Mathias Bervoets

IDnr.801, ° 6 juli 1659, + na 19 september 1685
VaderGuilielmus Bervoets ° voor 1625
MoederMaria Fredrix ° 15 maart 1612, + 9 augustus 1665
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselMathias Bervoets werd gedoopt op 6 juli 1659 te Beringen [België] met als peter Jan Hueveneers en als meter Catharina Reners.1
DoopselHij was peter bij het doopsel van Elisabetha Burghmans op 21 maart 1682 te Beringen [België].2
DoopselHij was peter bij het doopsel van Agneta Tijsmans op 9 maart 1685 te Lummen [België].3 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Fredrix op 19 september 1685 te Lummen [België].4 
OverlijdenHij overleed na 19 september 1685 te Beringen? [België].4 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1659, doopsels, p.8.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1682, doopsels, p.54v.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, 1685, doopsels, p.29 (p.16).
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.33 (p.18).

Mattheus Bervoets

IDnr.2864, ° voor 1635, + na 24 januari 1670
DoopselMattheus Bervoets werd gedoopt voor 1635.1 
LeningPetrus Frederici leende aan Mattheus Bervoets aan 104½ gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 24 januari 1670. Deze verwijst ook naar Maria Frederici als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Joannes Fredrix en Petrus Bus. De akte luidt als volgt: 'Voor Aerts en Lijnen kwijt advokaat Petrus Fredrici van Hasselt de gemeente Lummen een rente van 104½ gulden. Hij doet dat voor de helft als erfgenaam van Joannes Fredrici, zaliger, pastoor en landdeken te Hasselt, en de andere helft als representerende Henric Bormans, bij titel van mangeling. Van de moderne borgemeesters Mattheus Bervoets en Cristiaen Rutten ontving hij als kapitaal en verlopen intresten: 2243 gulden. Er is onzekerheid over het aantal vervallen jaren. Blijken later andere gegevens dan zal men de verlopen intresten aanpassen: bijleggen of teruggeven. De advokaat blijft borg, speciaal voor Marie Fredrix weduwe Peeter Bus, voor mogelijk molestatie i.v.m. deze rente.2' 
OverlijdenHij overleed na 24 januari 1670.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, 202.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.202.

Melanie Leopoldina Bervoets

IDnr.1975, ° 1 april 1928, + 31 januari 1990
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
RoepnaamYvonne. 
GeboorteMelanie Leopoldina Bervoets werd geboren op 1 april 1928 te Heusden [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joseph Jacobus Frederix, zoon van Gerardus Gustavus Frederix en Maria Octavia Vos, op 28 mei 1949 te Koersel [België].2
OverlijdenZij overleed op 31 januari 1990 te Heusden [België] in de ouderdom van 61 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt onverwacht in het St.-Franciscusziekenhuis.3'
BegrafenisZij werd begraven op 5 februari 1990 te Heusden [België].3 

Familie

Joseph Jacobus Frederix ° 5 dec 1925, + 6 sep 2011
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 21.05.1949, p.4.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 05.02.1990, p.6.

Petrus Bervoets

IDnr.1082, ° voor 1720, + na 6 september 1743
DoopselPetrus Bervoets werd gedoopt voor 1720.1 
HuwelijkHij huwde met Dymphna Opheij voor 6 september 1743.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Gertrudis Frederix op 6 september 1743 te Heusden [België]; In de geboorteakten van drie van haar kinderen wordt tussen de regels (naderhand?) de voornaam 'Christina' toegevoegd aan 'Maria'.1 
OverlijdenHij overleed na 6 september 1743.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, 1743, doopsels, p.112.

Petrus Bervoets

IDnr.14521, ° 22 februari 1688
VaderGuilielmus Bervoets1 ° voor 1645, + 25 maart 1691
MoederElisabeth Ingenhof1 ° voor 1645, + 11 november 1693
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselPetrus Bervoets werd gedoopt op 22 februari 1688 te Beringen [België] met als peter Simon Beckers en als meter Anna Wouters.1

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1688, doopsels, p.68.

