Maria Steegmans1

IDnr.13628, ° na 1926, + voor 28 februari 2004
VaderLouis Steegmans2 ° 18 november 1890, + 19 mei 1965
MoederMaria Elisabeth Bormans2 ° 23 juli 1893, + 22 januari 1989
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteMaria Steegmans werd geboren na 1926 te Genk? [België].2 
OverlijdenZij overleed voor 28 februari 2004 te Genk? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2004-02-28/maria-munters
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 24.01.1989, p.6.

Maurice Steegmans1

IDnr.10836
VaderLambert Steegmans1 ° 4 juli 1904, + 23 oktober 1963
MoederHenriette Maria Agnes Jermei1 ° 21 mei 1910, + 7 augustus 1995
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
HuwelijkMaurice Steegmans huwde met Blondine Cremers.1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 10.08.1995, p.15.

Rina Steegmans

IDnr.10838
VaderLambert Steegmans1 ° 4 juli 1904, + 23 oktober 1963
MoederHenriette Maria Agnes Jermei1 ° 21 mei 1910, + 7 augustus 1995
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
HuwelijkRina Steegmans huwde met Paul Achten.1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 10.08.1995, p.15.

Willem Henricus Steegmans

IDnr.13675, ° 1 maart 1889, + 9 augustus 1972
RoepnaamHenri. 
GeboorteWillem Henricus Steegmans werd geboren op 1 maart 1889 te Diepenbeek [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Ida Croes na 1915 te Diepenbeek? [België].2 
OverlijdenHij overleed op 9 augustus 1972 te Hasselt [België] in de ouderdom van 83 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt in het Virga Jesseziekenhuis.1' 
BegrafenisHij werd begraven op 12 augustus 1972 te Diepenbeek [België].1 

Familie

Maria Ida Croes ° 22 mrt 1896, + 20 nov 1972
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 11.08.1972, p.4.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 22.11.1972, p.14.
 3. [S327] GeneaNet pagina's van Lambert Cuenen, http://gw.geneanet.org/cuenen

Marie Constance Steemans

IDnr.14070, ° 11 december 1833, + 26 april 1900
GeboorteMarie Constance Steemans werd geboren op 11 december 1833 te Meerhout [België].1
HuwelijkZij huwde met François Pithsy voor 23 september 1869 te Meerhout? [België].2 
OverlijdenZij overleed op 26 april 1900 in de Koningsstraat 25 te Leopoldsburg [België] in de ouderdom van 66 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 11 uur 's morgens. Charles Louis Deroo (36 jaar, veldwachter) en Fortuné François Jean Charlier (30 jaar, gemeentesecretaris), beiden van Leopoldsburg doen aangifte van het overlijden.3'

Familie

François Pithsy ° 28 jul 1829, + 11 aug 1903
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S380] Burgerlijke Stand Meerhout, Rijksarchief Antwerpen, 1833, geboorten, p.59v, akte 186.
 2. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1900, huwelijken, p.15, akte 15.
 3. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1900, overlijdens, p.9v, akte 35.

Elisabetha Steenaers

IDnr.2285, ° voor 1715, + na 27 oktober 1735
DoopselElisabetha Steenaers werd gedoopt voor 1715.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Leonardus Evers op 27 oktober 1735 te Paal [België].2
OverlijdenZij overleed na 27 oktober 1735.1 

bronvermelding(en)

 1. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, p.101, akte 33.
 2. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, 1735, doopsels, p.101, akte 33.

Margriet Steenaerts

IDnr.2665, ° circa 1525, + na 8 februari 1571
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselMargriet Steenaerts werd gedoopt circa 1525.1 
HuwelijkZij huwde met Peeter Fredrix, zoon van Arnout Fredrix en Cornelia Vanden Lokensberge, voor 1550. De akte vermeldt: '(eigendomsactie van 8 februari 1571) ...met consent van Peeter Frericx als man-momber van Margriet Steenaerts...1' 
EigendomJan Truijens verkocht een goed aan Margriet Steenaerts volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1571. De akte luidt als volgt: 'Jan Truijens verkoopt via de Loonse heer een plekje moeshof aan de Borchgracht. Palende met 2 zijden de straat, Jan Gressens en ter vierde zijde Wouter Opt venne. Voor 6 Rijnsgulden en 5 stuivers Brabants. Onbelast. Verkocht aan Peeter Frericx oft Bossmans. Na opdragen, vertijen en kwijtschelden is Wouter Optvenne met consent van Peeter Frericx als man-momber van Margriet Steenaerts oft Van Scaffen daar in gegicht en gegoed.1' 
OverlijdenZij overleed na 8 februari 1571.1 
EigendomPeeter Fredrix en Margriet Steenaerts verkopen, samen met Huijbrechts Van Scaffen, Henrick Vanden Bossche, Henrick Goessens, Jan Clercx, Lambrecht Keenens en Anthonis Veltgaders, een goed aan Thomas Maes volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 februari 1573. Ze vermeldt verder ook Daniel Stenaerts. De akte luidt als volgt: 'Peeter Frericx als man-momber Margriet Steenaerts, Huijbrecht Van Scaffen, Henrick Vanden Bosch, Henrick Goessens met zijn medegeringen, Jan Clercx der jonge, Henrick Vanden Bosch ook als momber van Aerdt Van Scaffens kinderen, ter ene zijde, en zich sterk makend voor hun medegeringen;
en Lambrecht Keenens en Anthonis Veltgaders partijen, ter ander zijde;
verkopen samenderhand, via de beide officieren, Brabants en Loons, aan Thomas Maes der Smeeth, een huisje met een bijgelegen hoefken. Ligging: O. des H. Geest bos; ter ander zijde de straat; ter 3de en 4de zijde Gielis Korstkens. Voor 145 Rinsgulden boven de jaarlijkse last van 4 stuivers aan de kerk van Lumpmen en aan Daniel Steenaert, 25 stuivers 'sjaars.
Voorwaarde: de koper zal op de eerstkomende Bamis heiligendag van St. Bavo: één van de gewone termijnenen voor dee de betaling van huur, schulden,…) 100 Rinsgulden geven en de rest mag hij binnen het jaar betalen of er rente voor geven ten pennink 17.
Onder de partijen is nog geen eensgezindheid. De penningen zullen gaan naar degene die ze met recht toegewezen krijgen. Als dat niet beslist is, zal het geld uitgezet worden, tot er een beslissing gevallen is. Ieder blijft op zijn recht.
P.S. Op 17 december 1573 hebben Peeter Frericx en Henrick Vanden Boss bekend van Thomas Maes oft der Smeeth 125 Rinsgulden in het geheel ontvangen te hebben. Zo blijft Thomas Maes hen nog 20 Rinsgulden schuldig. Het tweetal maakt zich sterk voor hun complicen en medegeringen om elkaar in alles te voldoen.'
 

Familie

Peeter Fredrix ° circa 1525, + na 19 jan 1595
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.293v.