Arnoldus Fredrix

IDnr.3550, ° voor 1630, + na 2 januari 1651
DoopselArnoldus Fredrix werd gedoopt voor 1630 te Meldert? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Joanna Snijders op 2 januari 1651 te Meldert [België].1
OverlijdenHij overleed na 2 januari 1651 te Meldert? [België]. 

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, 1651, huwelijken, p.54, akte 65.

Arnoldus Fredrix

IDnr.3830, ° 27 november 1656, + voor 24 november 1676
VaderMatthias Fredrix1 ° circa 1628, + 23 november 1664
MoederAnna Reijnders1 ° 9 april 1621, + 1 oktober 1676
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselArnoldus Fredrix werd gedoopt op 27 november 1656 te Tessenderlo [België] met als peter Adrianus Reijnders en als meter Maria Cruysberghs.1
OverlijdenHij overleed voor 24 november 1676 te Tessenderlo? [België]. De tekst vermeldt: 'Bij het tweede huwelijk van zijn moeder Anna Reijnders met Henrdicus Arien, wordt een regeling getroffen voor het enige nog in leven zijnde kind Jenneken zijn zuster Joanna) uit haar huwelijk met Matthias Fredrix.2' 

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 917, 1656, doopsels, p.65.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 619691 testamenten, 1614-1683, p.110.

Arnout Fredrix

IDnr.2568, ° circa 1490, + tussen 26 juni 1551 en 23 april 1553
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselArnout Fredrix werd gedoopt circa 1490 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Cornelia Vanden Lokensberge, dochter van Peeter Vanden Loyckensberge en Lysbeth Van Hiemslaeken, voor 1515 te Lummen? [België]. De akte vermeldt: '(akte van 31 mei 1557) ... Cornelia Vanden Loekensberghe weduwe Arnout Ffrederix... draagt ten behoeve van haar kinderen: nl. heer Jan, Arnout, Peeter, Katryn, Lysbeth, Anna en Maria Fredrix, broers en zusters...2' 
EigendomChristiaen Mynbiers verkocht een goed aan Arnout Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 oktober 1515. Deze verwijst ook naar Henrick Slegers als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Heer Christiaen Mynbiers met zijn geleverde momber Henrick Slegers verkoopt aan Arnout Frerix zijn huis en hof, palende Mertten Deynen en Vrij Panis ter andere zijde. Verkocht voor 94 Rijnsgulden, waarvan er 40 contant betaald worden. Ende 6 Rijnsgulden die hy hem gegicht heeft dgoider gichte. Daeraff blyft hy geldende twee Rinsgulden ende 9 stuivers altois staen te leggen, die Rinsgulden met 10 Rinsgulden.1' 
EigendomArnout Fredrix verkocht een goed aan Peeter Vanden Loyckensberge volgens een akte gemaakt te Lummen [België] in december 1522. De akte luidt als volgt: 'Arnout Frerix alias Bosmans verkoopt aan zijn sweer (schoonvader, schoonbroer) Peeter Vanden Loyckensberge een stuk land in den Hoffacker. Palende Z. de heren van Lumpmen en met de 3 andere zijden Peeter Vanden Bryel.
(Als datum van de akte wordt vermeld: 's vrijdags na jaargeding na kerstmis).3'
 
NaamvariatieHij werd ook Bosmans genoemd.4 
EigendomArnout Broisens verkocht een goed aan Arnout Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 november 1524. Deze verwijst ook naar Joris Van Coesen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Arnout Broisens alias der cremer met zijn momber Joris Van Coesen verkoopt aan Arnout Bosmans alias Frerix, den halven Tiest, gelegen boven den Hoelenwech. Palende de straat en O. Hubrecht Buysen.' 
EigendomArnout Fredrix verkocht een goed aan Mathijs Moens volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 9 maart 1525. Ze vermeldt verder ook Christiaen Mynbiers. De akte luidt als volgt: 'Arnout Frerix alias Bosmans verkoopt aan Mathijs Moens zijn huis en gelege, gekocht van heer Kerstiaen Minbiers. Liggende en staande tussen erven, W. en O. Mertten Dynen en Peeter Stassen en ter 3de of noenzijde de straat. Voor 2 Rijnsgulden Brabants te leggen ten pennink 18.' 
EigendomArnout Fredrix verkocht een goed aan Mathens Minbiers volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 13 mei 1526. De akte luidt als volgt: 'Arnouwt Bosmans alias Frederix verkoopt aan Mathens Minbiers een stuk winnens land geheten den Thyst. Palende O. de straat en Huybrecht Buyssen en W. Reyner Gros alias Voss. Voor 28 Rijnsgulden. Verkocht met des persoens thiende, te weten: 4 ½ vat rogge.
(Als datum van de akte wordt vermeld: op St. Servaesdag in mei).'
 
