Anna Margareta Raijmakers1

IDnr.14352, ° voor 1710, + na 24 november 1737
DoopselAnna Margareta Raijmakers werd gedoopt voor 1710 te Heusden? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Catharina Lemmens op 24 november 1737 te Heusden [België]; Zij is de tweelingzus van Anna Elisabeth.2,1
OverlijdenZij overleed na 24 november 1737 te Heusden? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1737, doopsels, p.77.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 93, 1775 - 1777, p.65v.

Jan Raijmakers

IDnr.7477, ° voor 1605, + na 25 augustus 1642
DoopselJan Raijmakers werd gedoopt voor 1605 te Paal? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Geert Bosmans en Jan Bosmans met Peter Fredricx, geacteerd te Beringen [België] op 25 augustus 1642, verwijst naar Jan Raijmakers als betrokken partij; Conditie. Op heden 25 augustus 1642 zijn voor mij ondergetekende en de getuigen hierna volgend, verschenen de kinderen van Romboudt Bosmans, namelijk Geert en Jan Bosmans, zich sterk makende voor hun zusters en broers, die zullen verkopen met 'proclamatie' en het uitgaan van de kaars een stuk broek dicht bij de Gestelsche molen, gelegen bij de erfgenamen van Frans Thonis, de Maelbeeck ten oosten, en Hendrick Pelsers ten westen. Het stuk is belast met 300 gulden kapitaal aan Valentijn Valentijns, alias Schoens, met 100 gulden aan Wilbordt Bruijnen, 200 gulden aan Corst Brouwers, en aan de erfgenamen van Jan Heskens 150 guldens, 'summa' bedragen de lasten thans 750 gulden. De verkopers zullen het verloop of de intrest schoonmaken tot op datum van de gicht en voorts stellen ze zich borg voor een goede gicht, vermits er nog cijns van ongeveer 3 stuivers, min of meer, te betalen is.
Ten eerste, degene die de palmslag zal genieten, zal gehouden zijn bovenop de koop hogen te stellen van telkens 2 gulden, half tot profijt van de verkoper, de andere helft aan de voorschreven koper of hoger.
Item zal degene, aan wie het goed bij het uitgaan van de kaars zal verblijven, zich sterk maken om op datum van de gicht in alles te voldoen.
Item als er iemand heeft gehoogd, die op de datum van de gicht [de som] niet kan voldoen, dan zal de kaars opnieuw worden ontstoken en zal het verschil in min samen met de gerezen kosten op de 'gebreckelijcken' worden verhaald, hetgeen dadelijk zal worden uitgevoerd.
De voorschrevenen hebben de palmslag gegeven aan Peter Frericx, die er 760 gulden op gezet heeft, te weten de gulden aan 20 stuivers, waaraan de voornoemde kosten nog zullen korten. Verder nog 6 gulden voor de 'vereeringhe' voor de verkopers en nog eens 36 hogen, ieder hoging zoals voorgeschreven is. Godtspenning 11 stuivers lijcoop 3 gulden, schrijfgeld 16 stuivers. Aldus gedaan in presentie van Willem Persoons, Lambrecht Corsijns en Geert Zibrichs, die als getuigen zijn geroepen, en 'speccalijcken gebeden' [?].
Tezelfdertijd in presentie van Willem Persoons en Geert Zibrichs heeft Gielis Puts daarop nog twee hogen gezet.
Item op datum voorschreven en in presentie van voornoemde getuigen heeft
Item op datum voorschreven en in presentie van de voorgenoemde getuigen heeft Peter Frericx wederom gebeterd en daarop 2 hogen gezet. Was ondertekend N. Calen.
Anno 1642 op 23 oktober is de kaars wettelijk ontstoken en gebannen. Bij het uitgaan van de kaars is de voorschreven verkoop verbeleven aan Peter Frericx als laatste hoger. Peter Bosmans en Jan Raijmakers hebben met een procuratie van en in naam van Geert en Jan Bosmans de behoorlijke opdracht gedaan ten behoeve van Peter Frericx, die daarin is gegicht en gegoed volgens het recht van onze [schepen]bank.1
OverlijdenHij overleed na 25 augustus 1642 te Paal? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1642, boek 40, p.16.

Matthias Raijmakers

IDnr.1473, ° voor 1691
DoopselMatthias Raijmakers werd gedoopt voor 1691.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Elisabeth Fredericx op 30 december 1712 te Heusden [België].1 
OverlijdenHij overleed na 30 december 1712. 

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 369, p.178.

Catharina Raijmekers

IDnr.9495, ° voor 1660, + na 4 februari 1683
DoopselCatharina Raijmekers werd gedoopt voor 1660 te Eisden? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Haeghmans op 4 februari 1683 te Vucht [België].2 
OverlijdenZij overleed na 4 februari 1683 te Eisden? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Eisden.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Eisden, 1683, doopsels.

Henricus Ramaeckers

IDnr.8512, ° voor 1690, + na 24 mei 1711
DoopselHenricus Ramaeckers werd gedoopt voor 1690 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Frederix op 24 mei 1711 te Mechelen-aan-de-Maas [België].1 
OverlijdenHij overleed na 24 mei 1711 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1711, p.105.

Irma Ramaekers

IDnr.9302, ° 29 september 1900, + 20 september 1975
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteIrma Ramaekers werd geboren op 29 september 1900 te Herk-de-Stad [België].1 
HuwelijkZij huwde met Henricus Josephus Goris, zoon van Carolus Josephus Goris en Maria Hortentia Frederix, op 19 oktober 1929 te Herk-de-Stad [België].1 
OverlijdenZij overleed op 20 september 1975 te Herk-de-Stad [België] in de ouderdom van 74 jaar.2,3 

Familie

Henricus Josephus Goris ° 8 mei 1901, + 16 feb 2000
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 19.02.2000, p.18.
 3. [S393] GeneaNet pagina's van Jean-Marie Carolus, http://gw.geneanet.org/carolusjm
 4. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2004-01-25/…

Joanna Maria Madeleine Ramaekers

IDnr.12672, ° 18 april 1924
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
RoepnaamJeanne. 
GeboorteJoanna Maria Madeleine Ramaekers werd geboren op 18 april 1924 te Neerpelt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Peter Gerard Antoon Pinxten, zoon van Gerardus Pinxten en Maria Ida Frederix, op 27 mei 1944 te Overpelt [België].1 

Familie

Peter Gerard Antoon Pinxten ° 17 okt 1914, + 25 jan 2006
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.
 2. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2006-01-25/toon-pinxten/