Anna Barbara Vrerix

IDnr.7928, ° 27 februari 1707
VaderRumoldus Vrerix1 ° 8 oktober 1681, + na 5 juni 1714
MoederAnna Catharina Vangangel1 ° voor 1680, + 22 april 1713
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselAnna Barbara Vrerix werd gedoopt op 27 februari 1707 te Hasselt [België] met als peter Gerardus Guilielmus Vrerix en als meter Barbara Bormans. De akte vermeldt: 'Ze is de tweelingzuster van Maria Isabella.1' 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 293, 1707, doopsels, p.118.

Anna Ida Vrerix

IDnr.7681, ° 29 januari 1670, + 1750
VaderJan Renier Vrericx1 ° 18 december 1642, + 8 juni 1686
MoederAnna Maria Claessens1 ° 1641, + 8 juni 1700
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselAnna Ida Vrerix werd gedoopt op 29 januari 1670 te Hasselt [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Elisabetha Henrica Ida Cox op 23 juli 1690 te Hasselt [België]; Haar oom Henricus Cox, aangeduid met 'Amplissimus' [vrij vertaald: hoogverheven] en 'Aquisgranensis canonicus' [vrij vertaald: kanunnik van Aken] wordt vangen door een neef van haar vader Godefridus Renerus Cox.2
HuwelijkZij huwde met Dominicus Nicolaus Guilielmus De Bormans op 29 mei 1694 te Hasselt [België].3 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Robertina Theresia Voskens op 21 augustus 1695 te Hasselt [België].4
OverlijdenZij overleed in 1750 te Bree? [België].5 

Familie

Dominicus Nicolaus Guilielmus De Bormans ° 1665, + 1720
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 290, 1670, doopsels, p.173, akte 9.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1690, doopsels, p.200.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 311, 1694, huwelijken.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1693, p.335.
 5. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).

Anna Maria Vrerix

IDnr.4793, ° 28 juni 1636, + 12 juli 1719
VaderFredericus Vrerix1 ° 10 april 1613, + 3 november 1675
MoederElisabeth de Geloes1 ° 22 februari 1601, + 16 februari 1664
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
SchenkingAnna Maria Vrerix schenkt volgens een akte gemaakt De akte luidt als volgt: 'Een gouden gemailieerden naem Jesus tusschen straelen hangende op den besten rock van Onse Lieve Vrouw, vereert door Joff[rou] Anna Maria Vrerix, R[elic]ta S[inio]r Godefridus Cox.2' 
DoopselZij werd gedoopt op 28 juni 1636 te Hasselt [België] met als peter Robertus de Geloes en als meter Maria Vrericx.1 
HuwelijkZij huwde met Godefridus Coecx, zoon van Godfried Cox en Maria Joris, op 3 mei 1657 te Hasselt [België]. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Henrica Cox op 15 juli 1689 te Hasselt [België]; Godefridus Cox vervangt zijn broer Henricus Cox als peter. Henricus is 'Regens Pedagogii Porcensis Lovanii' genoemd. Meter is haar groottante Anna Maria Vrerix.3
DoopselZij was meter bij het doopsel van Robertus Cox op 14 oktober 1694 te Hasselt [België]; De peter is zijn grootvader Robertus Cox, ex-burgemeester van Hasselt. Zijn meter is zijn groottante Anna Maria Vrerix.4
DoopselZij was meter bij het doopsel van Balthasar Stephanus Voskens op 3 november 1702 te Hasselt [België].5
OverlijdenZij overleed op 12 juli 1719 te Hasselt [België] in de ouderdom van 83 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij wordt in het Sint-Annakoor in de hoofdkerk van Hasselt begraven.6,7'

Familie

Godefridus Coecx ° 11 aug 1628, + 1688
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 288, 1636, doopsels, p.16.
 2. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Inventaris van goudt en juweelen (fol.74r), p.142.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1689, doopsels, p.180.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1694, doopsels, p.291.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1702, p.52v.
 6. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1719, overlijdens, p.88.
 7. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).
 8. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1660, doopsels, p.301.

Anna Maria Vrerix

IDnr.8214, ° 6 december 1709
VaderJacobus Gerardus Vrerix1 ° 19 oktober 1669, + 7 juni 1747
MoederJoanna Margareta Swennen1 ° voor 1680, + na 6 december 1709
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselAnna Maria Vrerix werd gedoopt op 6 december 1709 te Sint-Truiden [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S159] J. Grauwels, 'De familie Vrerix uit Hasselt', Intermédiaire des Généalogistes, (november 1958), p.468-480.

