Inge Veestraeten

IDnr.15849
HuwelijkInge Veestraeten huwde met Rik Brands, zoon van Leo Brands en Lena Daniëls, na 1977.1 

bronvermelding(en)

 1. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2014-06-11/leo-brands/

Gerardus Vekemans

IDnr.3547, ° voor 1685, + na 18 mei 1710
DoopselGerardus Vekemans werd gedoopt voor 1685.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Elisabeth Meijen en Arnoldus Fredricks op 30 juli 1709 te Beringen [België]; Arnoldus is weduwnaar.2
DoopselHij was peter bij het doopsel van Leonardus Fredrix op 18 mei 1710 te Beringen [België]; Leonardus is een onwettig kind.3
OverlijdenHij overleed na 18 mei 1710 te Beringen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1709, huwelijken, p.300.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1710, doopsels, p.389.

Maria Vekemans

IDnr.3821, ° voor 1670, + na 26 april 1693
DoopselMaria Vekemans werd gedoopt voor 1670.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Mathias Michiels op 26 april 1693 te Beringen [België].2
OverlijdenZij overleed na 26 april 1693.1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1693, doopsels, p.79.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1697, doopsels, p.79.

Charles Jules Armand Velaers

IDnr.4372, ° 23 februari 1844, + na 10 september 1894
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteCharles Jules Armand Velaers werd geboren op 23 februari 1844 te Sint-Truiden [België]. 
HuwelijkHij huwde met Maria Josepha Everaers, dochter van Jan Everaers en Antonia Joanna Frederix, op 21 juli 1875 te Tongeren [België]. 
BeroepHij was pannenbakker op 10 september 1894.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Marie Françoise Bruneel en Jean Corneille Everaers op 10 september 1894 te Tongeren [België]; Het huwelijk heeft plaats om 11 uur in de voormiddag. De ouders van de bruidegom zijn al overleden. De ouders van de bruid zijn aanwezig en stemmen toe. De getuigen zijn Christian Thijs (52 jaar, werkopzichter en schoonbroer van de bruidegom), Pieter Everaers (29 jaar, pannenbakker en broer van de bruidegom), Charles Velaers (51 jaar, pannenbakker en schoonbroer van de bruidegom) en Gerard Grommen (44 jaar, handwerker), allen wonend te Tongeren.1
OverlijdenHij overleed na 10 september 1894 te Tongeren? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S332] Burgerlijke Stand Tongeren, Rijksarchief Hasselt, 1894, huwelijken, p.29, akte 28.

Maria Ludovica Velaers

IDnr.5665, ° 9 maart 1829, + 2 augustus 1888
GeboorteMaria Ludovica Velaers werd geboren op 9 maart 1829 te Herk-de-Stad [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Franciscus Poelmans op 25 augustus 1859 te Herk-de-Stad [België].1 
OverlijdenZij overleed op 2 augustus 1888 te Kozen [België] in de ouderdom van 59 jaar.2 

Familie

Petrus Franciscus Poelmans ° 24 sep 1832, + 6 jul 1903
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken.

Maria Christina Veltens

IDnr.4594, ° 2 juni 1800, + 12 mei 1879
GeboorteMaria Christina Veltens werd geboren op 2 juni 1800 te Hasselt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Martinus Buntinx op 26 november 1825 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed op 12 mei 1879 te Hasselt [België] in de ouderdom van 78 jaar.3 

Familie

Martinus Buntinx ° 9 mrt 1798, + 7 jan 1867
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1800, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1825, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1879, overlijdens.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1829, geboorten.

Anthonis Veltgaders

IDnr.2680, ° voor 1540, + na 26 februari 1573
DoopselAnthonis Veltgaders werd gedoopt voor 1540.1 
EigendomPeeter Fredrix en Margriet Steenaerts verkopen, samen met Anthonis Veltgaders, een goed aan Thomas Maes volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 februari 1573. Ze vermeldt verder ook Daniel Stenaerts. De akte luidt als volgt: 'Peeter Frericx als man-momber Margriet Steenaerts, Huijbrecht Van Scaffen, Henrick Vanden Bosch, Henrick Goessens met zijn medegeringen, Jan Clercx der jonge, Henrick Vanden Bosch ook als momber van Aerdt Van Scaffens kinderen, ter ene zijde, en zich sterk makend voor hun medegeringen;
en Lambrecht Keenens en Anthonis Veltgaders partijen, ter ander zijde;
verkopen samenderhand, via de beide officieren, Brabants en Loons, aan Thomas Maes der Smeeth, een huisje met een bijgelegen hoefken. Ligging: O. des H. Geest bos; ter ander zijde de straat; ter 3de en 4de zijde Gielis Korstkens. Voor 145 Rinsgulden boven de jaarlijkse last van 4 stuivers aan de kerk van Lumpmen en aan Daniel Steenaert, 25 stuivers 'sjaars.
Voorwaarde: de koper zal op de eerstkomende Bamis heiligendag van St. Bavo: één van de gewone termijnenen voor dee de betaling van huur, schulden,…) 100 Rinsgulden geven en de rest mag hij binnen het jaar betalen of er rente voor geven ten pennink 17.
Onder de partijen is nog geen eensgezindheid. De penningen zullen gaan naar degene die ze met recht toegewezen krijgen. Als dat niet beslist is, zal het geld uitgezet worden, tot er een beslissing gevallen is. Ieder blijft op zijn recht.
P.S. Op 17 december 1573 hebben Peeter Frericx en Henrick Vanden Boss bekend van Thomas Maes oft der Smeeth 125 Rinsgulden in het geheel ontvangen te hebben. Zo blijft Thomas Maes hen nog 20 Rinsgulden schuldig. Het tweetal maakt zich sterk voor hun complicen en medegeringen om elkaar in alles te voldoen.'
 
OverlijdenHij overleed na 26 februari 1573.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.311.