Leonardus Patroons

IDnr.8742, ° voor 1575, + na 31 januari 1604
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselLeonardus Patroons werd gedoopt voor 1575 te Vorst? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Van Roy voor 1595 te Vorst? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 31 januari 1604 te Vorst? [België].1 

Familie

Catharina Van Roy ° voor 1575, + na 31 jan 1604
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S184] GeneaNet pagina's van Jos Van De Ven, http://gw.geneanet.org/vandeven1

Anna Helena Carolina Pauli

IDnr.9672, ° 28 januari 1850, + 17 maart 1887
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteAnna Helena Carolina Pauli werd geboren op 28 januari 1850 te Hasselt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Hubertus Henricus Sweerts, zoon van Christianus Sweerts en Maria Mouisa Alaide Didelet, op 26 april 1873 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed op 17 maart 1887 te Hasselt [België] in de ouderdom van 37 jaar.1 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt.

Peter Pauli

IDnr.7438, ° voor 1615, + na 24 januari 1642
DoopselPeter Pauli werd gedoopt voor 1615 te Beringen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Marck Beets met Georgius Fredrix, geacteerd te Beringen [België] op 24 januari 1642, vermeldt eveneens Peter Pauli; Volgens deze hierna volgende condities en 'proclamaties', te doen toekomende zondag in de kerk van Beringen, zal Marck Beets een wijerken verkopen gelegen in Beringen, regenoten ten oosten Peter Mertens, en de Heerbaan aan beide zijden en de Koerselse heide, en dat met hogen naar 'costuijmen'.
Ten eerste, eens de palmslag gegeven, zal ieder daarop hogen met telkens 2 gulden, half tot profijt van de koper, en de andere helft tot profijt van de verkoper. Ten tweeden warandeert de voorschreven verkoper het voorschreven wijerken vrij van lasten, uitgenomen 33 of 36 stuivers jaarlijks aan de kerk van Beringen. Ten derden om samen het goed op gichte te geven, en alle oude gewoonten te 'obstineren', lijcoop na lantcoop, godtspenninck 2 stuivers, schrijfgeld 32 stuivers.
Op 24 januari 1642 heeft onder voorgaande condities Pauwels Maes op het wijerken 100 gulden gezet, en 10 hogen in presentie van heer Mathijs Fabri en Peter Pauli als getuigen en mij[zelf] N. Van Donruije notaris.
En 'depost eodem hora' heeft Pauwels Maes voorschr[even] daarop nog 5 hogen gesteld, in presentie van heer Mathijs Fabri en Bernardijn Basterga als getuigen, en mij[zelf] N. Van Donruije notaris. En depost eodem heeft Joris Fredrici in presentie van Bernardijn Basterga ende P. Coghen, meier van Beringen 10 hogen gesteld in presentie van mij N. Van Donruije notaris. En terstond daarna heeft Joris Fredrici daarop nog 5 hogen gezet, in presentie van Bernardijn Basterga ende mij[zelf] N. Van Donruije notaris.
Op 27 januari is na [de] voorgaande condities en consenteringhe van de partijen de kaars wettelijk ontstoken en gebannen. De voorschreven Fredrici 'repeteert' zijn eerder gedane hogen en het goed is na het uitgaen van de kaars aan hem verbleven. De verloper verklaart zijn kooppenningen ontvangen te hebben.1
OverlijdenHij overleed na 24 januari 1642 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1645, boek 40, p.11.

Agatha Paulissen

IDnr.12279, ° 8 september 1759, + 3 oktober 1831
DoopselAgatha Paulissen werd gedoopt op 8 september 1759 te Veldwezelt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Heiligerus Mooren in december 1798 te Veldwezelt [België].1 
OverlijdenZij overleed op 3 oktober 1831 te Veldwezelt [België] in de ouderdom van 72 jaar.1 

Familie

Heiligerus Mooren ° 9 jun 1772, + 21 sep 1831
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Veldwezelt.

Joanna Elisabetha Paulissen

IDnr.8675, ° voor 1775, + na 16 februari 1796
DoopselJoanna Elisabetha Paulissen werd gedoopt voor 1775 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
GeboorteZij was meter van Wilhelmus Frederix op 16 februari 1796 te Mechelen-aan-de-Maas [België].1 
OverlijdenZij overleed na 16 februari 1796 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1796, p.14.

Joannes Paulissen

IDnr.14952, ° 24 juli 1801, + 29 maart 1877
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
GeboorteJoannes Paulissen werd geboren op 24 juli 1801 te Genk [België]. In het document wordt vermeld: 'Hj wordt geboren om middernacht op 5 thermidor An IX van de republikeinse kalender. Vader Jacques Paulissen (landbouwer) doet aangifte met als getuigen Guillaume Olaerts (38 jaar, landbouwer) en Pierre Willems (60 jaar, molenaar), allen van Genk.
[nvdr. In de gewone tijdrekening komt 5 thermidor An IX overeen met 24.07.1801. In zijn huwelijksakte staat echter als geboortedatum 30.07.1801. Die datum komt dan weer overeen met zijn doopdatum. Eerder uitzonderlijk dat een kind pas 6 dagen na zijn geboorte wordt gedoopt].1'
BeroepHij was landbouwer op 9 april 1839.2 
HuwelijkHij huwde met Marie Anna Baeten, dochter van Paulus Baeten en Maria Elisabeth Reulens, op 9 april 1839 te Genk [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 8 uur 's morgens. De ouders van de bruidegom en de vader van de bruid zijn al overleden. De moeder van de bruid is aanwezig en stemt toe. De getuigen zijn Casimirus Lantmeters (43 jaar, secretaris), Peter Remans (60 jaar, brouwer), Jan Bollen (32 jaar, landbouwer) en Peter Huyskens (40 jaar, landbouwer), allen van Genk.2'
OverlijdenHij overleed op 29 maart 1877 te Genk [België] in de ouderdom van 75 jaar.3 

bronvermelding(en)

  1. [S132] Burgerlijke Stand Genk, Rijksarchief Hasselt, 1801, geboorten, p.16.
  2. [S132] Burgerlijke Stand Genk, Rijksarchief Hasselt, 1839, huwelijken, p.24, akte 8.
  3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Genk,1877, overlijdens.