Georges Leopold Maria Put

IDnr.1901, ° 12 januari 1951
VaderClemens Albert Put ° 6 april 1921, + 10 juni 1967
MoederMaria Antonia Frederix ° 25 juni 1923, + 18 april 1985
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteGeorges Leopold Maria Put werd geboren op 12 januari 1951 te Koersel [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Gerardus Put

IDnr.2491, ° 11 augustus 1730, + 11 maart 1739
VaderMatheus Put ° voor 1709, + na 11 maart 1739
MoederMaria Vandebosch ° voor 1709, + na 11 maart 1739
DoopselGerardus Put werd gedoopt op 11 augustus 1730 te Beringen [België] met als peter Joannes Stas en als meter Anna Vander Heijden.1
OverlijdenHij overleed op 11 maart 1739 te Beringen? [België] in de ouderdom van 8 jaar. De tekst vermeldt: 'Aangezien er in 1739 nog een Gerardus wordt gedoopt, kunnen we veronderstellen dat de eerstgeboren Gerardus al overleden was.2' 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1730, doopsels, p.202.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1739, doopsels, p.215.

Gerardus Put

IDnr.2500, ° 11 maart 1739
VaderMatheus Put1 ° voor 1709, + na 11 maart 1739
MoederMaria Vandebosch1 ° voor 1709, + na 11 maart 1739
DoopselGerardus Put werd gedoopt op 11 maart 1739 te Beringen [België] met als peter Arnoldus Van de Bosch en als meter Christina Stas.2

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, p.215.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1739, doopsels, p.215.

Helena Put

IDnr.486, ° 12 juni 1689
VaderHenricus Put ° voor 1655, + na 3 februari 1704
MoederDimpna Fredrix ° 9 oktober 1661, + na 12 juni 1689
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselHelena Put werd gedoopt op 12 juni 1689 te Lummen [België] met als peter Petrus Moons en als meter Ida Seukens.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.74 (p.38).

Hendrik Louis Put

IDnr.10742, ° 14 maart 1907, + na 17 december 1927
VaderJoannes Hubertus Put1 ° 17 mei 1869, + 9 november 1930
MoederJosephina Broeders1 ° 30 december 1874, + 16 juni 1954
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
BeroepHendrik Louis Put was mijnwerker.2 
GeboorteHij werd geboren op 14 maart 1907 te Wellen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Elisabeth Jorissen op 17 december 1927 te Vliermaalroot [België].2 
OverlijdenHij overleed na 17 december 1927.2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Wellen.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Kortessem.

Henricus Put

IDnr.485, ° voor 1655, + na 3 februari 1704
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
NaamvariatieHenricus Put werd ook Puts genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt voor 1655 te Lummen? [België]. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Fredrix op 28 juli 1676 te Beringen [België].1
HuwelijkHij huwde met Dimpna Fredrix, dochter van Jacobus Fredrix en Anna Swalen, op 2 juli 1688 te Lummen [België] met als getuigen Leonardus Aerts en Joannes Vrancken.2 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Fredrix op 20 december 1688 te Lummen [België].3
EigendomJoannes Vande Voort verkocht een goed aan Henricus Put volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 23 februari 1702. Deze verwijst ook naar Hieronymus Rutten en Martinus Vandervoort als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Anna Fredrickx. De akte luidt als volgt: 'Jan Vande Voort, na voorgaande afstand van tocht door zijn schoonmoeder weduwe Anna Fredrix tot zijn behoef gedaan voor de Brabantse justitie van Lummen, en welke akte hij belooft in te brengen, verkoopt aan Henric Put en Peeter Van Postel een stuk land genaamd 'het Lammere Velt' in Gestel gelegen. Het is ongeveer 8 halsteren saeijens groot, paalt s'heerenstraet Z., Aelbert Coninx O., Elisabet Witters W., Henric Henrix N. Verkocht voor 600 gulden BBL en 4 gulden speelgeld voor de huisvrouw van de verkoper, die de verkoop goedkeurt. Koopsom betaald. Lasten: s'heeren grondcijns en 3 stuivers/jaar aan de anniversarien hier met de dorpslasten. Daarenboven stellen Martinus Vandevoort en Hieronimus Rutten, ieder in het bijzonder, hun goederen ter beschikking als waarborg. De kopers zullen de pacht genieten vanaf oogst eerstkomend. Lijcoop naar believen der partijen, waarin de verkoper 2 gulden zal betalen.4' 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Catherina Fredrix en Joannes Beets op 3 februari 1704 te Zelem [België].5
OverlijdenHij overleed na 3 februari 1704 te Lummen? [België].6 

Familie

Dimpna Fredrix ° 9 okt 1661, + na 12 jun 1689
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1676, doopsels, p.44.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1688, huwelijken, p.125.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1688, doopsels, p.68.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, folio 316r.
 5. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091, 1704, huwelijken, p.278.
 6. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091, p.278.

Henricus Put

IDnr.2425, ° voor 1740, + na 1760
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselHenricus Put werd gedoopt voor 1740 te Lummen? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 1760 te Lummen? [België].1 

Familie

Anna Maria Moors ° circa 1716, + 2 sep 1799
Kind
 • Anna Put+ ° circa 1760, + 27 oktober 1834

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1834, akte 187.