Lucas Frederix

IDnr.10008, ° 9 april 1811, + 30 september 1811
VaderGuilielmus Fredericus Fredrix1 ° 13 juni 1768, + na 21 september 1813
MoederAnna Maria Bex1 ° 29 september 1771, + na 21 september 1813
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteLucas Frederix werd geboren op 9 april 1811 te Stevoort [België].1 
OverlijdenHij overleed op 30 september 1811 te Stevoort [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Stevoort.

Lucia Frederix

IDnr.168, ° 10 juli 1854, + 1 november 1887
VaderCasimirus Fredrix1 ° 19 april 1821, + 14 maart 1866
MoederMaria Theresia Bodaer1 ° 28 juni 1823, + 20 februari 1876
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLucia Frederix werd geboren op 10 juli 1854 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 1 uur 's morgens. Vader Casimirus (35 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Pierre Vanderheyden (30 jaar, landbouwer) en Arsène Smets (42 jaar, secretaris), allen wonend in Lummen.1'
BeroepZij was landbouwster in Ubbersel te Heusden [België] op 7 mei 1877.2 
HuwelijkZij huwde met Felix Oyen, zoon van Jan Antoon Oyen en Anna Elisabeth Daniels, op 7 mei 1877 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 10 uur 's voormiddags. De bruidegom is al tweemaal weduwnaar. Zowel de ouders van de bruid als die van de bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Vanwijn (35 jaar, ijzersmid te Beringen), Leonard Wendelen (35 jaar, molenaar), Antoon Oyen (35 jaar, landbouwer en neef van de bruidegom), en Jan Michiel Put (60 jaar, herbergier), de laatse drie wonend in Heusden.3'
OverlijdenZij overleed op 1 november 1887 in Ubbersel te Heusden [België] in de ouderdom van 33 jaar. De tekst vermeldt: 'Lucia overleedt om 6 uur 's morgens. Het overlijden wordt aangegeven door Joannes Fredericus Goris (26 jaar) en Ludovicus Mues (24 jaar), beiden landbouwers te Heusden.4' 

Familie

Felix Oyen ° 17 aug 1833, + 11 aug 1908
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1854, geboorten, p.14v, akte 54.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1877, p.22, akte 8.
 3. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1877, huwelijken, p.22, akte 8.
 4. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1887, p.7, akte 23.
 5. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1877, geboorten, p.8, akte 32.

Lucien Frederix

IDnr.10319, ° 26 mei 1928, + 24 juni 1991
VaderPetrus Ludovicus Frederix1 ° 17 september 1894, + 11 november 1969
MoederMaria Cecilia Weutens1 ° 8 mei 1898
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLucien Frederix werd geboren op 26 mei 1928 te Zolder [België].1 
HuwelijkHij huwde met Leontine Vanstiphout na 1955 te Hasselt? [België].2 
OverlijdenHij overleed op 24 juni 1991 te Hasselt [België] in de ouderdom van 63 jaar.1
BegrafenisHij werd begraven op 29 juni 1991 Hasselt, [België].1 

Familie

Leontine Vanstiphout ° 28 jul 1933, + 17 feb 2003
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 28.06.1991, p.6.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 19.02.2003, p.17.

Lucien Frederix

IDnr.10363, ° na 1956
VaderHerman Frederix1 ° na 1934
MoederJeanne Oyen1
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteLucien Frederix werd geboren na 1956 te Hechtel-Eksel? [België].2 
HuwelijkHij huwde met Mia Rutten in mei 1980 te Hechtel-Eksel? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 08.05.1980, p.10.

