Paulina Raemaekers

IDnr.11935, ° 24 maart 1902, + 27 april 1980
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboortePaulina Raemaekers werd geboren op 24 maart 1902 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 9 uur 's avonds. Vader Louis Frans doet aangifte met als getuigen Louis Bervoets (barbier, 30 jaar) en Joseph Borgers (schoenmakersgast, 21 jaar), allen van Lummen.1'
HuwelijkZij huwde met Josephus Henricus Horions, zoon van Christiaen Horions en Maria Paulina Louisa Fredrix, na 1920 te Lummen? [België].2 
OverlijdenZij overleed op 27 april 1980 te Hasselt [België] in de ouderdom van 78 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt in het Virga Jesseziekenhuis.3' 
BegrafenisZij werd begraven op 30 april 1980 te Lummen [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1902, geboorten, p.10, akte 37.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 28.04.1980, p.6.

Romain Raemaekers

IDnr.15162, ° 24 april 1947
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteRomain Raemaekers werd geboren op 24 april 1947 te Hasselt [België].1,2 
HuwelijkHij huwde met Maria Clémentine Jeanne Wouters, dochter van Lodewijk Marie Wouters en Gerardina Josephina Hubertina Wouters, op 30 juli 1971 te Kuringen [België].1,2 

Familie

Maria Clémentine Jeanne Wouters ° 27 okt 1946
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S459] Origineel document, overlijdensbericht Louis Wouters, bewaard bij Maria Josephina Hubertina Wouters.
 2. [S455] Opzoekingen door Maria Josephina Hubertina Wouters.

Sofie Raemaekers

IDnr.15473, ° 16 september 1976, + 17 september 1976
VaderRomain Raemaekers1 ° 24 april 1947
MoederMaria Clémentine Jeanne Wouters1 ° 27 oktober 1946
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteSofie Raemaekers werd geboren op 16 september 1976 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed op 17 september 1976 te Hasselt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S455] Opzoekingen door Maria Josephina Hubertina Wouters.

Mechtildis Raets

IDnr.8508, ° voor 1690, + na 4 september 1729
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselMechtildis Raets werd gedoopt voor 1690 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Frederix, zoon van Joannes Frederix en Genoveva Sengers, voor 1711 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 4 september 1729 te Geleen? [Nederland]. 

Familie

Petrus Frederix ° 2 jul 1690, + tussen 7 jul 1719 en 4 sep 1729
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1711, p.105.
 2. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1714, p.114.
 3. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1717, p.125.
 4. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1719, p.133.

Marie Elisabeth Raeven

IDnr.4105, ° 5 maart 1883, + 8 februari 1970
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
BeroepMarie Elisabeth Raeven was fabriekarbeidster. 
GeboorteZij werd geboren op 5 maart 1883 te Herstal [België]. 
HuwelijkZij huwde met Pierre Louis Frederix, zoon van Alphonsius Frederix en Anna Vissers, op 21 april 1906 te Herstal [België] met als getuigen Jean Frederix, Leonard Alphonse Frederix en Jean Martin Swennen. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 14u15. Zowel de ouders van de bruid als die van de bruidegom zijn aanwezig. De getuigen zijn Jean Frederix (26 jaar, stoker, uit Hasselt) en Leonard Frederix (23 jaar, mijnwerker, uit Tongeren), beiden broers van de bruidegom. Verder getuigen ook nog Jean Swennen (29 jaar, grondwerker, schoonbroer van de bruidegom, uit Liège) en Leon Collignon (38 jaar, schilder, uit Tellin.)1'
OverlijdenZij overleed op 8 februari 1970 te Herstal [België] in de ouderdom van 86 jaar.2

Familie

Pierre Louis Frederix ° 18 dec 1875, + 4 jul 1960
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S126] Burgerlijke Stand Herstal (origineel), Archief stad Liège, 1906, huwelijken, akte 55.
 2. [S126] Burgerlijke Stand Herstal (origineel), Archief stad Liège, 1970, overlijdens.

Nicolas Raeymaekers

IDnr.704, ° voor 1740, + na 17 november 1774
DoopselNicolas Raeymaekers werd gedoopt voor 1740.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Joannes Frederix en Agnes Beckers op 15 februari 1763 te Lummen [België]; Er wordt getrouwd 'met het rode zegel'.1 
EigendomDe eigendomstransactie van Hendrick Papekeels en Anna Elisabeth Papekeels met Petrus Fredrickx, geacteerd te Lummen [België] op 17 november 1774, verwijst naar Nicolas Raeymaekers als betrokken partij; Realisatie van een conditie voor verkoop met kaarsbranding tot behoef van schepen Peeter Fredrix.
Voorwaarden waarop Hendrick Papekeels en Anna Elisabeth Papekeels publiek met proclamatie aan de meestbiedende met hogen en uitgang van de brandende kaars zullen verkopen een perceel land gelegen in Laeren, genaamd "den Bosch". Het grenst de erfgenamen Lenard Swartebroix O, Peeter Stiers Z, de straat W, Ida Kreijwinckels N. Voor condities zie de gichte. Het goed is onbelast met uitzondering van cijns en dorpsschattingen. Goed aanslaan dadelijk na de gicht maar de huurder heeft nog twee jaar te gaan voor 10 vaten koren voor de twee jaar. Het hout op het goed is voor de verkopers. Op 27 oktober 1774, na voorgaande proclamatie en aanplakken door dienaar Claes Ramaekers, werd in het huis van Hendrick Fredrix binnen vrijheid omtrent 5u namiddag de eerste zitdag gehouden. Er verscheen niemand om te bieden. Getuigen Hendrick Fredrix en Arnoldus Wellens. Getekend P. L. Timmermans secretaris. Op de tweede zitdag, 3 november zelfde plaats en uur, bood schepen P. Fredrix 242 gulden Brabants Luikse valuatie. Hij kreeg de palmslag en stelde nog 15 hogen. Lijcoop een half ton bier. Getuigen Henricus Fredrix en Joannes Augustus Michiels. 21-10 voor het hout is verbleven aan Claes Raemaeckers.
7 november 1774 stelde Hendrick Fredrix nog 1 hoge in presentie van Peeter Wellens en P. Geerts. Derde zitdag op 10 november, zelfde plaats en uur als boven. Petrus Fredrix stelde nog 1 hoge in presentie van Henricus Fredrix en Henricus Ambrosius Geerts Op 17 november werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen en als ze uitging bleef de koop aan schepen Petrus Fredrix voor 259 gulden Brabants Luikse valuatie. Gerechtsdienaar Nicolaes Ramakers relateerde dat hij de kerkenroepen had gedaan.2 
OverlijdenHij overleed na 17 november 1774 te Lummen [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.142.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr.92, 1773-1778, p.117v.

Catherine Rahier1

IDnr.6781, ° voor 1885, + 18 april 1924
GeboorteCatherine Rahier werd geboren voor 1885 te Herstal? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Jean Pierre Broukx voor 19 oktober 1908 te Herstal? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 18 april 1924 te Herstal [België].1 

Familie

Jean Pierre Broukx ° voor 1885, + na 16 apr 1927
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S126] Burgerlijke Stand Herstal (origineel), Archief stad Liège, 1927, huwelijken, akte 63.