Elisabeta Frederix

IDnr.3148, ° 7 april 1702, + na 1 mei 1734
VaderPetrus Fredricx ° 26 februari 1673, + 9 december 1713
MoederAnna Gielen ° 9 maart 1672, + 12 maart 1729
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselElisabeta Frederix werd gedoopt op 7 april 1702 te Beverlo [België] met als peter Joannes Neuts en als meter Maria Fredrix.1
HuwelijkZij huwde met Joannes Van Singel op 19 april 1720 te Beverlo [België] met als getuigen Petrus Hermans en Nicolaus Fredricx.2
HuwelijkZij huwde met Joannes Van Duffel, zoon van Joannes Van Duffel en Elisabeth Lemkens, op 22 januari 1730 te Beverlo [België] met als getuigen Jacobus Moons en Joannes Geerts.3
DoopselZij was meter bij het doopsel van Elisabet Geijs op 22 april 1734 te Beverlo [België].4
OverlijdenZij overleed na 1 mei 1734 te Beverlo? [België].5 

Familie 1

Joannes Van Singel ° voor 1695, + 2 mrt 1729
Kinderen

Familie 2

Joannes Van Duffel ° 12 apr 1699, + 20 nov 1741
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1702, doopsels, p.115.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1720, huwelijken, p.518.
 3. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, 1318842, 1730, huwelijken.
 4. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1734, doopsels, p.239.
 5. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, 1318842, 1734, doopsels.
 6. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1722, doopsels, p.197.
 7. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1623, doopsels, p.201.
 8. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1625, doopsels, p.212.
 9. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1730, doopsels, p.224.
 10. [S57] Burgerlijke Stand Beverlo, Rijksarchief Hasselt, 1810, overlijdens.

Elisabeth Frederix

IDnr.527, ° circa 1630, + na 24 maart 1676
VaderPetrus Frericx ° circa 1583, + voor 5 juni 1640
MoederHelwidis Horiaens ° circa 1587, + na 17 januari 1647
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselElisabeth Frederix werd gedoopt circa 1630 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Henricus Marien op 23 februari 1658 te Lummen [België] met als getuigen Petrus Mantels en Leonardus Aerts. De akte vermeldt: 'Het huwelijk werd ingezegend met het 'rode zegel'.1'
HuwelijkZij huwde met Arnoldus Corthoudt, zoon van Joannes Corthoudt en Catherina Gilis, op 17 januari 1661 te Lummen [België] met als getuigen Mathias Poels en Petrus Lambrechs. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt ingezegend met het 'rode zegel' door Arnoldus Remen.2' 
NaamvariatieZij werd ook Frerix genoemd. 
EigendomArnoldus Corthoudt en Elisabeth Frederix verkopen, samen met Lambertus Morren en Govardt Daems, een goed aan Huijbrecht Lenardts en Maria Aerdts volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 maart 1662. Deze verwijst ook naar Lambrecht Morren en Joannes Schijven als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Maria Frericx, Arnoldus Schijven en Barbara Fredricx. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Corthouts als man van Elisabeth Frerix, Lambrecht Morren in naam van zijn zoon Lambrecht verwekt bij Maria Fredrix, Jan Schijven als momber der kinderen Aerdt Schijven, verkopen aan Huijbrecht Lenardts, man van Maria Lijnen, ieder hun deel in een moeshof achter de kerk gelegen; palende met 3 zijden aan de straat en voornoemde Lenardts ter vierder zijde. Voor 56 gulden Brabants boven de gerechtskosten hierover gedaan. De comparanten beloven Govardt Daems als vader van zijn kinderen met Barbara Fredricx, medeeigenaars voor ¼ part, in te brengen om ook opdracht te doen. Als de koopsom niet voor pinksteren betaald is, gaat de koop teniet.3' 
EigendomElisabeth Frederix verkocht een goed aan Govardt Daems volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 4 oktober 1663. Ze vermeldt verder ook Barbara Fredricx en Joannes Leijssens. De akte luidt als volgt: 'Elisabet Fredricx, door haar geconstitueerde Joannes Leijssens volgens akte gepasseerd voor de Brabantse justitie op 10 oktober 1658 en daar “indebite” gegicht, draagt op tot behoef van de kinderen van Goovart Daems verwekt in wettig huwelijk met zijn eerste echtgenote Barbara Fredricx een stuk broek onder Tiewinckel gelegen, grenzend meester Jacob Clerx in twee zijden, Goovardt Daems erfgenamen 3). Voor 204 gulden Brabants eens Luijxe valuatie, te betalen in pattacons en honderd schellingen. De kinderen werden gegicht met recht.4' 
AflossingDe leningsovereenkomst van Arnoldus Lijnen en Arnoldus Corthoudt met Lucas Smans, geacteerd te Lummen [België] op 24 januari 1664, verwijst naar Elisabeth Frederix als betrokken partij.5 
OverlijdenZij overleed na 24 maart 1676 te Lummen? [België]. 

