Franciscus Reynders

IDnr.2957, ° 4 september 1849, + 2 december 1931
VaderArnoldus Reynders1 ° voor 1828, + 10 mei 1868
MoederMaria Helena Vanherle ° 2 januari 1807, + 29 augustus 1874
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat] (#1)
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat] (#2)
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat] (#1)
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat] (#2)
GeboorteFranciscus Reynders werd geboren op 4 september 1849 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Francuscus wordt geboren om 1 uur 's morgens. Vader Arnoldus (37 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Ferdinand Van Herle (27 jaar, landbouwer) en Pierre Berx (31 jaar, dagloner), allen van Lummen.2'
HuwelijkHij huwde met Paulina Frederix, dochter van Petrus Josephus Frederix en Anna Catharina Rijkx, op 29 oktober 1879 te Zolder [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 2 uur in de namiddag. De ouders van de bruidegom zijn al overleden, alsook de vader van de bruid. Haar moeder is wel aanwezig. De getuigen zijn Ferdinandus Vanhove (60 jaar, winkelier), Petrus Joannes Willems (39 jaar, kuiper), Ludovicus Vanduren (31 jaar, landbouwer) en Petrus Josephus Willems (50 jaar, landbouwer), allen van Zolder.3'
BeroepHij was dagloner te Zolder [België] van 29 oktober 1879 tot 20 januari 1880.3,4 
BeroepHij was landbouwer te Zolder [België] van 20 januari 1880 tot 1889.5,6 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Anna Catharina Rijkx op 10 februari 1898 te Zolder [België]; Anna Catharina overlijdt om 8 uur 's morgens. De aangifte gebeurt door haar schoonzoon Frans Rijnders (48 jaar) en haar zoon Willem Frederix (48 jaar), beiden landbouwers in Zolder.7
OverlijdenHij overleed op 2 december 1931 te Zolder [België] in de ouderdom van 82 jaar.8

Familie

Paulina Frederix ° 20 dec 1853, + 5 mrt 1929
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1849, geboorten, p.15, akte 57.
 3. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1879, huwelijken, p.14, akte 14.
 4. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358748, 1880, geboortes, akte 6.
 5. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358748, 1880, geboortes, akte 67.
 6. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1889, overlijdens, akte 33.
 7. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1898, overlijdens, p.2v, akte 6.
 8. [S395] Opzoekingen door François Saenen.

Gertrude Reynders

IDnr.262, ° circa 1795, + 25 januari 1852
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteGertrude Reynders werd geboren circa 1795 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Pieter Joseph Vanderheyden, zoon van Pierre Francis Vanderheyden en Anna Elisabetha Vanherle, op 4 juni 1818 te Lummen [België].1 
OverlijdenZij overleed op 25 januari 1852 te Lummen [België].1 

Familie

Pieter Joseph Vanderheyden ° circa 1794, + 16 sep 1871
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.

Guillaume Reynders

IDnr.6485, ° 11 mei 1870, + 23 september 1934
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
BeroepGuillaume Reynders was slachter.1 
GeboorteHij werd geboren op 11 mei 1870 te Herderen [België].2 
HuwelijkHij huwde met Maria Josephina Frederix, dochter van Lambertus Frederix en Anna Christina Wolfs, op 25 augustus 1894 te Tongeren [België].2 
OverlijdenHij overleed op 23 september 1934 te Tongeren [België] in de ouderdom van 64 jaar.1 

Familie

Maria Josephina Frederix ° 9 sep 1872, + 8 jan 1954
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S105] Opzoekingen door Roger Frederix.
 2. [S104] GeneaNet pagina's van Marc Geladi, http://gw.geneanet.org/geladim
 3. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.

Henricus Reynders

IDnr.2369, ° circa 1782, + voor 3 januari 1876
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselHenricus Reynders werd gedoopt circa 1782 te Tessenderlo? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Catharina Crets, dochter van Joannes Baptistus Crets en Maria Catharina Reijnders, op 18 mei 1802 te Kwaadmechelen [België]. 
BeroepHij was landbouwer te Tessenderlo [België] op 5 mei 1805.1 
OverlijdenHij overleed voor 3 januari 1876 te Tessenderlo? [België].2 

Familie

Anna Catharina Crets ° 1 feb 1774, + 5 dec 1817
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek XIII-1806, geboorten, p.21v.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1876, p.53, akte 1.

Irène Reynders

IDnr.15157, ° 20 november 1944
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteIrène Reynders werd geboren op 20 november 1944 te Kuringen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Victor Raymond Wouters, zoon van Lodewijk Marie Wouters en Gerardina Josephina Hubertina Wouters, op 16 april 1966 te Kuringen [België].2,1 

Familie

Victor Raymond Wouters ° 24 aug 1944
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S455] Opzoekingen door Maria Josephina Hubertina Wouters.
 2. [S459] Origineel document, overlijdensbericht Louis Wouters, bewaard bij Maria Josephina Hubertina Wouters.

Jan Reynders

IDnr.14502, ° voor 1630, + na 18 oktober 1663
DoopselJan Reynders werd gedoopt voor 1630 te Lummen? [België].1 
EigendomHendrick Alen verkocht een goed aan Jan Reynders volgens een akte gemaakt op 18 oktober 1663. Deze verwijst ook naar Christina Reynders en Michael Fredrix als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Christiaen Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Henrick Alen, als man en momber van Christina Reynders, draagt op tot behoef van Jan Reynders, zijn zwager, het deel dat Christina bij deling werd toegewezen in een hof gelegen in Molem, grenzend Jan Reynders’ voorschreven wederhelft in de hof 1), Cattlijn Mommen Z, Vincent Reynders N. Ruilt het voor een hof die Jan Reijnders onder Reckhoven heeft en die hij daar tot behoef van zijn zwager opgedragen heeft. Jan Reynders neemt de last op zich van een rente van 5 gulden jaarlijks die de erfgenamen van Christiaen Fredricx op de hof in Molem trekken, die ook aan Christina tot last was gevallen. Henrick Alen, zijn zwager neemt tot last de renten en lasten die Jan Reynders op zijn goed in Reckhoven droeg. Jan Alen (uiteraard Reijnders!) kwam met recht ter gichte.1' 
OverlijdenHij overleed na 18 oktober 1663 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1663, p.634.

Joseph Reynders1

IDnr.6961, ° 26 augustus 1924, + 27 oktober 2015
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteJoseph Reynders werd geboren op 26 augustus 1924 te Hasselt [België].2 
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Piccard voor 1959 te Hasselt? [België].2 
HuwelijkHij huwde met Maria Frederix, dochter van Pierre Alphonse Frederix en Anna Maria Mechelmans, in juli 1961 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed op 27 oktober 2015 te Hasselt [België] in de ouderdom van 91 jaar.2
BegrafenisHij werd begraven op 31 oktober 2015 in Runkst te Hasselt [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 14.06.1961, p.6.
 2. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2015-10-27/joseph-reynders