Valentijn Schepers

IDnr.2726, ° voor 1560, + na 14 april 1622
DoopselValentijn Schepers werd gedoopt voor 1560.1 
EigendomDe eigendomstransactie van Aerdt Fredrix en Stas Van Hees met Aerdt Vanden Eerdwech, geacteerd te Lummen [België] op 7 juli 1589, verwijst naar Valentijn Schepers als betrokken partij; Aerdt Fredrix verkoopt in naam van Stas Van Hees alias Himslaecken aan Aerdt Vanden Eerdwech, een stuk erf geheten de Kerckeschomme. Palende O. mr. Johan Neffven en met 2 zijden de erfgenamen Mathys Keetsers. Verkocht voor een rente van 6 gulden Babants 'sjaars die Peeter Neffven erfgenamen op voornoemde Stas Van Hees panden hebben. Actum: present, Jan Dullaerts en Valentijn Schepers. Op 14 september heeft Stas Van Himslaeken dit erf opgedragen aan Aerdt Vanden Eerdtwech.2 
EigendomDe eigendomstransactie van Stas Van Hees met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 22 oktober 1593, verwijst naar Valentijn Schepers als betrokken partij; Stas Van hees laat publiek verkopen: 1. Een hoffstadt, palende O. Aerdt Clockluijders; Z. de straat; W. de erfgenamen Fransch Schepers; N. de erfgenamen Jan Van Muwen. 2. Lande den Saevelhoff, palende W. Aerdt Vreven; O. Jan Lijnen cum suis en ter derder zijde de straat. 3. Een bloeck genaamd den Crieckel, palende O. Peeter Clockluijders; Z. de erfgenamen Thomas Maes; N. Frans Neffven. 4. Een bloeckxken op het Liemelaer, palende W. de erfgenamen Thomas Maes, met 2 zijden Jan Kennepmeckers. 5. Een heijhoef in de Thienwinckel heijde, palende O. die ghemeijn heijde en ter andere zijden de erfgenamen van Jan Van muwen.
Aerdt Fredricx ontvangt de palmslag voor 300 gulden Brabants. Lasten die mogen korten aan de kooppenningen: 5 ½ gulden 'sjaars en nog 1 gulden 'sjaars. Ieder hoge bedraagt 2 ½ gulden; één ten profijte van de hoger; één ten profijte van de verkoper; 10 stuivers voor de vrouw van de verkoper voor haren wijn of kermis. Goedtspennink: 10 stuivers per 100 gulden. Schrijfgeld voor de klerk voor het schrijven van de condities: 10 stuivers per perceel. De verkoper is niet verplicht hofrechten te betalen, zoals van publicaties in de kerk of enige wijn van het branden der kaars. Nog voorwaarde: wie de eerste hoger na de palmslag zal afgehoogd hebben, zal op de (helle=) staande voet zoveel moeten betalen als deze ingewonnen hooffstadt zal kosten aan de rentmeester; dit purgement kort aan de hoofdsom. Gedaan ten huize van Aerdt Clockluijders. Getuigen: Renier Fabius, pastoor alhier; Henrick Van Hinsberghe, Jan Dries en ick Aerdt Clockluijders. Aerdt Fredricx addeert 25 hogen. Dezelfde nog 1 hoge. Dezelfde nog 10 gulden. Valentijn Schepers zet nog 10 hogen. Dezelfde nog 1 hoge. Valentijn Schepers nog 10 hogen. Goedtspennink: 30 stuivers Brabants. Aerdt Fredricx addeert nog 2 hogen. De koop verblijft hem na uitgang der kaars.1 
EigendomAerdt Fredrix verkocht een goed aan Valentijn Schepers volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 maart 1594. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Fredricx verkoopt de hofstadt, in vorige gicht vermeld, aan Valentijn Schepers. De begrenzing luidt nu: O. Jan De boos; W. de erfgenamen Frans Schepers; N. de erfgenamen Jan Van mersen; Z. de straat. Belast met 5 ½ gulden aan Servaes Lambrechts. Nog belast met 16 stuivers 'sjaars, te kwijten met 16 gulden Brabants. Schepers moet ook nog aan Fredricx voor kosten van evictie en verlopen, 25 ½ gulden betalen, die Fredricx ook aan Servaes Lambrichts had moeten geven (zie vorige transcatie). Schepers moet ook 30 stuivers tot een kermis geven aan verkopers vrouw. Schepers ontslaat alle mogelijke andere panden van Fredricx aangaande de 5 ½ gulden. Schepers zal Lambrecht andere panden stellen onder de buiten bank. Goetspennink: 11 stuivers. Lijcoop: 2 gulden 11 stuivers en wat er nog bij Peeter Neffven verdronken is.3' 
EigendomValentijn Schepers verkocht een goed aan Gerardus Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 14 april 1622. De akte luidt als volgt: 'Valentijn Scepers verkoopt aan de kerk te Lumpmen een plaats of hoffstadt aan het kerkhof gelegen, palende N. de straat; W. de erfgenamen heer Mathijs Van Hoeffve en Z. het kerkhof. Voor 36 gulden Brabants. Belast met 30 stuivers aan de erfgenamen Jan Baerdemakers en 's heren grondcijns. Godtspennink: 1 stuiver. Lijcop: 12 stuivers. Namens de kerk is Geert Frerix ter gichte gekomen.4' 
OverlijdenHij overleed na 14 april 1622.4 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.6.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.387v.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.4v.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.234v.

