Jan Lambrechts

IDnr.2854, ° voor 1625, + na 11 maart 1660
DoopselJan Lambrechts werd gedoopt voor 1625 te Lummen? [België].1 
LeningJan Lambrechts leende aan Petrus Frederici de som van 800 gulden Brabants aan 5,5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 11 maart 1660. Deze verwijst ook naar Gielis Borremans, Nicolaes Lambrechts en Mathijs Mattheij als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mr. Gielis Borremans laat een akte registreren van notaris Egidius Bormans d.d. 24 januari 1660. Inhoud: De erentfesten heer Mr. Peeter Fredrici, der rechten licentiaat leent 800 gulden Brabants à 5 ½ % van Mr.Jan Lambrechts. Pand: 1.huis en hof met zijn appenditiën in de Vrijheid gelegen, palende Jan Boets en de straat met 2 zijden. 2. Een rente van 104 ½ gulden op de gemeente Lummmen. Godspennink: 1 schellink. Gedaan ten huize van Lambrechts. Getuigen: E.H. Nicolaes Lambrechts, pastoor van het begijnhof en Mattijs Tijs. Voor eensluidend afschrift: Peter Aerts, secretaris.' 
OverlijdenHij overleed na 11 maart 1660 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.39.

Joachim Lambrechts

IDnr.2877, ° voor 1540, + na 16 juli 1573
DoopselJoachim Lambrechts werd gedoopt voor 1540.1 
LeningJoachim Lambrechts leende aan Jan Moens aan 3½ Rinsgulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 juli 1573. Deze verwijst ook naar Mathewis Frerix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mathens Ffrericx als momber Crispiaen Baeten kinder (zo staat boven de akte) (in de akte staat: momber van Bastiaen Clercx), verkoopt via de Loonse meier aan Joachim Lambrechts, de hypotheek van 3 ½ Rinsgulden 'sjaars, vermeld in voorgaande gicht. Jan Moens is in naam van Joachim Lambrechts ter gichte gekomen.1' 
OverlijdenHij overleed na 16 juli 1573.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.266v.

Joanna Maria Lambrechts

IDnr.5128, ° 7 september 1836, + 17 juni 1889
GeboorteJoanna Maria Lambrechts werd geboren op 7 september 1836 te Alken [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 11 uur 's avonds. Vader Guillam (37 jaar, witwerker) doet aangifte met als getuigen Gerard Coppens (23 jaar, witwerker) en Hendrik Esselen (62 jaar, zonder beroep), allen van Alken.1'
HuwelijkZij huwde met Jacobus Carlens op 13 oktober 1858 te Alken [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats 8 uur 's morgens. De ouders van de bruid en bruidegom zijn aanwezig en stemmen toe. De getuigen zijn Lambertus Gaens (36 jaar, herbergier), Petrus Joannes Jacobus Leunen (30 jaar, schrijnwerker), Wilhelmus Maes (25 jaar, schoenmaker) en Petrus Joannes Polus (58 jaar, herbergier), allen van Alken.2'
OverlijdenZij overleed op 17 juni 1889 te Alken [België] in de ouderdom van 52 jaar. De tekst vermeldt: 'De lijkdienst vindt plaats op 4 juli te Alken.3'

Familie

Jacobus Carlens ° 4 nov 1825, + 18 sep 1895
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S456] Burgerlijke Stand Alken, Rijksarchief Hasselt, 1836, geboorten, p.46.
 2. [S456] Burgerlijke Stand Alken, Rijksarchief Hasselt, 1858, huwelijken, p.39, akte 17.
 3. [S459] Origineel document, overlijdensbericht, bewaard bij Maria Josephina Hubertina Wouters.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken.

Joannes Hubertus Lambrechts

IDnr.4361, ° 24 mei 1840, + na 24 september 1868
VaderWilhelmus Andreas Lambrechts1 ° 3 februari 1820, + 29 oktober 1844
MoederMaria Helena Frederix1 ° 6 oktober 1819, + 5 maart 1870
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
BeroepJoannes Hubertus Lambrechts was kleermaker.2 
GeboorteHij werd geboren op 24 mei 1840 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Hubertina Knaepen op 24 september 1868 te Hasselt [België].3 
OverlijdenHij overleed na 24 september 1868 te Hasselt? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1840, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1868, huwelijken.

Johan Lambrechts

IDnr.8394, ° 16 maart 1966
VaderJozef Maurice Lambrechts1 ° 10 april 1938, + 8 februari 1973
MoederJulia Put1 ° 5 mei 1938
GeboorteJohan Lambrechts werd geboren op 16 maart 1966 te Beringen [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S173] Opzoekingen door Alfons Lambrechts.

Jozef Maurice Lambrechts

IDnr.8372, ° 10 april 1938, + 8 februari 1973
VaderTheophiel Lambrechts1 ° 3 maart 1913, + 11 januari 1993
MoederTheodora Louisa Joanna Reynders1 ° 6 september 1913, + 24 oktober 1978
GeboorteJozef Maurice Lambrechts werd geboren op 10 april 1938 te Koersel [België].1 
HuwelijkHij huwde met Julia Put op 14 augustus 1963 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Frans Put, broer van de bruid, en Pol Ooms, schoonbroer van de bruid.1' 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Jozef Claes en Juliana Victoria Lambrechts op 18 mei 1966 te Koersel [België]; De getuigen zijn Jozef Lambrechts, broer van de bruid, en François Claes, broer van de bruidegom.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Josée Alice Ghislaine Neyens en Alfons Eugène Lambrechts op 22 mei 1968 te Helchteren [België]; De getuigen zijn Jozef Lambrechts, broer van de bruidegom, en Henri Reymen, schoonbroer van de bruid.1 
OverlijdenHij overleed op 8 februari 1973 te Beringen [België] in de ouderdom van 34 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt ten gevolge van een ongeval in de koolmijn.1' 

Familie

Julia Put ° 5 mei 1938
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S173] Opzoekingen door Alfons Lambrechts.

Juliana Victoria Lambrechts

IDnr.8376, ° 30 juli 1941
VaderTheophiel Lambrechts1 ° 3 maart 1913, + 11 januari 1993
MoederTheodora Louisa Joanna Reynders1 ° 6 september 1913, + 24 oktober 1978
GeboorteJuliana Victoria Lambrechts werd geboren op 30 juli 1941 te Koersel [België].1 
HuwelijkZij huwde met Jozef Claes op 18 mei 1966 te Koersel [België] met als getuigen Jozef Maurice Lambrechts. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Jozef Lambrechts, broer van de bruid, en François Claes, broer van de bruidegom.1' 

Familie

Jozef Claes ° 23 apr 1942
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S173] Opzoekingen door Alfons Lambrechts.