Mathias Carmans

IDnr.3710, ° voor 1695, + na 6 oktober 1718
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselMathias Carmans werd gedoopt voor 1695 te Meldert? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Gertrudis Gielis voor 6 oktober 1718 te Meldert? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 6 oktober 1718 te Meldert? [België].1 

Familie

Gertrudis Gielis ° voor 1695, + na 6 okt 1718
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 600, 1718, doopsels, p.49.

Matthias Carmans

IDnr.2340, ° 11 april 1752, + 1 december 1808
VaderPetrus Carmans1 ° 6 oktober 1718, + 10 augustus 1766
MoederChristina Bormans1 ° 30 juli 1721, + na 11 april 1752
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselMatthias Carmans werd gedoopt op 11 april 1752 te Meldert [België] met als peter Joannes Swerts en als meter Beatrix Luts.1
HuwelijkHij huwde met Maria Helena Lemmens, dochter van Joannis Lemmens en Dympna Aerts, voor 1792 te Lummen? [België].2 
BorgJoannis Lemmens en Carolus Lemmens stelden zich, samen met Matthias Carmans, borg voor Joannes Anthonius Dimartinelli met een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 juli 1792. Deze verwijst ook naar Petrus Schodts als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Dympna Aerts. De akte luidt als volgt: 'Akte van notaris Joannes Anthonius Dimartinelli, geadmitteerd binnen de stad Diest residerende, te Mellaer onder Lummen 'vacerende'. Joannes Lemmens weduwnaar van Dimpna Aerts, en zijn kinderen: Carolus Lemmens en Maria Dimpna Lemmens, bejaard jonkman en dochter wonend in Mellaer; Willem Degelingh x Maria Anna Lemmens van Meldert; Joannes Matheus Kaermans x Maria Helena Lemmens, van Zelem; Joannes Fredricx x Maria Catharina Lemmens van Mellaer. En Arnoldus Beckers x Maria Elisabeth Lemmens van Herck, als huurder van de molen te Halen, stellen als borg voor de huur van de molen door Arnold Beckers en Maria Elisabeth Lemmens, volgens voorwaarden van de griffier van de Tiense tolkamer d.d. 25 juni 1792: 1) 4 zillen broek te Mellaer, genaamd 'den Growaert', palende O. en W. Jan Geerts, Z. de straat, N. de vloetgracht. Waarde 1400 gulden; 2) drie zillen land genaamd 'het block met gronde en toebehoorten' te Mellaer. Palende O. Andries Smets, W. Jan Heyligen, Z. de Veldstraat, N. de Broeckstrate. Waarde 1000 gulden. Borg t.v.v. zijne majesteit en de H. Geest van Halen als verhuurders. Gedaan ten huize van Joannes Lemmens. Getuigen: Petrus Schodts van Lummen en Vincentius Dimartinelli van Diest. Geregistreerd voor schepenen Joannes Jacobs en Petrus Schodts.3' 
OverlijdenHij overleed op 1 december 1808 in Hertenrode te Meldert [België] in de ouderdom van 56 jaar. De tekst vermeldt: 'Matthijs overlijdt om middernacht in het gehucht Hertenrode. Zijn broers Franciscus (50 jaar) en Jan Mathijs (52 jaar), beiden landbouwers te Meldert, doen aangifte.4'

Familie

Maria Helena Lemmens ° circa 1753, + 30 jul 1813
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 601, 1752, doopsels, p.26.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1820, p.32, akte 106.
 3. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 124, folio 249r.
 4. [S36] Burgerlijke Stand Meldert, Rijksarchief Hasselt, 1808, overlijdens, p.17.

Petrus Carmans

IDnr.2439, ° 6 oktober 1718, + 10 augustus 1766
VaderMathias Carmans1 ° voor 1695, + na 6 oktober 1718
MoederGertrudis Gielis1 ° voor 1695, + na 6 oktober 1718
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselPetrus Carmans werd gedoopt op 6 oktober 1718 te Meldert [België] met als peter Arnoldus Verheijden en als meter Catharina Beckers.1
HuwelijkHij huwde met Christina Bormans, dochter van Mathias Bormans en Maria Remortels, op 7 januari 1750 te Meldert [België] met als getuigen Baltasar Beckers en Joannes Swerts.2
OverlijdenHij overleed op 10 augustus 1766 te Meldert [België] in de ouderdom van 47 jaar. De tekst vermeldt: '(geen volledige zekerheid.)' 

Familie

Christina Bormans ° 30 jul 1721, + na 11 apr 1752
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 600, 1718, doopsels, p.49.
 2. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 601, 1750, huwelijken, p.117.
 3. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 601, 1752, doopsels, p.26.

