Henrick Cressens

IDnr.7459, ° voor 1610, + na 10 november 1644
DoopselHenrick Cressens werd gedoopt voor 1610 te Beringen? [België].1 
LeningGeorgius Fredrix leende aan Henrick Cressens de som van 100 gulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 10 november 1644. Deze verwijst ook naar Jaspar Thonis als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Jan Custers. De akte luidt als volgt: 'Anno 1644 op 10 november heeft Jaspar Thonis als momber van de kinderen van Henrick Thonis zaliger, hem daarvoor sterk makende, opdragen en getransporteerd tot behoef van Joris Fredricx een rente van 6 gulden jaarlijks op 100 gulden kapitaal, staande op panden van Henrick Cressens en de kinderen van Jan Custers. Namelijk op een stuk land te Paal [gelegen], regenoten [ten] oosten en [ten] zuiden Jan Berckmans, en [ten] westen de erfgenamen van Jan Van Ranst. En dat mits de som van 100 gulden bb, die Jaspar in naam van de voorschreven kinderen 'kent' ontvangen te hebben.1'
OverlijdenHij overleed na 10 november 1644 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.76v.

Maria Creten

IDnr.15564, ° voor 1685, + na 14 juni 1707
DoopselMaria Creten werd gedoopt voor 1685 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Fredericus Vrerix op 14 juni 1707 te Hasselt [België] met als getuigen Arnoldus Squaeden en Quintinus Claes.1
OverlijdenZij overleed na 14 juni 1707 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1707, huwelijken, p.9.

Maria Odidlia Creten

IDnr.8168, ° 22 juli 1888, + 25 december 1926
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Odidlia Creten werd geboren op 22 juli 1888 te Hoepertingen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Florentinus Theophilus Maria Bex, zoon van Joannes Bex en Anna Maria Theresia Frederix, op 1 juni 1914 te Hoepertingen [België].2 
OverlijdenZij overleed op 25 december 1926 te Kuringen [België] in de ouderdom van 38 jaar.3 

Familie

Florentinus Theophilus Maria Bex ° 13 apr 1886, + 31 aug 1964
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hoepertingen, 1888, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hoepertingen, 1914, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Kuringen, 1926, overlijdens.
 4. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 17 september 1990, p.6.
 5. [S64] InMemoriam.be.
 6. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 5 april 1983, p.6.
 7. [S331] GeneaNet pagina's van Antoine Vromen, http://gw.geneanet.org/antoinevromen

Maria Rosalia Creten

IDnr.10041, ° 16 november 1878, + na 11 december 1898
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Rosalia Creten werd geboren op 16 november 1878 te Zepperen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Arnoldus Vananroye, zoon van Hubertus Vananroye en Maria Elisabeth Frederix, op 1 oktober 1898 te Zepperen [België].2 
OverlijdenZij overleed na 11 december 1898 te Zepperen? [België].3 

Familie

Joannes Arnoldus Vananroye ° 1 sep 1872, + na 11 dec 1898
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zepperen,1878, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zepperen, 1898, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zepperen.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zepperen,1898, geboorten.

Victorina Catharina Maria Creten

IDnr.11655, ° 8 april 1892, + 12 oktober 1975
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteVictorina Catharina Maria Creten werd geboren op 8 april 1892 te Hoepertingen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Hubertus Bas, zoon van Petrus Joannes Bas en Maria Philomena Frederix, na 1910 te Hoepertingen? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 12 oktober 1975 te Hasselt [België] in de ouderdom van 83 jaar.1
BegrafenisZij werd begraven op 15 oktober 1975 in Runkst te Hasselt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 14.10.1975, p.6.

Anna Catharina Crets

IDnr.2370, ° 1 februari 1774, + 5 december 1817
VaderJoannes Baptistus Crets ° 17 augustus 1752, + 24 november 1817
MoederMaria Catharina Reijnders ° 24 november 1743, + 8 januari 1808
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselAnna Catharina Crets werd gedoopt op 1 februari 1774 te Tessenderlo [België]. 
HuwelijkZij huwde met Henricus Reynders op 18 mei 1802 te Kwaadmechelen [België]. 
OverlijdenZij overleed op 5 december 1817 te Tessenderlo [België] in de ouderdom van 43 jaar. De tekst vermeldt: 'Anna Catharina overlijdt om 4 uur 's morgens. De aangifte gebeurt door Pieter Godelaine (27 jaar, uurwerkmaker) en Pieter Vandebroek (4 jaar, dagloner), beiden van Tessenderlo.1'

Familie

Henricus Reynders ° circa 1782, + voor 3 jan 1876
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1817, overlijdens, p.38.
 2. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek XIII-1806, geboorten, p.21v.

Joannes Baptistus Crets

IDnr.3983, ° 17 augustus 1752, + 24 november 1817
VaderJoannes Baptistus Crets ° 22 oktober 1715, + 22 april 1764
MoederMaria Testelmans ° 26 december 1717, + na 17 augustus 1752
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselJoannes Baptistus Crets werd gedoopt op 17 augustus 1752 te Tessenderlo [België]. 
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Reijnders, dochter van Arnoldus Reijnders en Christina Celen, op 11 mei 1773 te Tessenderlo [België]. 
OverlijdenHij overleed op 24 november 1817 te Kwaadmechelen [België] in de ouderdom van 65 jaar. 

Familie

Maria Catharina Reijnders ° 24 nov 1743, + 8 jan 1808
Kind