Anna Sluijmers1

IDnr.15273, ° voor 1670, + na 25 mei 1691
DoopselAnna Sluijmers werd gedoopt voor 1670 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Kips op 25 mei 1691 te Hasselt [België]; Anna Sluijmers vervangt Gertrudis Vanderhijden als meter.1
OverlijdenZij overleed na 25 mei 1691 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1691, doopsels, p.218.

Franciscus Jozef Smal

IDnr.11237, ° 3 januari 1896, + na 18 juli 1917
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteFranciscus Jozef Smal werd geboren op 3 januari 1896 te Maastricht [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Van Drongelen, dochter van Joannes Jacobus Van Drongelen en Hubertina Dresens, op 18 juli 1917 te Maastricht [Nederland].1 
OverlijdenHij overleed na 18 juli 1917 te Maastricht? [Nederland].1 

bronvermelding(en)

  1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 211, 1917, huwelijken.

Lucas Smans

IDnr.4935, ° voor 1630, + na 24 januari 1664
DoopselLucas Smans werd gedoopt voor 1630 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Cox voor 11 december 1653 te Lummen? [België].1 
LeningJoannes Fredrix leende aan Lucas Smans de som van 400 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 11 december 1653. De akte luidt als volgt: 'Voor schepenen Hermans en Neven senior verscheen Maria Cox, huisvrouw van Lucas Smans. Ze heeft, onder gelofte van de instemming te bezorgen van haar man Lucas die tegenwoordig gevangen ligt 'onder de Lorainsche soldaten hen winter quartier hebbende tot Lummen', opgedragen 'den Loonsche heere inde handt' de helft van een beempt onder Tiewinckel gelegen, genaamd 'den Godtsbeempt'. Deze bempt is nog onverdeeld tegen het kind van Aerdt Pellens zaliger. Hij paalt de erfgenamen van Mertten Snivers in 3 zijden en de Veltstraet aan de 4e zijde. Verder al haar Loonse goederen in bezit of nog te bekomen, als pand voor heer Jan Fredrix voor een jaarlijkse rente van 20 gulden Brabants, Luyxe paeye. Deze rente staat te kwijten met 400 gulden Brabants eens, Luyxe munte courant geld. Tot versterking van het pand belooft ze al haar Brabantse goederen op te dragen. Heer Jan Frederici wordt in de rente van 20 gulden gegicht met recht.2' 
AflossingArnoldus Lijnen en Arnoldus Corthoudt ontvingen van Lucas Smans de terugbetaling van een lening aan 15 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 24 januari 1664. Deze verwijst ook naar Elisabeth Frederix en Anna Hoefmans als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Arnoldus Frericx en Joannes Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Lijnen en Aerdt Corthouts als man en momber van Elisabeth Fredricx kwijten Lucas Smans en zijn panden van 15 gulden Brabants jaarlijks uit een grotere rente van 20 gulden jaarlijks. De resterende 5 gulden jaarlijks hoort toe aan Anna Hoeffmans weduwe van Aerdt Frerix als erfgenaam van wijlen heer Jan Fredrix. De rente staat geaffecteerd op “de Godsbampt” onder Tiewinckel. Lijnen is voldaan van 10 gulden jaarlijks en Corthouts van 5 gulden jaarlijks. Ze hebben het kapitaal en alle verlopen ontvangen.3' 
OverlijdenHij overleed na 24 januari 1664 te Lummen? [België].3 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.374.
  2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, 1653, p.374.
  3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1664, p.667.

Agnes Smedts

IDnr.13606, ° voor 1720, + na 23 maart 1741
DoopselAgnes Smedts werd gedoopt voor 1720 te Vorsen? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Agnes Frederix op 23 maart 1741 te Vorsen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 23 maart 1741 te Vorsen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Vorsen, 1741, doopsels.

Anna Maria Smedts

IDnr.13604, ° voor 1720, + na 23 maart 1741
GeboorteAnna Maria Smedts werd geboren voor 1720 te Vorsen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Lambertus Frederix voor 23 maart 1741 te Vorsen? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 23 maart 1741 te Vorsen? [België].1 

Familie

Lambertus Frederix ° voor 1720, + na 23 mrt 1741
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Vorsen, 1741, doopsels.

Petrus Smedts

IDnr.208, ° voor 1756, + 27 maart 1808
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselPetrus Smedts werd gedoopt voor 1756 te Lummen [België]. 
HuwelijkHij huwde met Anna Helena Frederix, dochter van Joannes Fredrickx en Christina Opheij, op 11 januari 1777 te Lummen [België] met als getuigen Henricus Vannuffel en Laurentius Claes.1 
VolkstellingHij en Anna Helena Frederix werden geregistreerd bij de volkstelling van tussen 1795 en 1796 te Lummen [België], samen met hun kind(eren) Petrus Andreas Smets en Anna Catherina Smets. Bij de volkstelling wonen Petrus Smets en Helena Fredrix in Genebos met hun twee kinderen.2 
OverlijdenHij overleed op 27 maart 1808 te Lummen [België]. 

Familie

Anna Helena Frederix ° 27 dec 1738, + 22 sep 1799
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.203.
  2. [S18] Volkstelling Lummen 1795-1796, Rijksarchief Hasselt, 1358805, nr. 1029.
  3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, 1777, doopsels, p.59.
  4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, 1779, doopsels, p.75.

Henrick Smeekens

IDnr.2874, ° voor 1540, + na 19 juni 1567
VaderN. Smeekens1 ° voor 1515, + voor 19 juni 1567
MoederMarie Planten1 ° voor 1515, + na 19 juni 1567
DoopselHenrick Smeekens werd gedoopt voor 1540 te Lummen? [België].1 
SchenkingMarie Planten schenkt aan Henrick Smeekens volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 19 juni 1567. De akte luidt als volgt: 'Jan Moens als man-momber Marie Planten staat via de Loonse meier aan haar zoon Henrick Smeekens de tocht af van: 1. een stuk erf, de Goer genaamd. Palende Peeter Van Briel, Huybrecht Spuenx, ter derder zijde het Liemelaer en Jan Hoets ter vierder zijde; 2. het bleuxken aan de straat gelegen. Palende de straat, Michiel Tzijen en O. Peeter Van Briel.1' 
LeningBastiaen Clercx leende, samen met Mathewis Frerix en Jan Houweycken, aan Henrick Smeekens de som van 50 Rinsgulden aan 7% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 19 juni 1567. Deze verwijst ook naar Marie Planten als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Terstond daarna leent Henrick Smeekens daar op, via de Loonse meier, 50 Rinsgulden à 7%. Van Mathewis Frerix en Jan Houweycken als mombers van Christiaen Baerten kinder [zo staat boven de akte. In de akte staat,] geleend van: Mathewis Frerix als momber Bastiaen Clercx. Goidtspennink: ½ stuiver.
Daarna is Maria Planten met haar wettige momber wederom in haar tocht gesteld, met alle poenten van recht, om tselffve te vroemen ende ontfroemen als voer nae dees banckenrecht.1'
 
OverlijdenHij overleed na 19 juni 1567 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.266v.