 246.

Marie Joséphine Hubertine Eugénie Moers

IDnr.7004, ° 4 november 1888, + 30 mei 1970
VaderXavier Isidore Moers1 ° 15 oktober 1858, + na 28 september 1910
MoederMarie Julienne Gets1 ° 17 oktober 1859, + na 28 september 1910
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
RoepnaamEugenie. 
NaamvariatieMarie Joséphine Hubertine Eugénie Moers werd ook Eugenie Moors genoemd. 
GeboorteZij werd geboren op 4 november 1888 te Sint-Truiden [België].1,2 
HuwelijkZij huwde met Leopoldus Hubertus Frederix, zoon van Petrus Joannes Fredricx en Dorothea Gielen, op 28 september 1910 te Sint-Truiden [België] met als getuigen Constantinus Josephus Fredricx. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur in de voormiddag. De vader van de bruidegom is aanwezig en stemt toe. Zijn moeder is al overleden. De ouders van de bruid zijn beiden aanwezig en stemmen toe. De getuigen zijn Constant Fredrix (56 jaar, bediende bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, oom van de bruidegom, van Gent) en Joseph Moers (46 jaar, schoenmaker, oom van de bruid, van Liège).1'
OverlijdenZij overleed op 30 mei 1970 te Brussel [België] in de ouderdom van 81 jaar.2
BegrafenisZij werd begraven op 2 juni 1970 te Brussel [België].2 

Familie

Leopoldus Hubertus Frederix ° 12 okt 1879, + 15 aug 1949
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1910, huwelijken, p.64, akte 64.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 01.06.1970, p.7.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 03.06.1996, p.17.
 4. [S344] GeneaNet pagina's van Eddy Exelmans, http://gw.geneanet.org/edexgen