Mathias Fredrickx

IDnr.375, ° voor 1685, + voor 20 oktober 1746
VaderMatthias Fredrix ° circa 1645, + na 6 juni 1699
MoederMaria Vaneerdewegh ° 10 mei 1659, + na 22 april 1711
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselMathias Fredrickx werd gedoopt voor 1685. De akte vermeldt: 'Het is niet zeker dat Mathias (375) de zoon is van Matthias (510). Twee zaken wijzen toch in die richting: (1) vader en zoon dragen dezelfde naam en een Agnes (912) is de meter van Arnoldus (374), de zoon van Mathias (375).' 
HuwelijkHij huwde met Barbara Seijsens op 21 oktober 1710 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 20 oktober 1746 te Lummen? [België].2 
ReliefNa het overlijden van Mathias Fredrickx en Barbara Seijsens releveren Catrien Frederickx en Andries Strauven op 20 oktober 1746 te Lummen [België] . De akte vermeldt verder ook Peeter Van Singel, Aert Stessens, Peeter Peeters en Elisabeth Maes. De akte luidt als volgt: 'Andries Strauven als man en momber van zijn vrouw Catrien Frederickx releveert na de dood van Barbara Seijsen: … van de erfgenamen van Peter Vansingel en Peter Peters en Aert Stessens; wat op het register in Lummen staat; een rente van 200 gulden kapitaal op panden van Liesabet Maes in Gestel.
[Na dit moeilijke stukje volgt een beschadigde nota in een duidelijker schrift over hetzelfde]
Andries Strauven als man en momber van zijn vrouw Catrien Frederickx releveert na de dood van Matthijs Fredrix en Barbara Ceijssens, ouders, waar Barbara Ceijssens als tochtster onlangs uitgestorven is. Het gaat om goederen gelegen in Molem en Genebosch die Barbara Ceijssens voorschreven geëvinceerd had tegen Peeter Van Singel erfgenamen Peeter Peeters en Aert Stessens volgens het saisijn en het landtgebodt daarover verworven en om een rente van 200 gulden kapitaal op panden van Elisabeth Maes.2'
 

Familie

Barbara Seijsens ° voor 1691, + voor 20 okt 1746
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 0318928, huwelijken, 22.02.1699 - 28.08.1724, akte 38.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1746.

Mathias Fredrickx

IDnr.833, ° voor 1583, + 30 maart 1636
VaderMatteeuwis Frerix ° voor 1560
Moeder(vrouw van Matteeuwis Frerix) N. ° voor 1560, + na 1596
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselMathias Fredrickx werd gedoopt voor 1583 te Lummen? [België]. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Catharina Jans op 22 november 1615 te Lummen [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Petrus Clockluijers en Catharina Frederickx op 7 mei 1617 te Lummen [België].2 
EigendomDe eigendomstransactie van Georgius Fredrix met Gerardus Frericx, geacteerd te Lummen [België] op 29 juni 1618, verwijst naar Mathias Fredrickx als betrokken partij; Joris Frerix verkoopt aan zijn broer Geert Frerix ½ bunder broek op de Stockbeempden, palende Simon Bervoets, de erfgenamen Jan Baerdemaeckers en de erfgenamen Aerdt Swijsen. Voor 135 guden. Godtspennink: 2 stuivers. Belast aan de Armen met 7 of 7 ½ stuiver. Op deze koop zijn 100 gulden betaald, hem Geert gegeven door Mathees Frerix. Komen Geert Frerix met zijn huidige vrouw Margriet Thonis te sterven zonder wettige geboorte na te laten, dan moeten die 100 gulden keren naar de linagie zijner huisvrouw.3 
OverlijdenHij overleed op 30 maart 1636 in Geneiken te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Er wordt vermeld dat de familie zelf voor het licht (kaarsen) zorgt.4' 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1615, doopsels, p.134.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 552, 1617, huwelijken, p.30.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.189.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 554, p.29 (p.17).

Peter Fredrickx

IDnr.1612, ° 26 juni 1770, + 22 mei 1837
VaderJacobus Vrerix1 ° 24 februari 1746, + 26 november 1804
MoederMaria Achten1 ° 21 augustus 1748, + 12 oktober 1810
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
NaamvariatiePeter Fredrickx werd ook Pieter Frederix genoemd. 
NaamvariatieHij werd ook Pierre Fredrix genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt op 26 juni 1770 te Houthalen [België] met als peter Henricus Achten en als meter Maria Catharina Schepers.1 
HuwelijkHij huwde met Maria Anna Aldegonda Severens, dochter van Petrus Severens en Ida Boonen, op 19 juli 1800 te Peer [België].2 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Maria Achten op 12 oktober 1810 in Laak te Houthalen [België]; Zij overlijdt om 6 uur in de namiddag. Haar zoon Peter (39 jaar, landbouwer te Peer) en Henri Smeyers (24 jaar, landbouwer te Houthalen) doen aangifte.3
BeroepHij was landbouwer te Peer [België] tussen 12 oktober 1810 en 1 juni 1835.3,4 
OverlijdenHij overleed op 22 mei 1837 te Peer [België] in de ouderdom van 66 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 1 uur in de namiddag. De aangifite gebeurt door zijn zoon Jacobus Frederix (37 jaar, landbouwer) en Hendrik Corten (landbouwer, 33 jaar), beiden van Peer.5'

Familie

Maria Anna Aldegonda Severens ° 29 sep 1780, + 7 sep 1848
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S24] Parochieregisters Houthalen, Rijksarchief Hasselt, boek 404, 1770, doopsels, p.262.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Peer.
 3. [S60] Burgerlijke Stand Houthalen, Rijksarchief Hasselt, 1810, overlijdens, p.21v.
 4. [S52] Burgerlijke Stand Peer, Rijksarchief Hasselt, 1835, huwelijken, p.15v, akte 44.
 5. [S52] Burgerlijke Stand Peer, Rijksarchief Hasselt, 1837, overlijdens, p.18, akte 47.

Petrus Fredrickx

IDnr.210, ° 18 mei 1736, + 4 augustus 1818
VaderMichael Fredrix ° 17 juni 1695, + 7 augustus 1766
MoederMaria Elisabetha Opheijde ° 27 maart 1698, + 7 april 1749
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselPetrus Fredrickx werd gedoopt op 18 mei 1736 te Lummen [België] met als peter Wilhelmus Aerdts en als meter Joanna Maria Gijben. De akte vermeldt: 'Petrus is de tweelingbroer van Daniel. Er wordt ook vermeld dat zijn moeder van Beringen is.1'
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Joannes Fredericks op 10 augustus 1764 te Lummen [België].2 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Elisabeth Vervoort op 21 februari 1768 te Heusden [België]; In de doopakte is (naderhand?) bij zijn moeder de voornaam Christina toegevoegd aan de naam Maria. Ook de familienaam Vandevoort is (naderhand?) veranderd in Vervoort.3
BetalingAmandus Opdenberg deed op 2 mei 1768 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Petrus Fredrickx: 'Aen Peeter Frederikx voor 24 halst: aver à 26 1/2 Luijkx voor ons deel tot het besaeijen van 3 vijvers: 22-5-0.'.4 
BetalingAmandus Opdenberg deed op 18 november 1768 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Petrus Fredrickx: 'Aen P. Frederikx sijn verschot voor de ton Berings-bier op de visscherije tot Gennebosch: 5-19.'.4 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Henricus Fredrix en Catharina Elisabetha Knapen op 18 januari 1769 te Lummen [België].5 
BetalingAmandus Opdenberg deed op 6 april 1770 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Petrus Fredrickx: 'Van Peeter Frederikx over een alf mand overjaers: 5-5.'.6 
BetalingAmandus Opdenberg deed op 6 april 1771 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Petrus Fredrickx: 'Aen P. Frederikx sijn verschot voor de ton bier voor het spijsen Genebosch: 6-6.'.7 
BetalingAmandus Opdenberg deed op 12 april 1771 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Petrus Fredrickx: 'Aen Peeter Frederikx sijn verschot voor 2 vat kalk: 1-0.'.8 
BetalingAmandus Opdenberg deed op 11 december 1771 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Petrus Fredrickx en Petrus Vandevoort: 'Aen P. Frederikx voor P. Van de Voort de ton bier voor het visschen tot Genebosch: 6-6'.7 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Joannes Fredrix op 15 maart 1772 te Lummen [België].9 
BetalingLambertus Schoofs deed in 1773 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Petrus Fredrickx: 'van Peeter Frederickx voor 300 carpers tot Genebos verkocht: 54-12.'.10 
BetalingLambertus Schoofs deed in 1773 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Petrus Fredrickx: 'aen Frederickx de schattinge tot Genebos pro 1771 en 1772: 2-17-2.'.11 
EigendomPetrus Bossemans verkocht een goed aan Petrus Fredrickx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 21 oktober 1773. Deze verwijst ook naar Anna Custers als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Peeter Bossemans nomine uxoris Anna Custers draagt op tot behoef van Peeter Fredrix een perceel bos gelegen onder Genebosch, grenzend sr. Adriaen Vaes O, de heer graaf van der Marck N, Jan Maes W, Arnoldus Reijnders met zijn consorten Z. Voor 30 gulden Brabants Luikse valuatie eens. Het goed is enkel belast met cijns en schattingen. Lijcoop 4 gulden, godsgeld 2 stuivers. Fredrix gegicht.12' 
BetalingLambertus Schoofs deed in 1774 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Petrus Fredrickx: 'Aen pachter Fredricx de schattinge van den bosvijver tot Genebos voor 1773 met 1774: 2-17-2'.13 
BeroepHij was schepen te Lummen [België] op 24 maart 1774.14 
EigendomJan Mues verkocht een goed aan Petrus Fredrickx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 24 maart 1774. De akte luidt als volgt: 'Jan Mues verkoopt aan Petrus Fredrick, schepen van deze justitie, een perceel bos in Genebosch gelegen, grenzend P. Fredrick O, de edele heer van Lummen N, Peeter Ruten W, Arnoldus Reynders Z, voor 28 gulden Brabants Luikse valuatie eens. Het goed is enkel belast met cijns en schattingen.14' 
HuwelijkHij huwde met Maria Christina Beckers, dochter van Joannes Beckers en Maria Daniels, op 11 juli 1774 te Lummen [België] met als getuigen Henricus Vannuffel en Vincentius Snijers.15
ReliefNa het overlijden van Petrus Fredrickx en Maria Christina Beckers releveren op 21 juli 1774 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Schepen Peeter Frederix nomine uxoris Marie Christina Beckers releveert na het overlijden van hun ouders Jan Beckers en Marie Daniels zaliger: een perceel broek in Geneijcken, meester Adriaen Vaes O, Jan Mues W, Servaes Woelfs Z, hun eigen erf N; een perceel land in Geneijcken, Aert Persoens O, mr. Adriaen Vaes W, Peeter Rutten Z, de heer Koninx van Hasselt N; een perceel land genaamd "het Bloeck" onder Lummen grenzend Peeter Wellens O, mr. Adriaen Vaes Z, "het Kerckerveldt" W, Fransus van Schooren N.16' 
ReliefNa het overlijden van Joannes Beckers en Maria Daniels releveren Maria Christina Beckers en Petrus Fredrickx op 21 juli 1774 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Schepen Peeter Frederix nomine uxoris Marie Christina Beckers releveert na het overlijden van hun ouders Jan Beckers en Marie Daniels zaliger: een perceel broek in Geneijcken, meester Adriaen Vaes O, Jan Mues W, Servaes Woelfs Z, hun eigen erf N; een perceel land in Geneijcken, Aert Persoens O, mr. Adriaen Vaes W, Peeter Rutten Z, de heer Koninx van Hasselt N; een perceel land genaamd "het Bloeck" onder Lummen grenzend Peeter Wellens O, mr. Adriaen Vaes Z, "het Kerckerveldt" W, Fransus van Schooren N.' 
EigendomHendrick Papekeels en Anna Elisabeth Papekeels verkopen een goed aan Petrus Fredrickx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 17 november 1774. Deze verwijst ook naar Nicolas Raeymaekers en Henricus Fredrix als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Joannes Augustus Michiels, Peter Wellens en Petrus Geerts. De akte luidt als volgt: 'Realisatie van een conditie voor verkoop met kaarsbranding tot behoef van schepen Peeter Fredrix.
Voorwaarden waarop Hendrick Papekeels en Anna Elisabeth Papekeels publiek met proclamatie aan de meestbiedende met hogen en uitgang van de brandende kaars zullen verkopen een perceel land gelegen in Laeren, genaamd "den Bosch". Het grenst de erfgenamen Lenard Swartebroix O, Peeter Stiers Z, de straat W, Ida Kreijwinckels N. Voor condities zie de gichte. Het goed is onbelast met uitzondering van cijns en dorpsschattingen. Goed aanslaan dadelijk na de gicht maar de huurder heeft nog twee jaar te gaan voor 10 vaten koren voor de twee jaar. Het hout op het goed is voor de verkopers. Op 27 oktober 1774, na voorgaande proclamatie en aanplakken door dienaar Claes Ramaekers, werd in het huis van Hendrick Fredrix binnen vrijheid omtrent 5u namiddag de eerste zitdag gehouden. Er verscheen niemand om te bieden. Getuigen Hendrick Fredrix en Arnoldus Wellens. Getekend P. L. Timmermans secretaris. Op de tweede zitdag, 3 november zelfde plaats en uur, bood schepen P. Fredrix 242 gulden Brabants Luikse valuatie. Hij kreeg de palmslag en stelde nog 15 hogen. Lijcoop een half ton bier. Getuigen Henricus Fredrix en Joannes Augustus Michiels. 21-10 voor het hout is verbleven aan Claes Raemaeckers.
7 november 1774 stelde Hendrick Fredrix nog 1 hoge in presentie van Peeter Wellens en P. Geerts. Derde zitdag op 10 november, zelfde plaats en uur als boven. Petrus Fredrix stelde nog 1 hoge in presentie van Henricus Fredrix en Henricus Ambrosius Geerts Op 17 november werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen en als ze uitging bleef de koop aan schepen Petrus Fredrix voor 259 gulden Brabants Luikse valuatie. Gerechtsdienaar Nicolaes Ramakers relateerde dat hij de kerkenroepen had gedaan.17'
 