AflossingArnout Fredrix ontving van Jan Van Scaffen en Elisabeth Hoetselen de terugbetaling van een lening aan 2 Rijnsgulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 13 januari 1530. Ze vermeldt verder ook Mathijs Moens. De akte luidt als volgt: 'Aert Bosmans alias Fredericxs bekent wel betaald te zijn door Jan Van Scaffen, aangaande 2 Rijnsgulden op het huis dat Jannes Van scaffen gekocht heeft van Thys Moens.5' 
LeningDe leningsovereenkomst van Geert Schats met Elisabeth Hoetselen, geacteerd te Lummen [België] op 7 februari 1544, vermeldt eveneens Arnout Fredrix. 
EigendomKyn Vanden Lokensberge en Margiet Vanden Lokensberghe verkopen een goed aan Arnout Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 6 mei 1546. Deze verwijst ook naar Henrick Dries als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Cornelia Vanden Lokensberge. De akte luidt als volgt: 'Kyn Vanden Lokensberghe en Margriet Vanden Lokensberghe hebben zich, voor de Loonse meier Peter Kenens en de schepenen van de binnen Vryheyt, vermomberd met Henrick Dries. Hij is hun geleverd met alle punten van recht. De 2 voorschreven zusters Kyn en Margriet, met hun momber Henrick Dries dragen tocht en versterfenis, na dood hunner ouders, op aan Arnout Ffredricks hun zwager, wettig man van Cornielis.6' 
LeningHenrick Cornelis leende aan Arnout Fredrix de som van 14 Carolusgulden aan 18 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 12 april 1548. De akte luidt als volgt: 'Arnout Ffredricks der alde leent via des Loonse meiers handen, van heer Henrick Cornelis als vicecureyt der kerk van Lummen, 14 Carolusgulden à 18 stuivers Brabants 'sjaars. Pand: huis en hof en al zijn binnengoederen.
Die 14 Carolusgulden zijn gekomen: 5 Rynsgulden voor de anniversariën van wijlen heer Bertelmeuwis Sleegers, die ander 5 Rynsgulden voor de anniversariën van Katharina Bogaerts en haar familie, en 4 Carolusgulden voor het zondagsgebed voor Laureys Wouters, Katharina Vrancken zijn vrouw en Mathys Wouters hun beider zoon.'
 