Arnoldus Vrerix

IDnr.7700, ° 22 oktober 1661, + 12 september 1741
VaderArnoldus Vrericx1 ° 13 mei 1636, + 8 augustus 1686
MoederGertrudis Vaedts1 ° voor 1635, + 30 april 1676
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
Gebeurtenis Door verscheidene erfenissen bouwde Arnold een groot fortuin op. In 1684 trad hij samen met zijn schoonbroeder Hendrik Wouters en zijn broer Jan als erfgenamen op van zijn grootvader Jan Vaets. Hij kreeg het huis' De Soete Naem Jesus', evenals landen en renten in Kuringen, Kortessem, Alken, Wellen en Herten. Na de dood van zijn vader kwam er in augustus 1689 een verdeling tot stand met zijn schoonbroeder Hendrik Wauters. Na de dood van zijn vader kwam er in augustus 1689 een verdeling tot stand, opnieuw met zijn schoonbroer Hendrik Wauters. Zo kwam bij in het bezit van het huis 'het Hemelrijck' te Hasselt, waaraan hij verscheidene restauraties liet doen [nvdr. een ruim en fraai herenhuis met neoclassicistisch getinte gevel, dat van 15de tot 18de eeuw fungeerde als herberg en brouwerij, nu gelegen in de gelijknamige straat Het Hemelrijk; tegenwoordig restaurant 'Kookpunt'][zie foto].
Zijn vrouw erfde in 1692 renten te Sint-Truiden, Kuringen en Diepenbeek, en de hoeve 'Diepenpoel' te Herk-de-Stad. De opbrengst van zijn renten wist hij zeer goed te besteden. Hij verwierf een schuur in de Persoonstraet te Hasselt, gelegen naast 'het Hemelrijck', een hoeve aan de Maastrichterpoort, evenals renten in het omliggende. Hij trad zelfs als geldschieter op voor de gemeenten Hasselt, Zonhoven, Zolder, Vliermaal en Diepenbeek. Deze aanwinsten van eigendommen bedroegen volgens berekeningen van zijn zoon Arnold 129.741 gulden, een enorm bedrag voor die tijd.
Enkele dagen voor haar dood, op 23 april 1703, maakte zijn vrouw Maria Wilsens een testament op, waarin bepaald werd dat Arnold verplicht was een bruidschat van 1.000 Rijksdaalders aan zijn kinderen te schenken. Zij stelde wel één voorwaarde. Indien het zou gebeuren dat de kinderen 'sich quaemen te verwerpen ende te trauwen met ongelycke posture tegen haers mans consent, dat die selve van dat legaet sullen gefrusteert wesen'. Tevens moest Arnold aan zijn echtgenote beloven 'alle syne kinderen te laeten studeren ende henne studie naer hun behaghen absolveren'. Arnold besteedde heel veel zorg aan de opvoeding en opleiding van zijn kinderen. Hij liet zijn beide zonen Arnold en Michiel studeren; voor Arnold kostte hem dat 'diverse duysende guldens'. Tevens betaalde hij 5.500 gulden om te verkrijgen dat zijn oudste zoon tot schepen van Vliermaal zou worden benoemd.
Arnold was ook commissaris van de prins-bisschop en in 1715-1716 burgemeester van Hasselt.
Zijn testament dateert van 17 juni 1723. In verscheidene van de negen artikelen drukte hij er op dat het zijn wens was 'die incompsten mynder kinders soo seer te egaliseeren als in myn cleyne macht is'. Hij trachtte zijn goederen zo te verdelen dat het fortuin van zijn kinderen ongeveer gelijk zou zijn. Vermits zijn oudste zoon Arnold al een groot fortuin had verzameld door een erfenis, liet hij hem niet zoveel na als zijn twee andere kinderen. Hij bepaalde dat bij ontstentenis van kleinkinderen, grote sommen naar de Augustijnen, naar de armen en het meisjesweeshuis van Hasselt zouden gaan en dat hij 10.000 gulden ter beschikking van zijn zonen stelde om studiebeurzen te stichten. Hij bepaalde tevens dat de legaten aan zijn dochter Ida in het bezit van zijn zonen zouden komen indien 'myne dochter quamp het Begijnhof te verlaeten ende haer begaeff tot die werelt'. Bij het artikel over de verdeling van zijn zilverwerk, schilderijen en boeken, merkte hij op dat Ida en Michel wel wat meer mochten erven, vermits zijn zoon Arnold 'genoechsaem versien is daervan'. Arnoldus Vrerix.2
DoopselHij werd gedoopt op 22 oktober 1661 te Hasselt [België] met als peter Henricus Vrerix en als meter Margareta Vilters.1 
HuwelijkHij huwde met Maria Wilsens, dochter van Joannes Wilsens en Ida Mathewis, op 6 oktober 1683 te Hasselt [België] met als getuigen Joannes Vrerix, Arnoldus Wilsens en Henricus Veltmans.3
BeroepHij was commissaris van de prins-bisschop te Hasselt [België] op 30 augustus 1690.4,5 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Aldegondis Clara Voskens op 30 augustus 1690 te Hasselt [België].4,5
HuwelijkHij huwde met Margareta Roelants, dochter van Jacob Roelants en Margareta Eyben, op 4 september 1704 te Hasselt [België] met als getuigen Joanna Fabri en Joannes Briers. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt met de toestemming van de pastoor ingezegend door pater Renerus, Augustijn.6'
SchenkingArnoldus Vrerix schenkt volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] in 1706. De akte luidt als volgt: 'A[nn]o 1706 vereert door Mijn Heer comissarius A. Vrerix het kleet van sijne huijsvrouw Margar[i]tta Roelans, daervan gemackt een ornament , eenen rock, velum van Onslievrouw, casuijfel en dienrocke [nvdr. zijn vrouw is overleden op 25.02.1706].7' 
BeroepHij was burgemeester te Hasselt [België] tussen 1715 en 1716.8 
OverlijdenHij overleed op 12 september 1741 te Hasselt [België] in de ouderdom van 79 jaar.9

