Maria Cornelia Fredrix

IDnr.13231, ° 7 februari 1822
VaderJoannes Jacobus Fredrix1 ° circa 1782, + 29 maart 1860
MoederMaria Gertrudis Weijts1 ° circa 1788, + 11 januari 1868
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Cornelia Fredrix werd geboren op 7 februari 1822 te Elsloo [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 3, 1822, geboorten, akte 4.

Maria Elisabeth Fredrix

IDnr.2991, ° 21 december 1817, + 9 mei 1881
VaderPetrus Joannes Fredrix1 ° 15 maart 1772, + 31 januari 1837
MoederMaria Catharina Beckers1 ° 28 juli 1776, + 9 mei 1838
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Elisabeth Fredrix werd geboren op 21 december 1817 te Koersel [België]. In het document wordt vermeld: 'Maria Elisabeth wordt 's middags geboren. Vader Petrus Joannes doet aangifte met als getuigen Remi Vandewijer (37 jaar) en Gasparus Muntens (37 jaar), beiden landbouwers te Koersel.1'
HuwelijkZij huwde met Petrus Joannes Roelands, zoon van Mathijs Roelands en Elisabeth Reynders, op 27 januari 1841 te Koersel [België] met als getuigen Gasparus Fredrix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 3 uur in de namiddag. Enkel de moeder van de bruidegom is aanwezig. De andere ouders zijn al overleden. De getuigen zijn Gaspar Frederix (schrijnwerker, 28 jaar), Henri Norbert Beckers (herbergier, 39 jaar), Jacobus Mullens (landbouwer, 32 jaar) en Pieter Joseph Van Hove (30 jaar, koster), allen van Koersel.2'
OverlijdenZij overleed op 9 mei 1881 te Paal [België] in de ouderdom van 63 jaar. De tekst vermeldt: 'Maria Elisabeth overlijdt om 8 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door August Christiaens (43 jaar) en Willem Moons (46 jaar), beiden landbouwers te Paal.3'

Familie

Petrus Joannes Roelands ° 7 jan 1804, + 8 mrt 1855
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, geboorten, p.23.
 2. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, 1841, p.15.
 3. [S50] Burgerlijke Stand Paal, Rijksarchief Hasselt, 1646362, 1881, overlijdens, p.6, akte 20.

Maria Elisabeth Fredrix

IDnr.6674, ° 15 augustus 1834, + na 30 april 1892
VaderGodefridus Fredrix1 ° 26 januari 1812, + 18 december 1882
MoederMaria Elisabeth Bours1 ° 24 oktober 1813, + na 15 augustus 1834
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Elisabeth Fredrix werd geboren op 15 augustus 1834 te Elsloo [Nederland].2 
HuwelijkZij huwde met Karel Joseph Kicken, zoon van Petrus Kicken en Barbara Nijpels, op 27 december 1855 te Elsloo [Nederland].3 
HuwelijkZij huwde met Joannes Franciscus Vrancken, zoon van Joannes Vrancken en Anna Maria Janssen, op 27 januari 1874 te Elsloo [Nederland].4 
OverlijdenZij overleed na 30 april 1892 te Vucht? [België].5 

Familie 1

Karel Joseph Kicken ° 2 nov 1824, + 11 apr 1861
Kind

Familie 2

Kind

Familie 3

Joannes Franciscus Vrancken ° 3 jan 1845, + na 15 nov 1874
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 3, 1834, geboorten, akte 21.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 3, geboorten, 1834, akte 21.
 3. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 17, 1855, huwelijken, akte 12.
 4. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 18, 1874, huwelijken, akte 2.
 5. [S106] Burgerlijke Stand Liège, Rijksarchief Liège, 1892, huwelijken, akte 401.
 6. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 5, geboorten, 1859, akte 7.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Neerharen.

Maria Elisabeth Fredrix

IDnr.12151, ° augustus 1905, + 24 november 1905
VaderChristiaan Fredrix1 ° 25 april 1867
MoederElisabeth Penders1 ° 25 oktober 1872
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Elisabeth Fredrix werd geboren in augustus 1905 te Elsloo? [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 24 november 1905 te Elsloo [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 23, 1905, overlijdens, akte 34.

Maria Elisabeth Fredrix

IDnr.13161, ° circa 1757, + 16 juli 1833
VaderJacobus Fredrix1 ° circa 1727, + 2 september 1814
MoederMaria Helena Simons1 ° circa 1732, + 26 augustus 1807
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
DoopselMaria Elisabeth Fredrix werd gedoopt circa 1757 te Elsloo? [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Philippe Joseph Vincent, zoon van Henri Vincent en Dorothée Purlot, voor 1789 te Elsloo? [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed op 16 juli 1833 te Elsloo [Nederland].1 

Familie

Philippe Joseph Vincent ° circa 1742, + 5 mrt 1812
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 22, 1833, overlijdens, akte 20.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 22, 1855, overlijdens, akte 34.
 3. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 4, 1838, overlijdens, akte 12.
 4. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 22, 1870, overlijdens, akte 5.

Maria Elisabeth Fredrix

IDnr.13199, ° 16 juni 1817, + 2 mei 1818
VaderJoannes Fredrix1 ° 13 februari 1788, + 3 augustus 1859
MoederCatharine Herben1 ° circa 1783, + 25 april 1852
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Elisabeth Fredrix werd geboren op 16 juni 1817 te Bunde [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 2 mei 1818 te Bunde [Nederland].2 

bronvermelding(en)

 1. [S252] Burgerlijke Stand Bunde, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.021, inventarisnr. 2, 1817, geboorten, akte 17.
 2. [S252] Burgerlijke Stand Bunde, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.021, inventarisnr. 2, 1818, overlijdens, akte 5.

Maria Elisabeth Fredrix

IDnr.13202, ° 30 maart 1826
VaderJoannes Fredrix1 ° 13 februari 1788, + 3 augustus 1859
MoederCatharine Herben1 ° circa 1783, + 25 april 1852
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Elisabeth Fredrix werd geboren op 30 maart 1826 te Bunde [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S252] Burgerlijke Stand Bunde, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.021, inventarisnr. 3, 1826, geboorten, akte 15.