Mattijs Cox

IDnr.14405, ° voor 1630, + na 23 februari 1662
DoopselMattijs Cox werd gedoopt voor 1630 te Lummen? [België].1 
EigendomMattijs Cox verkocht een goed aan Petrus Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 23 februari 1662. De akte luidt als volgt: 'Mattijs Cox draagt op tot behoef van Peeter Fredricx het goed in de volgende conditie gespecificeerd. De verkoper ontving 100 gulden van de koopsom. Peeter kwam met recht ter gichte.
De belangrijkste condities uit de conditie proclamatoriael volgen. Mattijs Cox zal een hof verkopen gelegen in Laren, grenzend Willem Schepers O, Cornelis Postelmans W, de straat Z. Het goed wordt verkocht met behoorlijke proclamatie, hogen en brandende kaars. Iedere hoge geldt 2 gulden half voor de verkoper en half voor de koper. Alle kosten van de verkoop staan tot last van de koper: ghichtgeld, pontgelt, schrijfgeld van deze conditie een halve pattacon, godsgeld een blauwmuser, lijcoop naer landtcoop. De helft van de koopsom betalen op dag van gichten en de andere helft op de dag van verjaren. De verkoper staat garant voor de lasten: de grondcijns, een halster koren jaarlijks aan de armen. Deze lasten worden niet aan de koopsom in mindering gebracht. Verder korten nog wel 150 gulden kapitaal.
Op 5 februari 1662 accepteerde Peeter Meesters dit goed op de voorgaande condities en heeft de palmslag verkregen voor de som van 350 gulden en 9 gulden voor de huisvrouw van de verkoper voor een verering. Getuigen: Nijs Stocx en Reijnder Timmermans. Hij stelde daarop 70 hogen. Renier Timmermans stelde vervolgens 2 hogen, daarna Peeter Meesters nog 3. (De koper is dus Peeter Fredricx alias Meesters.)2'
 
OverlijdenHij overleed na 23 februari 1662 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.423.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.437.

Melchior Cox

IDnr.1825, ° 15 augustus 1658, + 14 februari 1734
VaderRobertus Cox1 ° 5 augustus 1621, + na 14 oktober 1694
MoederMaria Van Elsrack2 ° 3 juli 1622, + na 1661
DoopselMelchior Cox werd gedoopt op 15 augustus 1658 te Hasselt [België].2 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Nicolaus Tits en Maria Fredrix op 17 november 1696 te Lummen [België]; De getuigen zijn Eerwaarde Pater Eugenius van Hasselt (geboren Melchior Cox.)2 
BeroepHij was Eerwaarde Pater Eugenius, vicaris bij de Kapucijnen te Hasselt [België] op 17 november 1696.2 
OverlijdenHij overleed op 14 februari 1734 te Sint-Truiden [België] in de ouderdom van 75 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 555, p.28.

Michiel Jacobus Maria Cox

IDnr.12442, ° 6 september 1955
VaderMartinus Lambertus Cox1 ° 14 oktober 1927, + 14 april 2000
MoederMaria Christina Catharina Frederix1 ° 16 juli 1931, + 6 oktober 2005
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
HuwelijkMichiel Jacobus Maria Cox huwde met Sonny Van Hoof.1 
GeboorteHij werd geboren op 6 september 1955 te Overpelt [België].1 

Familie

Sonny Van Hoof
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Nelle Riet Martin Cox

IDnr.12443, ° 4 maart 1989
VaderMarc Jozef Cox1 ° 18 februari 1958
MoederMarie Louisa Christina Martens1 ° 20 december 1958
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteNelle Riet Martin Cox werd geboren op 4 maart 1989 te Neerpelt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Peter Willem Cox

IDnr.12444, ° 14 juli 1963, + 15 juni 1979
VaderMartinus Lambertus Cox1 ° 14 oktober 1927, + 14 april 2000
MoederMaria Christina Catharina Frederix1 ° 16 juli 1931, + 6 oktober 2005
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboortePeter Willem Cox werd geboren op 14 juli 1963 te Neerpelt [België]. 
OverlijdenHij overleed op 15 juni 1979 te Genk [België] in de ouderdom van 15 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt in het St.-Jansziekenhuis.2' 
BegrafenisHij werd begraven op 20 juni 1979 in Lindelhoeven te Overpelt [België]. De tekst vermeldt: 'Hij ligt begraven in Vak C, rij 4, graf 8, LN 291.1,2'

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 19.06.1979, p.6.

