Geert Schats

IDnr.2649, ° voor 1515, + na 26 juni 1567
DoopselGeert Schats werd gedoopt voor 1515 te Lummen? [België]. 
LeningGeert Schats leende aan Elisabeth Hoetselen aan 30 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 7 februari 1544. Ze vermeldt verder ook Arnout Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Gheert Schats verkoopt via de handen van mr. Lodewyck Vanden Bogaerde als Loons meier gemachtigd, aan heer Henrick Cornelis, een rente van 30 stuivers 'sjaars die Schats voorheen gekocht had van Aert Ffredrix, staande op huis en hof nu toebehorend aan Lysken Hoetselen. Palende O. Jan Melchiors en de straat op die noensonne. Verkocht voor 27 Rinsgulden Brabants, zoals te zien is op 7 februari 1544.
P.S. Op 17 november 1558 heeft heer Peeter Cornelis, heer Laureys Hoetselen deze 30 stuivers gekweten.'
 
LeningDe leningsovereenkomst van Jan Aelen en Marie Pas met Jan Frericx, geacteerd te Lummen [België] op 26 juni 1567, verwijst naar Geert Schats als betrokken partij.1 
OverlijdenHij overleed na 26 juni 1567 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, 1546-1591, p.267.

Gerard Schats

IDnr.2833, ° voor 1610, + na 13 april 1646
DoopselGerard Schats werd gedoopt voor 1610 te Lummen? [België].1 
AflossingMatteeuwis Dries ontving, samen met Joannes Fredrix, Aerdt Frericx en Petrus Frederici, van Gerard Schats de terugbetaling van een lening van 16 gulden bbl aan 6,25% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 18 mei 1645. De akte luidt als volgt: 'Matteus Dries, mede voor heer en mr. Jan Frerix, Aerdt en mr. Peeter Frerix, kwijt de panden van Gerard Schats, te weten het Luijtenlandt, van 16 gulden Brabants à 1 gulden jaarlijks.1' 
ErfenisDe erfenis door Aerdt Frericx en Petrus Frederici, samen met Joannes Fredrix en Matteeuwis Dries, geacteerd te Lummen [België] op 13 april 1646, verwijst naar Gerard Schats als betrokken partij; Voor de schepenen Vanden Berghe en Mommen verschijnen Aerdt en mr. Peeter Frerix, mede voor hun absente broeder heer en mr. Jannen Fredrix, ter ener zijde en ter ander zijde Matteus Dries, hun zwager. Partijen sluiten een akkoord over de successie van de binnen Vrijheidse goederen, waarin Matteus Dries, na de dood van zijn vrouw Maria Fredrix, die de wettige zuster was van voornoemde Aerdt Fredrix cum suis, en gestorven zonder wettige geboorte na te laten, deel mocht hebben en ook pro quota voor de tocht in alle buitengoederen afgekomen zo van Matteeuwisens vrouws ouders, als grootvaders en grootmoeders.
De overeenkomst luidt als volgt. Matteus Dries doet afstand van al zijn recht van successie dat hem van de binnen Vrijheidse goederen toekomt. Mede van zijn recht van tocht dat hem in enige andere goederen, zo Loonse, Brabantse, ter wat plaatse, hetzij in Lummen of elders gelegen. Hij doet eveneens afstand van het legaat dat zijn vrouw Maria Fredrix hem gemaakt had. Alle afstand tot behoef van zijn drie zwagers. Die drie dragen aan Matteus Dries in ruil voor deze afstand een hofland op, de Parijshoff, op het Westereijnde gelegen, palende O. Jan Vaes, W. Jan Van Elsrack erfgenamen, Z. de beek, N. de straat. Belast met 2 vaten koren jaarlijks aan de Armen. Ze geven hem daarenboven 500 Rinsgulden. Nog zal Dries voor zich zelf, het huis op de schans te Schalbroeck mogen houden, met de plaats waar het op staat en de plaats voor dat huis gelegen. Dat is een huis en plaats die met Lambrecht en Aerdt Morren gedeeld zijn. Dries zal nog, alleen voor dit, het verloop van een rente trekken van 15 gulden jaarlijks, hem bekend. Twintig gulden à 5% door Geerd Schats aan Dries afgelegd zal 'dood' zijn. Dries mag tenslotte nog dit jaar het hout in een bosken aan de Grauwen Rock te Schalbroeck kappen. W.g. Peter Aerts, secretaris.2 
OverlijdenHij overleed na 13 april 1646 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.150v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.162.

Gerardus Schats1

IDnr.10026, ° 3 maart 1746
VaderPetrus Schats2 ° voor 1720, + na 13 april 1754
MoederMaria Frederix2 ° voor 1720, + na 13 april 1754
DoopselGerardus Schats werd gedoopt op 3 maart 1746 te Stevoort [België] met als peter Lambertus Crols en als meter Genoveva N..1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Stevoort.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Stevoort, 1746, doopsels.

Guilielmus Schats

IDnr.6377, ° 2 maart 1749, + 15 november 1818
VaderPetrus Schats1 ° voor 1720, + na 13 april 1754
MoederMaria Frederix1 ° voor 1720, + na 13 april 1754
GeboorteGuilielmus Schats werd geboren op 2 maart 1749 te Berbroek [België].2 
HuwelijkHij huwde met Margareta Wauters voor 11 november 1772 te Rummen? [België].3 
OverlijdenHij overleed op 15 november 1818 te Rummen [België] in de ouderdom van 69 jaar.3 

Familie

Margareta Wauters ° circa 1748, + 26 apr 1801
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Stevoort, 1747, doopsels.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Berbroek, 1749, doopsels.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Rummen.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Geetbets.

Guilielmus Schats1

IDnr.13722, ° 27 mei 1747, + voor 12 maart 1749
VaderPetrus Schats1 ° voor 1720, + na 13 april 1754
MoederMaria Frederix1 ° voor 1720, + na 13 april 1754
DoopselGuilielmus Schats werd gedoopt op 27 mei 1747 te Stevoort [België] met als peter Joannes Claes en als meter Margaretha Scadts.1 
OverlijdenHij overleed voor 12 maart 1749 te Stevoort [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Stevoort, 1747, doopsels.

Isabella Schats

IDnr.9590, ° 25 oktober 1790, + 27 oktober 1865
VaderJoannes Schats1 ° 13 april 1754, + 15 maart 1817
MoederBarbara Pallen1 ° 1 september 1758, + 28 december 1812
DoopselIsabella Schats werd gedoopt op 25 oktober 1790 te Rummen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Joannes Roggen op 24 januari 1820 te Rummen [België].1 
OverlijdenZij overleed op 27 oktober 1865 te Rummen [België] in de ouderdom van 75 jaar.1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Geetbets.

Joanna Elisabeth Schats

IDnr.9588, ° 5 oktober 1788, + 23 juni 1873
VaderJoannes Schats1 ° 13 april 1754, + 15 maart 1817
MoederBarbara Pallen1 ° 1 september 1758, + 28 december 1812
DoopselJoanna Elisabeth Schats werd gedoopt op 5 oktober 1788 te Rummen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Van Laer op 4 juli 1816 te Grazen [België].1 
OverlijdenZij overleed op 23 juni 1873 te Grazen [België] in de ouderdom van 84 jaar.1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Geetbets.