EigendomDe eigendomstransactie van Cornelius Coex met Aert Lyffs, geacteerd te Lummen [België] op 12 april 1548, verwijst naar Arnout Fredrix als betrokken partij; Voor de Loonse meier zijn Arnout Ffredrix der alde en Lambrecht Neven als mombers geleverd aan heer Cornelis Coex. Daarna heeft de heer met zijn mombers, via de handen van m. Lodewyck Vanden Bogaert, als meier gemachtigd ter Loonse natuur, opgedragen aan Arnout Lyffs: een hoeff neven de Boss-straet, geheten Tsilijen hoeffken. Palende O. de straat; W. Sleegers bloeck; N. Arnout Lyffs. Voor 3 Rijnsgulden 's jaars, zoals men vinden zal op deze datum, buiten ter Brabantse eerde. Te kwijten met 56 Rynsgulden Brabants. Goetspennink: 1 stuiver. Lycoep: 2 Rinsgulden Brabants.
Daarna heeft Arnout Lyffs op deze hoeff een hypotheek genomen van 2 Rynsgulden 'sjaars, te leggen met 36 Rynsgulden Brabants, ten voordele van heer Cornelis Coex. Moest de koop vernaderd worden dan zijn de opstaande vruchten voor de eerste koper.
P.S. Op 7 juni 1548 heeft Aert Lyffs 1 Rynsgulden 'sjaars afgelegd aan heer Cornelis Coex. Hij betaalde daarvoor 18 Rynsgulden.7 
LeningArnout Fredrix leende aan Jan Moens de som van 16 Rynsgulden aan 5 halsters koren intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 28 november 1549. De akte luidt als volgt: 'Arnout Ffredrix der alde leent via de Loonse meier, aan heer Jan Moens: 16 Rynsgulden Brabants à 5 halsters koren 'sjaars. Pand: een stuk land t'Oesterhoven, palende W. Peter Naggen; O. Jan van Thienen erfgenamen; N. Jan Moes van Thienwinckel; Z. Tysken Ruelens. Goetspenninck: 1 oert. Lycoep: 16 stuivers.' 
LeningDe leningsovereenkomst van Henrick Cornelis met Jan Moens, geacteerd te Lummen [België] op 10 juli 1550, verwijst naar Arnout Fredrix als betrokken partij.8 
EigendomDe eigendomstransactie van Lysken Inden Plas met Henrick Mueren, geacteerd te Lummen [België] op 25 juni 1551, verwijst naar Arnout Fredrix als betrokken partij; Lysken Inden Plas met haar geleverde momber Arnout Ffredricks der alde verkoopt via de Loonse meier aan Henrick Moeren een scomme op Lindekensvelt. Ze vernaderde die eerder. Zie 14 mei 1551, folio 83.
(Als datum staat nog vermeld: Jaargeding na St. Jansdag).9 
OverlijdenHij overleed tussen 26 juni 1551 en 23 april 1553 te Lummen? [België]. De tekst vermeldt: 'i[en een akte van 23.04.1553] ...ter derder zijde Aert Bosmans alias Fredrix erfgenamen...10,9' 
SchenkingDe schenking van Cornelia Vanden Lokensberge aan Jan Fredrix, Arnout Fredrix, Peeter Fredrix, Catharijn Fredrix, Lysbeth Fredrix, Anna Fredrix en Maria Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 31 mei 1557, vermeldt eveneens Arnout Fredrix; Cornelia Vanden Loekensberghe weduwe Arnout Ffrederix vermombert zich met Jan Clercx en haar zoon Arnout Ffredrix. Ze zijn haar geleverd met recht van de Loonse officier. Dan draagt ze ten behoeve van haar kinderen: nl. heer Jan, Arnout, Peeter, Katryn, Lysbeth, Anna en Maria Fredrix, broers en zusters, al haar goederen op waarvan ze het vruchtgebruik heeft.Voorwaarde: die kinderen moeten hun moeder, in ruil voor de tocht, haar levenlang onderhouden. De kinderen zijn nu tot tocht en erfdom gekomen.
Verder kwamen de kinderen overeen, dat wie hun moeder in kost, drank en andere nooddruft onderhouden zal en bij haar zal blijven, al het roerend goed krijgt dat de moeder toebehoort, en 3 Rynsgulden 'sjaars te trekken aan dat Runckelen euwet, te kwijten met 50 Rynsgulden. Wie de moeder onderhoudt mag die 50 Rynsgulden, niet verzetten, niet verkopen, niet belasten, noch verminderen zolang Cornelia leeft. Na haar dood mag, degene die de moeder aan haar einde gebracht heeft, over die 50 Rynsgulden beschikken.2 

Familie

Cornelia Vanden Lokensberge ° voor 1490, + na 31 mei 1557
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.43.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.190.
 3. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.8v.
 4. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.69.
 5. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, 1546-1591, p.35v.
 6. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.14v.
 7. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.37.
 8. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, 1546-1591, p.65v.
 9. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.84.
 10. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.112.

Arnout Fredrix

IDnr.2607, ° circa 1515, + tussen 16 mei 1561 en 5 april 1565
VaderArnout Fredrix1 ° circa 1490, + tussen 26 juni 1551 en 23 april 1553
MoederCornelia Vanden Lokensberge1 ° voor 1490, + na 31 mei 1557
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselArnout Fredrix werd gedoopt circa 1515 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Huybens voor 1540 te Lummen? [België]. De akte vermeldt: '(eigendomsakte van 25.05.1565 van zijn zoon Aerdt) ...om overeen te komen met de erfgenamen van wijlen Aerdt Ffredericx en diens vrouw Catharina...2' 
LeningFrans Moens leende aan Arnout Fredrix de som van 25 Rinsgulden aan 1 mud koren intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 12 januari 1548. De akte luidt als volgt: 'Arnout Ffredericks leent via de handen van meester Lodewyck Vanden Bogaerde als loons meier gemachtigd, van Ffrans Custers alias Moens, 25 Rinsgulden à 1 mud koren 'sjaars, te leveren in Custers' huis te Meldert. Pand: zijn huis en hof en al zijn binnen goederen als aqua?.
P.S. Op 11 september 1567 heeft Dirrick Moens als momber en gemechtigd door Jan Costers alias Moens, zijn neef, Merten Oeyen als man van Aleth Frederix voornoemde rente kwijtgescholden. Op 16 oktober 1567 heeft Dirrick Moens zijn neef Jan Costers alias Moens ingebracht om die kwijting te bevestigen.3'
 
