Agnes Smedts

IDnr.13606, ° voor 1720, + na 23 maart 1741
DoopselAgnes Smedts werd gedoopt voor 1720 te Vorsen? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Agnes Frederix op 23 maart 1741 te Vorsen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 23 maart 1741 te Vorsen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Vorsen, 1741, doopsels.

Anna Maria Smedts

IDnr.13604, ° voor 1720, + na 23 maart 1741
GeboorteAnna Maria Smedts werd geboren voor 1720 te Vorsen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Lambertus Frederix voor 23 maart 1741 te Vorsen? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 23 maart 1741 te Vorsen? [België].1 

Familie

Lambertus Frederix ° voor 1720, + na 23 mrt 1741
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Vorsen, 1741, doopsels.

Petrus Smedts

IDnr.208, ° voor 1756, + 27 maart 1808
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselPetrus Smedts werd gedoopt voor 1756 te Lummen [België]. 
HuwelijkHij huwde met Anna Helena Frederix, dochter van Joannes Fredrickx en Christina Opheij, op 11 januari 1777 te Lummen [België] met als getuigen Henricus Vannuffel en Laurentius Claes.1 
VolkstellingHij en Anna Helena Frederix werden geregistreerd bij de volkstelling van tussen 1795 en 1796 te Lummen [België], samen met hun kind(eren) Petrus Andreas Smets en Anna Catherina Smets. Bij de volkstelling wonen Petrus Smets en Helena Fredrix in Genebos met hun twee kinderen.2 
OverlijdenHij overleed op 27 maart 1808 te Lummen [België]. 

Familie

Anna Helena Frederix ° 27 dec 1738, + 22 sep 1799
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.203.
  2. [S18] Volkstelling Lummen 1795-1796, Rijksarchief Hasselt, 1358805, nr. 1029.
  3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, 1777, doopsels, p.59.
  4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, 1779, doopsels, p.75.

Henrick Smeekens

IDnr.2874, ° voor 1540, + na 19 juni 1567
VaderN. Smeekens1 ° voor 1515, + voor 19 juni 1567
MoederMarie Planten1 ° voor 1515, + na 19 juni 1567
DoopselHenrick Smeekens werd gedoopt voor 1540 te Lummen? [België].1 
SchenkingMarie Planten schenkt aan Henrick Smeekens volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 19 juni 1567. De akte luidt als volgt: 'Jan Moens als man-momber Marie Planten staat via de Loonse meier aan haar zoon Henrick Smeekens de tocht af van: 1. een stuk erf, de Goer genaamd. Palende Peeter Van Briel, Huybrecht Spuenx, ter derder zijde het Liemelaer en Jan Hoets ter vierder zijde; 2. het bleuxken aan de straat gelegen. Palende de straat, Michiel Tzijen en O. Peeter Van Briel.1' 
LeningBastiaen Clercx leende, samen met Mathewis Frerix en Jan Houweycken, aan Henrick Smeekens de som van 50 Rinsgulden aan 7% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 19 juni 1567. Deze verwijst ook naar Marie Planten als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Terstond daarna leent Henrick Smeekens daar op, via de Loonse meier, 50 Rinsgulden à 7%. Van Mathewis Frerix en Jan Houweycken als mombers van Christiaen Baerten kinder [zo staat boven de akte. In de akte staat,] geleend van: Mathewis Frerix als momber Bastiaen Clercx. Goidtspennink: ½ stuiver.
Daarna is Maria Planten met haar wettige momber wederom in haar tocht gesteld, met alle poenten van recht, om tselffve te vroemen ende ontfroemen als voer nae dees banckenrecht.1'
 
OverlijdenHij overleed na 19 juni 1567 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.266v.

N. Smeekens

IDnr.2873, ° voor 1515, + voor 19 juni 1567
DoopselN. Smeekens werd gedoopt voor 1515.1 
HuwelijkHij huwde met Marie Planten voor 1540.1 
OverlijdenHij overleed voor 19 juni 1567.1 

Familie

Marie Planten ° voor 1515, + na 19 jun 1567
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.266v.

Clementina Smeekers1

IDnr.11975
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
HuwelijkClementina Smeekers huwde met Ludovicus Willems, zoon van Josephus Willems en Maria Victoria Vanherle, na 1905.1 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.

Anna Maria Smeers

IDnr.5533, ° 30 november 1844, + na 20 juli 1886
GeboorteAnna Maria Smeers werd geboren op 30 november 1844 te Diepenbeek [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Jacobs op 14 oktober 1885 te Diepenbeek [België].1 
OverlijdenZij overleed na 20 juli 1886 te Diepenbeek? [België]. 

Familie

Joannes Jacobs ° 14 mrt 1846, + 28 sep 1919
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek.