Adamus Van Vleijtingen

IDnr.7771, ° voor 1575, + na 11 juni 1597
DoopselAdamus Van Vleijtingen werd gedoopt voor 1575 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Laurentius Vrericx op 11 juni 1597 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 11 juni 1597 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 284, 1597, doopsels, p.32.

Maria Van Weddingen

IDnr.9899, ° voor 1565, + na 1595
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselMaria Van Weddingen werd gedoopt voor 1565 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Arnoldus de Horion voor 1587 te Hasselt? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 1595 te Hasselt? [België].1 

Familie

Arnoldus de Horion ° voor 1555, + circa 1595
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt.

Matteeuwis Van Weddingen

IDnr.2861, ° voor 1630, + na 27 maart 1664
DoopselMatteeuwis Van Weddingen werd gedoopt voor 1630.1 
LeningMatteeuwis Van Weddingen leende aan Huijbrecht Lenardts de som van 800 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 27 maart 1664. Ze vermeldt verder ook Petrus Frederici, Anna Hoefmans, Aerdt Fredrix en Maria Van Hese. De akte luidt als volgt: 'Matteeuwis van Weddingen, secretaris van het oppergerecht Vliermaal, laat een akte registreren van advocaat en notaris Petrus Fredrici, d.d. 7 maart 1664. De inhoud luidt als volgt. Huijbrecht Lenardts, timmerman, inwoner Vrijheid Lummen, leent van genoemde van Weddingen 800 gulden Brabants à 5 %. Pand: 1. huis en hof waarin hij woont, gelegen binnen Vrijheid, palende O. aan mr. Peeter Aerts en met drie andere zijden aan de straat; 2. een weijbampt, ook binnen Vrijheid, waarvan Anna Hoeffmans weduwe Arnold Frerix de helft bezit; afgekomen, bijde, van Aerdt Fredricx den alden en Marie van Hese, beide zaliger; 3. land, ook binnen Vrijheid, onlangs gekocht van Mattens Aerts, palende W. Peeter Aerts, secretaris der Vrijheid, Z. pastoor Petrus Neven van dezelfde Vrijheid, O. de straat. Gedaan ten huize van van Weddingen te Hasselt. Getuigen: Gielis Millen en Libertus van Eijsden.1' 
BeroepHij was secretaris van het oppergerecht te Vliermaal [België] op 27 maart 1664. 
OverlijdenHij overleed na 27 maart 1664.1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.109v.

Emma Van Werde

IDnr.12926, ° voor 1935
GeboorteEmma Van Werde werd geboren voor 1935.1 
HuwelijkZij huwde met Theo Daemen voor 1955.1 

Familie

Theo Daemen ° 20 feb 1925, + 7 nov 2002
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 12.11.2002, p.21.

Henricus Van Werdigem

IDnr.3715, ° voor 1660, + na 7 november 1686
DoopselHenricus Van Werdigem werd gedoopt voor 1660.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Crekelmans op 7 november 1686 te Beringen [België].1
OverlijdenHij overleed na 7 november 1686.1 

bronvermelding(en)

  1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1686, doopsels, p.64.

Alphonse Joseph Bernard van Win

IDnr.4945, ° 8 mei 1850, + 28 februari 1904
VaderJean-Baptiste Joseph van Win1 ° 8 januari 1821, + 20 mei 1896
MoederMaria Albertina Frederix1 ° 13 maart 1814, + 15 september 1860
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteAlphonse Joseph Bernard van Win werd geboren op 8 mei 1850 te Brussel [België].1 
HuwelijkHij huwde met Jeanne Françoise Hauwaert op 2 augustus 1880 te Brussel [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Maria Rosalia Ketelbueters en Joannes Antonius Fredrix op 8 mei 1900 te Helchteren [België]; Het huwelijk vindt plaats om 10 uur 's morgens. De vader van de bruid is aanwezig. Haar moeder is al overleden. De moeder van de bruidegom heeft bij akte voor meester Eugeen Boesmans uit Herk-de-Stad toestemming verleend. De getuigen bij het huwelijk zijn Alphonse Van Win (50 jaar, adjunct-commissaris en inspecteur van politie, en neef van de bruidegom, uit Brussel), Eugène Wellens (34 jaar, brouwer en getrouwd met een nicht van de bruidegom, uit Lummen), Alphonsius Lambertus Ketelbueters (29 jaar, landbouwer en broer van de bruid, uit Helchteren) en Jan Alphonse Tielens (31 jaar, hotelhouder en schoonbroer van de bruid, uit Beringen).2
BeroepHij was politiecommissaris en oprichter van de zedenbrigade van Brussel te Brussel [België] voor 28 februari 1904.1
OverlijdenHij overleed op 28 februari 1904 te Etterbeek [België] in de ouderdom van 53 jaar.1 

Familie

Jeanne Françoise Hauwaert ° 22 mei 1857, + 19 dec 1928
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S88] GeneaNet pagina's Pierre Van Win, http://gw.geneanet.org/gabaon
  2. [S41] Burgerlijke Stand Helchteren, Rijksarchief Hasselt, 1900, huwelijken, p.2, akte 2.

Jean-Baptiste Joseph van Win1

IDnr.4942, ° 8 januari 1821, + 20 mei 1896
VaderJoseph Pierre van Win1 ° 13 mei 1786, + 30 januari 1858
MoederCatherina Anna Pluys ° 19 september 1782, + 29 september 1841
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteJean-Baptiste Joseph van Win werd geboren op 8 januari 1821 te Mechelen [België].1 
BeroepHij was binnenhuisinrichter-stoffeerder en handelaar te Brussel [België] voor 20 mei 1848.1
HuwelijkHij huwde met Maria Albertina Frederix, dochter van Antonius Frederix en Marie Cathérine Vandermaesen, op 20 mei 1848 te Lummen [België].1
OverlijdenHij overleed op 20 mei 1896 te Brussel [België] in de ouderdom van 75 jaar. De tekst vermeldt: '16, rue Jules van Praet straat.1' 

Familie

Maria Albertina Frederix ° 13 mrt 1814, + 15 sep 1860
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S88] GeneaNet pagina's Pierre Van Win, http://gw.geneanet.org/gabaon