LeningArnout Fredrix leende aan Liebrecht Hoelsteens de som van 28 Rynsgulden aan 30 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 5 mei 1551. De akte luidt als volgt: 'Liebrecht Hoelsteens houdt het goed op hem aangestorven na dood van de ouders zijner vrouw en is er in gegicht met recht aan de Loonse officier. Terstond daarna leent Liebrecht Hoelsteens via de Loonse meier van Aert Ffrerix de jonge, 28 Rynsgulden Brabants à 30 stuivers 'sjaars op huis en hof gelegen op de Borchgracht. Palende W. Henrick Spuens en O. Ffrans P. Neven de jonge.4' 
LeningLambertus Neven leende aan Arnout Fredrix de som van 100 Rynsgulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 15 juli 1551. De akte luidt als volgt: 'Arnout Ffredricks leent, via de Loonse meier, van de kerk van Lumpmen, hier vertegenwoordigd door Lambrecht Neeven: 100 Rynsgulden Brabants à 6%. Pand: al zijn binnen goederen, te weten: 1. huis en hof gelegen op de beek bij die Borch, palende N. 'sheeren vloet of beeck; O. de straat; W. Peeter Neven; 2. een aangelegen beempdeken; 3. een beempdeken, geheten het Runckelen ewet; 4. land op die Ker baene, palende O. Andries van Jonckheyt; W. Laureys Cremers; N. die Ker baene; op die noensonne, Aert Cuijpers.
De Keysersgulden à 20 stuivers. De croen à 38 stuivers. De stuiver à 24 groot. De herkomst van het geld is als in vorige gicht. De toponiem Aelst is nu Alst geschreven.
Aert Ffredricks legt met dit geleend geld een andere rente af die op dezelfde panden rust.5'
 
NaamvariatieHij werd ook Bosmans genoemd.6 
LeningDe leningsovereenkomst van Augustijn Ciermans met Elen Canepmeckers, geacteerd te Lummen [België] op 11 januari 1554, verwijst naar Arnout Fredrix als betrokken partij; 13 Rynsgulden.6 
LeningHenrick Vanden Bossche leende aan Arnout Fredrix de som van 20 Rynsgulden aan ½ mud rogge intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 28 januari 1557. De akte luidt als volgt: 'Arnout Ffredrix houdt het versterf op na dood zijner ouders en is er toe gekomen met alle punten van recht aan de Loonse meier.
Arnout Ffredrix leent via de Loonse meier van Henrick Vanden Bossche 20 Rynsgulden Brabants à ½ mud rogge 'sjaars, met Lichtmis te leveren. Pand: een stuk land gelegen in dat Groet bloeck. Palende Zyben Hoyepluckers, Servaes Lambrechs erfgenamen, Peter Tummermans erfgenamen te weten die Twee scunkens (?).
P.S. Op 20 januari 1569, stylo Leodiensis heeft Henrick Vanden Boss, Peeter Neeffven de stadhelder en zijn panden dit half mud rogge kwijtgescholden.'
 
LeningElizabeth Haegels leende aan Arnout Fredrix aan 1 Rynsgulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 11 februari 1557. Ze vermeldt verder ook Willem Mellen. De akte luidt als volgt: 'Elizabeth Haegels weduwe Willem Mellen vermombert zich via de Loonse en Brabantse meier aan: Wilboert Ruebens, Gabriel Buysen en Willem Roeseleers.
Ze draagt via de Loonse en Brabantse officier, aan Henrick Baex als man van Margriet Goyens, haar tocht op van: in het totaal 3 Rynsgulden 1 stuiver 'sjaars. Daarvan staan:
16 stuivers op panden van Laureys Gros en consorten, gelegen op die beek te Vesterhoeven.
1 Rynsgulden aan Aert Ffrerix en consorten panden gelegen bij die beekbrugge, beneden die Nederstraet.
10 stuivers 'sjaars aan Jan Coroengens erfgenamen bij Laureys Gros gelegen.
15 stuivers aan Laureys Gros panden.
Ze draagt die op in ruil voor andere pachten buiten ter Loonser eerde, op panden van Lambrecht Goyens.7'
 