EigendomJoris Roelants verkocht een goed aan Petrus Fredrickx volgens een akte gemaakt in Geneiken te Lummen [België] op 27 april 1775. De akte luidt als volgt: 'Petrus koopt een 'brouc' gelegen te Lummen (Geneiken) van Joris Roelants. Het stuk paalt ten oosten aan Jan Stockmans, ten westen aan Peter Rutten en aan ten zuiden Peter Fredrix. Hij betaalt de som van 269 gulden 'brabants luijck) in 'verregadeijns'. Het goed is belast met een hypotheek van 275 guldens ten voordele van het begijnhof van Hasselt en verder met de gebruikelijke grond- en gemeentebelasting. Petrus betaalt ook 10 gulden 'lijfcoop' en 1 stuiver 'goedtgelt'.
Pontpenn. 13 = 09 = 0
G. 01 = 17 = 2
Kersbrand. 04 = 11 = 0
Cond.     10 = 00 = 0
Roepgeld     02 = 00 = 0
     31 = 17 = 2.18'
 
EigendomHendrick Papekeels en Anna Elisabeth Papekeels verkopen een goed aan Petrus Fredrickx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 27 april 1775. De akte luidt als volgt: 'Hendrick Papekels en Anna Elisabeth Papekels dragen op tot behoef van Peeter Fredrix, medeschepen, een perceel land in Laeren gelegen, genaamd "den Bosch", regenoten de erfgenamen Lenard Swartebroix O, Peeter Stiers Z, de straat W, Ida Kreijwinckels N. Voor 276 gulden en 1 stuiver Brabants Luikse valuatie eens. Het goed is enkel belast met cijns en schattingen.19' 
EigendomJan Elsen verkocht een goed aan Petrus Fredrickx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 22 februari 1776. De akte luidt als volgt: 'Peeter Fredricx koopt van Jan Elsen een perceel grond, het 'Haesenblock' genaamd, ten oosten en ten noorden palend aan Peeter Wellens, ten zuiden aan Nicolaes Tits en ten westen Aert Stappers. Hij betaalt hiervoor 300 guldens 'brabants luijck' in specien uitgedrukt in 'souvereijnen, verregadeijns ende voorts in croenen'. De grond is onbelast en er wordt ook 'eenen stuijver goedt geldt' aan de kerk afgedragen.20' 
EigendomPetrus Vandevoort verkocht een goed aan Petrus Fredrickx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 21 maart 1782. De akte luidt als volgt: 'Schepen Petrus Fredrix koopt van Petrus Van de Voort, molenaar te Heusden, voor 300 gulden een onbelaste 'dries' gelegen te Lummen (Geneiken), ten oosten palend aan Peter Gaethofs, ten zuiden aan de Heerenstraat, ten westen aan Jan Remen, ten noorden aan Maria Catharien Jans.21' 
BeroepHij was In een akte wordt Petrus vermeld als schepen van de Loonse Schepenbank. te Lummen [België] op 1 september 1784.22,23 
OverlijdenHij overleed op 4 augustus 1818 te Lummen [België] in de ouderdom van 82 jaar. De tekst vermeldt: 'Petrus overlijdt thuis om 3 uur 's namiddags. Zijn zoon Jan Michiel (42 jaar, zonder beroep) en Henri Goossens (60 jaar, dagloner) beiden van Lummen, doen aangifte.24'

Familie

Maria Christina Beckers ° 4 jul 1744, + 6 aug 1818
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1736, doopsels, p.73.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, 1764, doopsels, p.232.
 3. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, 1768, doopsels, p.12.
 4. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 143v - pro hranis, farinis, cerevisiis etc.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.164.
 6. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 154v - ex diversis & extraordinariis.
 7. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 160v - pro granis, farinis & cerevisiis.
 8. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 161 - pro operariis, fabrica et materialibus.
 9. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, 1772, geboorten, p.30.
 10. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 179v - de diversis et extraordinariis.
 11. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 183 - de vigesimis et censibus.
 12. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr.92, 1773-1778, p.73v.
 13. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 189 - de vigesimis et censibus.
 14. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr.92, 1773-1778, p.87v.
 15. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.191.
 16. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr.92, 1773-1778, p.110v.
 17. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr.92, 1773-1778, p.117v.
 18. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 93, p.6v.
 19. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr.92, 1773-1778, p.146.
 20. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 93, p.18.
 21. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94,1782, p.96.
 22. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94, p.562.
 23. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94, p.96.
 24. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1818, overlijdens, p.38.

Petrus Fredrickx

IDnr.321, ° 22 april 1711, + voor 25 september 1749
VaderJoannes Fredrix ° 19 juni 1667, + 12 augustus 1749
MoederCatharina Corthauts ° 20 november 1672, + 10 januari 1746
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselPetrus Fredrickx werd gedoopt op 22 april 1711 te Lummen [België] met als peter Michael Corthauts en als meter Maria Vaneerdewegh.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Arnoldus Gijsens op 23 maart 1747 te Paal [België].2
OverlijdenHij overleed voor 25 september 1749. De tekst vermeldt: '[Petrus wordt niet vernoemd in het relief van 25.09.1749 na de dood van zijn ouders].3' 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.232.
 2. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, 1747, doopsels, 140, akte 11.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis (bundel2).