Petrus Cox

IDnr.6419, ° voor 1750, + na 21 maart 1785
DoopselPetrus Cox werd gedoopt voor 1750 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Magdalena Vantilt voor 15 juli 1778 te Lummen? [België].1 
LeningAnna Maria Bemelmans leende aan Petrus Cox de som van 3000 gulden aan 105 gulden en 7 schellingen intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] op 15 juli 1778. De akte luidt als volgt: 'Petrus Cox cum sua en Jouffrouw Anna Maria Bemelmans weduwe van wijlen de eerentfesten Heer Advocaet Frederici.
Op 21.03.1785 verschijnt voor de schepenbank eerwaarde heer Hoelen, pastoor op het begijnhof van Hasselt om een acte te laten bekrachtigen. Het betreft een lening, die Anna Marie Bemelmans van Hasselt, weduwe van advokaat Petrus Frederici, heeft verstrekt aan Petrus Cox en diens echtgenote Magdalena Vantilt. Het document werd opgesteld door notaris Arnoldus Lambertus Scholteden (notaris te Hasselt, 1771-1796) op 15.07.1778.
In de akte staat geschreven dat Anna Marie Bemelmans aan Petrus de som van 3000 gulden leent in franse louis of vertugadins of carolienen tegen een koers van 19 guldens en tien stuivers en ze ook overhandigt. Op deze som dient een jaarlijkse intrest te worden betaalt van 105 gulden en 7 schellingen worden betaald. Als onderpand dient Petrus Cox een ‘huys, hof en neffens gaende goederen’ te hypothekeren dat hij onlangs tijdens een openbare verkoop voor 3075 gulden heeft gekocht van Willem Houben Hendrik Vanderheijden en Jan Andries Peeters.
Blijkbaar is Bemelmans er niet gerust in en eist nog meer onderpand zoals uit het volgende blijkt:
Een hypotheek op stuk grond een ‘half bonder’ groot te Schuelen in t’ Dondervelt gelegen’, ten oosten palend aan de ‘hoogedelen heer grondheer Raerden’, ten aan de abdij van Averbode, ten westen aan weduwe Hulsen en ten Guillaume Berden noorden, belast met vier schellingen jaarlijks aen Lenaert Fillici van Kermt door Petrus Cox gekocht van Christiaen Jeuris ‘consoorten’.
Verder op een land ‘groot een vat saijens’ gelegen bij de Stapheijde te Schuelen gelegen ten westen aan de straat ten oosten aan advocaat Vossius en ten zuiden aan de erfgenamen van kolonel Stellingwerf, eveneens reeds belast met zes schellingen te betalen aan de kerk van Schulen gedurende twee jaar.
Een stuk bosch een ‘zille’ groot, gelegen te Schuelen palend aan het bos van baron de Caudenhoven, verder aan Geerard Serdongs en tenslotte aan de kinderen Jan Weyens. Het goed werd door Petrus Cox gekocht van de erfgenamen van begijntje Hanson
Voorts verklaart Anna Catharine Brouckmans, weduwe van Joannes Cox, ook te Schulen wonend, haar goederen ten behoeve van haar zoon Petrus Cox hierboven in onderpand geeft. Bemelmans heeft het recht om beslag te leggen op de roerende goederen met een aanzeg van 3 dagen en van 15 dagen voor de onroerende goederen.
Verder verbindt Cox er zich toe om de inkomsten uit rente die ze zullen krijgen van hun goederen als onderpand te geven, inclusief de erfenis van zijn moeder moest die komen te sterven.
Verder stelt zijn broer Gerard Cox zich garant voor de ‘pontpenningen’ die Petrus Cox vershuldigd in het geval hij niet kan betalen.2'
 
OverlijdenHij overleed na 21 maart 1785 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94, p.459.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, register nr. 94, 1781-1786, p.469 en p.472.

Pieter Cox

IDnr.12445
VaderAlfons Marcel Maria Cox1 ° 13 juni 1953
MoederMariette Poets1
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.