LeningMaria Van Heerle leende aan Arnout Fredrix de som van 45 Rynsgulden aan 1 mud rogge intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 februari 1557. De akte luidt als volgt: 'Aert Ffredrix alias Bosmans leent via de Loonse meier van Marie Vanheerle bagyn te Diest, 45 Rynsgulden à 1 mud rogge 'sjaars. Pand: tZeekers bloeck, palende Servaes Clercks, Huybrecht Buysen, Lyn Bosmans en Servaes Clercks. Als hij de jaarlijkse pacht levert te Diest zal hij de kost krijgen.' 
SchenkingCornelia Vanden Lokensberge schenkt aan Arnout Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1557. Deze verwijst ook naar Jan Clercx als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Arnout Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Cornelia Vanden Loekensberghe weduwe Arnout Ffrederix vermombert zich met Jan Clercx en haar zoon Arnout Ffredrix. Ze zijn haar geleverd met recht van de Loonse officier. Dan draagt ze ten behoeve van haar kinderen: nl. heer Jan, Arnout, Peeter, Katryn, Lysbeth, Anna en Maria Fredrix, broers en zusters, al haar goederen op waarvan ze het vruchtgebruik heeft.Voorwaarde: die kinderen moeten hun moeder, in ruil voor de tocht, haar levenlang onderhouden. De kinderen zijn nu tot tocht en erfdom gekomen.
Verder kwamen de kinderen overeen, dat wie hun moeder in kost, drank en andere nooddruft onderhouden zal en bij haar zal blijven, al het roerend goed krijgt dat de moeder toebehoort, en 3 Rynsgulden 'sjaars te trekken aan dat Runckelen euwet, te kwijten met 50 Rynsgulden. Wie de moeder onderhoudt mag die 50 Rynsgulden, niet verzetten, niet verkopen, niet belasten, noch verminderen zolang Cornelia leeft. Na haar dood mag, degene die de moeder aan haar einde gebracht heeft, over die 50 Rynsgulden beschikken.1'
 
EigendomJan Fredrix verkocht, samen met Lysbeth Fredrix, Catharijn Fredrix, Anna Fredrix, Machiel Moens en Maria Fredrix, een goed aan Arnout Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1557. Deze verwijst ook naar Jan Clercx en Lambertus Neven als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Dan vermombert heer Jan zich met Jan Clercx. Lysbeth, Katryn en Anna Ffredrix vermomberen zich met Lambert Neven. Daarna verkopen heer Jan, Lysbeth, Katryn en Anna Ffredrix met hun mombers, en Machiel Moens als man-momber Marie Ffredrix, via de Loonse meier, hun kindsdelen aan hun broers Aerd en Peter Ffredrix.
Elk afstaand kind krijgt daarvoor 15 stuivers 'sjaars boven alle lasten. Te leggen met 13 ½ Rynsgulden.
Heer Jan Ffredrix bekent dat hij uitbetaald is. Daarna verklaren Machiel Moens en zijn vrouw Marie Ffredrix zich voldaan door Peter Ffredrix.1'
 
LeningDe leningsovereenkomst van Lysbeth Fredrix en Catharijn Fredrix met Quinten Hoelsteens, geacteerd te Lummen [België] op 31 mei 1557, verwijst naar Arnout Fredrix als betrokken partij.8 
EigendomArnout Fredrix en Peeter Fredrix verkopen een goed aan Henrick Vanden Bossche volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 mei 1561. Ze vermeldt verder ook Lysbeth Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Ffrericx en Peeter Ffrericx verkopen via de Loonse meier aan Henrick Vanden Bossch een stuk broek, het Tronckelen euwit. Palende Peeter Neeven, Ffrans Neeven en Peeter Clockluyers ter derde zijde. Voor 35 Rijnsgulden boven de volgende lasten: 2 Rijnsgulden 'sjaars aan de vroechmisse binnen de kerk van Lumpmen; 3 Rijnsgulden jaarlijks aan Elisabeth Ffrericx voor het onderhoud van haar moeder, te leggen met 50 Rinsgulden.
Goedtspenninck: 2 stuivers. Blijkt later dat het perceel zwaarder belast is, dan mag de koper dat verhalen op de verkoper.
Tezelfdertijd heeft Peeter Ffrericx, mede voor zijn kinderen, onder behoorlijke protestatie uitdrukkelijke verklaring), 1 gouden kroon en 1 sprenger genamptizeerd een eiser voorlopig tevreden stellen), om alzulk goed als Hendrik Vanden Bossch gekocht heeft te onderstaan (vernaderen) en het geld is wederom aan de man gewezen.
P.S. Op 26 februari 1562 heeft Elizabeth Ffredericx met haar mombers Aerdt Ffreericx en Lieben Hoelsteens, Henrick Vanden Bossch en zijn panden gekweten van 3 Rijnsgulden 'sjaars.9'
 
