Christianus Fredrix

IDnr.455, ° 18 september 1726, + voor 6 januari 1732
VaderMichael Fredrix ° 17 juni 1695, + 7 augustus 1766
MoederMaria Elisabetha Opheijde ° 27 maart 1698, + 7 april 1749
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselChristianus Fredrix werd gedoopt op 18 september 1726 te Lummen [België] met als peter Joannes Fredrickx en als meter Dymphna Ludts.1 
OverlijdenHij overleed voor 6 januari 1732 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.17.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, 1732, doopsels, p.46.

Christianus Fredrix

IDnr.458, ° 6 januari 1732, + na 21 november 1753
VaderMichael Fredrix ° 17 juni 1695, + 7 augustus 1766
MoederMaria Elisabetha Opheijde ° 27 maart 1698, + 7 april 1749
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselChristianus Fredrix werd gedoopt op 6 januari 1732 te Lummen [België] met als peter Joannes Vanherle en als meter Christina Opheij.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Michael Fredericx op 30 november 1748 te Lummen [België].2 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Maria Houben op 21 november 1753 te Paal [België].3
OverlijdenHij overleed na 21 november 1753 te Lummen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, 1732, doopsels, p.46.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.142.
 3. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, 1753, doopsels, p.154, akte 26.

Christianus Fredrix

IDnr.22, ° 4 maart 1736, + 7 mei 1796
VaderJoannes Fredrickx ° 4 augustus 1704, + voor 18 februari 1768
MoederChristina Opheij ° 8 juli 1707, + 22 oktober 1756
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
NaamvariatieChristianus Fredrix werd ook Fredricx genoemd. 
NaamvariatieHij werd ook Joannes Christianus Fredericks genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt op 4 maart 1736 te Lummen [België] met als peter Henricus Vaneerderwegh en als meter Agatha Hueveneers.1
HuwelijkHij huwde met Christina Lemmens, dochter van Adrianus Lemmens en Elisabeth Gaethofs, op 22 juni 1762 te Heusden [België] met als getuigen Petrus Lemmens en Joannes Gruijtens. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt voltrokken 'met het rode zegel' [vi rubri sigilli]. Getuige Joannes Gruijtens wordt 'magister' genoemd.2'
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Joannes Frederix en Agnes Beckers op 15 februari 1763 te Lummen [België]; Er wordt getrouwd 'met het rode zegel'.3 
ReliefNa het overlijden van Joannes Fredrickx en Christina Opheij releveren Christianus Fredrix, Henricus Fredrix, Petrus Vandevoort, Anna Helena Frederix, Petrus Vandevoort en Maria Gertrudis Frederix op 18 februari 1768 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix, Henricus Fredrix, Peeter Van De Voort, getrouwd met Annalien Fredrix, Peer Van De Voort, getrouwd met Marie Fredrix, releveren na de dood van hun ouders Joannes Fredrix en Christina Opheije hetgeen volgt. Eerst een 'parceel broekx' gelegen in Genebos, ten westen grenzend aan W. Jan Daniels, Z. aan de beek, O. aan de ergenamen van Michael Fredrix, N. aan Hendrick Van den Eerdewegh. Verder nog een 'parceel broekx' grenzend W. aan de ergenamen van Michael Fredrix, Z. aan de beek, O. aan Christiaen Smedts en N. aan Jan Geers. Voorts een perceel land gelegen te Geneiken, grenzend O. en N. aan de 'Heerestraet', W. aan hun eigen erf en Z. aan de erfgenamen van Henrick Jans. Tenslotte een stuk grenzend N. aan de beek, O. aan Peeter Wouters, W. aan Franciscus Reijnders, en Z. aan den heer Beckers.4'
NaastingChristianus Fredrix naast een goed van Elisabetha Van Nuffel volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 12 april 1773. De akte luidt als volgt: 'Condities waarop Hendrick Vander Eijden (Vanderheijden) publiek aan de meestbiedende een stuk land zal verkopen omtrent den Vrebosch gelegen. Het grenst Fransus Van Schoren O, de heere straet W, de heer scholtus Tielens van Vieversel Z, de weduwe Dierick Van der maesen N. Voor verkoopscondities raadpleeg de originele registratie in het boek.
Op 4 februari 1773 werden de condities voorgelezen door secretaris P.L.Timmermans ten huize van Hendrick Fredricx in de keuken binnen de vrijheijd van Lummen waar het volk vergaderd was. Getuigen: Hendrick Fredricx en M. Aerts, schepen, als getuigen. Elisabeth Van Nuffel weduwe van Petrus Lemmens bood de som van 522 gulden en de koop werd haar toegeslagen door Peeter Geerts en Niclaes Ramakers. Zelfde getuigen.
Op 11 februari 1773 heeft Elisabeth Van Nuffel deze akte voorgelegd en verzocht realisatie
Op 12 april 1773 heeft Christiaen Fredricx als naaste bloedverwant [nvdr. Elisabeth Van Nuffel als weduwe van Petrus Lemmens] het bovenstaande perceel vernaderd.5'
 
