Petrus Bervoets

IDnr.1082, ° voor 1720, + na 6 september 1743
DoopselPetrus Bervoets werd gedoopt voor 1720.1 
HuwelijkHij huwde met Dymphna Opheij voor 6 september 1743.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Gertrudis Frederix op 6 september 1743 te Heusden [België]; In de geboorteakten van drie van haar kinderen wordt tussen de regels (naderhand?) de voornaam 'Christina' toegevoegd aan 'Maria'.1 
OverlijdenHij overleed na 6 september 1743.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, 1743, doopsels, p.112.

Petrus Bervoets

IDnr.14521, ° 22 februari 1688
VaderGuilielmus Bervoets1 ° voor 1645, + 25 maart 1691
MoederElisabeth Ingenhof1 ° voor 1645, + 11 november 1693
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselPetrus Bervoets werd gedoopt op 22 februari 1688 te Beringen [België] met als peter Simon Beckers en als meter Anna Wouters.1

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1688, doopsels, p.68.

Renerus Bervoets

IDnr.389, ° 30 januari 1726, + tussen 12 februari 1782 en 16 april 1805
VaderGuilelmus Bervoets1 ° 6 januari 1695, + na 30 januari 1726
MoederMaria Hermans1 ° voor 1700, + na 30 januari 1726
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat] (#1)
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat] (#2)
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat] (#1)
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat] (#2)
kwartierstaat samensteller
DoopselRenerus Bervoets werd gedoopt op 30 januari 1726 te Paal [België] met als peter Renerus Timmermans en als meter Christina Neijs.2
HuwelijkHij huwde met Maria Gielen voor 4 september 1755 te Beverlo? [België]. 
HuwelijkHij huwde met Anna Catharina Fredrickx, dochter van Petrus Fredrix en Elisabetha Opheij, op 12 februari 1782 te Lummen [België] met als getuigen Henricus Bogaerts en Joannes Palmen.3,4 
OverlijdenHij overleed tussen 12 februari 1782 en 16 april 1805 te Lummen? [België].5,6 
ErfenisAmbrosius Frederix en Joannes Fredrix waren, samen met Renerus Bervoets, op 27 oktober 1782 erfgenamen van Petrus Fredrix en Elisabetha Opheij. De akte luidt als volgt: 'Deling van de goederen nagelaten door Petrus Fredericx x Maria Elisabeth Opheij, ouders, in 5 egale delen door: Ambrosius Fredricx, meerderjarige jongman wonend in Lummen 1), Joannes Fredricx x Catharina Lemmens 2), Renier Bervoets x Catharina Fredricx 3), Peeter Kaelen x Theresia Fredericx, voor hem en voor zijn broer Peeter Fredericx zich sterkmakend, vermits Peeter aan hem met aggregatie van zijn huisvrouw zijn deel verkocht heeft op 01.12.1779 4) en 5).
Kavel A en B voor Peeter Caelen: 1) een perceel bos op de Buiting van Beringen, 2) een perceel broek achter de schans van Meldelaer regenoten O. Jan Jacobs, de beek N., advocaat Van Sulpelen W., Z. Maria Elisabeth Van Uytrecht; 3) een perceel broek in de Schorffort onder Lummen, regenoten Z. de erfgenamen Jan Poels, N. de Vlootgracht, Jan Hulsagen O., Maria Elisabeth Van Uytrecht W. Dit deel wordt op 600 gulden Brabants Luijcx geschat eens, 2 delen omvattend. Het ene deel had hij voor 210 gulden verkregen.
Kavel C: een rente van 300 gulden kapitaal, jaarlijks 12 gulden Brabants Luijcx, geaffecteerd op de panden van de advocaat Vande Sulpenen van Diest in Meldelaer gelegen, namelijk huis en hof regenoten de straat O., Nijs Desiron Z., de heer van Sulpenen voorschreven N. Toegevallen aan Renier Bervoets x Catharina Fredricx.
Kavel D en E: land in Meldelaer, regenoten de Boschstraat N., schepen Boelen van Hasselt Z., W. Maria Leijnen. Toegevallen aan Ambrosius en Jan Fredricx. Er werd afgesproken dat als de ene zijn deel wil verkopen, de ander daarvoor de toestemming moet geven. Jan Fredricx gaat het land in zijn geheel bewerken en zal jaarlijks aan Ambroos voor zijn deel 6 en een half vat geven, zolang hij het zal bewerken. Dit deel is belast met 100 gulden kapitaal. Opgemaakt in het huis van de notaris, met M.E. Wendelen en Catharina Demot als getuigen.7'
 

Familie

Maria Gielen ° voor 1730, + tussen 4 sep 1755 en 12 feb 1782
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, p.67.
 2. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, 1726, doopsels, p.67.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, 1782, huwelijken, p.130.
 4. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 715, p.5.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.130.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, an XIII , p.3, akte 26.
 7. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, ]1462444, Notaris Joannes Josephus Aerts, 1781-1787, 1782, akte 7 (10).

