Aerdt Van Uytricht

IDnr.14493, ° voor 1630, + na 21 oktober 1660
DoopselAerdt Van Uytricht werd gedoopt voor 1630 te Lummen? [België].1 
ReliefHij werd vermeld bij het relief van Tilmanus Fredricx op 21 oktober 1660 te Lummen [België]; Matteeuwis, Aerdt en Jan Fredrix en Jan Van Haeckendover man en momber van (Marie?) Frerix releveren het versterf dat op hen is verstorven na de dood van hun broer Tielman Fredricx. Het gaat om “den Hagendoren Hoff” in Laren, een beemd in Meldelaer, “den Halmael”, 5 gulden jaarlijks aan panden van Lambrecht Truijens, 7 gulden 10 stuivers jaarlijks aan panden van Matteeuwis Dries, 5 gulden jaarlijks aan panden van Jan Gielis, aan panden van Aerdt Van Uytricht 3 gulden, 5 gulden aan Vincent Reijnders panden.1 
OverlijdenHij overleed na 21 oktober 1660 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1660, p.294.

Jan Van Velck

IDnr.4979, ° voor 1660, + na 13 november 1692
DoopselJan Van Velck werd gedoopt voor 1660 te Lummen? [België].1 
EigendomJoannes Van Obbel en Margaretha Frederickx verkopen een goed aan Jan Van Velck volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 13 november 1692. De akte luidt als volgt: 'Jan Van Eubbel als man van Magriet Fredrix verkoopt aan Jan Van Velck, een heijken, drie coppen land groot in de Claesheij. Palende Jan van Velck, de erfgenamen Mr. Henric Swijsen en met twee zijden de gemene hei. Verkocht voor 2½ gulden door partijen te 'verteiren' .1' 
OverlijdenHij overleed na 13 november 1692 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 60, folio 140.

Joanna Van Vinckenroye

IDnr.11617, ° voor 1610, + na 15 april 1632
DoopselJoanna Van Vinckenroye werd gedoopt voor 1610 te Kortessem? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Catharina Frederix op 15 april 1632 te Kortessem [België].1 
OverlijdenZij overleed na 15 april 1632 te Kortessem? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Kortessem.

Maria Van Vinckenroye

IDnr.11835, ° 1591, + na 1623
DoopselMaria Van Vinckenroye werd gedoopt in 1591 te Hasselt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Simon Vuskens in 1614 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed na 1623 te Hasselt? [België].1 

Familie

Simon Vuskens ° 30 mrt 1592, + na 1623
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).

Adamus Van Vleijtingen

IDnr.7771, ° voor 1575, + na 11 juni 1597
DoopselAdamus Van Vleijtingen werd gedoopt voor 1575 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Laurentius Vrericx op 11 juni 1597 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 11 juni 1597 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 284, 1597, doopsels, p.32.

Maria Van Weddingen

IDnr.9899, ° voor 1565, + na 1595
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselMaria Van Weddingen werd gedoopt voor 1565 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Arnoldus de Horion voor 1587 te Hasselt? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 1595 te Hasselt? [België].1 

Familie

Arnoldus de Horion ° voor 1555, + circa 1595
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt.

Matteeuwis Van Weddingen

IDnr.2861, ° voor 1630, + na 27 maart 1664
DoopselMatteeuwis Van Weddingen werd gedoopt voor 1630.1 
LeningMatteeuwis Van Weddingen leende aan Huijbrecht Lenardts de som van 800 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 27 maart 1664. Ze vermeldt verder ook Petrus Frederici, Anna Hoefmans, Aerdt Fredrix en Maria Van Hese. De akte luidt als volgt: 'Matteeuwis van Weddingen, secretaris van het oppergerecht Vliermaal, laat een akte registreren van advocaat en notaris Petrus Fredrici, d.d. 7 maart 1664. De inhoud luidt als volgt. Huijbrecht Lenardts, timmerman, inwoner Vrijheid Lummen, leent van genoemde van Weddingen 800 gulden Brabants à 5 %. Pand: 1. huis en hof waarin hij woont, gelegen binnen Vrijheid, palende O. aan mr. Peeter Aerts en met drie andere zijden aan de straat; 2. een weijbampt, ook binnen Vrijheid, waarvan Anna Hoeffmans weduwe Arnold Frerix de helft bezit; afgekomen, bijde, van Aerdt Fredricx den alden en Marie van Hese, beide zaliger; 3. land, ook binnen Vrijheid, onlangs gekocht van Mattens Aerts, palende W. Peeter Aerts, secretaris der Vrijheid, Z. pastoor Petrus Neven van dezelfde Vrijheid, O. de straat. Gedaan ten huize van van Weddingen te Hasselt. Getuigen: Gielis Millen en Libertus van Eijsden.1' 
BeroepHij was secretaris van het oppergerecht te Vliermaal [België] op 27 maart 1664. 
OverlijdenHij overleed na 27 maart 1664.1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.109v.