Maria Christina Gairs

IDnr.3466, ° 16 februari 1752
VaderPetrus Gaijs1 ° 11 mei 1706
MoederMaria Elisabetha Fredrix1 ° 20 oktober 1709, + tussen 16 februari 1752 en 20 februari 1788
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselMaria Christina Gairs werd gedoopt op 16 februari 1752 te Beverlo [België] met als peter Joseph Beckers en als meter Anna Christina Vins.1

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1752, doopsels, p.625.

Jan Garen

IDnr.2759, ° voor 1570, + na 13 juli 1623
DoopselJan Garen werd gedoopt voor 1570.1 
LeningAerdt Fredrix leende aan Jan Garen de som van 75 Rinsgulden aan 5 Rinsgulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 18 september 1609. De akte luidt als volgt: 'Jan Garen leent van Aerdt Frerix 75 Rinsgulden Brabants à 5 Rinsgulden jaarlijks. Pand: 1. Huis en hof te Oosterhoven, palende de erfgenamen Thones Maes, Lambrecht Slegers en de straat ter derder zijde. 2. 1 vat land in de Cuijlhueff, palende met 2 zijden Jan Lijnen erfgenamen; mr. Jan Neven erfgenamen ter derder zijde en Lenaerdt Van obbel ter vierder zijde. Godtspennink: 3 stuivers. De panden waren reeds belast met 2 Rinsgulden jaarlijks en nog 4 stuivers aan de kerk. Jan Garen heeft alle hofrechten betaald.1' 
LeningArnoldus Fredrix leende aan Jan Garen de som van 100 gulden bbl aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 13 juli 1623. De akte luidt als volgt: 'Jan Garen draagt aan zijn schoonzoon Willem Vander Locht het vruchtgebruik op van huis en hof te Oosterhoven, palende Marten Mees, Naep Pouls, de heer van Lumpmen en de straat. Willem Vander Locht, tot tocht en erfdom gekomen, leent op dat huis en hof, 100 gulden à 6%, van Aerdt Frerix van Geneijcken. Onderpand: zijn andere goederen. Willem Vander Locht stelt zijn schoonvader weer in zijn tocht.2' 
OverlijdenHij overleed na 13 juli 1623.3 

Familie

Kind

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.103v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.244v.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, folio 255.

N. Garen1

IDnr.2805, ° voor 1595, + na 13 juli 1623
VaderJan Garen1 ° voor 1570, + na 13 juli 1623
DoopselN. Garen werd gedoopt voor 1595.1 
HuwelijkZij huwde met Willem Vander Locht voor 1610. 
OverlijdenZij overleed na 13 juli 1623.1 

Familie

Willem Vander Locht ° voor 1585, + tussen 5 apr 1634 en 18 dec 1642
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.244v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.132.

Dimpna Gastmans

IDnr.11364, ° 10 augustus 1645, + na 10 november 1668
VaderJoannes Gastmans1 ° voor 1625, + circa 1663
MoederDimpna Everaerts1 ° 4 juni 1620, + circa 1675
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselDimpna Gastmans werd gedoopt op 10 augustus 1645 te Vorst [België].1 
HuwelijkZij huwde met Bernardus Huyskens, zoon van Petrus Huyskens en Maria Weckx, voor 10 november 1668 te Vorst? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 10 november 1668 te Vorst? [België].1 

Familie

Bernardus Huyskens ° 27 nov 1645, + na 10 nov 1668
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S276] Opzoekingen door Nancy Van Loy.

Joannes Gastmans

IDnr.11367, ° voor 1625, + circa 1663
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselJoannes Gastmans werd gedoopt voor 1625 te Vorst? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Dimpna Everaerts, dochter van Guilielmus Everaerts en Catharina Van Genechten, voor 10 augustus 1645 te Vorst? [België].1 
OverlijdenHij overleed circa 1663 te Vorst? [België].1 

Familie

Dimpna Everaerts ° 4 jun 1620, + circa 1675
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S276] Opzoekingen door Nancy Van Loy.

Andreas Gathofs

IDnr.2489, ° voor 1714, + na 15 oktober 1735
DoopselAndreas Gathofs werd gedoopt voor 1714.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Matheus Put op 15 oktober 1735 te Beringen [België].2
OverlijdenHij overleed na 15 oktober 1735.1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, p.210.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1735, doopsels, p.210.

Ludovicus Josephus Geboors

IDnr.11457, ° 1 februari 1878, + na 17 juni 1904
Stamkaartenafstammelingen van Jacobus Frederickx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Jacobus Frederickx [boxformaat]
GeboorteLudovicus Josephus Geboors werd geboren op 1 februari 1878 in Hontsum te Halen [België].1 
BeroepHij was dienstknecht op 17 juni 1904. 
HuwelijkHij huwde met Maria Hortentia Jacobs, dochter van Emanuel Jacobs en Maria Louisa Frederickx, op 17 juni 1904 te Halen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 3 uur 's namiddags. De getuigen zijn Georgius Odo Loosen, Ludovicus Nijs, Calixtus Scherpenberghs en Theophilus Nickmans.1' 
OverlijdenHij overleed na 17 juni 1904 te Halen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S285] GeneaNet pagina's van Halen, Loksbergen en Zelem, http://gw.geneanet.org/b3545halen