Renerus Bervoets

IDnr.389, ° 30 januari 1726, + tussen 12 februari 1782 en 16 april 1805
VaderGuilelmus Bervoets1 ° 6 januari 1695, + na 30 januari 1726
MoederMaria Hermans1 ° voor 1700, + na 30 januari 1726
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat] (#1)
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat] (#2)
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat] (#1)
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat] (#2)
kwartierstaat samensteller
DoopselRenerus Bervoets werd gedoopt op 30 januari 1726 te Paal [België] met als peter Renerus Timmermans en als meter Christina Neijs.2
HuwelijkHij huwde met Maria Gielen voor 4 september 1755 te Beverlo? [België]. 
HuwelijkHij huwde met Anna Catharina Fredrickx, dochter van Petrus Fredrix en Elisabetha Opheij, op 12 februari 1782 te Lummen [België] met als getuigen Henricus Bogaerts en Joannes Palmen.3,4 
OverlijdenHij overleed tussen 12 februari 1782 en 16 april 1805 te Lummen? [België].5,6 
ErfenisAmbrosius Frederix en Joannes Fredrix waren, samen met Renerus Bervoets, op 27 oktober 1782 erfgenamen van Petrus Fredrix en Elisabetha Opheij. De akte luidt als volgt: 'Deling van de goederen nagelaten door Petrus Fredericx x Maria Elisabeth Opheij, ouders, in 5 egale delen door: Ambrosius Fredricx, meerderjarige jongman wonend in Lummen 1), Joannes Fredricx x Catharina Lemmens 2), Renier Bervoets x Catharina Fredricx 3), Peeter Kaelen x Theresia Fredericx, voor hem en voor zijn broer Peeter Fredericx zich sterkmakend, vermits Peeter aan hem met aggregatie van zijn huisvrouw zijn deel verkocht heeft op 01.12.1779 4) en 5).
Kavel A en B voor Peeter Caelen: 1) een perceel bos op de Buiting van Beringen, 2) een perceel broek achter de schans van Meldelaer regenoten O. Jan Jacobs, de beek N., advocaat Van Sulpelen W., Z. Maria Elisabeth Van Uytrecht; 3) een perceel broek in de Schorffort onder Lummen, regenoten Z. de erfgenamen Jan Poels, N. de Vlootgracht, Jan Hulsagen O., Maria Elisabeth Van Uytrecht W. Dit deel wordt op 600 gulden Brabants Luijcx geschat eens, 2 delen omvattend. Het ene deel had hij voor 210 gulden verkregen.
Kavel C: een rente van 300 gulden kapitaal, jaarlijks 12 gulden Brabants Luijcx, geaffecteerd op de panden van de advocaat Vande Sulpenen van Diest in Meldelaer gelegen, namelijk huis en hof regenoten de straat O., Nijs Desiron Z., de heer van Sulpenen voorschreven N. Toegevallen aan Renier Bervoets x Catharina Fredricx.
Kavel D en E: land in Meldelaer, regenoten de Boschstraat N., schepen Boelen van Hasselt Z., W. Maria Leijnen. Toegevallen aan Ambrosius en Jan Fredricx. Er werd afgesproken dat als de ene zijn deel wil verkopen, de ander daarvoor de toestemming moet geven. Jan Fredricx gaat het land in zijn geheel bewerken en zal jaarlijks aan Ambroos voor zijn deel 6 en een half vat geven, zolang hij het zal bewerken. Dit deel is belast met 100 gulden kapitaal. Opgemaakt in het huis van de notaris, met M.E. Wendelen en Catharina Demot als getuigen.7'
 

Familie

Maria Gielen ° voor 1730, + tussen 4 sep 1755 en 12 feb 1782
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, p.67.
 2. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, 1726, doopsels, p.67.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, 1782, huwelijken, p.130.
 4. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 715, p.5.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.130.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, an XIII , p.3, akte 26.
 7. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, ]1462444, Notaris Joannes Josephus Aerts, 1781-1787, 1782, akte 7 (10).

Sijmon Bervoets

IDnr.2848, ° voor 1620, + na 27 mei 1652
DoopselSijmon Bervoets werd gedoopt voor 1620.1 
LeningArnoldus Fredrix leende aan Sijmon Bervoets aan 9 gulden 5 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 27 mei 1652. Deze verwijst ook naar Wilhelmus Willems als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Willem Willems verkoopt aan Aerdt Fredrix alias Meesters een hypotheek van 9 gulden 5 stuivers jaarlijks op de Stockbeempt van Sijmon Bervoets. De hypotheek is gecreëerd op 24 juli 1642. Nu verkocht voor 185 gulden.2' 
OverlijdenHij overleed na 27 mei 1652.1 

Familie

Kind

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.206.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, 1652, p.206.