Familie

Maria Wilsens ° 1 dec 1653, + 23 apr 1703
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1661, doopsels, p.166.
 2. [S159] J. Grauwels, 'De familie Vrerix uit Hasselt', Intermédiaire des Généalogistes, (november 1958), p.468-480.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1683, huwelijken, p.20v.
 4. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1690, p.201v.
 6. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1704, huwelijken, p.85v.
 7. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, De Daegelijckse carsuijvels (fol.79r), p.160.
 8. [S295] Guido Caluwaerts, Boek 'Hasselt intra muros' (Kluwer, 1989), pp.263-364.
 9. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1741, overlijdens, p.5v.
 10. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 292, 1685, doopsels, p.66, akte 11.
 11. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 292, 1686, doopsels, p.99, akte 11.
 12. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 292, 1687, doopsels, p.136, akte 11.
 13. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 292, 1697, doopsels, p.176, akte 11.
 14. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 292, 1690, doopsels, p.199, akte 11.
 15. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 292, 1691, doopsels, p.225, akte 11.
 16. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 292, 1694, doopsels, p.275, akte 11.
 17. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 292, 1697, doopsels, p.353, akte 11.

Arnoldus Vrerix

IDnr.7859, ° 11 februari 1651, + na 27 februari 1707
VaderFredericus Vrerix1 ° 26 januari 1620, + tussen 1 september 1659 en 1665
MoederCatherina Pudts1 ° voor 1620, + na 1665
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselArnoldus Vrerix werd gedoopt op 11 februari 1651 te Hasselt [België] met als peter Joannes Van Manshoven en als meter Catharina Put.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Isabella Vrerix op 27 februari 1707 te Hasselt [België]; Ze is de tweelingzuster van Anna Barbara.2 
OverlijdenHij overleed na 27 februari 1707 te Hasselt? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1651, doopsels, p.34.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 293, 1707, doopsels, p.118.

