Jan Roelandts

IDnr.2856, ° voor 1625, + na 6 oktober 1661
DoopselJan Roelandts werd gedoopt voor 1625.1 
LeningJan Roelandts leende aan Petrus Frederici de som van 1000 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 6 oktober 1661. Deze verwijst ook naar Geert Mommen en Aerdt Dries als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Voor de schepenen Mr. Geert Mommen en Aerdt Dries leent Mr. Peeter Fredrici, licentiaat rechten, van Jan Roelandts van Hasselt, 1000 gulden à 5%. Pand: huis en hof, binnen de Vrijheid, palende O. Jan Boots, Z. Aerdt Bormans, N. de straat, W. 'die plaetse van des Loonsche heren stadthuijs' en de straat. In die 1000 gulden waren 500 gulden begrepen die eerder stonden op panden van Henrick Bormans te Beringen, ten behoeve van Roelandts. Die zijn bij deze gemortificeerd. Bijpand: zijn andere binnen-Vrijheidse goederen.1' 
OverlijdenHij overleed na 6 oktober 1661.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.61v.

Anna Roelants

IDnr.721, ° voor 1735, + 24 november 1775
DoopselAnna Roelants werd gedoopt voor 1735.1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Ketelaers op 23 juni 1755 te Lummen [België] met als getuigen Arnoldus Vannuffel en Petrus Frerix.1 
OverlijdenZij overleed op 24 november 1775 te Lummen [België].2 
ReliefNa het overlijden van Joannes Ketelaers en Anna Roelants releveert Ambrosius Frederix op 7 oktober 1784 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Ambrosius Fredrix releveert na dood van Joannes Keteleers land in Laren, W Peeter Postelmans, Z de heer Konings van Hasselt.3' 
ReliefNa het overlijden van Joannes Ketelaers en Anna Roelants releveren Hubertus Keteleers op 7 oktober 1784 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Na het overlijden van zijn ouders releveert hij een perceel gelegen te Lummen (Laren), het 'Smaelblook' genaamd, ten oosten en ten noorden palend aan Henricus Beckers. Verder alle goederen die hem toekomen.4' 

Familie

Joannes Ketelaers ° voor 1725, + 30 aug 1784
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.125.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 558, p.178.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94,1784, p.424.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94, p.424.

Anna Elisabeth Roelants

IDnr.403, ° 27 februari 1777
VaderFranciscus Roelants ° 3 november 1729, + 10 september 1779
MoederMaria Catharina Fredrix ° 26 oktober 1748, + na 10 september 1779
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselAnna Elisabeth Roelants werd gedoopt op 27 februari 1777 te Lummen [België] met als peter Henricus Reijnders en als meter Anna Christina Ophije.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.59.

Anna Elisabeth Roelants

IDnr.2347, ° circa 1781, + 28 februari 1837
VaderJoannes Roelants ° voor 1760, + na 1781
MoederAnna Maria Bodaer ° voor 1760, + na 1781
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselAnna Elisabeth Roelants werd gedoopt circa 1781 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Cox, zoon van Henricus Cox en Anna Maria Vanderbiesen, voor 20 augustus 1811 te Lummen? [België].1 
BeroepZij was landbouwster te Lummen [België] tussen 12 september 1832 en 28 februari 1837.2,3 
OverlijdenZij overleed op 28 februari 1837 te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Elisabeth overlijdt om 2 uur 's namiddags in het gehucht Rekhoven. Zoon Alexander (21 jaar) komt aangifte doen met als getuige Jan Goossens (52 jaar), beiden landbouwers te Lummen.3'

Familie

Joannes Cox ° circa 1778, + 18 sep 1850
Kind
 • Clara Cox+ ° 20 augustus 1811, + 3 januari 1878

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1811, p.11, akte 48.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1832, p.35, akte 110.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1837, overlijdens, p.17, akte 52.

Catharina Elisabeth Roelants

IDnr.4836, ° 9 mei 1806, + 2 februari 1871
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteCatharina Elisabeth Roelants werd geboren op 9 mei 1806 te Heusden [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Andreas Smets, zoon van Petrus Smedts en Anna Helena Frederix, op 27 november 1833 te Lummen [België].2 
OverlijdenZij overleed op 2 februari 1871 te Lummen [België] in de ouderdom van 64 jaar.3 

Familie

Petrus Andreas Smets ° 5 feb 1777, + 20 sep 1835
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Heusden, 1806, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1833, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1871, overlijdens.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1834, geboorten.

Catharina Theresia Roelants

IDnr.9896, ° circa 1723, + circa 1766
VaderPieter Arnold Roelants1 ° 25 januari 1672, + 30 april 1745
MoederMaria Margareta Wauters1 ° 1694, + 1723
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselCatharina Theresia Roelants werd gedoopt circa 1723 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Jan Vermylen circa 1743 te Hasselt? [België].1 
OverlijdenZij overleed circa 1766 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt.

Franciscus Roelants

IDnr.400, ° 3 november 1729, + 10 september 1779
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselFranciscus Roelants werd gedoopt op 3 november 1729 te Lummen [België] met als peter Franciscus Alenis en als meter Beatrix Peters.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Ketelaers op 15 februari 1758 te Lummen [België].2 
HuwelijkHij huwde met Helena Robijns op 3 februari 1760 te Lummen [België] met als getuigen Casparus Robijns en Joannes Baptistus Vreven.3 
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Fredrix, dochter van Petrus Frerix en Maria Catharina Schepers, op 20 juli 1773 te Lummen [België] met als getuigen Henricus Vannuffel en Franciscus Snijders.4 
OverlijdenHij overleed op 10 september 1779 in de ouderdom van 49 jaar.5 

Familie

Maria Catharina Fredrix ° 26 okt 1748, + na 10 sep 1779
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.35.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.194.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.136.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.187.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 558, p.196.