Familie

Arnoldus Corthoudt ° 14 mei 1628, + na 24 mrt 1676
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1658, huwelijken, p.53.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, 69 (p.36).
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.67v.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1663, p.616.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1664, p.667.

Elisabeth Frederix

IDnr.655, ° 7 februari 1655, + voor 29 mei 1699
VaderPetrus Fredrix1 ° circa 1624, + na 14 september 1664
MoederAnna Gilis1 ° circa 1625, + na 14 september 1664
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
NaamvariatieElisabeth Frederix werd ook Fredrix genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt op 7 februari 1655 te Lummen [België] met als peter Cornelius Fredrix en als meter Anna Vandevelde.1
HuwelijkZij huwde met Andreas Spuns, zoon van Andreas Spuns en Elisabeth Bammens, voor 15 mei 1681 te Lummen? [België].2 
OverlijdenZij overleed voor 29 mei 1699 te Lummen? [België].3 
ReliefNa het overlijden van Andreas Spuns en Elisabeth Frederix werd door Cornelius Fredrix als voogd op 29 mei 1699 Lummen, [België], het volgende gereleveerd: 'Cornelis Fredrix heeft in handen van meier Vanderlinden de eed afgelegd voor momber en toeziender van de onmondige kinderen van Andries Spuns en Elisabeth Fredrix zaliger.3' 

Familie

Andreas Spuns ° 28 feb 1660, + voor 29 mei 1699
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1655, doopsels, p.38.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1681, doopsels, p.267.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.237r.

Elisabeth Frederix

IDnr.1061, ° 16 maart 1814, + 26 april 1819
VaderHenricus Frederix ° 7 juli 1782, + 23 mei 1834
MoederAnna Clara Joors ° 5 april 1780, + 11 juli 1857
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteElisabeth Frederix werd geboren op 16 maart 1814 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Elisabeth wordt geboren om 11 uur 's avonds. De aangifte wordt gedaan door vader Henri met als getuigen Pierre Meykens (52 jaar, dienstknecht) en Mathieu Vaelen (50 jaar, landbouwer), beiden wonende te Lummen.1'
OverlijdenZij overleed op 26 april 1819 te Lummen [België] in de ouderdom van 5 jaar. De tekst vermeldt: 'Anne Elisabeth overlijdt als derde kind in een week tijd in de familiewoonst in Mellaar. Vader Henri en Jean Smets (34 jaar, landbouwer te Lummen) komen aangifte doen.2' 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1814, geboorten, p.6v.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1819, p.16v, akte 70.

Elisabeth Frederix

IDnr.3279, ° 12 december 1637
VaderHenricus Fredricx1 ° voor 1615, + na 25 juni 1645
MoederElisabeth Elsen1 ° voor 1615, + na 23 januari 1642
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselElisabeth Frederix werd gedoopt op 12 december 1637 te Beverlo [België] met als peter Joannes Cruysberghs en als meter Maria Elsens. De akte vermeldt: 'Elisabeth wordt nog een tweede maal gedoopt op 12 januari 1638 als ze één maand oud is.1,2'

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1637, doopsels, p.105.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1638, doopsels, p.106.

Elisabeth Frederix

IDnr.4544, ° 11 augustus 1764, + na 30 december 1789
VaderCornelius Frederix1 ° 16 december 1742, + 28 augustus 1799
MoederAnna Maria Bosmans1 ° 9 juli 1736, + 20 mei 1815
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
DoopselElisabeth Frederix werd gedoopt op 11 augustus 1764 te Hasselt [België] met als peter Georgius Frederix en als meter Joanna Vandenhoudt.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Frederix op 30 december 1789 te Hasselt [België]; Hij is een onwettig kind.2
OverlijdenZij overleed na 30 december 1789 te Hasselt? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 296, 1764, doopsels, p.105.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1789, doopsels, p.11v.

Elisabeth Frederix

IDnr.5595, ° voor 1725, + 26 september 1779
DoopselElisabeth Frederix werd gedoopt voor 1725 te Diepenbeek? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Henricus Beankens op 9 februari 1749 te Diepenbeek [België].1 
OverlijdenZij overleed op 26 september 1779 te Diepenbeek? [België].2 

Familie

Henricus Beankens ° 1 dec 1717, + 7 feb 1797
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Diepenbeek.
 2. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, index overlijdens, p.740.