Arnoldus Vrerix

IDnr.7909, ° 23 mei 1685, + 18 januari 1751
VaderArnoldus Vrerix1 ° 22 oktober 1661, + 12 september 1741
MoederMaria Wilsens1 ° 1 december 1653, + 23 april 1703
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
Gebeurtenis Arnold, zoon van de Arnold hierboven, is zowat het belangrijkste lid van deze Vrerix-stam geweest. Hij werd licentiaat in de rechten, was in 1710 advocaat aan het geestelijk hof te Luik, werd op 30 mei 1713 schepen van het gerecht te Vliermaal en enkele jaren later werd hij voorzitter van dit oppergerecht van het graafschap Loon. Hij verbleef zeer veel te Luik, waarvan zijn vrouw afkomstig was en na 1718 ook in Haren-Bommershoven. Door de vroegtijdige dood van broers en zusters en door verscheidene erfenissen verzamelde hij er een zeer groot fortuin.
Omwille van de uitgestrektheid van zijn goederen en de grote verscheidenheid van renten, hield hij een lijvig register als boekhouding bij, waarin hij een groot deel van de inkomsten noteerde. Hij was hiertoe verplicht geworden omdat het register van zijn vader onvolledig, verouderd en te klein was. Op 12 mei 1745 begon hij een nieuw register aan te leggen, waarin hij zeer nauwkeurig en met zorg alle goederen van zich zelf en van zijn broer en zuster opschreef. Het werd een zeer lijvig boek dat als volgt was ingedeeld. Na een alfabetische tafel, volgden van fol. 23 tot 68 de 'erven ende renten toegevallen aen wylen onsen heer vaeder by deelinghe tusschen hem met wylen den heer Henricus Wauters, als man ende momboir synder huysvrouw Barbara Vrerix beschreven door den notaris Pelenders den 27 augustus anno 1669'. Van fol. 76 tot 101 volgden de goederen van hun grootvader Jan Vaets, die in 1684 verdeeld waren tussen zijn vader Arnold sr., Hendrik Wauters en Jan Vrerix. Het erfdeel van zijn moeder Maria Wilsens werd op fol. 102 tot 110 beschreven. De goederen die hem en zijn broeder en zuster waren toegevallen krachtens het testament van hun tante Catharina Wilsens dd. 23 maart 1736 volgden van fol. 125 tot 130. Het grootste deel van het register werd ingenomen door de beschrijving van de goederen die Arnold sr. tijdens zijn weduwnaarschap had verworven, nl. fol. 110-124 en 130-320. In het register werden eveneens aantekeningen gemaakt betreffende de goederen die zijn broer Michel na zijn dood hem en zijn zuster Ida nagelaten had; hiervoor maakte Arnold gebruik van een register in kwarto dat aan zijn broeder had toebehoord.
Het is wel interessant op te merken dat het register van Arnold in sommige gevallen interessante nota's bevat, die een beeld geven van de ingesteldheid van de familie. In verband met de goederen hen door hun tante Wilsens nagelaten lezen we het volgende: 'Alhoewel onse tante aen den eenen meer als aen den anderen heeft gelegateert, soo hebben wij tusschen ons dryen alles egalyck willen partageren oft in gemeyn laeten'. Uit het testament van Catharina Wilsens blijkt inderdaad dat Arnold niet onder de erfgenamen was opgenomen. Zeer waarschijnlijk is Arnold dan handig opgetreden om toch een deel te krijgen. Een andere nota van Arnold wijst er ook op dat hij niet tevreden was met de laatste wilsbeschikking van zijn tante: 'Onse tante heeft seer qualijck gedaen ons drijen uyt te sluyten met die geringhe legaten ende considerabelyck meer te legateeren aen onse neven ende nichten Wilsens, aengesien de testatrice wel konde weten hoeveel sy en haere susters ende broeders van onse familie genoten hebben ten tyde van menichte jaeren; het schynt dat sy daer toe is gepraemt geweest, terwylen sy op haer doodtsbedde geklaegt heeft dat sy ons alsoo niet en konde uytsluyten'.
In het register staan eveneens enkele aankopen genoteerd, die Arnold in gemeenschap met zijn broer en zuster had gedaan. In augustus 1743 werd 1.200 gulden betaald voor een huis te Hasselt. Arnold kon zich niet bedwingen hierbij de volgende bedenking neer te schrijven: 'Op het versoeck van monfreer tegens myn genegentheyt gecocht het huys genaemt den Soeten Naem Jesus om de slechte reden dat het voorts quamp van onse voorauders'. Zulke nota typeert de persoonlijkheden: Arnold is een zakelijke en koele rechter, zijn broer Michiel een mens die gedeeltelijk in het verleden leeft, een romanticus.
