Henricus Fredrix

IDnr.64, ° 6 april 1763, + 6 juni 1814
VaderChristianus Fredrix ° 4 maart 1736, + 7 mei 1796
MoederChristina Lemmens ° 22 maart 1740, + 29 november 1804
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
NaamvariatieHenricus Fredrix werd ook Henricus Fredericks genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt op 6 april 1763 te Lummen [België] met als peter Henricus Fredrix en als meter Anna Margarita Gaethofs.1 
BetalingHenricus Fredrix deed op 13 november 1787 te Lummen [België] de volgende betaling aan Bernard Vandermaesen met Henricus Jans, Christianus Fredrix, Mathias Vandermaesen en Jacobus Van Egen als betrokkene: 'Henricus Fredrix, wonend in Eversel onder het dorp van Heusden, is omtrent 24 jaar oud. Op verzoek van Bernardus Vandermaesen, wonend binnen de vrijheid Lummen, verklaart hij dat hij de 'hooghbosche thiende' van 'erfven ontrent den eerdenwegh gelegen' heeft helpen invaren in de schuur van zijn vader Christiaen Fredrix. Als deze uitgedorst waren, heeft hij deze gevaren naar het huis van Mathias Vandermaesen, wonend binnen de vrijheid Lummen. Hij heeft het tiendekoren van de hoogh bosch thiende daar op zolder geleverd in naam van zijn vader Christiaen Fredrix. Opgemaakt in Genebosch in het huis van Henricus Jans in diens presentie en van Jacobus Van Egen, wonend binnen de vrijheid Lummen, getuigen. Fredrix tekent.'.2 
HuwelijkHij huwde met Anna Catherina Persoons op 29 januari 1791 te Heusden [België] met als getuigen Martinus Smoors en Petrus Bernardus Fredrix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt ingezegend met het rode zegel.3' 
BeroepHij was landbouwer in Eversel te Heusden [België] op 2 september 1805.4 
OverlijdenHij overleed op 6 juni 1814 in Eversel te Heusden [België] in de ouderdom van 51 jaar. De tekst vermeldt: 'Het overlijden van Henricus op 50-jarige leeftijd wordt aangegeven door Charel Biesmans en Frans Lemmens, beiden landbouwers.5' 

Familie

Anna Catherina Persoons ° tussen 1764 en 1767, + 16 dec 1819
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.225.
 2. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, film 1462269, notaris C. Hoelen, 1787-1797, akte 38.
 3. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, p.190.
 4. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, an XIII (1805), geboorten, p.19.
 5. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1813, p.12.
 6. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, an XIII, geboorten, p.19.

Henricus Fredrix

IDnr.14320, ° voor 1705, + na 1729
GeboorteHenricus Fredrix werd geboren voor 1705.1 
HuwelijkHij huwde met Barbara Staens voor 1729.1 
OverlijdenHij overleed na 1729.1 

Familie

Barbara Staens ° voor 1705, + na 1729
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1822, overlijden, p.284.

Henricus Arnoldus Fredrix

IDnr.4295, ° 21 december 1829, + 18 juni 1839
VaderChristianus Guilielmus Fredrix1 ° 8 juni 1786, + 17 oktober 1837
MoederMaria Catherina Nijs1 ° 22 januari 1793, + 1 september 1833
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteHenricus Arnoldus Fredrix werd geboren op 21 december 1829 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed op 18 juni 1839 te Hasselt [België] in de ouderdom van 9 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1829, geboorten.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 327, 1839, overlijdens, p.145.

Henricus Fredericus Fredrix

IDnr.1445, ° 11 januari 1668, + na 19 september 1704
VaderJoannes Fredrix ° voor 1635, + na 15 november 1678
MoederCatharina Laerackers ° voor 1635, + na 9 oktober 1682
Stamkaartenafstammelingen van N1 Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N1 Fredrix [boxformaat]
NaamvariatieHenricus Fredericus Fredrix werd ook Fredrickx genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt op 11 januari 1668 te Beringen [België] met als peter Melchior Mueskens en als meter Maria Van Ham.1
HuwelijkHij huwde met Catharina Jans op 4 mei 1692 te Beringen [België] met als getuigen Marcus Boijen en Petrus Put.2
DoopselHij was peter bij het doopsel van Christina Sooghen op 11 april 1696 te Beringen [België].3
EigendomHenricus Fredericus Fredrix en Arnoldus Paer verkopen een goed aan Agatha Swaelen volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 29 november 1703. Deze verwijst ook naar Christianus Meijen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Henric Fredrix, als geconstitueerde van Aerdt Paar legt een akte voor gepasseerd voor notaris Meijen d.d. 17.11.1703. De notaris resideerde op 'die Buijtinge van Beringen tot Breelaer'. Daar verscheen Aerdt Paar die verklaarde een perceel van 4 halsteren saeijens genaamd 'het Gasthuijsvelt', gelegen in Geneijken onder Lummen van Loonse natuur, verkocht te hebben. Het goed paalt O. Willem Bervoets, W. s'heerenstraet. Verkocht aan Agatha Swalen wed. Willem Bervoets en haar kinderen met Willem verwekt voor 100 pattacons eens en 4 pattacons drinkgeld. Het goed is momenteel verpacht voor 11 halsters koren diesterse maat. In geval van vernadering heeft de koopster recht op 5 pattacons en betaling van de onkosten. De onkosten van deze verkoop (lijcoop 6 gulden, gicht, goedenis, schrijfgeld en andere hofrechten, godsgeld aan de St.-Janskapel in Pael 10 stuivers eens en 2 scellingen eens op de Bueckeboom) staan alle tot last van de koopster.
Opgemaakt in Pael in het woonhuis van Henric Fredrix, waarbij de verkoper woont, in presentie van Cristiaen Meijen en Jan Blasen.
Constitutie: Op 29.11.1703 verscheen voor de notaris Aerdt Paar, die aan Henric Fredrix volle macht gaf om in zijn naam voor de schepenen van Lummen te compareren en Agatha Swalen te gichten in het land dat ze kocht en om het geld te ontvangen en haar kwitantie te geven. Opgemaakt in het huis van Fredrix in Pael in presentie van Jan Coesijn senior en Peeter Caelen.
Op 29.11.1703 verklaarde de geconstitueerde de kooppenningen van de ze koop ontvangen te hebben in species van 32 spaense ducatons, 8 pistolen en 34 pattacons inbegrepen eenen dobbelen pattacon van Albertus en Isabella.4'
 
