Catharina Hubertina Willems

IDnr.8759, ° 20 september 1811, + 29 mei 1866
VaderHerman Michel Willems1 ° 16 oktober 1778, + 9 augustus 1867
MoederMarie Cornelie Schrijnemaekers1 ° 8 maart 1785, + voor 9 augustus 1867
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselCatharina Hubertina Willems werd gedoopt op 20 september 1811 te Maastricht [Nederland].2 
HuwelijkZij huwde met Pieter Frederix, zoon van Marius Godefridus Ludovicus Frederix en Maria Isabella Schobben, op 19 juni 1828 te Maastricht [Nederland].3 
HuwelijkZij huwde met Frederik Joannes Plattner op 28 januari 1864 te Maastricht [Nederland].4 
OverlijdenZij overleed op 29 mei 1866 te Maastricht [Nederland] in de ouderdom van 54 jaar.5 

Familie

Pieter Frederix ° 19 apr 1805, + 19 okt 1850
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S166] Burgerlijke Stand Sint-Pieter, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.102, inventarisnr. 13, 1807, huwelijken.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 19, 1811, geboorten, akte 470.
 3. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 168, 1828, huwelijken.
 4. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 184, 1864, huwelijken.
 5. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 270, 1866, overlijdens, akte 298.
 6. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 28, 1829, geboorten, akte 14.
 7. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 28, 1830, geboorten, akte 288.

Catlijn Willems

IDnr.7443, ° voor 1615, + na 15 mei 1642
DoopselCatlijn Willems werd gedoopt voor 1615 te Beringen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Peter De Witte voor 1642 te Beringen? [België].1 
LeningDe leningsovereenkomst van Georgius Fredrix met Peter De Witte, geacteerd te Beringen [België] op 15 mei 1642, verwijst naar Catlijn Willems als betrokken partij; 200 gulden.1
OverlijdenZij overleed na 15 mei 1642 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1642, boek 40, p.7v.

Christiaen Willems1

IDnr.2691, ° voor 1545, + na 3 februari 1576
DoopselChristiaen Willems werd gedoopt voor 1545.1 
EigendomHenrick Mueren verkocht een goed aan Christiaen Willems volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 3 februari 1576. Deze verwijst ook naar Peeter Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Henrick Mueren oft Scalck verkoopt via de Loonse heer aan Christiaen Willems, huis en hof met zoveel land als hij achter het huis bezit. Palende Z. den Hobbampt; W. Goevaert Willems en de Hobbamptsteege; O. Aerdt Vreeven; N. de straat en Margriet Van Hasselt huijs. Dies sullen allen lasten die Henrick alwijl aen dit parceel geldende is aen deese voirgenoempte penningen cortten ende Henrick sal die gevallenn lasten totter gichten toe betaelen ende schoenmaecken, dan voir alsoe veel als gevallen is te Sinte Andriesmisse lestleeden aen Peeter Frericx oft Bossmans sal der voirgenoempte coeper Henricken voerscreven in zijn hant geeven om zijn neeringe daer mede te doen, tot St. Gielismisse nae den oeghst naestcomende. Des heeft Henrick voirscreven verobligeert alle sijn vruchten op sijn andere guederen besaeijt oft voir oeghst te besaeijen ende stellen die selve in handen zijns coepers om die selff niet te hantplichten voir hij en heeft den selven pacht voirscreven gerestitueert oft aen Peeter Frericx vanden selven gevallen jair betaelt. Ende indyen Mueren die voirgenoempte haeff ten behoirlijcken tijde niet aff en deede soo voirscreven is, sal Christiaen die selffve aenveerden ende handtplichten nae recht ende in bewaersamer hant leggen ende gesaemelijk derssen ende vercoepen, ende den pacht met den costen cortten, ende het overschot sal Scalck oft Mueren voirscreven trecken. Noch sal Xrispiaen voirgenoempt aen Aerdt Vreeven alle jair trecken drije gulden te hulpen der rinte van Peeter Frericx blijvende niet te min den onderpandt die hij gestelt heeft Henricken voirscreven van alsulcken coep als tusschen hun beijden geschiet is. Nog is voorwaarde dat Henrick Mueren tot mei e.k. in de woning mag blijven wonen. Maar het land achter het huis mag de kopeer onmiddellijk na de gicht gaede slaen, vreeden ende winnen. Bossmans bekent anders geen onderpand te hebben, dan dit zelfde goed met den geenen dat Aert Vreeven uuijt den selve gecocht heeft.
Nog heeft Mueren, Willems tot onderpand gesteld: den Peerts kerckhoff en de Berch bovende Peertskerckhoff om Willems toe te laten zijn verhaal te hebben in geval van enige molestatie i.v.m. de 3 Rinsgulden 'sjaars staande aan de Peertskerckhoff, aan Peeter Vanden Briel cum suis.
Goidtspennink: 3 stuivers.'
 
