Elisabeth Paus

IDnr.6130, ° voor 1830, + voor 11 november 1882
GeboorteElisabeth Paus werd geboren voor 1830 te Antwerpen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Antonius Franciscus Meulemans voor 11 april 1852 te Antwerpen? [België].1 
OverlijdenZij overleed voor 11 november 1882 te Antwerpen? [België].1 

Familie

Antonius Franciscus Meulemans ° voor 1830, + na 11 nov 1882
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S90] Burgerlijke Stand Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, 1895992, huwelijken 1882 v/a akte 1395 - 1884 t/m akte 1238, akte 1459.

Franciscus Eduardus Pauwels

IDnr.11423, ° 15 mei 1879, + 21 december 1964
Stamkaartenafstammelingen van Franciscus Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Franciscus Frederix [boxformaat]
GeboorteFranciscus Eduardus Pauwels werd geboren op 15 mei 1879 in Aart te Geel [België]. In het document wordt vermeld: 'Franciscus Eduardus wordt geboren om 2 uur 's namiddags. Vader Petrus doet aangifte met als getuigen Franciscus Gabriels (kloonmaker,32 jaar) en Franciscus Elsemans (veldwachter, 30 jaar), allen van Geel.1'
HuwelijkHij huwde met Maria Melania Henkens, dochter van Leopold Henkens en Rosalia Houtmeyers, op 16 december 1899 te Leopoldsburg [België].2 
OverlijdenHij overleed op 21 december 1964 te Koersel [België] in de ouderdom van 85 jaar.2 

bronvermelding(en)

  1. [S77] Burgerlijke Stand Geel (origineel), Archief stad Geel, 1879, geboorten, p.41, akte 160.
  2. [S279] Opzoekingen door Willy Henkens.

Georgius Pauwels

IDnr.6917, ° 3 juni 1925
GeboorteGeorgius Pauwels werd geboren op 3 juni 1925 te Bornem [België].1 
HuwelijkHij huwde met Louise Albertina Geeraerts, dochter van Rumoldus Georgius Geeraerts en Maria Constantia Julia Van De Straete, op 13 september 1952 te Wilrijk [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S140] Opzoekingen door Marc Geeraerts.

Henri Pauwels

IDnr.13859
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
HuwelijkHenri Pauwels huwde met N. Verhoeven, dochter van Petrus Josephus Verhoeven en Maria Dorothea Rosalia Frederix.1 

bronvermelding(en)

  1. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.

Lenardt Pauwels1

IDnr.2810, ° voor 1605, + na 26 mei 1636
DoopselLenardt Pauwels werd gedoopt voor 1605.1 
LeningArnoldus Fredrix leende aan Lenardt Pauwels de som van 100 rinsgulden luijcxs aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 mei 1636. De akte luidt als volgt: 'Lenardt Pauwels, als man en momber van Cattleijn Meeuwis, leent van Aerdt Frerix te Geneijcken 100 rinsgulden luijcxs à 6%. Pand: 1. de helft van huis en schuur op 't Oostereijnde; 2. ¼ in de hof daaraan gelegen, palende Z. de straat; O. Willem Vande Locht; W. Lenaerdt Van Eubbel erfgenamen; 3. ¼ van 4 vaten land op de Schommen, palende Willem Vande Locht, Henrick Van Herle erfgenamen, Simon Simons en Jan Kennipmaeckers ter vierder zijde. Getuigen: Vanden Berge en Aerts, schepenen.1' 
OverlijdenHij overleed na 26 mei 1636.1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.64v.

Margereta Pauwels

IDnr.11378, ° voor 1580, + voor 1637
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselMargereta Pauwels werd gedoopt voor 1580 te Vorst? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Paulus Van Hout voor 18 september 1602 te Vorst? [België].1 
OverlijdenZij overleed voor 1637 te Vorst? [België].1 

Familie

Paulus Van Hout ° voor 1580, + voor 1637
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S276] Opzoekingen door Nancy Van Loy.

Simon Pauwels

IDnr.2867, ° voor 1645, + na 18 september 1687
DoopselSimon Pauwels werd gedoopt voor 1645.1 
EigendomJoannes Van Obbel en Margaretha Frederickx verkopen een goed aan Simon Pauwels volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 18 september 1687. Ze vermeldt verder ook Jan Wauters. De akte luidt als volgt: 'Jan Van Eubbel als man van Magriet Fredrix verkoopt aan Simon Pauwels een hoffstadt of moeshoff met de helft van een hof daaraan gelegen, genaamd den Knapenhoff te Oosterhoven binnen de Vrijheid. Palende ten O. Jan Wauters met de wederhelft; Z. en N. Huijbrecht Cox; W. die Knapestege. Voor 123 gulden Brabants Luiks. Lijcoop: 4 gulden. Godsgeld: 1 stuiver. Te betalen in twee termijnen: 50 gulden nu en de rest te Lichtmis e.k. Het perceel is belast met de helft van 3 schellingen 's jaars aan de kerk. Op 6.5.1688 kwijt Van Eubbel Simon Pauwels van deze kooppenningen. Jan Wauters heeft alleen de helft in de kemphoff, niet in de hoffstat.2' 
OverlijdenHij overleed na 18 september 1687.1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 60, 108v.
  2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 60, p.108v.