Wanneer men de omvang van de rijkdom van deze Vrerix-stam wil schatten - Arnold geeft ergens het cijfer van 129.741 gulden voor de goederen die zijn vader verworven had - moet men o.m. rekening houden met het aantal huizen, die de familie in eigendom bezat. Te Hasselt bezaten de Vrerixen het 'Hemelrijck' [zie foto], dat o.m. een brouwerij herbergde [nvdr. een ruim en fraai herenhuis met neoclassicistisch getinte gevel, dat van 15e tot 18e eeuws fungeerde als herberg en brouwerij, nu gelegen in de gelijknamige straat Het Hemelrijk; tegenwoordig restaurant 'Kookpunt'], het huis Roomen, het huis van Arnold Scheers, waarbij Arnold noteerde: '...om monfreer niet te chagrineren hebbe geconsenteert in het herbauwen ende repareren van dit huys, wij hadden veel beter gedaen die rente verloren gelaeten', een huis in de Meldertstraat, het huis naast de 'Soete Naam Jesus', het huis van Joris Aerts, een huis in de Kapelstraat, een huis in de Persoonsstraat naast hun schuur, het 'Gulden Hert' in de Persoonsstraat.
Het merkwaardig register van Arnold Vrerix bevat geen enkele aantekening betreffende het particulier bezit van Arnold. En dat moet volgens zijn testament zeer groot geweest zijn. We weten dat in 1718 een grote erfenis aan de familie te beurt viel. Hun nicht Anna-Cecilia Wilsens, koopvrouw te Luik, liet krachtens een testament vele goederen na. Arnold kwam in het bezit van een rente van 26.000 gulden op de gemeente Bommershoven. De afbetaling ervan gaf aanleiding tot heel wat processen met de inwoners van Bommershoven, waar Arnold zich een landhuis had laten bouwen.
Na de dood van zijn broer Michel zijn er enkele meningsverschillen gerezen met zijn zuster. Dat blijkt uit de codicille van zijn testament. Hierin lezen we het volgende: 'Comme j'ay escrit souvent à ma sœur que la volonté de feu notre père était qu'elle devait se retirer dans son béguinage ou dans un couvent et qu'elle n'a jamais voulu le faire, vivant dans le monde sans observer les offices'. Arnold wilde daarom zijn zuster niet begiftigen en schonk een deel van zijn vaders erfdeel aan het 'hôpital de Bavière à Liège pour y recevoir des malades flamands natifs de Hasselt'. Hij wees erop dat zijn zuster zich maar tevreden moest stellen met de helft van de goederen van hun ouders 'lesquelles suffisent pour vivre pour une béguine'.
Arnold Vrerix liet op 5 en 10 juli 1748 te Luik voor notaris Charcot een testament opmaken, dat 27 artikelen en een codicille bevatte. Hij schonk het vruchtgebruik van al zijn goederen aan zijn echtgenote. Hieronder begreep hij eveneens 'la vaisellle d'argent marquée de mes armes..., tous mes livres marqués de mon nom'. In zijn testament bepaalde hij ook hoe de clausules van zijn vaders testament moesten geregeld worden, waarbij hij een geleerde juridische argumentatie voegde om te bewijzen dat enkele begiftigden o.m. de Augustijnen van Hasselt geen enkel recht hadden op goederen van zijn vader. Tevens stichtte hij enkele beurzen (800 écus per beurs) voor zijn naaste bloedverwanten die te Leuven filosofie, theologie, rechten of geneeskunde studeerden. Hij stelde de pastoor van Hasselt en de twee oudste schepenen van Vliermaal als testamentuitvoerders aan. Die hadden later heel wat moeilijkheden op te lossen en kwamen in langdurige processen met de weduwe, met de Augustijnen en met de armentafel van Bommershoven. Arnoldus Vrerix.2
DoopselHij werd gedoopt op 23 mei 1685 te Hasselt [België].1 
BeroepHij was advokaat aan het geestelijk hof te Liège [België] in 1710.2 
BeroepHij was schepen van het Hof van Vliermaal [nvdr. beroepshof en oppergerecht in het graafschap Loon] op 30 mei 1713. 
BeroepHij was burgemeester te Hasselt [België] tussen 1715 en 1716.3 
BeroepHij was voorzitter van het Hof van Vliermaal circa 1720. 
BeroepHij was burgemeester te Hasselt [België] tussen 1733 en 1734.3 
HuwelijkHij huwde met Thérèse De Visé op 4 oktober 1734 te Liège? [België].2 
OverlijdenHij overleed op 18 januari 1751 te Liège [België] in de ouderdom van 65 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 292, 1685, doopsels, p.66, akte 11.
 2. [S159] J. Grauwels, 'De familie Vrerix uit Hasselt', Intermédiaire des Généalogistes, (november 1958), p.468-480.
 3. [S295] Guido Caluwaerts, Boek 'Hasselt intra muros' (Kluwer, 1989), p.363-264.