OverlijdenHij overleed na 3 februari 1576.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.333.

Cornelius Willems

IDnr.6075, ° voor 1630, + na 3 januari 1665
DoopselCornelius Willems werd gedoopt voor 1630 te Lummen? [België].1 
BeroepHij was priester te Lummen [België] op 3 januari 1665.1 
OverlijdenHij overleed na 3 januari 1665 te Lummen? [België].1 
ErfenisDe erfenis door Mathias Clockluijers en Elisabeth Clockluijers geacteerd te Lummen [België] op 19 februari 1666, verwijst naar Cornelius Willems als betrokken partij; Testament van Catharina Fredrix, voorgelegd op 19 februari 1666 door haar zoon Matteus Clockluyders. Het werd opgemaakt op 03 januari 1665 door Cornelius Willems, priester. Catherine Fredrix was toen ziek. Ze schenkt aan haar zoon Matteus Klockluyders voor getrouwe dienst het paard met de kar en 2 rode koeien, een klein kistje met alle hemden erin, zowel van vader zaliger als van hem, 1 mudde koren, het half varken. Haar dochter Elisabeth Klockluyders krijgt vooruit een koe genaamd 'de ruggel'. De zoon moet geen rekenschap geven van hetgeen uitgegeven werd. De schulden moeten ze samen betalen. Getuigen: Jan Jans, Jan Mues. Ze voegt nog toe dat haar zoon ook de beschikking krijgt over het huurland voor hem alleen, mits hij de pacht ervan betaalt. De huur vangt aan 'te oogst'. Op 30 april 1665 legde Matteus dit testament voor, de getuigen verklaren zich akkoord met de inhoud.1 

bronvermelding(en)

 1. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 146, 1655-1677, testamenten, folio 40v.

Elisabeth Willems

IDnr.6656, ° 25 maart 1790, + 8 maart 1867
DoopselElisabeth Willems werd gedoopt op 25 maart 1790 te Waltwilder [België].1 
HuwelijkZij huwde met Henri Hamal op 15 januari 1821 te Waltwilder [België].2 
OverlijdenZij overleed op 8 maart 1867 te Waltwilder [België] in de ouderdom van 76 jaar.3 

Familie

Henri Hamal ° 19 mrt 1796, + 9 jun 1872
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Waltwilder, 1790, doopsels.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Waltwilder, 1821, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Waltwilder, 1867, overlijdens.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Waltwilder, 1830, geboorten.

Francine Willems

IDnr.10777
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
HuwelijkFrancine Willems huwde met Guy Lemestré, zoon van Marcel Lemestré en Jeanne Mariette José Cloosen.1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 17.01.2002, p.9.

Franciscus Willems

IDnr.11981, ° 5 mei 1888, + 27 december 1890
VaderJosephus Willems1 ° 11 september 1861, + na 17 februari 1900
MoederMaria Victoria Vanherle1 ° 31 maart 1862, + 30 maart 1952
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteFranciscus Willems werd geboren op 5 mei 1888 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed op 27 december 1890 te Lummen [België] in de ouderdom van 2 jaar.1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.