Sijmon Bervoets

IDnr.2848, ° voor 1620, + na 27 mei 1652
DoopselSijmon Bervoets werd gedoopt voor 1620.1 
LeningArnoldus Fredrix leende aan Sijmon Bervoets aan 9 gulden 5 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 27 mei 1652. Deze verwijst ook naar Wilhelmus Willems als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Willem Willems verkoopt aan Aerdt Fredrix alias Meesters een hypotheek van 9 gulden 5 stuivers jaarlijks op de Stockbeempt van Sijmon Bervoets. De hypotheek is gecreëerd op 24 juli 1642. Nu verkocht voor 185 gulden.2' 
OverlijdenHij overleed na 27 mei 1652.1 

Familie

Kind

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.206.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, 1652, p.206.

Simon Bervoets

IDnr.2516, ° voor 1645, + na 6 maart 1698
VaderSijmon Bervoets ° voor 1620, + na 27 mei 1652
DoopselSimon Bervoets werd gedoopt voor 1645 te Beringen? [België].1 
LeningMaria Fredrix leende aan Simon Bervoets de som van 100 gulden bbl aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 7 juni 1674. Deze verwijst ook naar Arnoldus Lijnen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Simon Bervoets Simons zoon leent van Maria Fredrix alias Meesters 100 gulden Brabants Luiks à 6%. Pand: 2 halsters land met aangelegen dries. Palende het geheel: Z. de Schansdijck; W. Lambrecht Truijens; N. de erfgenamen Lambrecht Loomans; O. het Schanshofken. Aert Lijnen is als momber of curateur van Maria Fredrix ter gichte gekomen. Bervoets betaalde de hofrechten.2' 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Theunis op 27 april 1676 te Beringen [België].3
AflossingDe leningsovereenkomst van Joannes Fredrix en Anna Fredrix met Elisabeth Swaelen en Matheus Tielens, geacteerd te Lummen [België] op 1 april 1677, verwijst naar Simon Bervoets als betrokken partij; 40 gulden.4 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Adrianus Lemmens op 6 maart 1698 te Heusden [België]; [nvdr. Op dezelfde dag, 6 maart 1698, wordt hij ook gedoopt in Lummen, waar zijn ouders bijna twee jaar eerder huwden. In de Lummense doopakte wordt vermeld dat beide ouders van Heusden zijn. De peter en meter zijn dezelfde als bij de doop in Heusden].5,6
OverlijdenHij overleed na 6 maart 1698 te Beringen? [België].7 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, 255.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, folio 255.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1676, doopsels, p.43V.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1677, p.92v.
 5. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1698, doopsels, p.98-99.
 6. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1698, doopsels, p.135.
 7. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 369, p.98.

Simon Bervoets1

IDnr.2749, ° voor 1575, + na 15 januari 1632
DoopselSimon Bervoets werd gedoopt voor 1575 te Lummen? [België].1 
AflossingLucia Gompaerts en Simon Bervoets ontvingen van Aerdt Fredrix de terugbetaling van een lening aan 12 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 19 november 1604. De akte luidt als volgt: 'Simon Bervoets, krachtens procuratie hem gegeven door Lucia Gompaerts, begijntje te Diest, kwijt Aert Frericx en zijn panden, 12 stuivers jaarlijks. De volmacht is op 18 april 1602 gegeven voor notaris Peeter Van Hamme te Diest. Getuigen: Franchois Gharreer en Johan Joris.1' 
LeningHij was betrokken bij een financiële transactie van Aerdt Fredrix op 14 januari 1610 te Lummen [België].2 
BeroepHij was schepen te Lummen [België] op 14 januari 1610.2 
LeningDe leningsovereenkomst van Gerardus Frericx met Marten Beerten, geacteerd te Lummen [België] op 5 april 1618, verwijst naar Simon Bervoets als betrokken partij; 50 gulden.3 
LeningArnoldus Frericx leende aan Simon Bervoets de som van 100 gulden bbl aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 15 januari 1632. De akte luidt als volgt: 'Simon Bervoets leent van Aerdt Frerix 100 gulden à 5%. Pand: een beemd aan de Oostereijnsche schans waar men naar de hei gaat. Palende de erfgenamen mr. Jan Neven, mr. Henrick Swijsen, de Bauwendoncsche Voort en de straat ter vierder zijde.4' 
OverlijdenHij overleed na 15 januari 1632 te Lummen? [België].4 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.69.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.104.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.186.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.23.

Walterus Bervoets1

IDnr.3779, ° voor 1620, + na 3 februari 1641
DoopselWalterus Bervoets werd gedoopt voor 1620 te Beringen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Fredrix op 3 februari 1641 te Beringen [België].1
OverlijdenHij overleed na 3 februari 1641 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 52, 1641, huwelijken, p.17.