Henricus Josephus Frederix

IDnr.3188, ° 12 februari 1850, + na 27 juli 1905
VaderPetrus Joannes Fredrix1 ° 29 augustus 1807, + 24 juni 1860
MoederCatharina Leenders1 ° circa 1817, + 1876
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteHenricus Josephus Frederix werd geboren op 12 februari 1850 te Beverlo [België]. In het document wordt vermeld: 'Henricus Josephus wordt geboren om 3 uur 's namiddags. Vader Petrus Joannes doet aangifte met als getuigen François Theunis (43 jaar) en Caerts (40 jaar), beiden landbouwers uit Beverlo.1'
BeroepHij was dagloner te Leopoldsburg [België] op 20 juni 1872.2 
HuwelijkHij huwde met Angélique Crits, dochter van Marie Thérèse Crits, op 20 juni 1872 te Leopoldsburg [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 11 uur 's morgens. De moeders van bruid en bruidegom zijn aanwezig. De pas gehuwden erkennen meteen hun zoon Pierre Joseph als hun wettelijk kind. De getuigen zijn Hubert Webers (42 jaar, winkelier), Pierre Houben (36 jaar, metser), Joseph Vantongelen (52 jaar, kleermaker) en Joseph Baudelat (41 jaar, politieagent), allen wonende te Leopoldsburg.2'
BeroepHij was dakdekker te Leopoldsburg [België] tussen 1 mei 1877 en 11 januari 1881.3,4 
BeroepHij was dagloner te Leopoldsburg [België] tussen 25 maart 1883 en 5 november 1887.5,6 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Petrus Frederix en Maria Francisca Moons op 29 februari 1888 te Leopoldsburg [België]; Het huwelijk vindt plaats om 11 uur in de voormiddag. De ouders van de bruid zijn aanwezig, maar de ouders van de bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Alphonse Giegas (28 jaar, witter), Joseph Frederix (37 jaar, herbergier), Lievin Giegas (24 jaar, muzikant) en Léon Seuckens (62 jaar, dagloner). De echtelingen erkennen bij hun huwelijk beide voorkinderen.7
BeroepHij was herbergier te Leopoldsburg [België] tussen 29 februari 1888 en 21 maart 1889.7,8 
BeroepHij was dagloner op 27 juli 1905.9 
OverlijdenHij overleed na 27 juli 1905 te Leopoldsburg? [België].9 

Familie

Angélique Crits ° 12 mrt 1847, + na 27 jul 1905
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S57] Burgerlijke Stand Beverlo, Rijksarchief Hasselt, 1850, geboorten, p.4v, akte 19.
 2. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1872, huwelijken, p.26, akte 10.
 3. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1877, geboorten, p.5, akte 16.
 4. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1881, geboorten, p.2, akte 5.
 5. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1883, geboorten, p.4v, akte 57.
 6. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1887, geboorten, p.20, akte 75.
 7. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1888, huwelijken, p.6, akte 6.
 8. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1889, overlijdens, p.20, akte 75.
 9. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1905, huwelijken, p.16, akte 16.
 10. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1871, geboorten, p.11, akte 40.
 11. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1875, geboorten, akte 8.
 12. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1885, geboorten, p.14v, akte 55.
 13. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1889, overlijdens, p.5v, akte 19.

Henricus Leonardus Frederix

IDnr.1850, ° 6 februari 1898, + 22 december 1959
VaderArnoldus Frederix1 ° 28 maart 1872, + 25 november 1941
MoederAnna Catharina Janssen1 ° 29 juni 1874, + 2 mei 1952
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
RoepnaamHenri. 
GeboorteHenricus Leonardus Frederix werd geboren op 6 februari 1898 te Overpelt [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 7 uur 's morgens. Vader Arnoldus (fabriekswerker, 25 jaar) doet aangifte met als getuigen Jacobus Van Lindt (koperslager, 53 jaar) en Hendrik Giesbers (brievendrager, 40 jaar), allen van Overpelt.1'
HuwelijkHij huwde met Maria Hendrica Sleurs, dochter van Petrus Arnold Sleurs en Catherina Helena Vanduffel, op 18 februari 1927 te Overpelt [België].2 
OverlijdenHij overleed op 22 december 1959 te Overpelt [België] in de ouderdom van 61 jaar.3
BegrafenisHij werd begraven op 26 december 1959 in Lindelhoeven te Overpelt [België].4 