EigendomHenricus Fredericus Fredrix verkocht een goed volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 7 februari 1704. De akte luidt als volgt: 'Henric Fredrix releveert het legaat dat hem gemaakt is door Aerdt Paer zaliger: een perceel broek in Gestel gelegen, palend Peeter Van Postel W., Renier Croonaerts, Jan Elens met Marten Keunen N., de beek Z.5' 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Fredricx op 19 september 1704 te Beringen [België].6
OverlijdenHij overleed na 19 september 1704 te Paal? [België].6 

Familie

Catharina Jans ° voor 1670, + na 25 nov 1706
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1668, doopsels, p.24.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1692, huwelijken, p.124.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1696, doopsels, p.84.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, folio 361v.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, folio 364v.
 6. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1704, doopsels, p.167.

Henricus Gustavus Fredrix

IDnr.2234, ° 22 juli 1893, + 16 september 1893
VaderJoannes Antonius Fredrix ° 23 december 1859, + 5 oktober 1904
MoederMaria Catherina Stephania Lemmens ° 25 november 1865, + 24 augustus 1893
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteHenricus Gustavus Fredrix werd geboren op 22 juli 1893 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 7 uur 's morgens. Vader Joannes Antonius (33 jaar, postmeester) doet aangifte met als getuigen Eugène Wellens (28 jaar, huidevetter) en Felix Wellens (26 jaar), allen uit Lummen.1'
OverlijdenHij overleed op 16 september 1893 te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 9 uur 's avonds in het Dorp. De aangifte wordt gedaan door vader Jan Antoon (34 jaar, postmeester) met als getuige Felix Wellens (26 jaar), beiden van Lummen.2'

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1893, geboorten, p.13, akte 48.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1893, overlijdens, p.14, akte 53.

Herman Fredrix

IDnr.15509, ° na 1936
VaderGust Fredrix1 ° 24 januari 1915, + 6 december 1997
MoederJulienne Bero1
HuwelijkHerman Fredrix huwde met Els Germis.1 
GeboorteHij werd geboren na 1936.1 

bronvermelding(en)

 1. [S466] Bidprenten van Werner Claus, online http://wb-stamboom-bidprenten-werner.be/inleiding.php

Herman Hubert Fredrix

IDnr.14113, ° 27 januari 1869, + 25 december 1926
VaderJan Hendrik Hubert Fredrix1 ° 27 mei 1842, + 2 december 1911
MoederMaria Agnes Tummers1 ° 27 februari 1843, + 15 februari 1907
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteHerman Hubert Fredrix werd geboren op 27 januari 1869 te Beek [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Magdalena Hubertina Smeets, dochter van Peeter Smeets en Maria Johanna Smeets, op 27 april 1900 te Beek [Nederland].2 
BeroepHij was fabrieksarbeider tussen 27 april 1900 en 13 april 1923.2,3 
OverlijdenHij overleed op 25 december 1926 te Beek [Nederland] in de ouderdom van 57 jaar.4 

Familie

Maria Magdalena Hubertina Smeets ° 21 dec 1872, + 31 mei 1932
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S117] Burgerlijke Stand Beek (NL), Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.006, inventarisnr. 11, geboorten, 1869, akte 5.
 2. [S117] Burgerlijke Stand Beek (NL), Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.006, inventarisnr. 31, huwelijken, 1900, akte 6.
 3. [S117] Burgerlijke Stand Beek (NL), Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.006, inventarisnr. 33, huwelijken, 1923, akte 6.
 4. [S117] Burgerlijke Stand Beek (NL), Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.006, inventarisnr. 40, overlijdens, 1926, akte 52.
 5. [S117] Burgerlijke Stand Beek (NL), Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.006, inventarisnr. 13, geboorten, 1901, akte 30.
 6. [S117] Burgerlijke Stand Beek (NL), Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.006, inventarisnr. 14, geboorten, 1903, akte 24.
 7. [S117] Burgerlijke Stand Beek (NL), Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.006, inventarisnr. 14, geboorten, 1908, akte 1.