Maria Joanna Massot

IDnr.9374, ° 31 mei 1901, + augustus 1956
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
RoepnaamJoanna. 
GeboorteMaria Joanna Massot werd geboren op 31 mei 1901 te Gellik [België].1 
HuwelijkZij huwde met Lambertus Frederix, zoon van Joannes Frederix en Elisabeth Steegen, voor 20 juli 1925 te Gellik? [België].2 
OverlijdenZij overleed in augustus 1956 te Gellik [België] in de ouderdom van 55 jaar.1

Familie

Lambertus Frederix ° 10 jun 1898, + 30 nov 1985
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, overlijdensberichten van 10.08.1956, p.6.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 05.06.1997, p.14.
 3. [S327] GeneaNet pagina's van Lambert Cuenen, http://gw.geneanet.org/cuenen

Mathijs Materni

IDnr.2729, ° voor 1540, + na 18 december 1597
DoopselMathijs Materni werd gedoopt voor 1540.1 
HuwelijkHij huwde met Maijken Van Ruelinghen voor 1584 te Sint-Truiden? [België].2 
LeningDe leningsovereenkomst van Jan Van Peer met Aert Ingelen, geacteerd te Lummen [België] op 14 maart 1584, vermeldt eveneens Mathijs Materni.2 
AflossingMathijs Materni en Oriaen Van Heese ontvingen van Aerdt Fredrix de terugbetaling van een lening aan 30 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 18 december 1597. De akte luidt als volgt: 'Mathijs Materni mede voor Oriaen Van Heese wonende te St. Truiden, kwijt Aerdt Fredricx 30 stuivers jaarlijks. Materni belooft binnen de twee maanden de zegel en brief van deze hypotheek binnen te brengen. Materni draagt tegelijkertijd tot borgtocht en behoef van Fredricx, ½ mud rogge jaarlijks op, staande op panden van de erfgenamen Willem uwt der Liemighen en de erfgenamen Martten Korstens. Dit voor het geval Fredricx enige molestatie zou ondervinden aangaande deze afgelegde lening. Bovendien beloofde Materni aan Fredricx waerantschap naeden landtrecht.1' 
OverlijdenHij overleed na 18 december 1597.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.20v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.374v.

Ida Mathewis

IDnr.15579, ° voor 1630, + na 1 december 1653
DoopselIda Mathewis werd gedoopt voor 1630 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Wilsens voor 14 juli 1652 te Hasselt? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 1 december 1653 te Hasselt? [België].2 

Familie

Joannes Wilsens ° voor 1630, + na 1 dec 1653
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1652, doopsels, p.102.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1653, doopsels, p.146 (p.136).