LeningDe leningsovereenkomst van Lysbeth Fredrix met Henrick Vanden Bossche, geacteerd te Lummen [België] op 16 mei 1561, verwijst naar Arnout Fredrix als betrokken partij; 50 Rinsgulden.9 
OverlijdenHij overleed tussen 16 mei 1561 en 5 april 1565 te Lummen? [België]. De tekst vermeldt: '...van wijlen Aerdt Ffredericx en diens vrouw Catharina, ouders van de voornoemde Aerdt Ffredericx... [eigendomsakte van 25.05.1565 van zijn zoon AerdtFrericx][IDnr_2642]10,9' 
EigendomDe eigendomstransactie van Aerdt Frericx, geacteerd te Antwerpen [België] op 25 mei 1565, vermeldt eveneens Arnout Fredrix; Broeder Jan onder de Lende, pater broeder Jan Keteler vicarius en broeder Ffrans Van Steensele procurator, mede in naam van alle conventualen van het godshuis van de Boggaerden binnen Antwerpen machtigen op 25 mei 1565, broeder Joachim Vanden putte en broeder Aerdt Ffredericx alias van Lymmen, beiden priesters en mede-conventualen, om overeen te komen met de erfgenamen van wijlen Aerdt Ffredericx en diens vrouw Catharina, ouders van de voornoemde Aerdt Ffredericx, om uit de nalatenschap gekocht te worden.2 

Familie

Catharina Huybens ° circa 1515, + tussen 5 apr 1565 en 25 mei 1565
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.190.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.255.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.30.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.79v.
 5. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.85v.
 6. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.129v.
 7. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, 1546-1591, p.175v.
 8. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, 1546-1591, p.190.
 9. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.225.
 10. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.253v.

Auguste Vital Fredrix

IDnr.15698, ° 9 juni 1899
VaderJean Alphonse Frederix1 ° circa 1859, + na 14 september 1909
MoederAugustine Marie Lahaye1 ° 6 januari 1862, + 22 januari 1907
GeboorteAuguste Vital Fredrix werd geboren op 9 juni 1899 in de Langestraat A.159 te Brugge [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 4 uur 's namiddags. Vader Jean Alphonse (39 jaar, muzikant bij het 3de Regiment Lansiers) doet aangifte met als getuigen Auguste De Mol (22 jaar, muzikant bij het 3de Regiment Lansiers) en Alphonse Herkelbout (36 jaar, koetsier), allen van Brugge.1'

bronvermelding(en)

 1. [S376] Burgerlijke Stand Brugge, Archief stad Brugge, 1899, geboorten, p.235v, akte 705.

Barbara Fredrix

IDnr.3273, ° 2 april 1650
VaderPetrus Fredrix1 ° 8 maart 1616, + 20 mei 1672
MoederCatharina Kemps1 ° voor 1630, + na 30 oktober 1675
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselBarbara Fredrix werd gedoopt op 2 april 1650 te Beverlo [België].2

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1644, doopsels, p.150.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1650, doopsels, p.150.

Barbara Fredrix

IDnr.13197, ° 6 augustus 1813, + 16 maart 1848
VaderJoannes Fredrix1 ° 13 februari 1788, + 3 augustus 1859
MoederCatharine Herben1 ° circa 1783, + 25 april 1852
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteBarbara Fredrix werd geboren op 6 augustus 1813 te Bunde [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 16 maart 1848 te Bunde [Nederland] in de ouderdom van 34 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S252] Burgerlijke Stand Bunde, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.021, inventarisnr. 2, 1813, geboorten, akte 27.
 2. [S252] Burgerlijke Stand Bunde, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.021, inventarisnr. 16, 1848, geboorten, akte 11.