Familie

Maria Hendrica Sleurs ° 3 apr 1902, + 27 mei 1984
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S492] Burgerlijke Stand Overpelt, Rijksarchief Hasselt, 1898, geboorten, p.2v, akte 6.
 2. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Overpelt.
 4. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 24.12.1959, p.17.

Henricus Ludovicus Frederix

IDnr.4330, ° 9 december 1821, + na 25 september 1871
VaderChristianus Frederix1 ° 27 april 1785, + 21 februari 1848
MoederMaria Gertrudis Bamps1 ° 30 november 1784, + 26 mei 1849
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
BeroepHenricus Ludovicus Frederix was schoenmaker. 
GeboorteHij werd geboren op 9 december 1821 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Arnoldus Frederix en Maria Swaab op 26 januari 1845 te Hasselt [België]; De getuigen bij het huwelijk zijn Ludovicus Frederix (23 jaar, schoenmaker en broer van de bruidegom), Josephus Bertrands (29 jaar, schoenmaker), Henricus Rombouts (30 jaar, kleermaker) en Andreas Bas (26 jaar, schoenmaker).2 
HuwelijkHij huwde met Catharina Joanna Swaab, dochter van Joannes Antonius Swaab en Maria Elisabeth Ooms, op 28 september 1851 te Hasselt [België] met als getuigen Arnoldus Frederix, Wilhelmus Christianus Frederix en Joannes Jacobus Swaab. De akte vermeldt: 'De getuigen bij het huwelijk zijn Arnoldus Frederix (35 jaar, dagloner en broer van de bruidegom), Christianus Frederix (25 jaar, kleermaker, broer van de bruidegom), Joannes Jacobus Swaeb (22 jaar, schrijnwerker, broer van de bruid) en Andreas Christiaens (31 jaar, schoenmaker).3' 
OverlijdenHij overleed na 25 september 1871 te Hasselt? [België].4 

Familie

Catharina Joanna Swaab ° 15 aug 1825, + na 25 sep 1871
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1821, geboorten.
 2. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, burgerlijke stand Hasselt, 1845, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1851, huwelijken.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1871, geboorten.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1847, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1852, geboorten.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1854, geboorten.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1856, geboorten.
 9. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1858, geboorten.
 10. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1859, geboorten.
 11. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1861, geboorten.
 12. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1863, geboorten.
 13. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1864, geboorten.
 14. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1867, geboorten.
 15. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1869, geboorten.

Henriette Frederix

IDnr.1066, ° 10 maart 1818, + 20 april 1819
VaderHenricus Frederix1 ° 7 juli 1782, + 23 mei 1834
MoederAnna Clara Joors1 ° 5 april 1780, + 11 juli 1857
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteHenriette Frederix werd geboren op 10 maart 1818 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Henriette wordt geboren om 2 uur 's morgens. Vader Henri (36 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Francis Cox (30 jaar, dagloner) en Pieter Sterx (24 jaar, kleermaker), allen van Lummen.1'
OverlijdenZij overleed op 20 april 1819 te Lummen [België] in de ouderdom van 1 jaar. De tekst vermeldt: 'Henriette overlijdt om 8 uur 's morgens als baby van 14 maand. Vader Henri en Jean Smets (34 jaar, landbouwer te Lummen) komen aangifte doen.2' 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1818, geboorten, p.5v.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1819, p.15, akte 66.