Gebeurtenis In 1774 wint Christianus Fredrix in Genenbos te Lummen [België] gedurende drie opeenvolgende jaren het koningsschieten, waardoor hij keizer werd. Het gebruik wilde dat de keizer een zilveren plaatje, een breuk, schonk om op het gewaad van de schuttersgilde te worden bevestigd.6
LeningJacobus Augustinus Thielens leende aan Christianus Fredrix de som van 200 gulden bbl aan 4% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 2 mei 1776. De akte luidt als volgt: 'Christiaen leent 200 gulden 'brabants luijcks' van Jacobus Augustinus Thielens, schout van Viversel, waarop hij jaarlijks een rente van 8 gulden dient te betalen, telkens op 2 mei, te beginnen op 2 mei 1777 en zolang als het geleende kapitaal niet is terugbetaald. Christiaen geeft hiervoor een stuk grond in pand, gelegen 'boven de Collebaen', ten oosten palend aan Francis van Schoeren, ten westen aan de straat, ten noorden aan weduwe Dirick Vandermaesen en ten zuiden aan de erfgenamen Joris Maes. Als het pand onvoldoende zou zijn om de schuld af te lossen kunnen al zijn andere roerende en onroerende goederen worden opgeëist.7' 
ReliefNa het overlijden van Adrianus Lemmens en Elisabeth Gaethofs releveren Joannes Lemmens, Christianus Fredrix, Christina Lemmens, Bertus Bilien, Anna Elisabetha Lemmens, Geert Willekens, Aldegondis Lemmens, Jacobus Theijsen, Maria Catharina Lemmens, Anna Maria Lemmens, Peeter Van De Voort, Hendrick Vervoordt, Anthoon Vervoordt, Christiaen Vervoordt, Jan Van De Voort, Jan Pluymers, Maria Agnes Lemmens, Isabella Pluymers en Anna Maria Pluymers op 9 oktober 1777 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Relief na het overlijden van Christiaen Lemmens en zijn vrouw Anna Elisabeth Gaethoft door hun kinderen en kleinkinderen Jan Lemmens, Christiaen Fredrix nomine uxoris Christina Lemmens, Bertus Bilien man en momber van Elisabet Lemmens, Geert Willekens man en momber van Aldegon Lemmens, Jacobus Theijsen man en momber van Maria Catharina Lemmens, Peeter Vande Voort man en momber Anna Maria Lemmens zaliger, Hendrick, Anthoen, Christiaen en Jan Van de Voort, Jan Pluijmers man en momber van Agnes Lemmens zaliger, Isabella en Anna Maria Pluijmers. Ze releveren: een perceel broek gelegen onder Geneijcken, grenzend "die Kercke Bempt" O, de erfgenamen Hubertus Papekels W, Peeter Van de Briel N, Anthoen Gaethoff Z.
3 = 15
0 = 01
3 = 16.8'
 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Christianus Vervoort op 13 mei 1778 te Heusden [België].9
BeroepHij was burgemeester van Hauweijcken te Heusden [België] op 16 mei 1778.10
EigendomHendrick Vervoordt en Anthoon Vervoordt verkopen, samen met Christianus Fredrix, een goed volgens een akte gemaakt te Heusden [België] op 19 februari 1780. De akte luidt als volgt: 'Hendrick en Anthoon Vervoordt, als bedieners van hun onmondige broer Christiaen Vervoordt, verkopen aan hun oom Christiaen Frederix huis en hof in Eversel gelegen, palend aan de vroente N., Marie Van Houdt O. en W., zijn eigen Z. Voorts een bempdt van een dagmaal groot te Lummen gelegen, palend aan Peeter Smeets O. en Marie Van Houdt W. Verder een stuk land op de heide te Lummen gelegen, ‘de Dingen’ genaamd, palend aan de vrouw van Jacob Teijs Z., de Hercke bempdt W., belast met 4 gulden 15 stuivers aan de kerk van Heusden en grondcijns aan de heer. Dit alles voor de som van 1200 gulden, waarvan de verkopers verklaren 800 gulden te hebben ontvangen. Op de resterende 400 gulden ontvangen de verkopers een rente van 16 gulden jaarlijks. De aflossing van de lening kan op elk moment gebeuren. De voornoemde bezittingen gelden als pand. Lijcoop 5 gulden en 1 stuiver godsgeld.11'
ReliefNa het overlijden van Henricus Fredrix en Catharina Elisabetha Knapen releveren Petrus Leonardus Fredrix, Petrus Joannes Fredrix, Maria Catherina Fredrix, Antonius Frederix en Paulus Fredrix, samen met Christianus Fredrix en Jan Maris als voogd op 7 april 1785 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix [oudste broer van Henricus] en Jan Maris [schoonbroer van Catharina Knapen] zijn de voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Henricus Frederix en Catharina Knapen: Leonardus, Jan, Marie, Catharien, Antoen, en Paulus Frederix. Het gaat over een relief betreffende een bempt gelegen te Molem, het Baemdonck genaamd, ten oosten palend aan het gemeijn Baemdonck, ten zuiden aan schepen Wilborts, ten westen aan juffrouw Malsen, ten noorden aan de beek. Een tweede bempt gelegen te Genebos ten oosten palend aan Jan Van Herle, ten zuiden aan de beek, ten westen aan Leonardus Daniels, ten noorden aan pater Van Eerdewegh.12' 
LeningMichiel Vrancken leende aan Christianus Fredrix de som van 100 gulden aan 4% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 november 1787. De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix leent van Michiel Vrancken 100 gulden aan 4%. Pand: land en bos 'den Heuvel' in Genebosch, O. Daniel Vanden Eerdenweg, Z. Jan Vanherle, W. de Broeckstraet, N. de gemijnen aerd. Onderpand: broek in Genycken, O. den kerckenbempt, Z. de broekstege, W. erfgenamen Guilliam Schuermans, N. Peeter Vandenbril.13' 
BetalingChristianus Fredrix deed op 13 november 1787 te Lummen [België] de volgende betaling aan Bernard Vandermaesen met Jan Maris, Henricus Jans en Jacobus Van Egen als betrokkene: 'Joannes Marus, wonend in Reckhoven, is 56 jaar oud. Christiaen Fredrix, 51 jaar oud, woont in Eversel onder Heusden. Ze zijn mombers van de achtergelaten kinderen van wijlen Henricus Fredrix en Catharina Knapen, gewezen echtpaar. Ze verklaren samen op verzoek van Bernardus Vandermaesen, wonend binnen de vrijheid Lummen, dat zij als mombers van de voorschreven kinderen in 1786 in het huis van Bernardus Vandermaesen zijn geweest om het deel in de 'hoogh bosch thiende' te betalen. Bernardus Vandermaesen heeft het geld niet willen ontvangen. Daarom hebben zij zich begeven naar het huis van de E.H. pastoor Timmermans in Lummen om dat deel aan hem te betalen. Hij antwoordde dat hij dat geld niet mocht ontvangen. Bij hun weggaan zei hij hen nochtans dat zij het geld van dit tiende niet aan Bernardus Vandermaesen mochten uitbetalen zonder zijn toestemming.