Wilhelmus Schepers

IDnr.928, ° voor 1640, + na 14 september 1664
DoopselWilhelmus Schepers werd gedoopt voor 1640. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Cornelius Fredrix op 14 september 1664 te Lummen [België].1,2 
OverlijdenHij overleed na 14 september 1664. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.118.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1698, doopsels, p.90.

Anna Schepkens

IDnr.3438, ° 29 januari 1712
VaderJoannes Schepkens1 ° 20 december 1670, + na 20 februari 1733
MoederCatharina Fredrix1 ° 23 januari 1675, + na 19 februari 1719
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselAnna Schepkens werd gedoopt op 29 januari 1712 te Beverlo [België] met als peter Petrus Fredricx en als meter Anna Gielen.1

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1712, doopsels, p.153.

Dimpna Schepkens

IDnr.3345, ° voor 1680, + na 17 juli 1715
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselDimpna Schepkens werd gedoopt voor 1680 te Beverlo? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Fredrix, zoon van Petrus Fredricx en Margareta Witters, op 22 juli 1703 met als getuigen Petrus Hermans. De akte vermeldt: 'De pastoor vergeet de familienaam van de tweede getuige in te schrijven. Zijn voornaam is Antonius.2'
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Frederix op 30 september 1704 te Beverlo [België].1
DoopselZij was meter bij het doopsel van Catharina Trekels op 17 juli 1715 te Beringen [België].3
OverlijdenZij overleed na 17 juli 1715 te Beverlo? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1704, doopsels, p.128.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1703, huwelijken, p.497.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1715, doopsels, p.183.

Elisabeta Schepkens

IDnr.3433, ° 10 november 1700
VaderJoannes Schepkens1 ° 20 december 1670, + na 20 februari 1733
MoederCatharina Fredrix1 ° 23 januari 1675, + na 19 februari 1719
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselElisabeta Schepkens werd gedoopt op 10 november 1700 te Beverlo [België] met als peter Dionisius Stalmans en als meter Margareta Witters.1

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1700, doopsels, p.109.

Elisabeta Schepkens1

IDnr.3444, ° 19 februari 1719
VaderJoannes Schepkens1 ° 20 december 1670, + na 20 februari 1733
MoederCatharina Fredrix1 ° 23 januari 1675, + na 19 februari 1719
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselElisabeta Schepkens werd gedoopt op 19 februari 1719 te Beverlo [België] met als peter Henricus Schepkens en als meter Elisabetha Rediers.2

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1719, doopsels, p.172.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1719, doopsels, p.183.

Henricus Schepkens

IDnr.3435, ° 22 augustus 1705, + na 1 mei 1734
VaderJoannes Schepkens1 ° 20 december 1670, + na 20 februari 1733
MoederCatharina Fredrix1 ° 23 januari 1675, + na 19 februari 1719
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselHenricus Schepkens werd gedoopt op 22 augustus 1705 te Beverlo [België] met als peter Petrus Schepkens en als meter Catharina Fredrix.1
DoopselHij was peter bij het doopsel van Henricus Van Duffel op 1 mei 1734 te Beverlo [België]; Henricus vormt met Catharina een tweeling.2
OverlijdenHij overleed na 1 mei 1734 te Beverlo? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1705, doopsels, p.133.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, 1318842, 1734, doopsels.
 3. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1734, doopsels, p.239.