Pieter Arnold Beerden

IDnr.9421, ° 18 januari 1865, + 10 september 1917
VaderJoannes Arnoldus Beerden1 ° 22 maart 1835, + 4 november 1903
MoederRosalia Vanlangenakker1 ° 26 maart 1833, + 1 september 1886
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
BeroepPieter Arnold Beerden was landbouwer. 
GeboorteHij werd geboren op 18 januari 1865 te Sint-Lambrechts-Herk [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Theresia Steegmans op 16 november 1893 te Diepenbeek [België].2 
OverlijdenHij overleed op 10 september 1917 te Hasselt [België] in de ouderdom van 52 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1865, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek, 1893, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1917, overlijdens.

Theophiel Beerden

IDnr.6940, ° 27 februari 1884
VaderLambertus Beerden1 ° 26 januari 1838, + 30 mei 1923
MoederMaria Hubertina Trippa1 ° 19 januari 1842, + 8 november 1885
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteTheophiel Beerden werd geboren op 27 februari 1884 te Sint-Lambrechts-Herk [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk.

Aleydis Beerten

IDnr.14551, ° 2 februari 1667, + 6 november 1709
NaamvariatieAleydis Beerten werd ook Elen Beerten genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt op 2 februari 1667 te Hechtel [België]. 
HuwelijkZij huwde met Gerardus Witters op 1 februari 1688 te Hechtel [België].1 
EigendomPetrus Fredricx en Margareta Witters verkopen, samen met Antoon Van Duffel, een goed aan Aleydis Beerten volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 april 1688. De akte luidt als volgt: 'Antoin Van Duffel en Elen Beerten, huisvrouw van Geerard Witters, leggen een akte voor beschreven door Jan Meijnen op 16.02.1688 en vragen approbatie en realisatie.
Akte. Peeter Fredrix, man en momber van zijn presente goedkeurende vrouw Magriet Witters, verklaart dat ze samen een bampt verkochten, of een deel erin, met de bos genaamd "den Messemaker", palend een bampt oostwaarts toebehoerend aan Tonis Cerlingen, W. een bampt in gebruik door Lenaert Witters. Ze verkochten hun deel aan Antoin Van Duffel en Geraert Witters voor 200 gulden BBL en 3 pattacons, een paar schoenen en een paar "muijlen" tot een kermisse voor Margriet Witters, verkoopster voorschreven. Boven de uitgaande lasten. Getuigen: Henric Celen en Geraert Oeijen. De verkoper verklaart de helft van de koopsom ontvangen te hebben, de rest blijft gereserveerd tot de dag van verjaren.
Bijgeschreven: 22.06.1690 Peeter Fredrix kwijt de kopers van de volledige koopsom.2'
 
OverlijdenZij overleed op 6 november 1709 te Hechtel [België] in de ouderdom van 42 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1688, huwelijken, p.128.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1688, p.290.
 3. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1700, overlijdens, p.149.

Henrick Beerten

IDnr.2709, ° voor 1555, + na 28 maart 1586
DoopselHenrick Beerten werd gedoopt voor 1555 te Lummen? [België].1 
AflossingDe leningsovereenkomst van Jan Kenens met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 26 juni 1582, vermeldt eveneens Henrick Beerten; 50 Rinsgulden.1 
LeningDe leningsovereenkomst van Jan Van Peer met Aert Ingelen, geacteerd te Lummen [België] op 14 maart 1584, vermeldt eveneens Henrick Beerten.2 
EigendomHenrick Beerten verkocht een goed aan Aerdt Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 oktober 1584. De akte luidt als volgt: 'Henrick Beerten houdt op en verkoopt aan Aert Ffrericx: 2 bloecxkens aan de Tiest gelegen. Het ene palende W. den Tiest en met een 2de zijde de erfgenamen Geert Schats, belast met 25 stuivers 'sjaars aan mr. Dionys Vande Briel. Het andere palende Geert Schats en de erfgenamen Geert Schats. Aert Frericx is op 11 oktober ter gichte gekomen.3' 
EigendomDe eigendomstransactie van Aert Ingelen met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 26 september 1585, vermeldt eveneens Henrick Beerten; Aert Ingelen verkoopt aan Aert Frericx zijn huizinge en hoeffvinghe met aangelegen land te Westerhoeffven, zoals hij onlangs kocht van Henrick Beerten. Palende de straat, Aert Dries en de Heyligeest van Lumpmen. Voor 80 gulden Brabants boven alle lasten. Als de 8 gl. 'sjaars die mr. Jan Neffven aan dat goed trekt vallen voor Sinte Dionyssmisse 9 oktober), zullen ze die ieder half betalen. Vallen zij daarna, dan zal de koper ze alleen betalen. Is het kapitaal van die 8 gulden hoger dan 72 gulden, zal men het de verkoper korten aan zijn penningen. De koper zal bij het gichten 58 gl. Brabants betalen. De rest op dag van verjaren. Goetspennink: 5 stuivers.4 
AflossingDe leningsovereenkomst van Jan Neven met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 20 maart 1586, vermeldt eveneens Henrick Beerten; 100 gulden.3 
EigendomDe eigendomstransactie van Aerdt Fredrix met Joannes Dries, geacteerd te Lummen [België] op 28 maart 1586, vermeldt eveneens Henrick Beerten; Aert Frericx draagt, volgens hun overeenkomst, over aan Jan Dries, Henricx zoon [nvdr. Jan Dries alias Moelenbroicx]: 2 bloicxken zoals hij die op 1 oktober 1584 kocht van Henrick Beerten. Gelegen bij den Tiest.4 
OverlijdenHij overleed na 28 maart 1586 te Lummen? [België].4 

Familie

Kind

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.369.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.374v.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.372v.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.376.

Henrick Beerten1

IDnr.2812, ° voor 1605, + na 28 april 1644
VaderMarten Beerten1 ° voor 1580, + na 5 april 1618
DoopselHenrick Beerten werd gedoopt voor 1605.1 
LeningGerardus Frericx leende aan Henrick Beerten aan 3 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 oktober 1637. De akte luidt als volgt: 'Geert Frericx kwijt de panden van Henrick Beerten van 3 gulden jaarlijks, gecreëerd op 20 januari 1618.1' 
ErfenisDe erfenis door Matteeuwis Dries geacteerd te Lummen [België] op 28 april 1644, verwijst naar Henrick Beerten als betrokken partij; Matteeuwis Dries legt ter goedkeuring het testament voor van zijn vrouw Maria Frerix, die de dochter is van Geerdt Frerix. Het testament dateert van 18 februari 1644 en werd geschreven door pastoor Peeter Neven. Inhoud: 50 gulden aan het broederschap van het heilig sacrament. Aan haar man, 100 pattacons. Gedaan ten huize van de testatrice te Westerhoven gelegen. W.g. Maria Fredrix, Henrick Beertens, Aerdt Vanden Berghe. Op verzoek van Matteeuwis Dries komen de pastoor en getuigen Beerten en Vanden Berghe op 13 oktober 1644 de echtheid van het testament bevestigen. Testament wordt goedgekeurd. W.g. Peeter Aerts, secretaris.2 
OverlijdenHij overleed na 28 april 1644.2 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.90.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.143.