Petrus Gerardus Carmans

IDnr.3042, ° 12 december 1764, + 14 mei 1805
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselPetrus Gerardus Carmans werd gedoopt op 12 december 1764 te Heusden [België] met als peter Henricus Carmans en als meter Maria Helena Gruyters
HuwelijkHij huwde met Maria Elisabeth Vervoort, dochter van Petrus Vandevoort en Maria Gertrudis Frederix, op 1 juli 1786 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen bij het huwelijk waren Andreas Smets en Petrus Van der Hoijdonck.' 
OverlijdenHij overleed op 14 mei 1805 te Heusden [België] in de ouderdom van 40 jaar. De tekst vermeldt: 'De aangifte van het overlijden gebeurt door Joannes Jacobus Geerts en Michiel Put.1' 

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, overlijdens an XIII (1805), p.11.

Wilhelmus Carmans

IDnr.2132, ° voor 1630, + na 9 februari 1655
DoopselWilhelmus Carmans werd gedoopt voor 1630 te Meldert? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Jacobus Fredrix en Anna Swalen op 9 februari 1655 te Meldert [België].2
OverlijdenHij overleed na 9 februari 1655 te Meldert? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, 1653, huwelijken, p.57, akte 86.
 2. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, 1653, huwelijken, p.57, akte 86.

Patrick Carnotensis

IDnr.15681
PartnerPatrick Carnotensis is de partner van Cecile Lemmens.1 

bronvermelding(en)

 1. [S64] InMemoriam.be, overlijdensbericht van Cécile Lemmens.

Jacob Carthoers

IDnr.2719, ° voor 1555, + na 24 mei 1596
DoopselJacob Carthoers werd gedoopt voor 1555 te Lummen? [België].1 
EigendomJacob Carthoers en Cornielis Cornielis verkopen een goed aan Aerdt Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] in oktober 1587. Deze verwijst ook naar Aerdt Clockluijers en Mattens Tielens als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Condities en voorwaarden waaronder de H. Geestmeesters van Lumpmen een huis met hof en aanhang zullen verkopen, gelegen te Westerhoven. Het is de Armen van Lumpmen met testament vermaakt door wijlen Elizabeth Kempeners. Palende met 2 zijden Aert Frericx en de straat.
Wie het goed bij het uitgaan van de kaars verblijft moet alle onkosten van hogen, van het bannen en branden der kaars, kerkeroepen, lycoop en goetspennink en alle hof- en heerlijke rechten betalen. Wie de palmslag krijgt mag terstond zoveel hogen zetten als het hem belieft. Van hetgeen de koop boven de lasten uitdoet, moet de koper de H. Geestmeesters, terstond na de gicht of bij de volgende genachte, goede rente geven en borg stellen of kontant betalen.
Aert Frericx biedt hiervoor, boven alle lasten: 50 gulden Brabants eens en 30 hogen van 1 gulden Brabants, half voor de hoger en half voor de verkopers. Goetspennink: 1 gulden. Hij krijgt de palmslag. Aert Clocluyers zet 10 hogen. Mattens Tielens zet 10 hogen. Aert Frericx zet nog 1 hoge. Het goed is hem verbleven.
Dan verpandt Aert Frericx het gekochte goed en een bijgelegen erf dat hij van Aerdt Ingelen gekocht heeft, ten behoeve van de H. Geest te Lummen voor 4 gulden Brabants jaarlijks. Af te leggen ten pennink 16, te weten met 64 gulden Brabants. De H. Geestmeesters zijn in de naam der Armen in die rente gegicht.
P.S. Op 24 mei 1596 hebben Jacob Carthoers en Cornielis Cornielis als armenmeesters en in presentie van de pastoor, Aerdt Ffredricx en zijn panden gekweten. Het geld is met nog ander geld van Andries Deckers, samen 150 gulden Brabants, belegd op panden van Aerdt Clockluijders, anno 1594, de 15 mei.1'
 
BeroepHij was armenmeester van de Kerk van Lummen te Lummen [België] op 24 mei 1596.1 
AflossingJacob Carthoers en Cornielis Cornielis ontvingen van Aerdt Fredrix de terugbetaling van een lening van 64 gulden aan 6,25% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 24 mei 1596. De akte luidt als volgt: 'Op 24 mei 1596 hebben Jacob Carthoers en Cornielis Cornielis als armenmeesters en in presentie van de pastoor, Aerdt Ffredricx en zijn panden gekweten [eigendomstransactie van oktober 1587]. Het geld is met nog ander geld van Andries Deckers, samen 150 gulden Brabants, belegd op panden van Aerdt Clockluijders, anno 1594, de 15 mei.1' 
OverlijdenHij overleed na 24 mei 1596 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.382.