Herman Frederix

IDnr.11782, ° circa 1884, + juli 1951
GeboorteHerman Frederix werd geboren circa 1884 te Sint-Truiden? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Marie Aerts na 1905 te Sint-Truiden? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Madeleine Marie Gerardina Frederix en Maurice Joseph Tabruyn op 21 februari 1925 te Sint-Truiden [België].2 
OverlijdenHij overleed in juli 1951 te Sint-Truiden [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 09.08.1951, p.4.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken.

Herman Frederix

IDnr.13880, ° na 1934
VaderGerardus Frederix1 ° 2 januari 1898, + 23 augustus 1978
MoederAnna Maria Croymans1 ° voor 1905, + voor 28 augustus 1978
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteHerman Frederix werd geboren na 1934 te Hechtel? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Jeanne Oyen na 1955.1 

Familie

Jeanne Oyen
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.

Herman Hubert Frederix

IDnr.13968, ° 24 februari 1878, + na 17 november 1906
VaderPierre Dominique Frederix1 ° 20 februari 1855, + na 17 november 1906
MoederMaria Elisabeth Heusdens1 ° 14 april 1858, + na 17 november 1906
GeboorteHerman Hubert Frederix werd geboren op 24 februari 1878 te Sint-Truiden [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 5 uur 's namiddags. Vader Pierre Dominique (23 jaar, dagloner) doet aangifte met als getuigen Herman Frederix (44 jaar, dagloner, grootvader) en Lambert Lindekens (50 jaar, dagloner), allen van Sint-Truiden.1'
HuwelijkHij huwde met Antoinette Cleynen, dochter van François Cleynen en Adèle Florence Cortenray, op 26 augustus 1899 te Sint-Truiden [België] met als getuigen Joseph Herman Fredrix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 10 uur 's morgens. Zowel de ouders van de bruid als van de bruidegom zijn aanwezig. De getuigen zijn Herman Frederix (24 jaar, tuinman en neef van de bruidegom), Gustave Vanbrabant (25 jaar, landbouwersknecht), Charles Dehasque (34 jaar, dagloner) en Antoine Vanwelckenhuysen (42 jaar, herbergier), allen van Sint-Truiden.2'
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Marie Hubertine Raemaekers en Joseph Hubert Frederix op 5 juli 1906 te Sint-Truiden [België]; Het huwelijk heeft plaats om 11 uur in de voormiddag. De vader van de bruid is al overleden. Haar moeder is niet aanwezig, maar de bruid heeft een akte van respect jegens haar moeder verleden. Deze akte werd aan haar moeder afgeleverd op 28.05.1906. De ouders van de bruidegom zijn niet aanwezig, maar stemmen toe via akte, verleden op 03.07.1906. De getuigen bij het huwelijk zijn Joseph Raemaekers (42 jaar, kleermaker en neef van de bruid), Lambert Verhelst (36 jaar, kleermaker), Joseph Nelissen (38 jaar, uurwerkmaker) en Herman Frederix (28 jaar, dagloner en broer van de bruidegom), allen van Sint-Truiden.3
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Marie Christine Frederix en Jean Sterken op 17 november 1906 te Sint-Truiden [België]; Het huwelijk heeft plaats om 11 uur in de voormiddag. De ouders van beide echtelingen zijn niet aanwezig, maar geven hun toestemming via akte. De getuigen zijn Joseph Frederix (24 jaar, metser en broer van de bruid), Herman Frederix (28 jaar, dagloner en broer van de bruid), Amphonse Sterken (27 jaar, metser en broer van de bruidegom) en Joseph Koninckx (42 jaar, bezorger van dwangbevelen), allen van Sint-Truiden.4
OverlijdenHij overleed na 17 november 1906 te Sint-Truiden? [België].4 

Familie

Antoinette Cleynen ° 27 jul 1881, + na 16 aug 1900
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1878, geboorten, p.15, akte 57.
 2. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1899, huwelijken, p.65, akte 65.
 3. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1906, huwelijken, p.53, akte 53.
 4. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1906, huwelijken, p.85, akte 85.
 5. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1900, overlijdens, p.82, akte 324.