Ludo Frederix

IDnr.10153, ° 9 juli 1948, + 4 juni 2005
VaderFelix Frederix1 ° 10 februari 1923, + 23 juli 1996
MoederYvonne Pelsmakers1 ° voor 1925
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
BeroepLudo Frederix was advocaat.2 
GeboorteHij werd geboren op 9 juli 1948 te Hasselt [België].2 
HuwelijkHij huwde met Magda Michaux in april 1974 te Halle-Booienhoven? [België].3 
OverlijdenHij overleed op 4 juni 2005 te Sint-Truiden [België] in de ouderdom van 56 jaar.2 
BegrafenisHij werd begraven op 10 juni 2005 te Sint-Truiden [België].2 

Familie

Magda Michaux ° voor 1955
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 25.07.1996, p.17.
 2. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2005-06-04/ludo-frederix/
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 03.04.1974, p.13.
 4. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 16.05.1975, p.14.

Ludovicus Frederix

IDnr.27, ° 30 juni 1909, + 22 februari 1993
VaderFelix Alphonsius Frederix1 ° 10 februari 1883, + 24 november 1945
MoederMaria Rosalia Aerts1 ° 6 april 1879, + 20 januari 1969
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
RoepnaamLouis. 
GeboorteLudovicus Frederix werd geboren op 30 juni 1909 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Louis wordt geboren om 6 uur 's morgens. Vader Felix (26 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Paul Vanderstraeten (59 jaar, horlogemaker) en Henri Ickmans (58 jaar, schoenmaker), allen van Lummen.2,1'
MilitieHij werd gerekruteerd op 9 oktober 1928 te Hasselt, [België] en als soldaat ingedeeld bij het 11° Linie Regiment met als stamnummer 111/76754. Volgens zijn militieboekje was hij toen 1m67 groot, had kastanjebruine ogen en dito haar.3 
WoonstHij woonde in 9 oktober 1928 in de Groenlarenstraat 13 te Lummen [België].3
BeroepHij was landbouwer in Groenlaren te Lummen [België] op 9 oktober 1928.3 
MilitieHij was soldaat bij het 11° Linie Regiment met als stamnummer 111/76754. tussen 16 december 1929 en 16 oktober 1930 te Juprelle [België].3
BeroepHij was molenaar op de molen van Meylandt te Heusden [België] tussen 1934 en 1948.
HuwelijkHij huwde met Regina Antonia Aerts, dochter van Joannes Franciscus Aerts en Maria Stephania Gielis, op 10 juni 1939 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt afgesloten om 10 uur. De getuigen zijn Gustaaf Frederix (25 jaar, handelaar) en broer van de bruidegom en Albert Aerts (23 jaar, werkman) en broer van de bruid, beiden wonende te Heusden.4'
MilitieHij was soldaat bij het 41e Linie 11e Bataljon 8e Compagnie tussen 11 september 1939 en 11 november 1939.3
MilitieHij was soldaat bij het 41e Linie 11e Bataljon 8e Compagnie tussen 20 november 1939 en 14 januari 1941.5,3
KrijgsgevangeneHij was krijgsgevangene tussen 23 mei 1940 en 16 juni 1940 te Altengrabow [Deutschland]. Louis wordt gevangen genomen in Gent op 23 mei 1940 en afgevoerd naar het krijgsgevangenenkamp Stalag XIa in Altengrabow (slechts 90 km ten westen van Berlijn). De reis in gesloten goederenwagons duurde drie dagen.6
KrijgsgevangeneHij was krijgsgevangene 16 juni 1940 te Fallingbostel [Deutschland]. Louis wordt overgeplaatst naar Stalag XIb in Fallingbostel, in vogelvlucht 185 km naar het noordwesten. Fallingbostel ligt 70 km ten oosten van Bremen.6
KrijgsgevangeneHij was krijgsgevangene tussen 16 juni 1940 en 13 januari 1941 te Braunschweig [Deutschland]. In Fallingbostel wordt hij ingedeeld bij het Arbeitskommando 813 in Braunschweig en gaat het weer 90 km zuidoostwaarts. Op 13 januari 1941 wordt hij vrijgelaten.6
HuwelijkHij huwde met Maria Odilia Bervoets, dochter van Livinus Josephus Bervoets en Maria Hubertina Reynders, op 10 februari 1954 te Lummen [België].
OverlijdenHij overleed op 22 februari 1993 te Hasselt [België] in de ouderdom van 83 jaar.7
BegrafenisHij werd begraven op 27 februari 1993 te Heusden [België].7 