Christiaen Fredrix verklaart nog dat in 1784 in zijn huis in Eversel Henricus Fredrix, Michael Roosen, Steven Lodewyx en Arnoldus Wellens gekomen zijn, die allen een aandeel in de voorschreven tienden hadden. Deze mannen hebben hem toen gezegd dat hij het koren van de 'erfven ontrent den eerdenwegh' gelegen, een deel zijnde van de hogh bosch thiende, zou invaren in zijn schuur en zou uitdorsen voor 'caef' en stooi. Hij ging daar toen mee akkoord. Opgemaakt in het huis van Henricus Jans in Genebosch in diens presentie en die van Jacobus Van Egen, getuigen.'
. De akte vermeld ook Henricus Fredrix, Catharina Elisabetha Knapen, Michael Roosen, Steven Lodewyx en Arnoldus Wellens.14 
BetalingHenricus Fredrix deed op 13 november 1787 te Lummen [België] de volgende betaling aan Bernard Vandermaesen met Christianus Fredrix als betrokkene: 'Henricus Fredrix, wonend in Eversel onder het dorp van Heusden, is omtrent 24 jaar oud. Op verzoek van Bernardus Vandermaesen, wonend binnen de vrijheid Lummen, verklaart hij dat hij de 'hooghbosche thiende' van 'erfven ontrent den eerdenwegh gelegen' heeft helpen invaren in de schuur van zijn vader Christiaen Fredrix. Als deze uitgedorst waren, heeft hij deze gevaren naar het huis van Mathias Vandermaesen, wonend binnen de vrijheid Lummen. Hij heeft het tiendekoren van de hoogh bosch thiende daar op zolder geleverd in naam van zijn vader Christiaen Fredrix. Opgemaakt in Genebosch in het huis van Henricus Jans in diens presentie en van Jacobus Van Egen, wonend binnen de vrijheid Lummen, getuigen. Fredrix tekent.'.15 
BeroepHij was burgemeester van Hauweijcken te Heusden [België] op 10 mei 1788.16
LeningMichiel Vrancken leende aan Christianus Fredrix de som van 200 gulden bbl aan 4% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 24 september 1789. De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix leent van Michiel Vrancken 200 gulden aan 4%. Pand: 6 halsters land en 1 kop bos, onder Genebosch. O. Daniel Van den Eerdenweg, Z. Joannes Van heyl, W. de Broeckstraet, N. de gemijnten aerd. Onderpand: perceel broek in Genebosch, O. den Kerckenbemd, Z. de Broeckstraet, W. Guilliam Schuermans, N. Peeter Van den Bril.17' 
Gebeurtenis In 1790 leggen Christianus Fredrix en Jan Maris, samen met Henricus Fredrix en Catharina Elisabetha Knapen te Lummen [België] een rekening voor als mombers van de kinderen van Henricus Fredrix en Catharina Knapen. Inkomsten 1785 t/m 1789. Uitgaven 1785 t/m 1789. Totaal 25 bladzijden, niet samen te vatten. Interessant voor prijzen en voorwerpen, arbeidsloon, schoolgeld, zerk, dokter, stof, schoenen… Totaal uitgaven: 3262 ½ gulden 1 oord. Totaal ontvangst: 3198 gulden 8 stuivers. Tekort: 64 gulden 2 stuivers 1 oord.18 
BeroepHij was landbouwer te Heusden [België] in 1795.19 
VolkstellingHij en Christina Lemmens werden geregistreerd bij de volkstelling van 1795 te Heusden [België]. Christiaen verklaart dat hij 59 jaar en Christina dat ze 55 jaar oud is. Zij wonen naar alle waarschijnlijkheid in gehucht Eversel.19 
OverlijdenHij overleed op 7 mei 1796 te Heusden [België] in de ouderdom van 60 jaar.20

