Elisabeth Gilis

IDnr.1126, ° voor 1620, + na 3 september 1654
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselElisabeth Gilis werd gedoopt voor 1620. 
HuwelijkZij huwde met Arnoldus Lijnen, zoon van Vincentius Lijnen en Margaretha Fredrix, voor 23 maart 1652.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Busch op 23 maart 1652 te Lummen [België].2 
EigendomArnoldus Lijnen en Elisabeth Gilis verkopen, samen met Petrus Fredrix, Anna Gilis, Henrick Goris en Maria Gielis, een goed aan Willem Tonis volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 3 september 1654. De akte luidt als volgt: 'De voorschreven partijen, Aerdt Lijnen en consorten, zullen hun huisvrouwen hun instemming laten geven voor de volgende transactie. Ze dragen het voorschreven huis en hof met het goed eraan op tot behoef van Willem Tonis voor 550 guldens boven alle uitgaande lasten en sheeren grondcijns. Het half beempdeke is in de koop eveneens begrepen. De koper dient aan elke vrouw voor een kermis 1 pattacon te geven en lycoop naer landtcoop, godsgeld 1 blauwmuser. De verkopers hebben de koper moeten feliciteren en daarom gunnen ze hem 3 pattacons indien hij vernaderd wordt. Alle lasten staan aan het huis en hof, dat Loons is, en daarom schatten ze de pontpenningen op 300 gulden in deze koop. Pontpenningen 15 gulden.3' 
ReliefNa het overlijden van Peeter Gielis releveren Arnoldus Lijnen, Elisabeth Gilis, Petrus Fredrix, Anna Gilis, Henrick Goris en Maria Gielis op 3 september 1654 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Aerdt Lijnen als man en momber van Elisabeth Gielis, Henrick Goris als man en momber van Marie Gielis, Peeter Fredrix als man en momber van Anna Gielis releveren: een huis met hof erachter in Meldelaer, 4 vaten sayens groot. Palend de straat, den voetpat en Willem Sroyen; de helft van een beempdeken aan de Vonder gelegen op den Mellaerschen Dyck, waarin Ghys Beckers de wederhelft heeft. De goederen zijn op hen verstorven vanwege Peeter Gielis, hun zwager, die 4 jaren geleden uit het land is vertrokken met de Lorainen.
[Waarschijnlijk was Peeter Gielis in dienst van het leger van hertog Karel IV van Lorreinen, die tijdens de Tachtigjarige Oorlog in Spaanse dienst vecht tegen de protestantse opstandelingen in de Nederlanden. Ondanks het feit dat in 1648 de Vrede van Münster wordt getekend zijn de krijgsoperaties nog niet voorbij. Zo proberen op 6 december 1648 (Rampsaelighe Sint-Niklaesdagh) 1500 slecht bewapende huislieden de Lorreinen te verdrijven. In 1654 plunderen de Lorreinen Beringen, Hasselt, Herk-de-Stad en Peer. Ze leggen daarna de steden in de as. Later in datzelfde jaar wordt Karel van Lorreinen gearresteerd door de landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden].1'
 
OverlijdenZij overleed na 3 september 1654 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.390v.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.20.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, folio 390v.

Gertrudis Gilis

IDnr.7954, ° voor 1695, + na 24 september 1719
DoopselGertrudis Gilis werd gedoopt voor 1695 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Gertrudis Vrerix op 24 september 1719 te Hasselt [België].1
OverlijdenZij overleed na 24 september 1719 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1719, doopsels, p.66.

Maria Christina Gilis

IDnr.3021, ° voor 1805, + na 28 april 1865
GeboorteMaria Christina Gilis werd geboren voor 1805 te Koersel? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Pieter Joseph Schepers voor 14 november 1828 te Koersel? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 28 april 1865 te Koersel? [België].1 

Familie

Pieter Joseph Schepers ° circa 1796, + 18 jun 1844
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1865, huwelijken, p.17, akte 1.

Maria Cornelia Gilis

IDnr.5585, ° 31 oktober 1744, + 20 januari 1816
DoopselMaria Cornelia Gilis werd gedoopt op 31 oktober 1744 te Herk-de-Stad [België].1 
HuwelijkZij huwde met Egidius Vrancken op 22 juni 1779 te Diepenbeek [België].1 
OverlijdenZij overleed op 20 januari 1816 te Diepenbeek [België] in de ouderdom van 71 jaar.1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Diepenbeek.

Maria Helena Constancia Gilis

IDnr.8183, ° 3 augustus 1899, + 11 augustus 1961
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Helena Constancia Gilis werd geboren op 3 augustus 1899 te Kuringen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Christiaan Joseph Bex, zoon van Joannes Bex en Anna Maria Theresia Frederix, op 22 april 1922 te Kuringen [België].1 
OverlijdenZij overleed op 11 augustus 1961 te Kuringen [België] in de ouderdom van 62 jaar.1 

Familie

Christiaan Joseph Bex ° 21 mrt 1893, + 6 mrt 1985
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S331] GeneaNet pagina's van Antoine Vromen, http://gw.geneanet.org/antoinevromen
 2. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2010-06-21/alice-bex/

Maria Ludovica Gilis

IDnr.13354, ° 3 januari 1883
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Ludovica Gilis werd geboren op 3 januari 1883 te Sint-Truiden [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Constantinus Jans, zoon van Henricus Jans en Aldegondis Elisabeth Frederickx, op 22 september 1910 te Alken? [België].1 

Familie

Joannes Constantinus Jans ° 25 jul 1885, + 16 nov 1922
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken.
 2. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2005-02-12/clothilde-jans/
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 02.06.1981, p.6.
 4. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 25.06.1992, p.7.
 5. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2006-11-13/alfons-jans
 6. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2003-04-04/jeanne-jans

Maria Theresia Gilis

IDnr.4577, ° 13 januari 1875, + na 1916
VaderPetrus Joannes Gilis1 ° 9 juni 1831, + 9 juni 1900
MoederMaria Catharina Morren1 ° 20 oktober 1841, + voor 29 juni 1901
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteMaria Theresia Gilis werd geboren op 13 januari 1875 te Hasselt [België].1 
BeroepZij was dienstmeid op 29 juni 1901.2 
HuwelijkZij huwde met Joannes Frederix, zoon van Joannes Frederix en Maria Moors, op 29 juni 1901 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed na 1916 te Bilzen? [België].3,4 

Familie

Joannes Frederix ° 18 dec 1876, + na 1916
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1875, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1901, huwelijken.
 3. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.
 4. [S366] GeneaBel Actes, onbekend url.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1902, geboorten.
 6. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1903, geboorten, p.133, akte 263.
 7. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1904, geboorten, p.199v, akte 400.
 8. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1905, geboorten, p.207, akte 412.
 9. [S474] Burgerlijke Stand Bilzen, Rijksarchief Hasselt, 1913, geboorten, akte 72.