Familie 1

Regina Antonia Aerts ° 9 feb 1913, + 21 mrt 1951
Kinderen

Familie 2

Maria Odilia Bervoets ° 1 jan 1913, + 19 mrt 1959
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1909, geboorten, p.13, akte 48.
 2. [S6] Origineel document, trouwboekje Felix Frederix - Rosalia Aerts, bewaard bij Gabrielle Maria Rosalia Frederix.
 3. [S63] Origineel document, militieboekje van Louis Frederix, bewaard bij Hugo Gustaaf Felix Joseph Frederix.
 4. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, huwelijken en overlijdens, 1936-1940, 1939, akte 16.
 5. [S63] Origineel document, bewaard bij Hugo Gustaaf Felix Joseph Frederix.
 6. [S63] Origineel document, krijgsgevangenpaspoort van Louis Frederix, bewaard bij Hugo Gustaaf Felix Joseph Frederix.
 7. [S63] Origineel document, bidprentje Louis Frederix, bewaard bij Hugo Gustaaf Felix Joseph Frederix.

Ludovicus Frederix

IDnr.77, ° 8 mei 1858, + 24 april 1914
VaderPetrus Joannes Frederix1 ° 20 mei 1824, + 5 september 1881
MoederAnna Elisabeth Veekmans1 ° 1 april 1828, + 12 mei 1864
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
Gebeurtenis Maria en Louis woonden als tieners naast elkaar. De twee huisjes hadden een gezamenlijke waterput en tijdens het 'emmertje scheppen' werd het meisje van het eerste huisje verliefd op het jongetje van het andere huisje, en omgekeerd. Louis reed met paard en kar. Dinsdags haalde hij likeur bij Smeets in Hasselt en bier in Diest. Louis stierf in 1914 aan de gevolgen van een longontsteking. Ludovicus Frederix en Marie Louise Constantine Felicité Aerts
GeboorteHij werd geboren op 8 mei 1858 te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Ludovicus wordt geboren 4 uur 's namiddags. De aangifte wordt gedaan door vader Pieter Jan. De getuigen zijn Henricus Vanheel (61 jaar, landbouwer) en Henricus Schroeyen (54 jaar, landbouwer), allen van Heusden.1' 
MilitieHij was loteling in 1878 te Heusden [België]. 
HuwelijkHij huwde met Marie Louise Constantine Felicité Aerts, dochter van Felix Aerts en Pauline Henriette Eugenie Schraeyen, op 23 april 1884 te Heusden [België] met als getuigen Jan Michiel Convents, Antoon Vanpol en Jacobus Claes.2 
BeroepHij was voerman te Heusden [België] tussen 1885 en 1914.3,4 
BeroepHij was voerman en herbergier te Heusden [België] tussen 13 juli 1891 en 4 oktober 1893.5,6 
OverlijdenHij overleed op 24 april 1914 in Ubbersel te Heusden [België] in de ouderdom van 55 jaar. De tekst vermeldt: 'Ludovicus overlijdt om 2 uur 's namiddags in het huis nr.32 in het gehucht Ubbersel. Het overlijden van wordt aangegeven door Alphonsius Tielens (52 jaar, veldwachter te Heusden) en Jozef Frederix (38 jaar, landbouwer te Heusden).3' 

Familie

Marie Louise Constantine Felicité Aerts ° 23 apr 1866, + 24 nov 1945
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1858, geboorten, akte 22.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1884, huwelijken, akte 7.
 3. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1911-1920, 1914, overlijdens, p.3, akte 8.
 4. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1885, p.3, akte 9.
 5. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1891-1900, p.7, akte 22.
 6. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1893, geboorten, 9v, akte 35.
 7. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1891, geboorten, p.6v, akte 22.
 8. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1898, geboorten, p.4, akte 12.
 9. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1900, geboorten, p.6, akte 21.
 10. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1908, geboorten, hulpregister p.1v, akte 50.
 11. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1910, geboorten, p.13, akte 49.