Familie

Christina Lemmens ° 22 mrt 1740, + 29 nov 1804
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, 1736, doopsels, p.71.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1762, huwelijken, p.223.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.142.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1768, p.44v.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr.92, 1773-1778, p.39v.
 6. [S148] Origineel stuk Sint-Rochus gilde Genenbos (Lummen), foto gemaakt door Koen Luts.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 93, p.22.
 8. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 93, 1775 - 1777, p.65v.
 9. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, 1778, doopsels, p.78.
 10. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 14, p.16v.
 11. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 14, p.55.
 12. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94, p.479.
 13. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 124, p.123.
 14. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, film 1462269, notaris C. Hoelen, 1787-1797, akte 39.
 15. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, film 1462269, notaris C. Hoelen, 1787-1797, akte 38.
 16. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 14, p.133v.
 17. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 124, p.151v.
 18. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, register nr. 65, 1788 - 1795, p.20.
 19. [S3] Volkstelling Heusden 1795-1796, Rijksarchief Hasselt.
 20. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 372, 1796, overlijden, p.38.

Christianus Guilielmus Fredrix

IDnr.4274, ° 8 juni 1786, + 17 oktober 1837
VaderLudovicus Frederix1 ° 9 december 1763, + 29 januari 1835
MoederAldegondis Dorsjou1 ° 4 augustus 1754, + 15 juni 1827
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
BeroepChristianus Guilielmus Fredrix was hoedenmakersgast. 
DoopselHij werd gedoopt op 8 juni 1786 te Hasselt [België] met als peter Guilielmus Dorsjou en als meter Maria Elisabetha Beecken.1
HuwelijkHij huwde met Marie Marguerite Martens, dochter van Petrus Martens en Maria Helena Vanbrabant, op 22 juli 1810 te Hasselt [België].2 
HuwelijkHij huwde met Maria Catherina Nijs, dochter van Joannes Nijs en Anna Maria Lenaers, op 30 juli 1818 te Hasselt [België].3 
OverlijdenHij overleed op 17 oktober 1837 te Hasselt [België] in de ouderdom van 51 jaar.4 

Familie 1

Marie Marguerite Martens ° 4 mei 1783, + 18 okt 1816
Kinderen

Familie 2

Maria Catherina Nijs ° 22 jan 1793, + 1 sep 1833
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1786, doopsels, p.179v.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1810, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1818, huwelijken.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 327, 1837, overlijdens, p.128.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1811, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1813, geboorten.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1815, geboorten.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1816, geboorten.
 9. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1819, geboorten.
 10. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1820, geboorten.
 11. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1822, geboorten.
 12. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1823, geboorten.
 13. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1826, geboorten.
 14. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1829, geboorten.

Christianus Wilhelmus Fredrix

IDnr.4292, ° 22 december 1822, + 30 december 1822
VaderChristianus Guilielmus Fredrix1 ° 8 juni 1786, + 17 oktober 1837
MoederMaria Catherina Nijs1 ° 22 januari 1793, + 1 september 1833
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteChristianus Wilhelmus Fredrix werd geboren op 22 december 1822 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed op 30 december 1822 te Hasselt [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1822, geboorten.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 325, 1822, overlijdens, p.73.

Christina Fredrix

IDnr.556, ° circa 1633, + 5 december 1687
VaderChristiaen Fredrix ° circa 1600, + tussen 3 maart 1661 en 31 maart 1661
MoederAnna Cruessens ° 28 september 1602, + 8 februari 1675
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
NaamvariatieChristina Fredrix werd ook Fredericx genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt circa 1633 te Lummen? [België]. 
HuwelijkZij huwde met Joannes Daems op 24 oktober 1661 te Lummen [België] met als getuigen Christiaen Fredrix, Lambertus Aerts en Petrus Beckers. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt ingeschreven 'met het rode zegel' welwillend aangeboden door de pastoor. Het huwelijk is op een vroegere datum reeds ingezegend door Petrus Beckers, pastoor te Viversel, in de kapel van St. Rochus te Genebos. De getuigen waren toen Christianus, de vader van de bruid, en Lambertus Aerts.1' 
HuwelijkZij huwde met Mathias Van Zengelbeeck na 1667 te Lummen? [België].2 
OverlijdenZij overleed op 5 december 1687 in Genenbos te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Zij is de vrouw van Mathias Van Zingel.2'
ReliefNa het overlijden van Christina Fredrix en Joannes Daems releveren Joannes Damen en Anna Daems op 18 december 1687 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Damen, voor zichzelf en voor zijn zuster Anna Daemen, releveert het versterf dat op hen is verstorven na de dood van hun ouders Jan Damen en Cristina Fredrix zaliger. Het gaat om een stuk broek in Genebos gelegen, genaamd 'die Scheeck', palend Aerdt Swalen ten noorden en ten zuiden, Vinnekens ten oosten en Jan Bosmans ten westen.3' 

Familie

Joannes Daems ° 9 aug 1637, + voor 18 dec 1687
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, p.73 (p.39).
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1687, overlijdens, p.33.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.274.

Christina Fredrix

IDnr.1459, ° 20 mei 1662, + na 6 maart 1704
VaderJoannes Fredrix1 ° voor 1635, + na 15 november 1678
MoederCatharina Laerackers ° voor 1635, + na 9 oktober 1682
Stamkaartenafstammelingen van N1 Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N1 Fredrix [boxformaat]
DoopselChristina Fredrix werd gedoopt op 20 mei 1662 te Beringen [België] met als peter Guilielmus Laerackers en als meter Aldegondis Croenaers.2
DoopselZij was meter bij het doopsel van Christina Fredrickx op 5 augustus 1700 te Beringen [België].3
HuwelijkZij huwde met Eligius Engelen op 6 maart 1704 te Beringen [België] met als getuigen Joannes Moons en Petrus Diepvens. De akte vermeldt: 'Ze trouwen met het rode zegel.4'
OverlijdenZij overleed na 6 maart 1704 te Beringen? [België].4 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1662, doopsels, p.12.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1662, doopsels, p.12.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, doopsels, 1700, p.155.
 4. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1704, huwelijken, p.296.