Arnoldus Mathijs

IDnr.1385, ° 1666, + 1709
VaderLudovicus Mathijs1 ° 1636, + na 1666
MoederAleidis Puts1 ° voor 1640, + na 1666
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselArnoldus Mathijs werd gedoopt in 1666 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Ida Frederici, dochter van Georgius Frederici en Gertrudis Jacobs, op 26 mei 1690 te Hasselt [België] met als getuigen Anna Frederici en Gerardus Lantmeeters.2 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Arnoldus Frederici op 18 februari 1693 te Hasselt [België].3
ReliefNa het overlijden van Georgius Frederici en Gertrudis Jacobs releveren Arnoldus Mathijs en Ida Frederici op 20 september 1695 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Relief Jooris Frederici erfgenamen. Arnoldus Mathijs, momber uxoris N. [nvdr. Ida] Frederici, releveert voor hem in deze kwaliteit en voor zijn consorten het versterf na het overlijden van hun ouders zaliger, waar Geertruijt Jacobs hun moeder als tochtster onlangs uitgestorven is. Het gaat om een perceel erf, zowel land als bos achter het kasteel gelegen, palend de straat O., Henric Bervoets Z., hun eigen erf en de erfgenamen van mr. Roelants N.4' 
EigendomArnoldus Mathijs en Anna Frederici verkopen een goed aan Arnoldus Swaelen volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 7 maart 1697. De akte luidt als volgt: 'Arnoldus Mattijs als geconstitueerde van zijn schoonzuster jof. Anna Fredrici, volgens handschrift van 07.03 hierna geregistreerd, verkoopt aan Aerdt Swalen een perceel zowel land als bos achter het kasteel gelegen, met de bempt ernaast genaamd "den Kerckebempt". Het paalt de straat O., de Vlootgracht W., N. de voorschreven bempt met de vlootgracht, sr. Jan Vanderlinden of Henric Bervoets Z. De bempt paalt de Vlootgracht N. en W., het land voorschreven Z., secretaris Vandevinne van Halen O.
Verkocht voor 525 gulden BB eens. 225 gulden BB heeft de verkoopster ontvangen, 300 gulden wordt op rente gezet. Jaarlijks moet ervoor 15 gulden betaald worden half maart, vanaf 1698. De goederen zijn belast met 3½ halster koren/jaar aan het beneficie van St. Spiritus in Lummen, met 15 stuivers BBL per jaar aan het begijnhof van Diest. Het handschrift volgt op folio 156r: "Actum, Hasselt" 07.03.1697.5'
EigendomDe eigendomstransactie van Anna Frederici met Magdalena Drossarden, geacteerd te Lummen [België] op 24 april 1704, verwijst naar Arnoldus Mathijs als betrokken partij; Joffrouw Magdalena Drossarten laat door secretaris Neven een akte registreren van de notaris M. Drossarten, Hasselt, d.d. 11 februari 1704. Inhoud: Joffrouw Anna Fredrici, jonge dochter verkoopt aan joffrouw Magdalena Drossarten, begijntje te Hasselt: 1. Een rente van 10 gulden Luiks 's jaars uit een meerdere die ze trekt op panden van Mr. Arnold Swalen, te Lummen gelegen, nl. de Kerkckenbampt, zijnde beemd, bos en land. Swalen kocht dat in 1697 van Anna Fredrici, voor de Loonse justititie. 2. Een oude rente van 15 ½ gulden Luiks op panden van Jan en Herman van Uijtricht en Catlijn Timmermans, gelegen te Linckhaut ook onder Lummen. Verkocht voor 500 gulden Brabants. Godspennink: 1 stuiver. Gedaan te Hasselt ten huize van Arnold Fredrici, achter in zijn kamer. Getuigen: hij zelf en Arnold Cleersnijders. Aansluitend deze kwijting: Arnoldus Mattijs bekent in naam van zijn schoonzuster Anna Fredrici, van Arnoldt Swalen 100 gulden Brabants ontvangen te hebben in afkorting van een rente van 15 gulden Brabants.6 
OverlijdenHij overleed in 1709 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S292] Franz Aumann, Willy Ceyssens, Emmanuel de Moffarts, Jos Jans, Myriam Lipkens, Jo Rombouts, Adriën Swartenbroekx, Jean-Jacques van Ormelingen, Gerard Verbeek Jef Arras, Boek 'Hasselts Zilver' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof (nu Het Stadsmus), 1996).
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 311, 1690, huwelijken.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1693, doopsels, p.260.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.119v.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1691-1705, p.155v.
 6. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 60, 704, p.1217.

Elisabeth Mathijs

IDnr.7740, ° voor 1600, + na 23 september 1630
NaamvariatieElisabeth Mathijs werd ook Elisabeth Thijs genoemd. 
NaamvariatieZij werd ook Elisabeth Tijs genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt voor 1600 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Laurentius Vrericx, zoon van Joannes Vrerick en Maria Beckers, op 19 juni 1622 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed na 23 september 1630 te Hasselt? [België].2 

Familie

Laurentius Vrericx ° 11 jun 1597, + na 23 sep 1630
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 309, 1622, huwelijken.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 287, 1630, doopsels, p.13.

Ludovicus Mathijs

IDnr.11867, ° 1636, + na 1666
DoopselLudovicus Mathijs werd gedoopt in 1636 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Aleidis Puts in 1662 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 1666 te Hasselt? [België].1 

Familie

Aleidis Puts ° voor 1640, + na 1666
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S292] Franz Aumann, Willy Ceyssens, Emmanuel de Moffarts, Jos Jans, Myriam Lipkens, Jo Rombouts, Adriën Swartenbroekx, Jean-Jacques van Ormelingen, Gerard Verbeek Jef Arras, Boek 'Hasselts Zilver' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof (nu Het Stadsmus), 1996).

N. Mathijs1

IDnr.13039, ° voor 1915
GeboorteN. Mathijs werd geboren voor 1915 te Sint-Truiden? [België].1 
HuwelijkZij huwde met N. Frederix voor 14 juli 1933 te Sint-Truiden? [België].1 

Familie

N. Frederix ° voor 1915
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 29.10.1997, p.3.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 13.10.1998, p.21.