Petrus Fredrickx

IDnr.439, ° 4 mei 1751, + na 27 oktober 1782
VaderPetrus Fredrix ° 10 januari 1700, + 8 januari 1765
MoederElisabetha Opheij ° voor 1712, + 3 maart 1781
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselPetrus Fredrickx werd gedoopt op 4 mei 1751 te Lummen [België] met als peter Ambrosius Van Uijtrecht en als meter Elisabeth Daniels.1 
ErfenisAmbrosius Frederix en Joannes Fredrix waren, samen met Petrus Fredrickx, op 27 oktober 1782 erfgenamen van Petrus Fredrix en Elisabetha Opheij. De akte luidt als volgt: 'Deling van de goederen nagelaten door Petrus Fredericx x Maria Elisabeth Opheij, ouders, in 5 egale delen door: Ambrosius Fredricx, meerderjarige jongman wonend in Lummen 1), Joannes Fredricx x Catharina Lemmens 2), Renier Bervoets x Catharina Fredricx 3), Peeter Kaelen x Theresia Fredericx, voor hem en voor zijn broer Peeter Fredericx zich sterkmakend, vermits Peeter aan hem met aggregatie van zijn huisvrouw zijn deel verkocht heeft op 01.12.1779 4) en 5).
Kavel A en B voor Peeter Caelen: 1) een perceel bos op de Buiting van Beringen, 2) een perceel broek achter de schans van Meldelaer regenoten O. Jan Jacobs, de beek N., advocaat Van Sulpelen W., Z. Maria Elisabeth Van Uytrecht; 3) een perceel broek in de Schorffort onder Lummen, regenoten Z. de erfgenamen Jan Poels, N. de Vlootgracht, Jan Hulsagen O., Maria Elisabeth Van Uytrecht W. Dit deel wordt op 600 gulden Brabants Luijcx geschat eens, 2 delen omvattend. Het ene deel had hij voor 210 gulden verkregen.
Kavel C: een rente van 300 gulden kapitaal, jaarlijks 12 gulden Brabants Luijcx, geaffecteerd op de panden van de advocaat Vande Sulpenen van Diest in Meldelaer gelegen, namelijk huis en hof regenoten de straat O., Nijs Desiron Z., de heer van Sulpenen voorschreven N. Toegevallen aan Renier Bervoets x Catharina Fredricx.
Kavel D en E: land in Meldelaer, regenoten de Boschstraat N., schepen Boelen van Hasselt Z., W. Maria Leijnen. Toegevallen aan Ambrosius en Jan Fredricx. Er werd afgesproken dat als de ene zijn deel wil verkopen, de ander daarvoor de toestemming moet geven. Jan Fredricx gaat het land in zijn geheel bewerken en zal jaarlijks aan Ambroos voor zijn deel 6 en een half vat geven, zolang hij het zal bewerken. Dit deel is belast met 100 gulden kapitaal. Opgemaakt in het huis van de notaris, met M.E. Wendelen en Catharina Demot als getuigen.2'
 
OverlijdenHij overleed na 27 oktober 1782 te Lummen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.154.
 2. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, ]1462444, Notaris Joannes Josephus Aerts, 1781-1787, 1782, akte 7 (10).
 3. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1462444, 1782, akte 7 (10).

Agnes Fredrics

IDnr.2194, ° 20 november 1684
VaderJoannes Fredricx ° 27 november 1643, + 28 augustus 1691
MoederAnna Rutten ° 21 juni 1648, + 22 januari 1733
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselAgnes Fredrics werd gedoopt op 20 november 1684 te Zelem [België] met als peter Arnoldus Fredricx en Joannes Drijvers en als meter Catharina S'Hertogen. De akte vermeldt: 'Peter Arnoldus wordt vervangen door Joannes Drijvers.1'

bronvermelding(en)

 1. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091, 1684, doopsels, p.37.